Maranatta

Indiferent de ceea ce crezi, Dumnezeu este!

De unde vin suferinţele în viaţa creştinului?


Oare trebuie creştinul să sufere? Fiecare creştin trebuie să aibă parte de suferinţe? De unde se iau suferinţele în viaţa creştinului? Oare nu anume creştinul este cel care are parte de fericire?
Prin următorul articol vreau ca să înţelegem conform scripturii, de unde vin suferinţele în viaţa creştinului.

Isus a preîntâmpinat creştinii că vor suferi!
Iată, Eu vă trimit ca pe nişte oi în mijlocul lupilor. Fiţi, dar, înţelepţi ca şerpii şi fără răutate ca porumbeii.Păziţi-vă de oameni; căci vă vor da în judecata soboarelor şi vă vor bate în sinagogile lor.
(Biblia, Evanghelia după Matei 10.16-19)

Acestea sunt cuvintele Domnului Isus către ucenicii Săi. Ei au fost preîntâmpinaţi  de suferinţe în viaţa lor din partea oamenilor care îi vor da în judecată şi îi vor bate. Deci, oamenii din jur, care nu sunt creştini aduc suferinţă creştinilor. Creştinii sunt prigoniţi de oamenii din jur încă de pe timpul Domnului Isus. Până în ziua de azi, dacă ai hotărât să fii creştin, să ştii că cei din jurul tău te vor judeca şi îţi vor aduce suferinţe şi prigoniri. Vei putea fi chiar şi bătut din partea lor. “V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.” (Ioan 16.33)

Creştinii sunt prigoniţi din pricina lui Hristos
Din pricina Mea, veţi fi duşi înaintea dregătorilor şi înaintea împăraţilor, ca să slujiţi ca mărturie înaintea lor şi înaintea Neamurilor. … Veţi fi urâţi de toţi, din pricina Numelui Meu; dar cine va răbda până la sfârşit va fi mântuit.
(Matei 10.18,22)

Odată ce eşti creştin şi eşti prigonit din această pricină, nu te descuraja şi nu te întrista. Nu eşti tu vinovat în acesta şi nimic rău nu este în tine. Ceea ce nu le place la oameni, este faptul că în inima ta locuieşte Isus şi din pricina Lui oamenii te terorizează. Oamenii au urât lumina şi au iubit întunericul, de aceea când tu eşti cel ce luminezi printre ei, ei te vor urî. Fii tare şi nu dispera.

Dacă vă urăşte lumea, ştiţi că pe Mine M-a urât înaintea voastră. Dacă aţi fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei; dar, pentru că nu sunteţi din lume şi pentru că Eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăşte lumea. Aduceţi-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o: „Robul nu este mai mare decât stăpânul său.” Dacă M-au prigonit pe Mine, şi pe voi vă vor prigoni; dacă au păzit cuvântul Meu, şi pe al vostru îl vor păzi.” (Ioan 15.18-20)

Creştinul este urât pentru că Isus a fost urât mai înaintea noastră. Noi, ca şi creştini nu mai aparţinem păcatului, de aceea, lumea care este plină de păcat urăşte creştinii. Dacă Isus a fost urât, nu vă miraţi atunci când eşti  urât pentru bine, ca şi creştin. Nu poţi fi mai mare decât Isus. Vei fi urât de lume pentru că şi pe Isus L-au urât.

De altfel, toţi cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Isus vor fi prigoniţi. (2 Timotei 3.12)

Suferinţele ne pregătesc (pe creştini) pentru Împărăţia lui Dumnezeu
Fraţii mei, să priviţi ca o mare bucurie când treceţi prin felurite încercări, ca unii care ştiţi că încercarea credinţei voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-şi facă desăvârşit lucrarea, ca să fiţi desăvârşiţi, întregi şi să nu duceţi lipsă de nimic. (Iacov 1.2-4)

Este adevărat că creştinul are parte de diferite încercări care îi testează credinţa. Mulţi nu pot înţelege cum poţi să te bucuri în ele? Să zâmbeşti ca un om straniu când ai parte de încercări şi suferinţe? Nu de doar atât. Bucuria în încercări izvorăşte din faptul că noi ştim că încercarea credinţei noastre aduce răbdare. Deci, ca să te poţi bucura în suferinţe, trebuie să priveşti la rezultat. Doar aşa poţi fi bucuros în încercări.

Voi sunteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu, prin credinţă, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi! În ea (în mântuire) voi vă bucuraţi mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteţi întristaţi pentru puţină vreme, prin felurite încercări, pentru ca încercarea credinţei voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere, şi care totuşi este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava şi cinstea, la arătarea lui Isus Hristos, pe care voi Îl iubiţi fără să-L fi văzut, credeţi în El fără să-L vedeţi şi vă bucuraţi cu o bucurie negrăită şi strălucită. (1 Petru 1.5-9)

Ceea ce păstrează în noi bucuria, este salvarea ce ne-a dăruit-o Dumnezeu. Încercarea credinţei noastre, este comparată cu curăţirea aurului prin foc. Noi suntem cizelaţi prin suferinţe. Suntem pregătiţi pentru Împărăţia lui Dumnezeu prin toate încercările ce vin în viaţa noastră. Aceasta va avea ca urmare, lauda, slava şi cinstea la arătarea lui Isus Hristos !  Iarăşi, ne bucurăm în încercări, privind la rezultatul încercărilor. Doar aşa poţi fi bucuros când eşti în durere şi apăsare.

Suferinţele creştinilor cauzate de cel rău ( diavolul )
Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte şi caută pe cine să înghită. Împotriviţi-vă lui tari în credinţă, ştiind că şi fraţii voştri în lume trec prin aceleaşi suferinţe ca voi. Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Isus la slava Sa veşnică, după ce veţi suferi puţină vreme, vă va desăvârşi, vă va întări, vă va da putere şi vă va face neclintiţi. (1 Petru 5.8-10)

Nu crede că eşti unicul creştin care suferă. Toţi cei care sunt cu adevărat creştini vor avea parte de suferinţe, pentru că diavolul este cel care dă târcoale ca un leu. El caută pe cine să dea jos. El caută cum să te abată de la credinţă.  Ceea ce trebuie să facem noi, este să ne împotrivim diavolului cu credinţă şi să ne bucurăm privind la rezultat: Dumnezeu ne va desăvârşi, ne va întări, ne va da putere, ne va face neclintiţi.

Ferice de cei prigoniţi din pricina neprihănirii, căci a lor este Împărăţia cerurilor! Ferice va fi de voi când, din pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni şi vor spune tot felul de lucruri rele şi neadevărate împotriva voastră! Bucuraţi-vă şi înveseliţi-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri; căci tot aşa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi.  (Matei 5.10-12)

În suferinţe şi prigoane, priveşte la rezultatul care vine în urma lor, odată ce le vei trece prin credinţă. Nu uita – Dumnezeu este Cel care te sprijineşte  şi îţi dă putere în toate. El este Cel care stă deasupra ta. Cine te va supăra pe tine, Îl supără pe El.

Cum priveai ca şi creştin la suferinţe? Fugeai de ele, sau le priveai ca o bucurie, pentru că ştiai rezultatul? La cine alergi în suferinţă? În cine îţi pui încrederea? Deci, care este bucuria ta, atunci când eşti în suferinţă, ca şi creştin?

Anunțuri

Single Post Navigation

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: