Maranatta

Indiferent de ceea ce crezi, Dumnezeu este!

De ce e important să-ţi cinsteşti părinţii?


Cinstirea părinţilor are ca rezultat binecuvântarea vieţii tale.

Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, pentru ca să ţi se lungească zilele în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău.

(Exo 20:12 RCCV) (Levitic 19.3)

Ca să trăieşti mult şi să fii fericit

Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, cum ţi-a poruncit Domnul Dumnezeul tău, ca să ai zile multe şi să fii fericit în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău.

(Deu 5:16 RCCV)

Cine-şi bate părinţii, este vrednic de moarte

Cine va lovi pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit cu moartea.

(Exo 21:15 RCCV)

Cine blastămă părinţii săi, este vrednic de moarte

Cine va blestema pe tatăl său sau pe mama sa, să fie pedepsit cu moartea.

(Exo 21:17 RCCV) ( Levetic 20.9)

Cine-şi blastămă părinţii, în clipa cea mai grea va fi lipsit de ajutor

Dacă cineva blestemă pe tatăl său şi pe mama sa, i se va stinge lumina în mijlocul întunericului. –

(Pro 20:20 RCCV)

Cel ce îşi nesocoteşte părinţii va fi blestemat

Blestemat să fie cel ce va nesocoti pe tatăl său şi pe mama sa!” (Deu 27:16 RCCV)

Cel ce îşi bate joc de părinţii lui are un sfârşit tragic

Pe ochiul care îşi bate joc de tatăl său şi nesocoteşte ascultarea de mamă, îl vor scobi corbii de la pârâu şi îl vor mânca puii de vultur. –

(Pro 30:17 RCCV)

Neascultarea de părinţi este un păcat vrednic de moarte

Dacă un om are un fiu neascultător şi îndărătnic, care n-ascultă nici de glasul tatălui său, nici de glasul mamei lui, şi nu-i ascultă nici chiar după ce l-au pedepsit, tatăl şi mama să-l ia şi să-l ducă la bătrânii cetăţii lui şi la poarta locului în care locuieşte. Să spună bătrânilor cetăţii lui: „Iată, fiul nostru este neascultător şi îndărătnic, n-ascultă de glasul nostru şi este lacom şi beţiv.” Şi toţi oamenii din cetatea lui să-l ucidă cu pietre şi să moară. Astfel să cureţi răul din mijlocul tău, pentru ca tot Israelul s-audă şi să se teamă.

(Deu 21:18-21 RCCV)

Cel ce nu este mustrat de părinţi îl aşteaptă nenorocirea

Adonia, fiul Haghitei, s-a sumeţit până acolo încât a zis: „Eu voi fi împărat!” Şi şi-a pregătit care şi călăreţi şi cincizeci de oameni care alergau înaintea lui. Tatăl său nu-l mustrase niciodată în viaţa lui, zicând: „Pentru ce faci aşa?” Adonia, de altfel, era foarte frumos la chip şi se născuse după Absalom. (Nu peste mult timp, Adonia a murit ucis de sabie).

(1Ki 1:5-6 RCCV)

Cel ce-şi fură părinţii este prieten cu diavolul

Cine fură pe tatăl său şi pe mama sa şi zice că nu este un păcat, este tovarăş cu nimicitorul. –

(Pro 28:24 RCCV)

Ascultă-ţi părinţii chiar dacă au îmbătrânit

Ascultă pe tatăl tău, care te-a născut, şi nu nesocoti pe mama ta, când a îmbătrânit.

(Pro 23:22 RCCV)

Dumnezeu a poruncit să-ţi cinsteşti părinţii.
Nu deveni făţarnic!

Căci Dumnezeu a zis: „Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta” şi: „Cine va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit negreşit cu moartea.” Dar voi ziceţi: „Cine va zice tatălui său sau mamei sale: „Ori cu ce te-aş putea ajuta l-am închinat lui Dumnezeu” nu mai este ţinut să cinstească pe tatăl său sau pe mama sa. Şi aţi desfiinţat astfel Cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinii voastre. Făţarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi, când a zis: „Norodul acesta se apropie de Mine cu gura şi Mă cinsteşte cu buzele, dar inima lui este departe de Mine.

(Mat 15:4-8 RCCV)

Până unde trebuie să ajungă ascultarea ta faţă de părinţi?

Copii, ascultaţi în Domnul de părinţii voştri, căci este drept. „Să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta” –este cea dintâi poruncă însoţită de o făgăduinţă – „ca să fii fericit şi să trăieşti multă vreme pe pământ.”

(Eph 6:1-3 RCCV)

(Astăzi suntem sub Noul Testament, dar a bate, a blestema sau a nesocoti părinţii, în faţa lui Dumnezeu oricum rămâne o crimă, vrednică de pedeasă. Cinsteşt-ţi părinţii ca să fii binecuvântat şi să trăieşti zile multe plin de fericire.)

Technorati Теги: ,,,
Reclame

Single Post Navigation

One thought on “De ce e important să-ţi cinsteşti părinţii?

  1. Minunat material! Multumesc!

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: