Maranatta

Indiferent de ceea ce crezi, Dumnezeu este!

Istoria “Bisericii Maranata” din or. Străşeni


Contextul religios.

Raionul Străşeni se află în centrul Moldovei, la 23 km depărtare de Chişinău, capitala Republicii Moldova. Populaţia oraşului Străşeni constituie aproximativ 18 000 locuitori. Limbile vorbite sunt româna şi rusa. Suprafaţa totală este de 760 km². Ziua oraşului e 27 octombrie.

Aproximativ 90 procente din populaţia acestui orăşel, se crede creştină, deşi merg la biserică în cea mai mare parte, doar la  paşte. Oamenii, după destrămarea regimului comunist, au rămas cu o mare pată lăsată de ateismul comunist, astfel devenind indiferenţi faţă de Dumnezeu, dar dorind să creadă că sunt creştini. Până la iniţierea Bisericii Penticostale „Maranata” în oraşul Străşeni activau 2 biserici Ortodoxe, 2 biserici de Creştini Evanghelişti Baptişti, cât şi câteva familii din cadrul Bisericii Penticostale de la Sireţ locuitori ai oraşului Străşeni, care se întruneau săptămânal pentru studierea Sfintei Scripturi şi părtăşia unii cu alţii.

 

Septembrie 2000 . Prima părtăşie a Bisericii Maranatta.

Simţind chemarea din partea lui Dumnezeu pentru a aduce oamenii la Hristos şi în or. Străşeni, ca şi misionar, scopul căruia era plantarea bisericii Penticostale în oraşul Străşeni, a fost trimis, de către conducerea Bisericii „Filadelfia” – Victor Cucereavîi. La momentul respectiv erau două familii din Străşeni, Familia Pavel şi Djemma Maico, Familia Petru şi Mariana Maico, care L-au primit pe Domnul Isus şi fregventau Biserica „Filadelfia” din Chişinău. Aceste persoane împreună cu familiile membre a Bisericii din Sireţ, (familia Soltuz, membră la Biserica din Siereţ, dar locuitori ai or. Străşeni), au constituit primul „scântei” în formarea Bisericii Penticostale „Maranata”.

Partasia-Maranata Una din primele părtăşii ale Bisericii Maranata

Din amintirile acelor familii: „ Prima părtăşie, a fost făcută în apartamentul familiei noastre. Am cântat câteva cântări, am citit din Biblie, am discutat unii cu alţii – a fost foarte interesant! A fost minunat, pentru că am făcut părtăşia în or. Străşeni, până atunci plecam la Chişinău, dar acum era la noi în orăşel! S-a luat hotărârea să facem o serie de evanghelizări în orăşelul nostru şi s-a discutat strategia plantării bisericii. Eram foarte entuziasmaţi şi dornici să ne implicăm cu toţii.” Toţi doreau să îşi expună bucuria primirii în viaţa lor pe Dumnezeu şi cum s-a schimbat viaţa considerabil în urma acestui fapt.  (Violeta Blajinchi,  Djemma Maico)

Octombrie 2000

Înflăcăraţi cu prima dragoste pentru Hristos şi dorinţa de a salva oamenii ducîndu-le vestea bună a Mântuitorului, în decursul întregii luni octombrie 2000 au fost efectuate o serie de evanghelizări: fiecare joi şi duminica. Pentru aceasta era nevoie de închirierea unui local şi de informarea populaţiei or. Străşeni.

Localul Primul local a fost închiriat în incinta sălii festive a Şcolii de Arte din or Străşeni

Informarea populaţiei. Pentru a petrece asemenea evanghelizare era nevoie de informat populaţia despre apariţia unei biserici evanghelice. În mod activ s-au implicat primele familii care  L-au primit pe Hristos ca mântuitor, de asemenea de mare ajutor au fost studenţii Seminarului Teologic Penticostal care s-au implicat în informarea populaţiei (de la om la om), cu repartizarea invitaţiilor la evanghelizările planificate.

Metode folosite: – evanghelizare 1+1 (unde fiecare persoană participa activ la discuţii personal unul la unu cu altă persoană. Discuţiile se petreceau în parcul din or. Străşeni, acasă la persoanele dornice să audă despre Dumnezeu, se discuta cu vecinii etc.)

– predicarea Cuvântului (Doru Cârdei, Marian Condrat, Victor Cucereavâi,

Pavel Grajdaru) erau invitaţi predicatori pentru evanghelizări în masă.

– participarea a diferitor grupe de muzică creştină, cum ar fi „Veste Bună.”

Evanghelizari-Maranata Una din primele evanghelizări ale Bisericii Maranata

Rezultate: În perioada aceasta s-au adaugat la numărul Biserricii patru persoane. Printre aceste persoane, era Ion şi Uliana Cotorobai. Ion Cotorobai, fiind antrenor  Taekwon-do, a folosit în programul de antrenamente Studiul Biblic Inductiv, care a dus mesajul evangheliei la mulţi tineri din or. Străşeni şi din satele din apropiere.

Noiembrie 2000 – Noiembrie 2001

Biserica se bucura de binecuvântarea şi Harul lui Dumnezeu. Oamenii erau bucuroşi primind salvarea oferită de Dumnezeu. Totuşi, Biserica nu a fost lipsită de încercări. În urma unor neînţelegeri între administraţia primării şi direcţia Şcolii de Arta, Biserica a fost refuzată de posibilitatea de a închiria sala festivă a Şcolii de Artă. Următorul local unde Biserica şi-a desfăşurat activitatea a fost Cinematograful din or Străşeni.

Din amintirile primilor membri ce frecventau biserica în acea perioadă: “Ţin minte că era frig… Cinematograful era în stare avariată şi de fiecare dată ne eră frică că tavanul va cădea peste noi. Sala era foarte mare şi nu se încălzea deloc. Era iarnă. Totuşi toate aceste lucruri nu erau piedică pentru noi ca să ne strângem împreună. Eram bucuroşi şi plini de dragoste unii faţă de alţii.” (Violeta Blajinchi)

Metode folosite: – a fost iniţiat un program sistematic de slujbe de închinare (lauda şi

închinare, predicarea Cuvântului, ore de rugăciune, celulă de părtăşie

– evanghelizare în masă:

• programe demonstrative ai Federaţiei Naţionale de Taekwon-do

ce includea predicarea Cuvântului, mărturiile persoanelor ce l-au

primit pe Isus.

• programe de evanghelizare pentru copii, unde au participat circa 100

copii din orăşel, care a dat un imbold de iniţiere a desfăşurării,

programelor de şcoală duminicală. Programele au fost

desfăşurate pe parcursul lunilor de vară la aer liber.

• Prezentarea filmului „Viaţa lui Isus” (în colaborare cu Biserica „Izvorul

Vieţii”).

Rezultate: – 21 ianuarie 2001 botezul celor dintâi membri ai Bisericii „Maranata” botezaţi

în număr de 5 persoane în cadrul Bisericii „Filadelfia” din or. Chişinău. Şi anume: Pavel Maico, Djemma Maico, Violeta Maico, Mariana Maico, Ion Cotorobai.

Primul-botez Primii membri ai Bisericii Maranata

Perioada de primăvară şi vară a fost urmată de evanghelizări şi programe bisericeşti, care au adus iarăşi roadă. Spre marea bucurie a primelor membri pe data de 2 Septembrie 2001 a avut loc primul botez în cadrul Bisericii „Maranata”. Şi-au mărturisit credinţa 2 persoane Uliana Cotorobai si Mariana Soltuz. În această perioadă s-au alipit la numărul Bisericii încă circa 7 persoane, care frecventau programele bisericii şi care urmau să primească botezul ca mărturie a credinţei lor în Domnul Isus Hristos.

Noiembrie 2001 – Aprilie 2002

În această perioadă de activitate a Bisericii, se simţea nevoia unui nou local. Prin mai multe tratative şi căutări, cu ajutorul lui Dumnezeu, s-a obţinut închirierea sălii festive în incinta Şcolii de Creaţie pentru copii. Biserica nu stopa programele de închinare lui Dumnezeu şi evanghelizările în masă, cât şi discuţiile personale cu locuitorii acestui orăşel.
Ion Cotorobai, fiind antrenor de Taekwon-do, a luat hotărârea să studieze Sfintele Scripturi împreună cu elevii săi. Prin intermediul antrenamentelor de Taekwon-do, care includea obligatoriu în programul său studiul biblic,conform programului de antrenamente Taekwon-do GTF,  mulţi tineri au început să frecventeze Biserica care îşi desfăşura adunările în incinta Şcolii de Creaţie. Deoarece numărul tinerilor era în creştere s-a văzut nevoia desfăşurării programului de tineret. Biserica îşi continua desfăşurarea slujbelor de închinare, dar a fost limitată în posibilităţile desfăşurării evanghelizărilor în masa, fiind presată de administraţia Şcolii de Creaţie. Aceasta a provocat Biserica să caute alt local pentru desfăşurarea slujbelor de închinare. În acest timp Biserica a încercat să organizeze o evanghelizare, dar în urmare Biserica a fost lipsită de dreptul de a desfăşura programele de închinare, fiind rugată să părăsească localul închiriat.

Prin intermediul Studiului Biblic, mulţi tineri au cunoscut adevărul şi au devenit membri ai bisericii Maranata. Mai mult de jumătate din tinerii bisericii, au aflat despre Dumnezeu prin intermediul Studiului Biblic. A fost constituită o echipă de tineri care să organizeze tabere, programe demonstrative, evanghelizare în masă totul pentru a face cunoscut mesajul care le-a schimbat viaţa.

Din amintirile membrilor ce frecventau biserica în acea perioadă: “Eu am aflat despre Dumnezeu şi dragostea Lui în cadrul antrenamentelor Taedwon-do.  Mă credeam creştin şi până atunci, dar studiind Pildele Domnului Isus, am înţeles că credinţa fără fapte este moartă, am înţeles că nu devin creştin doar prin faptul că am fost botezat odată când eram mic. Hotărârea de a-L urma pe Dumnezeu trebuia să o fac personal, aceasta am şi făcut, înţelegând acest lucru.”

Aprilie 2002 – Septembrie 2002

Biserica a fost nevoită în termen foarte scurt să caute alt local unde să-şi poată desfăşura slujbele de închinare. Numărul persoanelor ce frecventa Biserica era de aprox. 20 persoane, de aceea era nevoie de soluţionat problema cât mai rapid posibil. Astfel, Biserica a ajuns să-şi desfăşoare activitatea în casa unei familii din Biserică. Însă Biserica s-a confruntat cu o nouă problemă. Ea nu mai avea restricţii în vederea programelor de evanghelizare, dar oamenii priveau suspect invitaţia Bisericii ce îşi desfăşura slujba în condiţii de casă. Aceasta împiedica creşterea Bisericii. Programele de tineret au fost stopate. Se simţea acut nevoia unui local destinat Bisericii. Aceasta nevoie era adusă înaintea lui Dumnezeu la fiecare rugăciune, de către fiecare membru.

Botez-Maranata-Victor1 Botez în cadrul Bisericii Maranata

Primul Pastor al Bisericii Maranata, Misionarul ce a fost trimis sa planteze Biserica este cu microfonul în mână.
Din cele 7 persoane ce au primit botezul, (Fotografia din imagine, mai sus), 5 au aflat de Isus Hristos prin intermediul Studiu Biblic Inductiv, prin intermediul antrenamentelor de Taekwon-do.

Botezul-Maranata

 

Septembrie 2002 – 2006

În urma rugăciunilor a fost procurat un lot de pământ ce aparţinea unei Uzine desfiinţate în urma prăbuşirii regimului comunist. Este de remarcat intervenţia lui Dumnezeu în reparaţia rapida a localului procurat, care s-a efectuat în aprox. 2 luni. Biserica a început să-şi desfăşoare slujbele de închinare în mod sistematic. A fost preluată activitatea programului de tineret. Biserica a avut posibilitate să-şi continue evanghelizarea în masă înlăturând barierele ce stopau această activitate. În anul 2006 Biserica a fost înregistrată oficial.

Din amintirile primilor membri din acea perioadă de timp: “Când am primit lotul de pământ pentru Biserică, era un lot părăsit… Buruianul era până la brâu, în clădirea ce era acolo, erau multe deşeuri rămase în urma activităţii uzinei de apă minerală. Eram în jur de 12 persoane.  Ne-am strâns cu toţii împreună şi ne-am rugat în acel loc sub cerul liber, mulţumind lui Dumnezeu pentru acest loc minunat, care urma să fie locul Bisericii “Maranata”. Reconstrucţia clădirii am făcut-o cu puterile noastre. Am dat, fiecare cât a avut posibilitate. O biseică ne-a ajutat cu ferestre şi noi ne-am bucurat foarte mult. Mi-aduc aminte, că la un moment dat, s-au terminat toţi banii şi lucrul trebuia să se oprească… Ne-am rugat ca Domnul să ne ajute. După ceva timp, a intrat un om şi a întrebat cine e “şeful aici”. Victor a ieşit cu el afară şi când s-a întors înapoi, ne-a zis să mulţumim lui Dumnezeu, pentru că acel om a dat pentru reconstrucţia bisericii 800 lei. El zicea că ştie că noi avem lotul pentru biserică şi că el are o datorie faţă de Dumnezeu. A scos banii şi i-a înmânat lui Victor.  Atunci, în 2001, aceşti bani ne-au ajutat să continuăm reconstrucţia bisericii. Am văzut binecuvântările lui Dumnezeu peste noi.”  (Djemma Maico)

„Am primit acest loc ca prin minune, fiindca acel loc doreau foarte multi sa il cumpere, cunosc peroane care doreau sa faca o spalatorie auto, fiind un loc foarte bun pentru aceasta, apoi dupa ce totusi Dumnezeu a lucrat si ne-a binecuvintat pe noi administratia locala, sau cine l-au vindut, nu stiu, regreta ca ne-a permis noua si ca in genere noi am fost cei ce l-am procurat, dar Dumnezeu a lucrat minunat.”  (Elena Raţă)

2006 – 2009

Biserica Maranata, îşi continua activitatea sa în ce priveşte slujbele de Duminică şi evanghelizarea oamenilor. Au fost efectuate mai multe evanghelizări, în urma cărora oamenii, auzind Vestea Bună deveneau membri ai bisericii primindu-L pe Hristos ca Domn şi Mântuitor al vieţii lor. Biserica se implica activ în evanghelizarea satelor din apropierea or. Străşeni, cum ar fi satul Recea. Dorinţa de a ajuta oamenii acestui sat, a rezultat cu deschiderea unei cantine sociale pentru copii, care are ca scop ajutorarea familiilor sărace din sat.

P4230695

 

În prezent Biserica este în număr 48 de membri. La fiecare program de închinare numărul persoanelor ce iau parte atinge în mediu 85 de persoane. Biserica pune un deosebit accent pe închinare şi cuprinde o diversitate de metode pentru edificarea Bisericii şi răspândirea Evangheliei :

 1. Programe cu copii străzii (Activitatea organizaţiei  „EDIT”)
 2. Desfăşurarea a 2 programe de închinare. (Servicii de închinare în limba română şi rusă).
 3. Clubul creştin „Keep Joy” ( ce are ca scop iniţierea unor relaţii între Biserică şi tânăra generaţie din or. Străşeni ).
 4. Ore de rugăciune şi nopţi de veghe
 5. Cantina socială (în colaborare cu Misiunea Fără Frontiere)
 6. Evanghelizare prin sport
 7. Vestirea Evangheliei în satul Recea prin elaborarea unor programe sociale.
 8. Lectii in scoli cu elevii pe diverse teme ce tin de problema tinerilor: alcool, fumat, avort, sida ( organizatia EDIT)

Single Post Navigation

21 thoughts on “Istoria “Bisericii Maranata” din or. Străşeni

 1. alaandrei on said:

  Dumnezeu să binecuvinteze biserica Maranata şi pe voi pentru aşa o istorie detaliată. Am fost încurajaţi mult de această mărturie a puterii lui Dumnezeu cu care lucrează prin cei care-L iubesc şi urmează cu credincioşie!

 2. Draga Adrian,

  Mi-a plăcut mult istoria bisercii vostre pe care ai scris-o. Esti primul din Moldova care ai trimis lucrarea pentru acest concurs. Felicitari.

 3. Multumim mult! Ne bucuram si pentru voi!

 4. maria on said:

  Pace voua Adrian si Violeta. Am citit cu placere istoria Bisericii Maranata. Intr-adevar Dumnezeu a binecuvintat si a sustinut infiintarea Bisericii, eu personal prin lucrarea Bisericii Maranata am aflat de Domnul Nostru Isus Hristos. Si vreau sa spun ca tot prin lucrarea membrilor actuali (sora Angela) ai Bisericii am fost indreptata la un studiu biblic inductiv. Multumesc lui Dumnezeu ca a gasit cu cale ca in felul acesta sa mi se releveze. Am fost si eu membra la aceasta Biserica mi-a placut mult. Dumnezeu sa va binecuvinteze si in continuare.
  Adrian am o rugaminte la tine, pune te rog pe adresa mea postala fotografiile noastre de la botez, pentru ca stiu ca sunt undeva la voi in computer. Iti multumesc.

 5. Draga Maria,
  ma bucur mult pentru tine şi familia ta! Domnul să vă binecuvânteze şi să vă poarte de grijă. El este alături de tine în bucurii şi în greutăţi, El le ştie pe toate! ne-am bucurat să te cunoaştem!

  Voi căuta fotografiile voastre şi le voi ataşa cu bucurie!

 6. Pingback: Primii învingători la concursul Istoria unei biserici din Moldova | Moldova Creştină

 7. chris on said:

  MI-A PLACUT ISTORIA BISERICII ”MARANATA”. SPER SA CITITI ISTORIA BISERICII PE CARE O VOI PUBLICA INCURIND.

 8. Cu bucurie, draga Chris
  Astept lucrarea ta!

 9. cristina on said:

  sunt cristina sora lui ionel şi sergiu ma-m bucurat mult sa citesc istoria Bisericii Maranata.Domnul sa va binecuvınteze.salutari intregii biserici.

 10. Draga Cristina,

  Bine, vom transminte salutari bisericii Maranatta. Domnul sa te pazeasca si sa iti dea sanatate, bucurie si fericire in noul an.
  Sarbatori fericite!

 11. Wojtek on said:

  bună ziua numele meu este Wojtek şi face o călătorie pe biciclete de CZ H en, Moldova, UA, PL şi înapoi la Germania cu fratele meu în drept. Pe 25. sau 26.08.2010. vom fi pe Oude Străşeni. Poate vom vizita Maranatha în biserică? Ne vorbesc, din păcate, nici un român!
  Dumnezeu să binecuvânteze,
  Wojtek

 12. Draga Wojtek, Va asteptam cu Bucurie. Ne puteti contacta

  Biserica Crestina Evanghelica „MARANATA”
  R. Moldova, or. Straseni, str. Serghei Lazo 3a

  e-mail: ady_blaj3d7@yahoo.com

  Site: http://bisericamaranata.org
  blog : https://maranatta.wordpress.com

  Tel : +373 237 2 52 49
  mob : +373 799 21 007

  Dear Wojtek, We will very glad to know you! Contact us

  Evangelical Christian Church „Maranatta”
  Moldova, Chisinau. Straseni, Sergei Lazo 3rd Street

  E-mail: ady_blaj3d7@yahoo.com

  Website: http://bisericamaranata.org
  Blog: https://maranatta.wordpress.com

  Tel: (373) 237 249 52
  mob: (373) 799 21 007

 13. ar fi bine sa fie asa , dar nu sa faca biznes sub acoperirea de binefacere cu religiea

 14. Nu stiu la ce te referi draga Ion. Biserica Maranatta nu ia bani pentru inmormantare, botez, cununie etc etc…. Dumnezeu a zis clar referitor la aceste lucruri, cat si la minunile care se fac printre noi: In dar ati primit in dar sa dati!

 15. Pace!

  Niech Bóg Was błogosławi!
  Fie ca Domnul să vă binecuvânteze.

  Voitek

 16. amagama on said:

  Păcatul trecerii oamenilor la sectari este foarte mare, este un păcat împotriva Duhului Sfant, n-are iertare nici în veacul de acum, nici în cel ce va să fie. De nu se vor întoarce la Biserica Ortodoxă sectarii sunt pierduţi! Biserica este mama noastră ea ne-a născut prin apă şi prin Duh, căci I-a spus Iisus lui Nicodim: „De nu se va naşte cineva din apă şi din Duh nu va putea intra în împărăţia Cerurilor” (Ioan 3, 5).Este un eres, o sectă numită „penticostali”, am fost la aceştia la casa lor de rugăciune la Vicovul de Sus, la Straja, că ei ziceau că au dreptul de a boteza cu Duhul Sfant. „Cine v-a spus vouă aşa ceva, de ce atâta mândrie în capul vostru? Căci botezul cu Duhul Sfânt nu se cere la creştini, acesta numai Apostolii l-au avut, care a venit în limbi de foc şi le-a dat Apostolilor putere să vorbească în toate limbile şi să facă minuni şi să învieze morţii. Deci, pentru noi este rânduit botezul cu apă şi cu Duh Sfânt”.

 17. Draga amagama,

  Vreau sa iti atrag atentia la cateva lucruri:

  Vorbesti de oameni care au inceput sa frecventeze bisericile evanghelice (numiti de tine sectari – desi ii numesti asa , vreau sa stii ca Sectă este denumirea dată unui grup de persoane ce formează o comunitate religioasă, care s-a separat de biserica oficială[1] în scopul corectării unor abateri doctrinare atribuite structurii-mamă – sursa wikipedia.org – mai corect ari fi, nu secta, ci crestini evanghelici, care se conduc doar dupa Evanghelie, dupa Sfânta Scriptură, fără tradiție, care nu put tradiția mai sus de voia lui Dumnezeu) . Numești astfel de oameni păcătoși care nu au iertare… interesant. Să îți dau câteva exemple – În biserica Maranatta din Strășeni, sunt multe persoane care se numeau Ortodoxi, dar care vizitau biserica doar odată pe an, uneori… poate chiar și nici odată pe an. Mulți dintre ei consumai mult alcool înainte de aceasta, mulți erau cuprinși în patimi și păcate diferite, duceau un mod de viață păcătos – erau departe de Dumnezeu. Dacă plecau din viață în acel moment, credința lor Ortodoxă și lumânările puse odată pe an în clădirea bisericii, nu era să îi ajute la nimic… Dar, după ce s-au pocăit de păcatele lor, și au început să frecventeze biserica Evanghelică, au devenit din alcoolici oameni vorbiți de bine de cei din jur, oameni care nu se mai îmbată de vin zi de zi, oameni care nu frecventează biserica odată în an, ci Duminică de Duminică. Oameni care cunosc Evanghelia, și o vestesc altora. Oameni care se roagă lui Dumnezeu și văd cum Dumnezeu le răspund la rugăciunile lor. Familiile lor au fost izbăvite de certuri și lacrimi a copiilor care vedeau faptele părinților lor otodoxi… beție, minciună, înșelătorie, furturi etc. După pocăință toate aceste lucruri au dispărut. Asta numești tu PĂCAT ?! Oameni care defapt au scăpat de păcat?! Acuzi de lucruri pe care nu le cunoști.

  2. Afirmi că Biserica Ortodoxă este mama ”voastră” care v-a născut din apă și din Duh. Adu-mi un exempul, un verset Biblic care confirmă acest lucru. Nu vei găsi. Este o opinie ortodoxă, afirmație care nu are temei. Vorbesti de naștere din apă și din Duh din cap. 3 a Evangheliei lui Ioan. Să vedem ce scrie defapt acolo.

  3. Drept raspuns, Isus i-a zis: „Adevarat, adevarat iti spun ca, daca un om nu se naste din nou, nu poate vedea Imparatia lui Dumnezeu.”
  Deci merge vorba de nastere din nou… daca nu esti născut din nou nu vei avea iertare

  4. Nicodim I-a zis: „Cum se poate naste un om batran? Poate el sa intre a doua oara in pantecele maicii sale si sa se nasca?”
  5. Isus i-a raspuns: „Adevarat, adevarat iti spun ca, daca nu se naste cineva din apa si din Duh, nu poate sa intre in Imparatia lui Dumnezeu.
  6. Ce este nascut din carne este carne, si ce este nascut din Duh este duh.
  7. Nu te mira ca ti-am zis: „Trebuie sa va nasteti din nou.”
  8. Vantul sufla incotro vrea si-i auzi vuietul; dar nu stii de unde vine, nici incotro merge. Tot asa este cu oricine este nascut din Duhul.”
  Deci trebuie să te naști din Duhul Sfânt
  Nicodim iarăși nu a înțeles
  9. Nicodim I-a zis: „Cum se poate face asa ceva?”

  Isus iarăși a început să ii lămurească
  10. Isus i-a raspuns: „Tu esti invatatorul lui Israel si nu pricepi aceste lucruri?

  14. Si, dupa cum a inaltat Moise sarpele in pustiu, tot asa trebuie sa fie inaltat si Fiul omului,
  15. pentru ca oricine crede in El sa nu piara, ci sa aiba viata vesnica.

  16. Fiindca atat de mult a iubit Dumnezeu lumea, ca a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede in El sa nu piara, ci sa aiba viata vesnica.

  Deci, A te naste din apă și din Duh, înseamnă poți doar atunci când crezi în Isus Hristos. Nu Biserica Ortodoxă te naște din apă și din Duh, ci CREDINȚA ÎN ISUS HRISTOS. Așa vorbește Biblia!
  18. Oricine crede in El nu este judecat; dar cine nu crede a si fost judecat, pentru ca n-a crezut in Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu.
  19. Si judecata aceasta sta in faptul ca, odata venita Lumina in lume, oamenii au iubit mai mult intunericul decat lumina, pentru ca faptele lor erau rele.

 18. Referitor la botezul cu Duhul Sfânt care le-a fost dat doar Apostolilor… Iarăși, de unde ai luat-o ?! Ai vre-o bază Biblică? Iată câteva dovezi că nu este așa:

  Ioan, drept raspuns, a zis tuturor: „Cat despre mine, eu va botez cu apa; dar vine Acela care este mai puternic decat mine si caruia eu nu sunt vrednic sa-I dezleg cureaua incaltamintei. El va va boteza cu Duhul Sfant si cu foc. (Luc.3:16)

  Deci, Isus Botează cu Duhul Sfânt

  Ci voi veti primi o putere, cand Se va cobori Duhul Sfant peste voi, si-Mi veti fi martori in Ierusalim, in toata Iudeea, in Samaria si pana la marginile pamantului.” (Fapt.1:8)

  Când ești botezat cu Duhul Sânt, primești o putere ca să fii martor a lui Isus Hristos

  Si toti s-au umplut de Duh Sfant si au inceput sa vorbeasca in alte limbi, dupa cum le dadea Duhul sa vorbeasca. (Fapt.2:4)
  Aposolii s-au umplut cu Duhul Sânt
  Dupa ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunati; toti s-au umplut de Duhul Sfant si vesteau Cuvantul lui Dumnezeu cu indrazneala. (Fapt.4:31)
  Deci, au primit putere ca să vestească cu îndrăzneală Cuvântul lui Dumnezeu!

  De aceea, fratilor, alegeti dintre voi sapte barbati, vorbiti de bine, plini de Duhul Sfant si intelepciune, pe care ii vom pune la slujba aceasta. (Fapt.6:3)
  Vorbirea aceasta a placut intregii adunari. Au ales pe Stefan, barbat plin de credinta si de Duhul Sfant, pe Filip, pe Prohor, pe Nicanor, pe Timon, pe Parmena si pe Nicolae, un prozelit din Antiohia. (Fapt.6:5)
  Deci, în afară de apostoli, mai erau oameni plini de Duhul Sfânt!

  Acestia (apostolii) au venit la samariteni si s-au rugat pentru ei, ca sa primeasca Duhul Sfant. (Fapt.8:15)

  Deci, SAMARITENII au primit Duhul Sfânt

  Cand a vazut Simon ca Duhul Sfant era dat prin punerea mainilor apostolilor, le-a dat bani (Fapt.8:18)

  Duhul Sfânt era dat oamenilor prin mâinile apostolilor! Cineva a dorit să cumpere acest dar, dar el nu poate fi cumpărat cu bani!

  Pe cand rostea Petru cuvintele acestea, S-a coborat Duhul Sfant peste toti cei ce ascultau Cuvantul. (Fapt.10:44)

  Merge vorba de casa lui Cornelia – oameni care nu erau evrei, erau neamuri, adică de alte naționalități! Deci, Duhul Sfânt L-au primit și neamurile! Noi tot facem parte dintre neamuri, pentru că nu suntem evrei, suntem moldoveni, români, italieni etc.

  Toti credinciosii taiati imprejur care venisera cu Petru au ramas uimiti cand au vazut ca darul Duhului Sfant s-a varsat si peste Neamuri. (Fapt.10:45)

  Evreii credeau că Duhul Sfânt este doar pentru ei, dar au rămas uimiți văzând că este și pentru neamuri!
  Mai sunt multe texte care dovedesc că Duhul Sfânt nu a fost doar pentru Apostoli, dar cred că sunt destule aceste exemple. Am văzut clar că Duhul Sfânt a fost dat mai întâi apostolilor, apoi tuturor ce credeau dintre Evrei, apoi, Samaritenilor, iar mai apoi și neamurilor. Oricine poate primi Duhul Sfânt, dacă crede din toată inima în Isus Hristos. Aceasta este condiția !

 19. Pingback: Învingătorii concursului Istoria unei biserici din Moldova

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: