Maranatta

Indiferent de ceea ce crezi, Dumnezeu este!

Istoria Mişcării Turnul de Veghe – Martorilor lui Iehova


Charles Taze Russel, fondatorul Societăţii Turnul de Veghe (Wachtower Society)  s-a născut în Allegheny, Pennsylvania, în 1852. A crescut  în biserica prezbiteriană. Mai târziu  s-a alăturat bisericii congregaţionaliste, dar a plecat, deoarece era împotriva doctrinei pedepsei eterne. După ce l-a auzit vorbind pe un adventist, Russel a fost atras de învăţătura  loc cum că iadul era “groapa comună”. Apoi a început  să înveţe şi să predice că nu există stare de conştienţă după moarte până la înviere. A iniţiat un mic studiu biblic în 1872, dar 1879 este data care marchează începutul Mişcării sale

       Russel era interesat de lucrarea lui N.H. Barbour  din Rochester, New York. Barbour  învăţa  că Isus Cristos Se va întoarce în 1874  – în ciuda faptului că Matei 24.36 spune: “Dar ziua şi ora aceea n-o ştie  nimeni, nu, nici îngerii din cer, ci numai Tatăl Meu”. Când Cristos nu S-a întors în 1874, Barbour a spus că întoarcerea a fost “invizibilă”. Acesta a fost modul lui Barbour de a ascunde o profeţie falsă.

      Barbour a studiat lucrările lui John Aquila Brown (un englez) şi a adoptat o mare parte din interpretarea dată de Brown. Cu toate acestea, Barbour a schimbat curând  data întoarcerii lui Cristos în 1914 – când Cristos urma să vină  pe pământ ca să întemeieze domnia Sa de o mie de ani. Barbour a pretins  că întoarcerea invizibilă din 1874 era una preliminară, necesară înaintea întoarcerii vizibile din 1914. El a publicat data de 1914 în iulie 1877 în cartea Three Worlds (Trei lumi), pag. 83. De atunci, aceasta a fost o învăţătură centrală a societăţii Turnul de Veghe.

      În 1878, Russel  şi Barbour au început să publice o revistă, The Herald of the Mornig (Vestitorul Dimineţii), care a devenit mai târziu revista The Watctawer (Turnul de Veghe). Russel  s-a despărţit de Barbour în 1884 şi a format  Zion’s Wathc Tower Tract Society (Societatea  de tractate Turnul de Veghe al Sionului). Mai târziu i-a schimbat numele în Wathctower Bible and Tract Siciety (Societatea de tractate şi Biblie a Turnului de Veghe), care încă se mai foloseşte şi astăzi. Membrii societăţii sunt de obicei cunoscuţi ca Martori ai lui Iehova, iar locurile lor de întâlnire ca Sălile Regatului.

       Russel, folosind datele lui Barbour, a spus că bătălia de la Armaghedon va avea loc în 1914 (Studii, vol. II, p. 98-99, 101 şi vol. III, p. 126 şi 153). Această bătălie va avea drept rezultat distrugerea puterilor mondiale şi începutul mileniului. Când Creistos nu S-a întors după cum  a fost prezis, Russel a spus că Isus Cristos a început să domnească în “ceruri” şi că în scurtă vreme lumea va lua sfârşit. Noi ştim însă  (din Filipeni 2.9-11 şi alte pasaje Biblice) că Isus Cristos  a început  să Domnească  de când S-a înălţat la cer după învierea Sa dintre cei morţi. 

        Russel a negat Trinitatea, divinitatea lui Cristos, ]nvierea ]n corp a lui Cristos, divinitatea ;i personalitatea Duhului Sfânt, existenţa iadului ;i starea de conştienţă a omului după moarte. El a învăţat că toate religiile, inclusiv creştinismul , se află în întuneric. El a spus că numai cei ce urmează învăţăturile lui au dreptate în convingerile lor.

        Charles Russell  a murit  pe 31 octombrie 1916. Martorii lui Iehova de astăzi  neagă multe din învăţăturile sale. Ei nu-l resping total, dar ei nu-i vând cărţile. Ei spun că el a făcut multe greşeli în interpretarea pe care a dat-o Scripturii. Când Martorii lui Iehova îl citează pe Russell , ei îi denaturează învăţăturile pentru a-şi susţine convingerile lor actuale. 

         

         J.F. Rutherford (de obicei cunoscut cu Judge – Judecătorul Rutherford, deşi  nu a fost niciodată judecător) i-a urmat] lui Russell, în calitate de  conducător spiritual al organizaţiei. Rutherford s-a născut  în statul Missouri în 1869 şi  s-a alăturat mişcării în 1906. Multor ruselliţi nu le-a plăcut de Rutherford şi au plecat. Cei care au rămas au încercat să dezvolte o organizaţie care să funcţioneze ca o maşinărie, care să producă literatură pentru a răspândi învăţăturile Turnului de Veghe.

         Continunând datarea folosită de Russell, Rutherford a spus că lumea  va lua sfârşit în 1925. În cartea sa Millions Now Living Will Never Die (Milioane din cei ce trăiesc acum nu vor mai muri niciodată), a spus:

După cum am afirmat mai înainte, marele ciclu de jubileu trebuie să înceapă în 1925. În acest timp va fi recunoscută etapa pământeană a regatului… De aceea ne putem aştepta cu încredere că anul 1925 va marca întoarcerea lui Avraam, Isaac, Iacob  şi a profeţilor credincioşi din vechime, anume cei amintiţi  de Apostol în Evrei cap 11, la starea de perfecţiune omenească (1920, p. 89-90).

          Faptul că  prezicerea lui Rutherford nu s-a împlinit îl dovedeşte a fi un profet fals.

          În 1930, Societatea Turnul de Veghe a construit un  palat Beth-Sarim (Casa Părinţilor), în San Diego, statul California. Ei aşteptau ca profeţii  din Vechiul Testament să se întoarcă să locuiască acolo. Rutherford a locuit mulţi ani în acest palat.

         În 1931, la o convenţie din statul Ohio, Rutherford le-a dat adepţilor lui numele de “Martori ai lui Iehova”. Ei îşi bazează numele pe Isaia  43.10a, care spune: “Voi sunteţi martorii Mei, zice Domnul, şi slujitorul meu pe care l-am ales”. Ei trec cu vederea a doua parte a versetului care spune: “ca să Mă cunoaşteţi şi să credeţi  în Mine, şi să înţelegeţi că Eu sunt Acela: înainte de Mine nu a fost făcut nici un Dumnezeu, şi nu va fi nici după Mine” – pentru că ei învaţă că Isus a fost făcut de Tatăl şi că în viitor El va deveni un “Dumnezeu Atotputernic”.

         Rutherford  a murit la Beth-Sarim în 8 ianuarie 1942. După  moartea lui, l-au ales pe Nathan  H. Knorr drept cel de-al doilea preşedinte al Societăţii Turnul de Veghe. Knorr  s-a născut  în Bethlehem, statul Pennsylvania, în 1905. El a devenit membru al Societăţii Turnul de Veghe la vârsta de 18 ani.

         În timpul administraţiei sale, Societatea Turnul de Veghe a publicat propria-i traducere a Bibliei, denumită New World Translation (Traducerea Lumii Noi). Ei au publicat-o sub formă  de secţiuni între 1950 şi 1961. Înaintea acestei traduceri, ei foloseau versiunea Bibliei King James sau American Standart. Ei numesc acum acele versiuni “Biblia diavolului”. Traducerea Lumii Noi a fost scrisă în aşa fel, încât să le susţină convingerile în cazul textelor foarte importante care le creaseră mai înainte probleme.

        Tot sub conducerea lui Knorr, Societatea şi-a întărit eforturile de prozelitizare şi a dezvoltat programe  de instruire pline de succes, ca să formeze noi lucrători pentru Mişcarea Turnului de Veghe. Knorr a murit în iulie 1977 la vârsta de 72 de ani.

       Timp de mulţi ani, organizaţia a fost condusă de un singur om, mai întâi de Russell (1879-1916), apoi Rutherford (1917-1942) şi apoi Knorr (1942-1977). Cu toate acestea, pe durata conducerii lui Knorr, la începutul lui 1970, un număr de oameni influenţi i-au forţat pe preşedinte şi pe vice-preşedinte să accepte un grup de conducere format din 13 oameni. Până în luna iulie a anului 1995, pentru a deveni membru a acestui grup de conducere, o persoană  trebuie să fie un Martor a lui Iehova botezat înainte de 1935. (Cei ce s-au alăturat organizaţiei înainte de 1935 sunt cunoscuţi sub numele de “clasa celor unşi” care vor forma  numărul celor 144.000). Totuşi, întrucât n-au mai rămas mulţi din aceşti Martori “unşi”, ei înşişi au anulat ce-au pus înainte şi, în numărul din 1 iulie 1995 al revistei Turnul de Veghe au apărut cu o aşa-zisă   “NOUĂ LUMINĂ” , afirmând că de acum înainte noii membri vor fi aleşi dintre “celelalte oi”, dar “pregătite” de oamenii de acum sau de corpul de conducere. Aceşti membri noi vor fi desemnaţi drept “clasa de şefi”.

         Frederick W. Franz a devenit cel de-al patrulea preşedinte al Turnului de Veghe în 1977. Deşi  nu a avut aceeşi putere ca cea a predecesorilor lui , datorită grupului de conducere, impus organizaţiei în primi ani ai lui 1970, influenţa sa a fost totuşi foarte puternică. S-a născut în Covington, Statul Kentucky, în 12 septembrie 1893. A intrat în contact cu Martorii lui Iehova printr-un frate mai în vârstă.  A frecventat apoi cursurile universităţii din Cincinnati, pregătindu-se să devină pastor prezbiterian. În schimb, s-a despărţit de Biserica Prezbiteriană  şi s-a asociat cu “Studenţii Bibliei”, după cum erau numiţi atunci Martorii lui Iehova. A fost botezat  în 30 noiembrie 1913, iar în anul următor a părăsit universitatea şi a intrat în lucrarea de colportor de cărţi.  S-a dus la cartierul general din Brooklyn  în anul 1920  şi a rămas acolo pentru restul vieţii până la moartea sa din 22 decemvrie 1992, la vârsta de 99 ani. Franz a fost principalul  rpspunzător de munca de a face ca versetele din Traducerea Lumii Noi a Bibliei să se potrivească învăţăturilor Turnului de Veghe.

            Încă din anul 1966, Franz a prezis că Isus Cristos Se va întoarce în 1975 (Live Everlasting – in Freedom of the Sons of God – Viaţă eternă – în libertatea fiilor lui Dumnezeu, 1966, p. 29-30). În aşteptarea acestui eveniment, mulţi oameni şi-au vândut casele, iar unii şi-au vândut firmele astfel să poată folosi banii pentru a lucra tot timpul la răspândirea mesajului Turnului de Veghe.

           Când profeţia legată de 1975 a eşuat, Societatea a spus că oamenii  au înţeles greşit ceea ce scriseseră ei. Cu toate că în repetate rânduri, în scris şi prin mesaj verbal, afirmaseră că lumea va lua sfârşit în octombrie 1975, ei aun negat că ar fi spus aşa. Ca urmare a eşecului  acestei profeţi, mulţi Martori ai lui Iehova au părăsit organizaţia. Doar după cinci ani au recunoscut ei pe jumătate, în numărul din 19 martie  1980  al revistei Turnul  de Veghe la paginile 17-18, că sunt parţial de vină pentru că au scris în aşa fel încât Martorii să-şi  formeze o impresie greşită.

            Pentru o vreme, creşterea Societăţii Turnul de Veghe a încetinit, mai ales în Statele Unite. Cu toate acestea, extinderea a continuat în alte ţări. Societatea creează  o mare confuzie în aceste ţări, deoarece muţi oameni – fără şă-şi dea seama că Martorii lui Iehova  sunt o sectă falsă – îi clasifică drept creştini autentici. Ei se folosesc de tactici de mare presiune pentru a-i face pe oameni  să studieze publicaţiile Turnului de Veghe.

           În 30 decembrie 1992, la-u numit pe Milton G. Henschel cel de-al  cincilea preşedinte al Turnului de Veghe, la vârsta de 72 de ani. Naşterea sa a reprezentat a treia  generaţie de Martori ai lui Iehova din familia sa şi a avut loc în Pomona, statul New Jersey. A fost botezat în 1934. El a slujit vreo cincizeci de ani în cartierul general din Brooklyn şi a fost mai mulţi ani vicepreşedinte pe timpul lui Franz. Când a ost  tânăr a fost secretarul personal al celui de-al treilea preşedinte al Societăţii, Nathan Knorr, dar mai târziu s-a despărţit de el În cele din urmă, ca membru al grupului de conducere în timpul ultimilor ani de preşedinţie ai lui Knorr, s-a ocupat de lucrarea administrativă. El este un conservator şi este împotriva schimbării. cu toate acestea , este  aproape  sigur că va trebui să introducă anumite schimbări doctrinale major, deoarece datele anilor 1914 şi 1935 au cam expirat. 

            Învăţăturile şi practicile Martorilor lui Iehova s-au schimbat mult sub conducerea celor cinci lideri. Cea mai mare parte a publicaţiilor Turnului de Veghe care a trecut de zece ani este depăşită şi nu mai este folosită. Convingerile care “dovedesc” că sunt singura religie adevărată sunt diferite de convingerile pe care le aveau acum cincizeci de ani. Cu toate acestea,  adevărul nu se va schimba şi nu poate să se schimbe.

           Ei învaţă acum că anul 1914  a reprezentat un punct de cotitură în istorie şi data la care Cristos a început să conducă  în mod invizibil în ceruri. Aceasta a marcat  începuttul sfârşitului Timpului . Ei vorbesc despre o intensificare a foametei, a cutremurelor de pământ, a războaielor, etc., începând cu 1914, ca dovadă a faptului că aceasta a fost  o dată semnificativă. (Totuşi, dacă cineva ar verifica datele, n-ar găsi nici o dovadă că ar fi existat o intensificare a acestor semne începând cu  1914). Toţi Martorii lui Iehova trebuie să accepte această dată de 1914, în caz contrar vor fi excluşi din comunitate.

           Data de 1919 este importantă deoarece ei susţin  că, din 1914 până în 1919, Dumnezeu a privit toate organizaţiile religioase existente în  acea vreme  şi a descoperit  că Societatea Turnul de Veghe este organizaţia  ca mai curată. În acest timp, el i-a ales să-I fie  “sclavul fidel şi prevăzător”. (Vezi Matei 24.45-47). Ei pretind  că sunt “singurul  canal de comunicare al lui Dumnezeu cu acest pământ”. Motivul pentru care au ales această dată s-a  datorat patului că în 21 iunie 1918, Joseph  Rutherford şi alţi şase lideri au fost închişi pe baza unor “acuzaţii de revoltă”, datorită unor lucruri pe care le-au  scris aceştia  despre primul război mondial. Oficialităţile i-au eliberat pe 25 martie 1919, fapt ce arată, pretind ei, că favoarea lui Dumnezeu a fost din nou peste organizaţia lor.

            Schimbările suferite de învăţăturile lor de-a lungul  anilor demonstrează faptul că Societatea nu este “Canalul de comunicare al lui Dumnezeu” spre lume după cum pretind ei. În ciuda schimbărilor, ei  aşteaptă ca membrii să fie în total de acord cu învăţăturile Societăţii şi să fie în ascultare totală faţă de organizaţie.

Reclame

Single Post Navigation

261 thoughts on “Istoria Mişcării Turnul de Veghe – Martorilor lui Iehova

 1. chirila arad on said:

  Va rugam frumos am vrea sa corespondam.Asteptam.Multumesc.

 2. Cum ati vrea sa corespondam?

 3. marcu on said:

  Si aici m-ati cenzurat…Nu sunteti corect…problema dvs.,insa raspundeti pt.nedreptatea comisa…

 4. Draga Marcu.

  Am mai scris in alt comentariu ca unele mesaje nimerest in categoria SPAM din cauza atacului la peroana. Va rugam sa cititi regulile blogului.

 5. marcu on said:

  Draga Adrian…daca demascarea ipocriziei unor denominatiuni care tolereaza homosexualitatea ori amestecul femeilor in conducerea adunarii,care se amesteca in politica si,mai mult,ajung sa fie mari demnitari publici,care ajung comandanti de osti si ordona uciderea altora care -poate- nu cred la fel este atac la persoana..eu nu am cuvinte…
  Daca faptul ca v-am atras cu respect atentia ca Franz nu a afirmat ca Isus va veni in 1975,despre aceasta spunand :POSIBIL..iar posibil nu inseamna cert…este atac la persoana…eu nu am ce sa fac.
  Indubitabil ca ,uneori,noi am inteles gresit un text biblic.Este posibil ca si azi sa nu intelegem corect un pasaj din Biblie.Dar,sub rugaciune si cu ajutorul Spiritului Sfant,Dumnezeu ne va dezvalui Adevarul pe masura ce vine timpul ca respectiva intelegere sa fie necesara.Suntem oameni umili si imperfecti,insa recunoastem cand gresim si ne corectam,nu ramanem inchistati in dogme care,desi s-au dovedit nebiblice,au intrat in constiinta colectiva a tuturor …asa cum fac altii.
  Daniel nu a inteles profetiile pe care i le-a dezvaluit Dumnezeu,iar cand a intrebat,Dumnezeu i-a spus ca acestea vor fi intelese la timpul lor.
  Apostolii credeau ca in timpul lor va reveni Isus.De ce ?? Pt.ca nu era sosit timpul cand cunoasterea acestui important eveniment era necesara.Au fost ei cu toate acestea adevaratii slujitori ai lui Dumnezeu ?? Desigur…

 6. lipa on said:

  Domnule marcu am si eu o intrebare pentru domnia dumneavoastra si anume daca asa zisele profetii ale organizatiei Turnul de Veghere nu
  s-au implinit nu pot oare sa MA GANDESC(si nu sa gandeasca Turnul de Veghere pentru mine)la societetea mai sus mentionata ca la ceea ce se numesc profeti falsi?Pentru ca este scris ca dupa aceasta o sa cunoastem profetii falsi si anume dupa profetiile lor care nu se implinesc.
  Si mai am o problema…..Daca „lumina noua” vine de la Dumnezeu cum se face ca a suferit atatea modificari de-a lungul timpului?Eu stiu ca ceea ce vine de la Dumnezeu este neschimbator dupa cum este scris ca toate vor trece dar cuvintele LUI vor ramane in veac.Poate oare Dumnezeu sa faca greseli?Daca raspunsul dumneavoastra este nu inseamna ca invatatura Turnului de Veghere vine de la oameni si atunci nu mai are nici un fel de autoritate.
  si inca o intrebare…De unde sa stiu eu ca invatarura care o predicati acum este una corecta care nu va mai suferi schimbari o data cu venirea unei „noi lumini”

 7. Draga Marcu…

  Martorii Turnului de Veghe nu doar că au înţeles greşit uneori un text Biblic, atunci când nu le plăcea un anumit text Biblic, ei l-au schimbat… Ca de exemplu Ioan 1.1. In Biblia Martorilor este un Text SChimbat după învăţătura Turnului de Veghe. De CE? Pentru că, dacă celelalte texte le pot rupe din context şi să le schimbe sensul, textul din Ioan spune CLAR CĂ ISUS ESTE DUMNEZEU! Această afirmaţie nu le place deloc Martorilor Turnului de Veghe, aşa că ei au schimbat traducerea după plăcerea lor… Interesant că toate traducerile : Engleză, Franceză, Germană, Italiană, Rusă etc, etc VORBESC ÎN IOAN 1.1 că ISUS ESTE DUMNEZEU!

  Da, dvs recunoaşteţi că martorii recunosc greşelile… poate că într-o bună zi Martorii Turnului de Veghe vor recunoaşte şi această greşeală…

 8. marcu on said:

  Dragii mei Adrian si Violeta: noi nu am schimbat nimic.Nici nu suntem singurii care traducem asa Ioan 1:1,dar mai ales nu suntem primii.Va pot afisa 15-20 de traduceri care tot asa redau Ioan 1:1.De ce? Pt.ca,daca TATAL ESTE SINGURUL DUMNEZEU ADEVARAT -Ioan17:3 si I Cor.8:6,atunci a traduce ca si Cuvantul (Isus) este la fel,intra in contradictie cu cele doua versete.V-am mai spus: am toate Codexurile.Daca priviti textul original,vedeti clar,fara a cunoaste limba greaca faptul ca termenii nu sunt identici.De altfel,daca traduci ca si Cornilescu de ex.,intri in contradictie imediata cu Ioan1:18.De ce nu vreti sa facem un comentariu analitic,pe textele originale ??

 9. marcu on said:

  Draga d-le Lipa: la ce fel de „profetii” va referiti ?? Eu nu sunt o persoana tanara,am crescut in familie de martori,dar nu am cunoscut nici un martor care sa faca profetii (predictii).
  Va rog sa scrieti concret la ce va referiti,pt.a putea sa comentez.

 10. marcu on said:

  Cat despre „lumina care merge mereu crescand pana la miezul zilei”…asa scrie in Biblie,nu este o inventie a noastra.De unde stiti ca o invatatura este buna sau nu ? Simplu…din Biblie.
  Cat despre autoritatea Turnului de veghe…cine afirma asa ceva ?? Noi respectam principiul SOLA SCRIPTURA,de aceea suntem mereu cu Biblia in mana,de aceea urmarim cu Biblia in mana cuvantarile si temele prezentate in Sala Regatului.In materie doctrinara,singura autoritate este Biblia.Turnul de veghe si celelalte publicatii nu sunt inspirate,ele sunt auxiliare de studiu si intelegere a Bibliei,insa,in mod cert,pot contine greseli.Nu trebuie sa uitam insa ca articolele sunt scrise sub coordonarea fratilor unsi cu Spirit Sfant,sub rugaciune si ca,asa cum am mai aratat,Daniel nu a inteles profetiile scrise chiar de el,iar apostolii au inteles gresit ca Isus va reveni in timpul vietii lor…ceea ce nu i-a indepartat de mantuire.Nu,draga d-le Lipa,Dumnezeu nu greseste,insa noi,oamenii gresim;toti,pt .ca suntem imperfecti.

 11. lipa on said:

  intrebare simpla atunci…Este posibil ca si dumneavoastra sa gresiti?Si apropo de profetiile false…Si acum am sa fiu putin mai concret:
  Russell(si sunt convins ca stiti despre care russell vorbesc) a spus in Studii ,volumul 2,pagina 98-99 si volumul 3 pagina 126 si 153 ca batalia de la Armaghedon va avea loc in anul 1914 si ca in scurt timp lumea va lua sfarsit.Cand Cristos nu s-a intors Russell a zis ca Isus Cristos o sa domneasca in ceruri dar noi stim conform Filipeni 2:9-11 ca isus a inceput sa domneasca de cand s-a inaltat la cer dupa moartea SA.
  Vazand ca nu s-a implinit profetia lui Russell Rutherford a continuat ideea sa in cartea „Milioane din cei care traiesc acum nu vor mai muri niciodata” spunand(in anul 1920,pag.89-90):
  „dupa cum am afirmat mai inainte,marele ciclu de jubileu trebuie sa inceapa in 1925.In acest timp va fi recunoscuta etapa pamanteana a regatului…De aceea ne putem astepta cu incredere ca anul 1925 va marca intoarcerea lui Avram,Isaac,iacob si a profetilor credinciosi din vechime,anume cei amintiti de Apostol in Evrei capitolul 11,la starea de perfectiune omeneasca.”
  faptul ca nu s-a implinit il dovedeste a fi un profet fals.
  In 1930 societatea a construit un palat si anume Beth-Sarim(casa printilor),in San Diego(California)pentru ca asteptau ca profetii din Vechiul Testament sa locuiasca acolo.In schimb singurul care a locuit acolo a fost Rutterford pana la mortea lui in 8 ianuarie
  1942.
  Am fost,cred,destul de concret si am sa revin cu profetiile false lui Knorr si ale lui Franz in urma carora multi martori mai ales din SUA au parasit organizatia.Sa ne rugam domnule Marcu la Dumnezeu ca doar el ne poate deschide ochii si sa ne inmoie inima.
  Pentru ce sa ne impietrim inimile?
  Cu dragoste pentru orice suflet care nu gaseste CALEA,ADEVARUL si VIATA,lipa

 12. latino on said:

  Fără cuvinte domnule Lipa… Sunt de părere cu d-voastră în ceea ce privește această Societate care de-alungul timpului a manipulat mințile multor familii prezentându-le o interpretare eronată a scripturii TLN din care lipsesc cuvinte, în special cele care adeveresc divinitatea lui Dumnezeu.

  Dargă Marcu – ți-o adus Lipa arcu!!!

 13. Draga Marcu…

  Nu vreau nicidecum sa va jignesc, intelegeti-ma corect: nu este corect sa faci comentarii analitice. Trebuie sa studiati Biblia. Nu ma intereseaza comentariile analitice scoase din context sau cele 15 traduceri GRESITE care nimeni nu le cunoaste si nici nu sunt folosite de nimeni, tocmai din aceasta cauza pentru ca sunt eronate. Dvs cunoasteti traduceri care spun asa cum credeti, dar restul traducerilor care sunt in majoritate, mult mai multe, le evitati…

  V-am comentat acest subiect la alt articol, nu doresc sa ma repet.
  Totusi, raspundeti-mi va rog, cina Domnului, sau numita de altii Sfant impartasanie, este practicata in adunarea dvs?

 14. marcu on said:

  Draga Andrei: eu,spre deosebire de dvs.,cunosc limbile biblice.Eu fac cercetari.V-am rugat sa comparam Biblia dvs.si Biblia NWT cu Codexurile,cu textele originale.Nu are importanta faptul ca majoritatea traducerilor traduc asa Ioan 1:1.Important este cum este corect,fidel fata de textele din Codexuri.Apoi,v-am aratat ca,tradus asa ca in Biblia dvs.,textul intra in contradictie cu alte versete,din care am enumerat Ioan 17:3 si 1 Cor.8:6.
  Dvs.vorbiti despre „traduceri necunoscute”…Sa vedem:
  despre Moffat ati auzit?? El a tradus „un Dumnezeu”…Despre New English Bible” ati auzit? Despre „An American Translation” ati auzit?? Sunt acestea „necunoscute”,asa cum afirmati dvs .??
  De ce nu este corect -in opinia dvs.-sa facem analize pe text ??Pt.ca vedem cate erori gasim ??Nu sunt multe,dar acolo,la Ioan 1:1 o gasim in mod cert.
  Noi nu evitam alte traduceri.Pana in urma cu 6 ani am lucrat cu tr.Cornilescu Revizuita,iar eu am de obicei si aceasta traducere in geanta,pt.scepticii ca dvs.
  Nu vreti totusi sa lasati dogmele deoparte,sa intelegeti ca acestea au aparut din sec.II e.n.incoace si ca nu au a face cu credinta apostolilor ??
  Dvs.nu doriti sa cunoasteti Adevarul ?? Eu nu va chem la analiza unui articol din Turnul de veghe,asa cum declamai in mod gresit,ci la analiza unor texte biblice…Va astept !! Succes in studierea scripturilor,unde nu scrie despre trinitate,nici despre suflet nemuritor….

 15. marcu on said:

  Stimate domn Lipa: C.T.Russel nu a fost martor al lui Iehova.Este unul dintre precursorii nostri,a inteles majoritatea textelor biblice si indeosebi invatatura despre unicitatea lui Dumnezeu si faptul ca omul nu are si nici nu este un suflet nemuritor…insa a gresit incercand sa explice si sa inteleaga intreaga Bblie atunci.Era si tributar ideilor adventiste,el provenind dintre acestia…
  Cat despre faptul ca Russel ,Rutherford sau noi putem intelege gresit un verset…am aratat ca este posibil,insa si apostolii au inteles gresit Venirea (ahomemnon) lui Isus…
  Acestea(intelegerile versetelor) nu sunt profetii stimate domn…
  Cat despre brosura scrisa de Rutherford,am avut placerea sa o citesc in copilarie.Traducerea dvs.este gresita…ceea ce nu inseamna ca Rutherford nu a comis erori in cuvantarea dupa care a fost scrisa brosura.
  Repet,draga domnule Lipa:doar Biblia este inspirata…absolut toate celelalte carti pot contine -si majoritatea contin-erori.
  Noi nu acordam autoritate Turnului,ci Bibliei.Ne acuzati pe nedrept…Dar stim un lucru:acela ca,pe masura ce ne apropiem de Marele Necaz,Dumnezeu ne descopera-prin Robul Credincios si Intelept- adevaruri necunoscute pana atunci.
  Despre Beth Sarim circula multe legende,una dintre acestea fiind vehiculata de dvs.Astept „vesti” despre „profetiile” lui Knorr sau Franz…insa cu dovezi,nu cu texte preluate de pe forumuri indoielnice…traduse de KGB.
  Si,pt.ca sunteti un harnic cautator de pai in ochiul nostru,am rugamintea sa -mi spuneti: din cine este format astazi poporul lui Dumnezeu ?? Concret,cu argumente…

 16. marcu on said:

  D-le Adrian (nu stiu de ce va spun adesea Andrei…),da,Cina Domnului este celebrata de catre noi in fiecare an,la 14 Nissan.

 17. lipa on said:

  Russel facea parte ca si parintii lui din biserica prezbitariana si a trecut mai apoi la biserica congregationista.Dumneavostra spuneti ca traducerea este gresita sau forumurile sunt indoielnice dar eu cunosc o familie de martori care m-au vizitat si care si-au vandut casa in ’75 spunand ca atunci vine sfarsitul(fiind o persoana mai inaintata in varsta sunt convins ca stiti si de ceea ce vorbesc).Asa cum spuneti si dumneavoastra sunteti oameni si gresiti dar greselile pe care le recunoasteti sunt cele care va convin.V-as ruga sa cerecetati mai mult in legatura cu cei care au intemeiat Societatea.RUTTERFORD spunea ca Societatea este singurul canal intre dumnezeu si lume prin intermediul celor „unsi”.Tot el a fost dat in judecata pentru ca a vandut un ‘grau miraculos’ la 50$sacul cand sacul de grau era 2$ admitand ulterior ca acest lucru este o gresala.Halal ‘uns al lui Dumnezeu’.Eu ma las condus de indemnul lui pavel care imi spune sa cercetez orice religie.O religie cu astfel de precursori nu imi ridica decat semne de intrebare.
  poporul lui Dumnezeu este poporul care aude glasul pastorului si il urmeaza, iar Isus spune ca eu sunt Pastorul cel bun…
  Vreau sa va intreb domnule Marcu:credeti ca Isus este Pastorul cel bun?Sau este mincinos?Sau va trebui ‘o noua lumina’ care ne va explica cine este pastorul cel bun.
  Eu CRED ca Isus este Pastorul cel bun si mai CRED ca daca il am pe ISUS il am si pe TATAL YHWH.
  P.S. Va rog sa cititi si parerea mai multor enciclopedii in legatura cu pronuntia YHWH.Doresc din toata inima mea ca Dumnezeu Tatal sa vi-l descopere pe Fiul care a intemeiat Biserica,Biserica lui Cristos ai carui Martori ar trebui sa fim toti crestinii si ai lui DUMNEZEU TATAL si ai DUHULUI SFANT fata de care daca pacatuim nu vom fi iertati in veci(Duh sfant ca si personalitate pentru ca nu poti pacatui fata de curentul electric,curent care nici nu se bucura, nici nu se intristeaza.).
  V-am raspuns fara sa am studii de teologie.Daca dumneavoastra aveti o problema cu trinitatea va rog sa o cercetati si sa ajungeti,cu calauzirea lui Dumnezeu,la Adevar.Caci exista un singur adevar si acela este la DUMNEZEU….Dar mai stiu pe cineva care spune EU SUN ADEVARUL,CALEA SI VIATA.Si sa va mai spun ceva …Inca nu s-a construit biserica sau societate sau RELIGIE care sa ma mantuiasca…Eu am un singur JUDECATOR,UN SINGUR MANTUITOR,UN SINGUR PASTOR SI UN SINGUR DOMN A CARUI CINA MA BUCUR CA O SARBATORITI SI DUMNEAVOASTRA, pentru ca NE spunem sa facem acest lucru in amintirea lui si asta nu numai o data pe an dupa cum reiese si din epistolele lui Pavel.
  Cu dragoste,lipa.

 18. lipa on said:

  Merita vazut domnule Marcu si va doresc ‘acumularea a cat mai multe cunostinte despre Dumnezeu pentru a avea viata vesnica’.Eu STIU ca am viata vesnica deja,prin credinta,nu prin fapte sa nu se laude nimeni.

 19. lipa on said:

  Va rog sa-mi iertati greselile gramaticale care au survenit din scrierea cu prea multa pasiune si bucuruie a celor de mai sus.Va scriu ca si un om eliberat, eliberat prin sangele Domnului meu Isus Cristos si prin credinta in Isus care mi l-a descoperit pe Tatal prin intermediul Duhului Sfant.

 20. latino on said:

  Marcu, prietene… ce bine ca ai reusit sa cunosti si sa intelegi limbile biblice. Acest lucru ar trebui să-ți usureze studiul scripturii si sa te faca să intelegi mai bine: credința, mântuirea – religia. Eu nu doresc sa avem polemici si discuții deșarte dar aveți mare grija ca nu cumva când arătați cu degetul spre cineva, să vedeți cum trei dintre ele arată către d-voastră. În ceea ce privesc traducerile biblice care le-ați menționat sunt de ne-însemmnat țn comparație cu textele originale la care faceți aluzie cum că le știți. Încercați să procurați de la „salon” că biserica lui Cristos nu se poate numii… faceți rost de diccionarul interliniar grec-roman și convingeți-vă singurel că nimeni nu vă vrea răul pe aici.

  Religia adevărată este simplă pentru cei cărora Dumnezeu le-a descoperit Adevărul și acest Adevăr a fost descoperit de-alungul istoriei multor oameni care nici nu au știut să citească ci doar orbește au crezut în Isus:

  şi nu mai trăiesc eu, ci Cristos trăieşte în mine, iar viaţa pe care o trăiesc acum în trup o trăiesc prin credinţa în Fiul lui Dumnezeu, Care m-a iubit şi S-a dat pe Sine Însuşi pentru mine. (Galateni 2:20)

  Din copilărie cunoşti Sfintele Scripturi, care-ţi pot da înţelepciunea ce duce la mântuire prin credinţa în Cristos Isus. (2 Timotei 3:15)

  Isus i-a zis: – Eu sunt învierea şi viaţa. Cel ce crede în Mine va trăi chiar dacă moare. Şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? (Ioan 11:25-26). Marcu iubite prieten: Înțelegi ceea ce a promis Isus? Crezi lucrul acesta? Nu te grăbii să răspunzi… Doar grăbește-te să vi la El: HAI LA ISUS – Ioan 5:39-40

  Și încă ceva! Nu uita că Isus s-a rugat și pentru tine ca să crezi în El. Sper să nu fie în zadar… Şi mă rog nu numai pentru aceştia, ci şi pentru cei ce vor crede în Mine prin cuvântul lor, (Ioan 17:20)

  Era să termin fără să-ți spun că nu toți cei ce îi spun lui Isus: Doamne, Domane… vor intra în împărăția lui ci doar cei ce fac voia Tatălui… știu că ai fost învățat de „unși” că voia Tatălui este să asimilăm cunoștințe despre El și Fiul (eu zic dacă este timp pt așa ceva (ex. hoțul de pe cruce). Uite ce a mai zis Domnul vieții: Căci voia Tatălui Meu este ca oricine Îl vede pe Fiul şi crede în El să aibă viaţă veşnică, iar Eu Îl voi învia în ziua de pe urmă. (Ioan 6:40)
  1. Nu putem să-l mai vedem dar asta nu înseamnă că nu pot crede în El
  2. El mă va învia (mare este puterea lui Dumnezeu)

  Oare de ce tot vorbim despre Cristos, de ce credem în El și îl predicăm, îl vestim… Întreabă-l pe Pavel ți îți va răspunde.

  cărora Dumnezeu a vrut să le facă cunoscute, între neamuri, bogăţiile glorioase ale acestei taine, şi anume: Cristos în voi, nădejdea gloriei. El este Cel pe Care noi Îl vestim sfătuind şi învăţând pe orice om, cu toată înţelepciunea, pentru a putea înfăţişa pe orice om desăvârşit în Cristos. (Coloseni 1:27-28)

  Însă toate lucrurile care pentru mine erau un câştig le consider ca o pierdere, de dragul lui Cristos. Mai mult decât atât, le consider pe toate o pierdere faţă de valoarea deosebită a cunoaşterii lui Cristos Isus, Domnul meu, datorită Căruia am suferit pierderea tuturor lucrurilor şi datorită Căruia le consider gunoaie, pentru a-L câştiga pe Cristos şi pentru a fi găsit în El, nu având o dreptate a mea, care vine din Lege, ci una care vine prin credinţa în Cristos: dreptatea care vine de la Dumnezeu prin credinţă. Vreau să-L cunosc pe El şi puterea învierii Lui şi părtăşia suferinţelor Lui şi să devin ca El în moartea Lui, (Filipeni 3:7-10)

  Marcu dragă întodeauna au fost și vor fi „înțelepți în sinea lor” care după spusele lui Isus: Vai de voi, cărturari şi farisei ipocriţi! Căci voi închideţi Împărăţia Cerurilor în faţa oamenilor; nici voi nu intraţi, şi nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsaţi să intre! (Matei 23:13). Nu fi ca ei! Nu încerca să închizi împărăția în fața oamenilor! Te respect dacă tu nu vrei să intri în ea… chiar dacă mă doare.

  Cel care-L mărturiseşte pe Fiul Îl are şi pe Tatăl. (1 Ioan 2:23)
  Cel care-L are pe Fiul are viaţa; cel care nu-L are pe Fiul lui Dumnezeu nu are viaţa. (1 Ioan 5:12)
  Şi ştim că Fiul lui Dumnezeu a venit şi ne-a dat pricepere ca să-L cunoaştem pe Cel Adevărat. Şi noi suntem în Cel Adevărat, în Fiul Său, Isus Cristos. El este adevăratul Dumnezeu şi viaţa veşnică. (1 Ioan 5:20)

  Cu stima,
  latino

 21. Draga Marcu,
  Si participa toti membrii la cina Domnului?

 22. Drag Marcu,

  V-am adus destule argumente referitor la aceasta tema, in comentariile articolelor comentate paralel de dvs. Cred ca v-am raspuns si referitor la Ioan 17.3 si de cateva ori despre 1 corinteni 8.6. Daca mai aveti intrebari sau neclaritati, voi fi la dispozitia dvs sa va mai explic inca o data. Har si pace sa aveti din partea Tatal Domnului nostru Isus Hristos!

 23. marcu on said:

  Pt.Lipa: se vede ca aveti drept sursa a „ideilor” dvs.anumite forumuri,afisate indeosebi de apostati,de fosti martori.De ce ?Pt.ca ati uitat: nu Rutherford a fost acuzat cu graul,ci Russel…Rutherford nu era angrosist,ci judecator de meserie…
  Si..draga Lipa,noi nu sustinem ca Watch-Tower Society este un canal…ci o forma legala in care noi activam.Canalul unic cu Dumnezeu este Christos,iar acum avem intre noi acel ROB CREDINCIOS SI INTELEPT,adica fratii unsi cu Spirit Sfant.Ei sunt raspanditi in intreaga lume.Ei nu se confunda cu WT Society,condusa de un frate care nu este uns…
  Eu nu v-am cerut sa comentati despre religia mea.Dvs.ati facut-o singur…insa v-am rugat sa-mi spuneti care este Biserica adevarata a lui Christos ACUM ??
  Pavel nu a spus „cercetati toate religiile”…a spus cercetati TOATE LUCRURILE si alegeti ce este bun…
  Despre religii…Biblia ne spune: iesiti din mijlocul lor…
  Sigur ca nu va mantuieste o religie,nici macar cea adevarata.Dar nu puteti ignora faptul ca Dumnezeu lucreaza organizat,ca are un popor al Sau,ca in Biblie cititi „NU PARASITI ADUNAREA”…Adunarea cu cine ?? Adunarea unde ?? Noi suntem imperfecti;gresim,ne corectam cu umilinta si perseveram pe calea noastra.Daca dvs.cunoasteti o biserica mai buna…de ce nu ne spuneti si noua care este ??
  Unde ati citit dvs.ca apostolii comemorau moartea lui Isus de mai multe ori pe an ?? Daca nu citati din Biblie,impresiile proprii sunt superflue in cauza…
  Da ,cred ca Isus este Pastorul.
  Va intreb: dvs.predicati Evanghelia Imparatiei pe intregul pamant ?? Credeti ca o asa lucrare poate fi facuta solitar ??
  Cat despre pronuntia Tetragramei…nu mie trebuie sa-mi spuneti sa cercetez enciclopediile.Eu stiu de mic copil cum se pronunta…pt.ca sunt semit.Nu cred insa ca diferenta de accent este o problema.Cat despre forma Iehova sau Iahwe,este nevoie de o analiza semantica pt.a intelege cum este corect.Daca doriti,va dau adresa mea de mail si discutam acolo…pt.ca tema de aici este alta si daca noi am face asa ceva,s-ar chema lipsa de respect.
  Va stau insa la dispozitie din tot sufletul pt.orice problema biblica.
  Si..d-le Lipa..cu viata vesnica…tocmai v-ati laudat.

 24. marcu on said:

  D-le Latino…am ramas „masca”…Aveti un comentariu extrem de incoerent…amuzant in structura sa.
  1.Eu nu „arat cu degetul” pe nimeni.Comentez aici in aparare,pt.ca Adrian su Violeta ne-au criticat in postul introductiv.
  2.Religia adevarata este simpla…OK…dar care este ea?? Cunoasteti dvs.una mai buna ca a mea ?Astept sa o numiti…
  3.Nu am invatat de la „unsi”,ci din Biblie ca voia Tatalui este sa asimilam cunostinte despre El -Ioan 17:3.
  4.Talharul…cu el este altceva.Acolo,traducatorii dvs.au pus punct si virgula unde nu trebuie…El nu este mantuit…ci are parte de invierea „celor nedrepti”.Pt.unii ca el va fi dezlegat Satan pt.putin timp la sfarsitul Domniei de 1000 de ani…pt.a le incerca credinta.Sau…stiti dvs.pe altii ??
  5.Draga Latino: noi cercetam scripturile nu pt.a epata…ci pt.a-i invata si pe altii.Si…atentie: cei la care se refera Isus sunt unii care fac minuni in Numele Sau,nu al Tatalui…
  6.Atentie..cercetati Codexurile..traducerea dvs.de la 1 Ioan 5:20 nu este tocmai fidela…

 25. marcu on said:

  Ce mi-ati explicat Adrian ?? Ca acolo scrie „UN SINGUR DUMNEZEU-TATAL” iar dvs.ati spus ca aveti UN SINGUR DUMNEZEU:TATAL,FIUL SI DUHUL SFANT?? Este acelas lucru?? Chiar ca-mi doresc un comentariu exclusiv referitor la Ioan 17:3 si 1 Cor.8:6…Sa va vad!!! Succes !!

 26. lipa on said:

  Draga Marcu,scriu la o ora destul de tarzie…
  ceea ce m-a tine treaz este faptul ca meditez la dumnezeu si incerc sa inteleg ceea ce este el.Si sti ce NU ma surprinde?Faptul ca nu Il inteleg si convingerea ca nu il voi intelege niciodata.Pentru ca mintea mea nu poate sa inteleaga de unde atata dragoste din partea Lui pentru mine si nu invers…Oricat de mult m-as lauda ca-L iubesc pe Dumnezeu i-mi dau seama ca nu e destul…si ca nu o sa-L pot rasplati vreodata cu aceeasi dragoste,ceea ce cred ca si sper din toata inima ca e valabil si pentru tine.Si ma tot intreb ce ar fi Turnul de Veghere si martorii lui YHWH fara Dumnezeu?Eu cred ca absolut nimic.Si fara Isus care-l descopera pe Tatal la fel nimic.Si fara Duhul lui Dumnezeu cere se coboara peste cei unsi la fel nimic.Si ma intreb ce ar fi Dumnezeu fara Turnul de Veghere si martorii lui YHWH.Eu cred ca tot Dumnezeu.Tu draga Marcu ce crezi?Sa stii ca nu caut barne in ochii vostrii pentru aceleasi intrebari sunt valabile pentru toti crestinii.Si am sa i-ti spun si tie din toata inima si cu toata sinceritatea:Dumnezeu ma intors de la calea mea la calea Lui.Si daca umblu pe calea Lui asta nu este datorita mie ca l-am gasit eu pe El ci ca el m-a regasit pe mine.Spun ca m-a regasit pentru ca fiind copil vorbeam cu Dumnezeu si eu stiu si azi ca El ma asculta.Singura problema si radacina a tuturor mizeriilor care au aparut ulterior in viata mea a fost faptul ca eu nu-L ascultam pe El.Ma regasit pe cand era sa-mi pierd sufletul si familia .Atunci mi-am dat seama ca nu Si-a intins mana pentru ca asa mi-am dorit eu ci pentru ca asa si-a dorit El si abia mai tarziu mi-am dat si eu acordul ca de la El este Viata si singura dorinta cu adevarat importanta este a lui.Mi-am lasat viata in minile Lui si mi-am dat acordul ca Isus sa fie Pastorul meu si pe el sa-l urmez ca un Pastor Bun care si-a dat viata pentru mine.Si pentru tine draga Marcu.A murit si pentru tine.Pavel si nu numai se numeste rob(sau sclav) a lui Cristos Isus.Isus ii numeste pe toti ai Lui frati si prieteni si le da dreptul El,Isus, de a se numi fii ai lui Dumnezeu.Mie Isus mi-a adus actul legal de infiere sa ma pot numi fiu al Dumnezeului Celui Preainalt,si frate si rob si prieten si oita prin evanghlia Lui.Acum ca am fost mort si inviat din nou,vreau sa va marturisesc ca Isus este Domn si Mantuitor al meu,pentru ca am fost mort spiritulal si mai aveam putin pana la moartea fizica,dar El a avut mila de mine si mi-a redat viata impreuna cu Pacea Lui.
  Imi pare rau de toti aceeia care cred ca l-au gasit pe Dumnezeu.
  Imi pare rau si de aceea care cred ca l-au gasit pe Dumnezeu intr-o religie, fie ea si o religie adevarata.
  Nu uitati dragii mei si nu uita draga Lipa ca Dumnezeu te-a gasit pe tine si fara El nu esti nimic,cum ai fost si mai inainte,dar El ramane Dumnezeu in veci de veci,cu sau fara tine . Alege bine,alege adevarul.Pentru ca este un singur adevar,o singura cale si o singura viata.Alege bine.Vino Doamne Isuse asa cum ai promis ca la venirea ta sa te VADA tot pamnatul.Amin.

 27. lipa on said:

  Astept adresa dvs de E-mail,domnule Marcu
  Adunare in biserica lui Isus Cristos,iar daca ati fi fideli ar trebui sa va adunati la sala regatului lui Cristos,si sa fiti martori ai lui Cristos pentru ca oitele ca si mine nu cunosc decat un Pastor.Sau sunt doi?Sau trei?Sau unul singur aratat in trei personalitati diferite?Gasiti-va dumneavoastra raspunsul ca eu l-am gasit pe al meu.Sincer imi pare rau ca s-au scos cutitele si ne lovim cu pumnul in piept care,cate cunoastem.Sa va spun cat cunoastem si eu si dumneavoastra din si despre Dumnezeu…foarte putin dar diferenta dintre noi doi este faptul ca eu cred.Eu cred ca Isus a murit pentru mine.Eu cred ca Isus este Mantuitorul meu,eu cred ca Isus este Pastorul Meu si nu voi duce lipsa de nimic.Eu cred ca Isus m-a eliberat de jugul pacatului,si mai stiu ca prin ceea ce cred si in cine cred sunt mantuit si nu dau aceasta siguranta pe toata stiinta si intelepciunea si cunostinta din lume .Ma bucur ca dumneavoastra detineti cunostinte teoretice atat de vaste despre Dumnezeu, dar dupa cum stiti asta detineau si fariseii si saducheii si prozelitii. .Dar adevarul a fost revelat unor oameni simpli,pentru ca Dumnezeu sa arate cat de valoroasa este intelepciunea si cunoasterea lumii.A fost destul urmeaza-Ma.Oare prin cunostinte L-au urmat sau prin credinta?Credinta in cine?Oitele de cine asculta?Sunt oare doi Pastori unu mai mare si unul mai mic?Daca tot spuneti ca sunteti oitele lui Isus de ce nu aveti incredere in El?Predicati-L pe El ca Domn si Pastor…Caci Domnul este Pastorul meu…Al dumneavoastra cine este?
  Sa stiti ca va inselati in legatura cu site-urile de unde credeti ca-mi iau informatiile.Mi le iau din carti si da la martorii care ma viziteaza si care-mi spun ca Russel intr-adevar a fost fondatorul Turnului nicidecum ca nu a fost martor.Ar trebui instruiti mai bine mai ales ca este unul dintre batrani.Poate prea batran pentru ca are in jur de 70 de ani.I-mi cer scuze pentru gresala cu rutterford in legatura cu graul dar ar trebui sa stiti ca Rutterford a fost avocat el luandu-si titulatura de Judge Rutterford.
  oricum daca va este rusine sa va faceti publica adresa de e-mail va informez ca a mea este +++++ adresa de e-mail cenzurată ++++++
  Astept.Si va doresc sa aveti parte de multa dragoste, iar dumneavoastra sa dati dragoste chiar si celor apostati si celor dintre care a-ti iesit,pentru ca daca nu aveti dragoste de dat celor care considerati dumneavoastra ca nu merita vreau sa va amintesc faptul ca Cristos a murit si pentru aceeia, nu numai pentru cei unsi.
  Am sa va raspund la intrebari:
  Adunarea in numele lui Cristos,pentru ca unde se aduna doi sau trei in numele Lui acolo va fi si El
  Cu cei care cred au aceeasi credinta
  Oriunde,pentru ca Dumnezeu e prea mare pentru a spune uite-l acolo sau uite-L dincolo
  Nu este nici o biserica buna ci numai Unul este BUN
  Imi este imposibil ca eu individual sa predic evanghelia pe intregul pamant si sper sa nu fiti eretic sa spuneti ca dumneavoastra o faceti
  nu nu cred ca se poate face solitar
  Pacea Domnului sa fie cu mine si cu tine draga Marcu

 28. marcu on said:

  Draga Lipa…aveti doua comentarii lungi si emotionante.Iata ca in dvs.salasluiesc doiLipa:unul cu sabia in mana,care tuna si fulgera impotriva noastra,a martorilor lui Iehovasi altul care este meditativ,care crede ca l-a gasit pe Dumnezeu.
  Eu,care nu gandesc bivalent,nutresc speranta ca dvs.sa-l fi gasit pe ADEVARATUL DUMNEZEU.De ce ?? Pt.ca Satan se preface in orice si face orice pt.ca noi sa deviem putin de la Calea care ne conduce spre Dumnezeu.De aceea ,pt.a ne ajuta,Dumnezeu are -asa cum a avut si in secolul I – o Biserica ,un popor ,niste slujitori loiali cu care noi trebuie sa ne asociem pt.a rezista atacurilor perfide ale Diavolului.Insusi faptul ca o persoana declama : pe mine m-a chemat Dumnezeu este o cursa perfida,Lipa,pt.ca Dumnezeu ne cheama pe toti,absolut pe toti ca sa credem in El,sa-i facem voia sa implinim poruncile Lui si sa fim mantuiti.
  Noi ,martorii lui Iehova,exact acest lucru il facem:predicam Evanghelia Imparatiei,avandu-l ca Rege pe Christos.Noi marturisim despre Christos,suntem deci martori ai Lui,dar in primul Rand suntem martorii Lui Iehova,Singurul Dumnezeu Adevarat,Tatal ,cel care l-a dat pe Isus ca jertfa pt.pacatele noastre.
  Conform a ceea ce spune apostolul Pavel,a fi nascut din nou inseamna in primul rand A INTELEGE BIBLIA,pt.ca,ungerea cu Spirit Sfant ajuta omul sa inteleaga si lucrurile profunde ale lui Dumnezeu.Intelegi tu Biblia ?Ai inteles ce anume cere Dumnezeu de la noi ?? Ai inteles cum a procedat Isus si cum ne-a invatat si pe noi sa facem ?? Ai inteles ca Isus este Pastorul care ne conduce spre Tatal ?? Ca ,pastor fiind,El are o turma ,nu milioane de oi ratacite??
  Ai inteles ca pt.a fi mantuiti,trebuie:
  -sa-l cunoastem pe Tatal ca singurul Dumnezeu adevarat-Ioan 17:3.Cum il cunoastem pe Dumnezeu? Din cuvantul Sau Biblia si din Creatia Sa.Daca nu cercetam temeinic,profund,Biblia,nu-l putem cunoaste.sau il putem cunoaste gresit…
  -sa avem credinta din inima,care ne ajuta sa eliminam pacatul,dar care nu ne mantuieste,creand doar conditia pt.acest lucru-Romani 10:10
  -sa marturisim public ,adica sa predicam oamenilor Adevarul-Romani 10:10,numai ASA ajungand la mantuire.Isus a spus:Eu pt.aceasta M-am nascut si am venit in lume,CA SA MARTURISESC DESPRE ADEVAR.Daca nu ar fi facut aceasta,daca nu ar fi semanat Samanta Adevarului,daca nu ar fi inceput strangerea Bisericii…pt.cine si pt.ce ar fi murit ??
  Faci si tu Lipa asa?? Marturisesti Evanghelia Imparatiei oamenilor ??Daca nu o faci,nu vei fi mantuit….asa citim in Biblie.
  -mai scrie ceva important: oricine cheama Numele lui Iehova va fi mantuit.Romani 10:13.Aici,Pavel citeaza din Ioel 2:32..si de aceea este cert ca se refera la Numele Tatalui,Iehova.Faci acest lucru Lipa?? Chemi tu Numele lui Dumnezeu in rugaciune ?? Ca faci pt. a implini ce spui in Tatal Nostru: Sfinteasca-se Numele Tau !!! Cum contribui tu la sfintirea acestui Nume ??
  Cum poti sa spui: nu este nici o biserica adevarata,cand Biblia ne spune: este UN SINGUR DOMN,O SINGURA CREDINTA….
  Iata deci ca Dumnezeu are pt.noi o singura credinta adevarata,nu cate una pt.fiecare.El si-a aruncat privirea peste toate neamurile,alegandu-si un popor pt.Numele Sau.
  Eu nu predic evanghelia pe intregul pamant,insa noi,martorii lui Iehova o facem: sistematic,cu harti,cu teritorii atribuite fiecaruia,astfel incat toti oamenii sa auda Cuvantul Adevarului.Mai cunoasteti pe cineva care face aceasta ??
  Vezi,intelegi, Lipa ?? De aceea este sine qua non ca noi,daca suntem slujitori ai lui Dumnezeu sa facem parte din poporul „pt.Numele Sau”.
  Rutherford,in momentul cand a cunoscut Adevarul,era judecator adjunct.I se spunea „judge”,nu dorea el sa i se spuna asa.Si aici aveti informatii inexacte…
  Adresa mea de mail este:+++++adresa de e-amil cenzurată ++++++ . Te invit la discutii acolo,pt.ca aici discutam ad extra si ii suparam pe Adrian si Violeta care ne tolereaza cu amabilitate.
  Tema forumului este istoria noastra,a martorilor lui Iehova,nu simtamintele,nici relatia personala cu Dumnezeu.Succes in cunoasterea Adevarului si astept un mesaj de la tine !!

 29. marcu on said:

  Scuze Adrian.trebuie sa raspund la intrebarea cu Cina: da,participa toti,insa nu se impartasesc toti.De exemplu nici eu nu o fac.De ce ??Pt.ca,atunci cand a instituit Cina,Isus a spus : ACESTA ESTE NOUL LEGAMANT.Numai aceia dintre noi care au ungerea cu sppirit sfant,care fac parte din Mireasa lui Christos pot sa se impartaseasca din painea nedospita si din vin.
  Atentie la Predica de pe Munte…Isus a vorbit acolo despre unii care vor mosteni pamantul si despre altii care vor ajunge in cer.
  Fara indoiala ca omul a fost creat pt.a popula si stapani pamantul.Indubitabil ca scopul lui Dumnezeu nu s-a schimbat,devreme ce Legamantul Adamic ( cresteti,inmultiti-va si stapaniti…pamantul) a fost reiterat cu Noe,dupa potop.
  De aceea,stimate domn Adrian si distinsa doamna Violeta…Biserica lui Christos,cea adevarata se cunoaste inclusiv prin faptul ca-i include atat pe cei din clasa Miresei,cat si pe cei care „vor mosteni pamantul:.
  Cat despre a te impartasi din simboluri,este clar ca pot sa o faca numai cei care fac parte din clasa cereasca,cei care vor fi „regi si preoti „1000 de ani,alaturi de Regele Christos.
  Daca doriti,facem o dezbatere pe tema si veti vedea cat de clara este Biblia SI in aceasta privinta.Succes !!

 30. lipa on said:

  Sincer de cand ma viziteaza familia de martori nu l-au prea marturisit pe Isus…Dar vorbesc despre Isus cum ca ar fi arhanghelul Mihail in baza interpretarii a doua versete care fac aluzie la acest lucru,renuntand la multimea de versete care fac referire la divinitatea lui Cristos.Imi vine sincer sa rad de interpretarile fanteziste cu transformarea lui Isus in gaze, iar mai apoi spunand ca a fost inaltat intr-un corp spiritual,de fiinta spiriruala care poate trai si fara trup,dupa ce au mai inainte au incercat sa-mi transmita ca de fapt nu exista nimic fara trup, chiar daca in biblie scrie clar ca Dumnezeu e DUH.Mi s-a mai spus ca atunci cand Isus il intreaba pe Petru daca il iubeste mai mult de cat ceilalti(facand referire clara la apostoli si stiind deasemenea ca numai pe Dumnezeu trebuie sa-l iubim mai mult decat orice)ei au spus ca Isus facea referire la pesti,Petru fiind pescar.Deci intrebarea ar suna cam asa Ma iubesti tu mai mult ca pestii?.M-am distrat de evanghelia care o predicati intre neamuri.Eu stiu o singura evanghelie ,A LUI ISUS CRISTOS, si Pavel a zis ca toti cei ce predica alta evanghelie sa fie ANATEMA.Iar ma distrez gandindu-ma la evanghelia lui arhanghelul Mihail care dupa ceea ce imi spun ei este una si aceeasi cu evanghelia lui Cristos.Asta este vestea dmneavostra buna?
  Declar din toata inima ca pe mine M-a chemat Dumnezeu,ca a batut la inima mea si i-am deschis.Iar crdinta pe care o am e tot un dar de la Dumnezeu.Da intr-adevar exista o singura BISERICA, CEA A LUI CRISTOS,SI UN SINGUR POPOR ALES SI VA MAI SPUN O DATA UN SINGUR POPOR ALES CARE FACE PARTE DIN TRUPUL LUI CRISTOS.
  Daca Isus Cristos pe care uitati sa-l predicati si pe care uitati sa-l Marturisiti ca Domn si Mantuitor,pentru ca nu sunt 2 domni si 2 mantuitori,unul mai mare si unul mai mic,nu ar fi venit nici eu si nici dumneavoastra nu mai aveati de cine sa mai acumulati cunostinte.Pentru ca Dumnezeu a vorbit prin Cuvantul Lui fara de care era un dumnezeu mut.Fara Cristos dumneavoastra si eu nu aveam ce dumnezeu sa slujim astazi si nu exista aceasta polemica.
  In ceea ce privesc poruncile lui Dumnezeu eu stiu ca daca imi iubesc aproapele ca pe mine insumi am implinit poruncile.De aceea va iubesc si pe dumneavoastra.
  In ceea ce priveste mantuirea,ea vine o data cu Marturisirea lui Isus ca Domn si Mantuitor al meu.Mai departe depinde de mine ce fac cu ea …Daca o pastrez in Cristos,sau daca ma ratacesc ca alte milioane de oi ratacite.SI da eu cred ca Isus are milioane de oi ratacite,pentru ca simplul fapt de a ma numi crestin nu face din mine unul.Ci credinta in Isus care ma calauzeste in fapte bune si ma conduce pe calea lui.Şi ştim că Fiul lui Dumnezeu a venit şi ne-a dat pricepere ca să-L cunoaştem pe Cel Adevărat. Şi noi suntem în Cel Adevărat, în Fiul Său, Isus Cristos. El este adevăratul Dumnezeu şi viaţa veşnică. (1 Ioan 5:20)
  Nu inteleg Biblia si am mai spus ca nu-L pe Dumnezeu inteleg dar asta nu ma impidica sa-mi urmez Pastorul.Asta se numeste Credinta si nu cunoastere.
  Ar trebui dupa parerea mea sa-mi raspundeti si dumneavoastra punctual pentru ca la intrebarile mele nu ati raspuns decat cu alte intrebari eshivandu-va astfel de la raspunsuri concrete.
  Sa va reamintesc ceea ce spune isus:’Cercetati Scripturile crezand ca in ele aveti viata vesnica,dar tocmai ele marturisesc despre Mine’.Va mai intreb o data:despre cine este vorba in scripturi?
  V-ati uitat pe link-ul care vi l-am dat?
  Urmatoarea conversatie s-ar putea sa o avem pe e-mail.Sa va dea domnul PACEA LUI.Cu dragoste,lipa.
  P.S.Eu ma bucur de relatia mea cu Dumnezeu,El fiind mai presus de religii si de istorie

 31. latino on said:

  Pt Marcu.

  Cu toate că evitați să comentați versetele primite de la mine (si văd că și de la alți) dacă tot de axăm pe Biblie aș dori să vă pun câteva întrebări la ceea ce susține-ți despre mântuire. Numerele reprezintă întrebările d-voastră iar literele ale mele. Ați spus că pt a fi mântuiți trebuie să:

  1. sa-l cunoastem pe Tatal ca singurul Dumnezeu adevarat-Ioan 17:3
  a.Din copilărie cunoşti Sfintele Scripturi, care-ţi pot da înţelepciunea ce duce la mântuire prin credinţa în Cristos Isus. (2 Timotei 3:15)
  b. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer nici un alt nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi! (Faptele apostolilor 4:12)
  c. Isus i-a zis: – Eu sunt învierea şi viaţa. Cel ce crede în Mine va trăi chiar dacă moare. Şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? (Ioan 11:25-26)
  d. Căci voia Tatălui Meu este ca oricine Îl vede pe Fiul şi crede în El să aibă viaţă veşnică, iar Eu Îl voi învia în ziua de pe urmă. (Ioan 6:40)
  e. Şi mă rog nu numai pentru aceştia, ci şi pentru cei ce vor crede în Mine prin cuvântul lor, (Ioan 17:20)

  2. sa avem credinta din inima,care ne ajuta sa eliminam pacatul,dar care nu ne mantuieste (speculație fără baze biblice – la fel ca și robul cel credincios…)
  a. Cel ce crede în El nu este judecat; însă cel ce nu crede a şi fost judecat, pentru că nu a crezut în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. (Ioan 3:18)
  b. Cel ce crede în Fiul ARE VIAȚĂ VEȘNICĂ, dar cel ce nu crede în Fiul nu va vedea viaţa, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. (Ioan 3:36)
  c. Ei i-au răspuns: – Crede în Domnul Isus şi vei fi mântuit, tu şi casa ta! (Faptele apostolilor 16:31)

  3. sa marturisim public ,adica sa predicam oamenilor Adevarul-Romani 10:10,numai ASA ajungand la mantuire
  a. Veţi cunoaşte adevărul, iar adevărul vă va elibera. (Ioan 8:32)
  b. Isus i-a răspuns: – Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine. (Ioan 14:6)
  c. Dacă deci Îl mărturiseşti cu gura ta pe Isus ca Domn şi crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit. (Romani 10:9)
  d. Cel care-L mărturiseşte pe Fiul Îl are şi pe Tatăl. (1 Ioan 2:23)

  4. oricine cheama Numele lui Iehova va fi mantuit.Romani 10:13.Aici,Pavel citeaza din Ioel 2:32..si de aceea este cert ca se refera la Numele Tatalui,Iehova
  a. Înainte de toate îți dau dreptate că Pavel citează din Ioel dar făcând referire la cine? Crezi că dacă în Noua Traducere a Lumii Noi s-a introdus cuvântul Iehova în locul Domnului este clară eronata speculație. Isus spune că Scripturile mărturisesc despre El (Voi cercetaţi Scripturile deoarece credeţi că în ele aveţi viaţă veşnică dar tocmai acestea sunt cele care depun mărturie despre Mine! – Ioan 5:39). dAR HAI SĂ CITIM CONTEXTUL:

  „Cuvântul este aproape de tine; este în gura ta şi în inima ta.” Acesta este cuvântul credinţei, cel pe care-l propovăduim. (Romani 10:8) – CINE ESTE ACEST CUVÂNT? ESTE CUVÂNTUL CREDINȚEI (DOAR UNA SINGURĂ!) TREBUIE SĂ-L PREDICĂM PE ACEST CUVÂNT!

  Dacă deci Îl mărturiseşti cu gura ta pe Isus ca Domn şi crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit. (Romani 10:9) – TREBUIE SA MĂRTURISESC CU GURA UN SINGUR DOMN ȘI SĂ CRED ÎN CEEA CE A FĂCUT DUMNEZEU.

  Căci prin credinţa din inimă se primeşte dreptatea şi prin mărturisirea cu gura se primeşte mântuirea; (Romani 10:10)- DREPTATEA… ATUNCI CÂND CREZI CE A FĂCUT DUMNEZEU; MÂNTUIREA SE PRIMEȘTE PRIN MĂRTURISIREA CU GURA. PE CINE MĂRTURISIM? PE CINE SPUNE SCRIPTURA SĂ MĂRTURISIM PT A FI MÂNTUIȚI? CARE ESTE NUMELE LA CARE SE REFERĂ PAVEL ÎN CONTEXTUL DIN ROMANI 10 (SI NU NUMAI) CARE TREBUIE CHEMAT PENTRU MÂNTUIRE? CE NUME CHEMAU APOSTOLII ÎN BISERICI? ÎN CE NUME SE BOTEZAU?

  întrucât Scriptura spune: „Oricine crede în El nu va fi făcut de ruşine.” (Romani 10:11) CINE ESTE ACEST EL DIN ISAIA 28:16? OARE NU FACE REFERIRE PAVEL LA ACELAȘI DOMN DE CARE VORBEA ȘI PE CARE LUMEA TREBUIE SĂ ÎL MĂRTURISEASCĂ CA DOMN ȘI SĂ ÎL VESTEASCĂ TUTUROR – PT CA TOTI CEI CE CRED ÎN EL SĂ NU PIARA CI SA AIBA VIATA VESNICA…

  Nu este nici o deosebire între iudeu şi grec, deoarece Acelaşi Domn este Domnul tuturor şi dă cu generozitate tuturor celor ce-L cheamă, (Romani 10:12) – SĂ FIE VORBA DE UN ALT DOMN AICI SAU DE ACELAȘI PE CARE PAVEL ÎL VESTEȘTE?

  fiindcă „oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit!” (Romani 10:13) – HAI SĂ DĂM ÎNAPOI PUȚIN… Dacă deci Îl mărturiseşti cu gura ta pe Isus ca Domn -(Romani 10:9) – DOAR ÎNCĂ O ÎNTREBARE:Este vorba în acest context de doi domni sau de un singur domn?

  Au înțeles greșit biserica din Corint? către biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către cei sfinţiţi în Cristos Isus, chemaţi să fie sfinţi împreună cu toţi cei ce cheamă Numele Domnului nostru, Isus Cristos, Domnul lor şi al nostru, în orice loc: (1 Corintieni 1:2)

  Oare pe cine predicau ei? Căci Fiul lui Dumnezeu, Isus Cristos, pe Care noi L-am predicat printre voi, – eu, Silvan şi Timotei -, nu este „da” şi „nu”, ci El este întotdeauna „da”, (2 Corintieni 1:19)

  Noi nu ne predicăm pe noi înşine, ci pe Isus Cristos ca Domn, iar pe noi înşine ca sclavii voştri, datorită lui Isus. (2 Corintieni 4:5)

  şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Cristos este Domnul. (Filipeni 2:11)

  FIN

  Există o singură credință adevărată:
  Credința în Cristos ca Domn și Mântuitor! Dacă Pavel ar fi aici pe forum cu noi, ar spune ceea ce aspus din totdeauna în Evanghelie:Crede în Domnul Isus şi vei fi mântuit, tu şi casa ta! (Faptele apostolilor 16:31)

  Cu dragoste nemărginită în Isus Cristos, Domnul nostru,
  Latino

 32. Draga Lipa. Vă rog să continuaţi discuţiile pe acest blog, deoarece cred că ele vor aduce folos si altor cititori. Vă mulţumesc pentru intelegere. Din aceste considerente am cenzurat adresa dvs. de e-mail.

 33. Draga Marcu. Va rog ca orice discutie cu co-cititorii blogului Maranatta sa fie facuta public si prin intermediul Blogului. Va multumesc pentru intelegere. Har si pace din partea Dumnezeului Domnului Nostru Isus Hristos!

 34. Draga Marcu,

  Referitor la Cina Domnului.

  Fapte 2:42 Ei staruiau in invatatura apostolilor, in legatura frateasca, in frangerea painii, si in rugaciuni.
  Fapte 2:43 Fiecare era plin de frica, si prin apostoli se faceau multe minuni si semne.
  Fapte2:44 Toti cei ce credeau, erau impreuna la un loc, si aveau toate de obste.
  Fapte 2:45 Isi vindeau ogoarele si averile, si banii ii imparteau intre toti, dupa nevoile fiecaruia.
  Fapte 2:46 Toti impreuna erau nelipsiti de la Templu in fiecare zi, frangeau painea acasa, si luau hrana, cu bucurie si curatie de inima.

  După cum ai observat, primii creştini frângeau pâinea în fiecare zi, deci luau parte la cina Domnului în fiecare zi.

  Arată-mi măcar un loc în Biblie unde se scrie că la cina Domnului trebuie să se participe după formula pe care mi-ai aratat-o? Nu este oare o dogmă ceea ce ai descris mai sus? Este o invatatura pe care nu o găsim în Biblie, ci este o dogmă de a Martorilor Turnului de Veghe.

  Cât despre cei care pot lua parte la Cina Domnului, Biblia spune:

  1Co 11:28 Fiecare sa se cerceteze dar pe sine insusi, si asa sa manance din painea aceasta si sa bea din paharul acesta.
  1Co 11:29 Caci cine mananca si bea, isi mananca si bea osanda lui insusi, daca nu deosebeste trupul Domnului.

  Deci, dacă eşti creştin, trebuie să participi la cina Domnului. Dar înainte de a participa trebuie să te cercetezi, să ei cina în chip nevrednic. Să nu cumva să zici că eşti creştin, să ei cina, dar eşti în păcat.

  Iată restricţiile, dar, de unde aţi luat dogmele descrise mai sus?

 35. marcu on said:

  Inainte de a comenta mai departe,va rog d-le Adrian,sa-mi raspundeti la o intrebare:
  Dvs.sunteti de acord cu afirmatia lui Isus facuta in Predica de pe Munte ca exista „cei blanzi care vor mosteni pamantul” precum si altii care vor mosteni Regatul ceresc ??
  Raspunsul dvs.este necesar pt.a lamuri cine si cum trebuie sa se impartaseasca.
  Dupa ce primesc raspunsul,dar si daca nu este cel asteptat,va voi oferi dovezi biblice pt.afirmatiile mee cu privire la cine trebuie sa se impartaseasca.

 36. marcu on said:

  Latino..o sa incerc sa comentez versetele citate de catre dvs.,desi,in principiu,versetele nu se comenteaza.
  Voi face o analiza inversa a comentariului ,adica de la sfarsit spre inceput.
  1.Este adevarat ca avem de a face cu o singura credinta adevarata.Dar,d-le draga,v-am rugat sa o numiti.Sa o identificati in mod clar.Sau vreti sa ma faceti sa cred ca Dumnezeu ne lasa sa bajbaim in necunoscut ??Astept un raspuns concret…
  2.Sigur,orice limba trebuie sa marturiseasca faptul ca Isus este Domnul sau Regele…dar spre slava cui ?? Aici este problema dvs.a neoprotestantilor;scoateti din ecuatie partea principala.Adica sunteti de acord ca Isus este Calea,Marele Preot,cel care mijloceste intre noi si Dumnezeu,insa credeti ca ,de fapt,este un impostor,care mijloceste intre noi si El insusi.Observati ?? Nu se leaga….Nimeni nu poate fi mijlocitor si Dumnezeu in acelasi timp,pt.ca este ilogic.Deci,versetul este clar:SPRE SLAVA LUI DUMNEZEU,TATAL.Asa cum Isus nu a gasit nimerit sa se faca pe Sine egalul Tatalui,asa cum El a facut ceea ce a vazut pe Tatal facand si a vorbit ceea ce Tatal i-a poruncit…lucrand spre slava lui Iehova,noi trebuie sa facem asisderea: sa lucram spre slava lui Dumnezeu,Tatal,singurul nostru Dumnezeu.Atat despre Fil.2:11
  3.Despre 2 Cor.4:5..Faceti dvs.acest lucru??Il marturisiti pe Isus ca Domn (Rege) ??Mergeti doi cate doi in toate satele si orasele,in case,pe strazi,in piete,asa cum i-a trimis Isus pe ucenicii Sai? Pt.ca,noi acest lucru il facem permanent.Chiar azi mergem la tara cu mai multe masini si cu un microbuz,pt.a le vorbi oamenilor despre Regatul lui Christos.Unii vestesc sabatul,altii darurile miraculoase,alegandu-si singuri temele.Noi insa vestim Evanghelia(vestea buna) a Imparatiei(regatului) care va fi instaurata,asa cum ne rugam in Tatal nostru,PRECUM IN CER,ASA SI PE PAMANT.Credeti dvs.ca acest Regat va fi si pe pamant ?? Credeti ca Numele lui Dumnezeu trebuie sfintit,asa cum va rugati ??
  4.I Cor.1:2 ..Numele lui Isus stiti ce inseamna ?? Yehoshuah= IHWH ESTE SALVARE.Deci,vestind Regatul si pe Rege…vestim tuturor ca salvarea (mantuirea) este NUMAI la Tatal,Iehova.
  5.La Romani 10:13,Pavel citeaza din Ioel 2:32.Iar Pavel,care spune ca Tatal este Dumnezeul Domnului nostru Isus Christos,Pavel care spune: Capul lui Christos este Dumnezeu,nu confunda in mod cert lucrurile…Adica,el l-a citat pe Ioel,nu l-a parafrazat,nici nu a facut o aplicatie.De altfel,de la VERSETUL 13 INAINTE,PAVEL SE REFERA DE MAI MULTE ORI LA TATAL,IEHOVA,CITAND SI DIN ALTI PROFETI.Noi nu avem voie sa interpretam.Cand citezi ceva,un articol de lege de pilda,nu-i schimbi sensul ci aduci o dovada.Asa a facut Pavel aici.Adica,din nou aceeasi problema:Iehova este salvare,asa spuneti ori de cate ori pronuntati Numele Fiului…dar trebuie sa si intelegeti aceasta.Cat despre ce trebuie sa marturisim,desigur ca pe Regele (Domnul) Isus si Regatul Sau.Dar faceti dvs.aceasta ?? Daca da,va felicit.Daca nu,va indemn sa o faceti,pt.ca Evanghelia va fi predicata pe intregul pamant..iar acest lucru trebuie sa-l facem noi.Ati pomenit Isaia 28:16.Acolo Dumnezeu ne spune prin Isaia ca a pus pt.noi o piatra de temelie in Sion.Domnul Suveran Iehova,adica Tatal l-a pus pe Fiul,Isus…
  Iar Biblia ii numeste Domnul sau Regele atat pe Tatal,cat si pe Fiul,care,conform Ps.110:1,2 a primit Regatul de la Tatal.

 37. lipa on said:

  Evaziv ca de obicei domnule marcu…De aceasta data ma sa fiu foarte scurt.Sa stiti ca-mi amintiti dumneavoastra si familia de martori care ma viziteaza de una din legile lui murphy si anume ca DACA NU POTI SA-I CONVINGI AMETESTE-I.Asta este de fapt si strategia nu-i asa?Cu aceeasi dragoste Lipa.

 38. marcu on said:

  Draga Lipa..eu nu „ametesc” pe nimeni.Scopul nostru este sa vestim Evanghelia.Mai departe,nu mai este rolul nostru,pt.ca unii semanam,altii uda,insa Iehova este cel care face sa creasca.
  Daca nu va convin vizitele celor doi,de ce nu le spuneti acest lucru ??
  Spuneati ca Dumnezeu v-a intors de la calea dvs.la calea Sa.Cum,Lipa ?? Si…de unde stiti daca intr-adevar Dumnezeu a facut acest lucru ??Pt.ca,nu-i asa,Diavolul poate imita orice.Iar in materie de credinta,Satan doreste ca numai 1% sa deviezi de la Calea ingusta pt.ca,incet-incet iesi de pe aceasta si intri pe calea larga.De aceea Dumnezeu are un popor,o organizatie vizibila,asupra careia isi indreapta bunatatea iubitoare (harul cum spuneti dvs.).V-am intrebat: OK…credeti ca nu suntem noi acel popor,dar cine este ??Imi raspundeti:Biserica lui Christos…Desigur ca a lui Christos…dar cum se numeste,pt.a o cunoaste si noi ?? Dumnezeu nu este las si nu actioneaza incognito,adica pe ascuns.Poporul Sau era cunoscut intotdeauna:pana in anul 33 e.n. poporul lui Izrael,iar de atunci”Dumnezeu si-a aruncat privirea peste neamuri,ca sa-si aleaga un popor pt .Numele Sau” Intelegeti dvs.d-le Lipa ??Pt.Numele Sau.Biblia ne mai ofera un indiciu important.Deci: cine este ACUM acel „Popor pt.Numele Sau ” ??
  Ideea ca vor fi mantuiti oameni din toate bisericile,este nebiblica.Eu am facut o ilustrare in alt comentariu pe un alt forum.Am comparat invataturile bisericilor cu niste pahare cu apa limpede,care arata toate cam la fel,dar in care,Satan a pus picaturi de otrava.Apa a ramas limpede,gustul este acelasi,insa daca bem din apa aceea ne contaminam,ne imbolnavim si murim.Intrun singur pahar nu a reusit Satan sa puna otrava;anume in acela care are deasupra un filtru foarte eficient,care retine otrava.Iar acel filtru este Biblia.
  Eu draga d-le Lipa,desi provin dintro familie de crestini la a treia generatie,desi am crescut intro familie de martori ai lui Iehova,m-am botezat la varsta de 47 de ani.De ce ? Pt.ca,din pricina necunoasterii am avut indoieli,am cercetat sute de biserici si invataturile acestora..am avut avantajul unei bune cunoasteri a textelor biblice inca de copil,nu am abandonat cu totul studiul Bibliei desi nu mai era ceva zilnic si asa am reusit,sub rugaciune si cu ajutorul lui Iehova sa regasesc ceea ce puteam avea de tanar: adevaratul popor PT.NUMELE LUI DUMNEZEU.
  Sigur ca eu asa cred .Nu sunt insa un infatuat si stiu ca sunt imperfect.De aceea,accept discutii pe aceasta tema.Insa,atentie mare: eu cunosc invataturile chiar si ale lui Branham de exemplu…
  Nu,draga Lipa…noi nu spunem ca trupul lui Isus s-a facut gaze..pe un site am citit asa ceva.Sigur ca poate cineva sa presupuna aceasta,insa in Biblie nu scrie ce s-a intamplat,deci nu comentam.Si da,Isus a inviat in trup de slava sau in corp spiritual,de aceea nu era vazut decat atunci cand El voia aceasta.
  Cred ca intelegeti ca,daca invia in carne,in primul rand evreii voiau din nou sa-l ucida,apoi nu se putea inalta la cer,pt.ca in Biblie scrie :”carnea si sangele nu vor mosteni Imparatia cerurilor”.
  Noi nu vestim Evanghelia Arhanghellului Mihael…ci a Regelui Isus si Regatului Sau.Rolul de Arhanghel este doar unul din multitudinea rolurilor Fiului lui Dumnezeu.Iar in sprijinul acestei intelegeri nu sunt doua versete ci multe.Daca vrei si Adrian permite(pt.ca nu aceasta este tema forumului) eu voi dezvolta intrun comentariuu de 50-60 de randuri tema cu identitatea Arhanghelului Mihael ( pt.inceput,va dau doua teme de meditatie:Biblia vorbeste despre UN SINGUR ARHANGHEL si numele MIHAEL-asa este corect nu Mihail- inseamna CARE ESTE CA DUMNEZEU…ghici ciuperca cine o fi acela ??).
  Mantuirea nu vine odata cu marturisirea lui Isus ca Rege sau Domn.Apostolul Pevel spunea ca TREBUIE SA ALERGI CURSA ASTFEL INCAT SA CASTIGI PREMIUL.Facea o comparatie cu Jocurile Istmice,precursoarele Jocurilor Olimpice,prin aceasta aratand ca ,desi darul vietii vesnice este unul nemeritat,noi trebuie sa ne facem partea,iar aceasta pe tot parcursul vietii noastre.Nici botezul nu ne mantuieste ,asa ne spune Petru.Nu,ci noi trebuie sa implinim poruncile,legile si principiile lui Dumnezeu.Pt.a le implini,trebuie ca mai intai sa le cunoastem.Pt.a le cunoaste,trebuie sa le invatam.Pt.a invata,trebuie sa citim Biblia in mod organizat si temeinic.
  Ideea ca…gata,l-ai primit pe Isus si esti mantuit,este una gresita,o mare cursa a lui Satan,care ne vrea in adormire spirituala.Pavel spunea la un moment dat ca trebuie sa fie atent ca el,care a adus pe multi la Dumnezeu si la Isus sa nu-si piarda favoarea,sa nu cada…Vorbea apoi despre un spin in carne…
  Dumnezeu nu a fost niciodata mut…iar El le-a vorbit lui Noe,lui Avraam,lui Moise etc..i-a instruit,cu toate ca acestia nu-l cunosteau pe Isus.Sigur ca fara Isus si jertfa Sa noi azi eram ca frunzele in vant,fara speranta,fara sansa…insa Tatal ceresc s-a indurat de noi si l-a trimis sa moara pt.pacatele noastre.DAR Isus nu trebuie asezat in locul Tatalui.
  Credinta fara cunoastere nu exista Lipa,decat la oamenii irationali,creduli…Biblia ne invata SA CUNOASTEM ADEVARUL…care ne va elibera de sub sclavia pacatului.Sa-l cunoastem…intelegeti ??Deci,succes in cunoastera Bibliei !!!

 39. lipa on said:

  DEMONSTRAREA BIBLICĂ A DUMNEZEIRII
  DOMNULUI NOSTRU ISUS HRISTOS

  A ne spori cunoştinţele despre Domnul Isus Hristos, nu doar că este un ţel nobil pentru orice creştin, dar conform lui Pavel, ar trebui să fie ţelul lui suprem, în această viaţă.

  Filip.3:7-10 „Dar lucrurile, cari pentru mine erau câştiguri, le-am socotit ca o pierdere, din pricina lui Hristos. Ba încă, şi acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, faţă de preţul nespus de mare al cunoaşterii lui Hristos Isus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate şi le socotesc ca un gunoi, ca să câştig pe Hristos, şi să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea, pe care mi-o dă Legea, ci aceea care se capătă prin credinţa în Hristos, neprihănirea, pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă. Şi să-L cunosc pe El şi puterea învierii Lui şi părtăşia suferinţelor Lui, şi să mă fac asemenea cu moartea Lui…”

  Care este, „preţul nespus de mare al cunoaşterii lui Hristos Isus, Domnul meu …”?

  De aceea, să socotim o pierdere orice cunoştinţă deşartă şi orice imaginaţie a minţii care nu ne duce la cunoaşterea Lui. Noi avem nevoie de „cunoaşterea lui Hristos Isus”, o cunoaştere personală, care să ducă la mântuire, şi nu una mintală care să ducă la îngâmfare!

  Atunci când VT a fost tradus în greceşte, în sec.II şi III înainte de Hristos (Septuaginta), numele sacru al lui Dumnezeu, YHWH, de obicei pronunţat „Iehova” sau „Yahweh”, a fost tradus prin cuvântul grecesc „Kyrios”, care înseamnă „Domnul”. Apariţia lui în NT se însumează la aprox.7000 de exemple.

  Acest titlu sacru i-a fost, în mod direct, atribuit lui Isus:

  Rom.10:9 „Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn, şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit”.

  1 Cor.12:3 „De aceea vă spun că nimeni, dacă vorbeşte prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice: ,,Isus să fie anatema!” Şi nimeni nu poate zice: ,,Isus este Domnul”, decât prin Duhul Sfânt”.

  Filip.2:11 „şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul”.

  etc.

  Sau, folosindu-l, Isus a fost numit „Domnul Domnilor”:

  1Tim.6:13-15 „Te îndemn, înaintea lui Dumnezeu, care dă viaţă tuturor lucrurilor, şi înaintea lui Hristos Isus, care a făcut acea frumoasă mărturisire înaintea lui Pilat din Pont, să păzeşti porunca, fără prihană şi fără vină până la arătarea Domnului nostru Isus Hristos, care va fi făcută la vremea ei de fericitul şi singurul Stăpânitor, Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor…”

  Apoc.17:14; 19:16 „Ei se vor război cu Mielul; dar Mielul îi va birui, pentru că El este Domnul domnilor şi Împăratul împăraţilor. Şi cei chemaţi, aleşi şi credincioşi, cari sunt cu El, de asemenea îi vor birui…Pe haină şi pe coapsă avea scris numele acesta: ,,Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor”

  CE POT ÎNSEMNA ACESTE CORESPONDENŢE DINTRE PASAJE ALE VECHIULUI TESTAMENT ŞI PASAJE DIN NOUL TESTAMENT, APLICATE LUI ISUS HRISTOS?

  Referinţe paralele din VT ale expresiei „Domnul Domnilor”:

  Deut.10:17 „Căci Domnul, Dumnezeul vostru, este Dumnezeul dumnezeilor, Domnul domnilor, Dumnezeul cel mare, puternic şi înfricoşat, care nu caută la faţa oamenilor şi nu primeşte daruri”

  Ps.136:3 „Lăudaţi pe Domnul domnilor, căci în veac ţine îndurarea Lui!”

  Câţi „Domn al Domnilor” există? Dacă, Isus este Dumnezeu, răspunsul este, UNUL!!

  CINE ESTE DOMNUL?

  Mărturisirea „Isus este Domnul” este recunoscută ca fiind una dintre cele mai timpurii mărturisiri de credinţă ale Bisericii Creştine:

  Rom.10:9

  1Cor.12:3

  2Cor.4:5 „Căci noi nu ne propovăduim pe noi înşine, ci pe Domnul Hristos Isus. Noi suntem robii voştri, pentru Isus”.

  În mai multe ocazii, au aplicat pasaje care se referă la Iehova Dumnezeu – YAHWEH – direct lui Isus :

  DOMNIA ŞI STĂPÂNIREA, A CUI ESTE?

  Fapte 2:34 „Căci David nu s-a suit în ceruri, ci el singur zice: ,,Domnul a zis Domnului meu: ,Şezi la dreapta Mea, pânăce voi pune pe vrăjmaşii Tăi supt picioarele Tale”. Să ştie bine dar, toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn şi Hristos pe acest Isus, pe care L-aţi răstignit voi”

  Rom.8:34 …

  1Cor.15:24-25 „În urmă, va veni sfârşitul, când El va da Împărăţia în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire şi orice putere. Căci trebuie ca El să împărăţească până va pune pe toţi vrăjmaşii supt picioarele Sale”

  Evrei 10:12-13 „El, dimpotrivă, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, S-a aşezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu, şi aşteaptă de acum ca vrăjmaşii Lui să-I fie făcuţi aşternut al picioarelor Lui”

  1Petru 3:22 („…care stă la dreapta lui Dumnezeu, după ce s-a înălţat la cer, şi Şi-a supus îngerii, stăpânirile şi puterile”),

  se aplică la,

  Psalmul 110:1 „(Un psalm al lui David.) Domnul a zis Domnului meu: ,,Şezi la dreapta Mea, până voi pune pe vrăjmaşii Tăi supt picioarele Tale”. Domnul va întinde din Sion toiagul de cârmuire al puterii Tale, zicând: ,,Stăpâneşte în mijlocul vrăjmaşilor Tăi!”

  CINE ESTE CEL CE-ŞI ARATĂ ORICUI ÎNDURAREA?

  Rom.10:12 „În adevăr, nu este nici o deosebire între Iudeu şi Grec; căci toţi au acelaş Domn, care este bogat în îndurare pentru toţi cei ce-L cheamă”, se aplică lui Ioel 2:32 „Atunci oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit. Căci mântuirea va fi pe muntele Sionului şi la Ierusalim, cum a făgăduit Domnul, şi între cei rămaşi, pe cari-i va chema Domnul”.

  CINE ESTE CEL MĂRTURISIT DE ORICE OM, DE ORICE LIMBĂ?

  Filipeni 2:9-11 se aplică lui Isaia 45:23

  Filip.2:9-11 „De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult, şi I-a dat Numele, care este mai pe sus de orice nume; pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi de supt pământ, şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul”.

  ISAIA 45:23 „Pe Mine Însumi Mă jur, adevărul iese din gura Mea şi cuvântul Meu nu va fi luat înapoi: orice genunchi se va pleca înaintea Mea, şi orice limbă va jura pe Mine”.

  A CUI SLAVĂ A VĂZUT-O ISAIA ŞI DESPRE A CUI SLAVĂ A VORBIT EL?

  Ioan 12:37-41 („Măcar că făcuse atâtea semne înaintea lor, tot nu credeau în El, ca să se împlinească vorba, pe care o spusese proorocul Isaia: ,,Doamne, cine a dat crezare propovăduirii noastre? Şi cui a fost descoperită puterea braţului Domnului?” De aceea nu puteau crede, pentru că Isaia a mai zis: ,,Le-a orbit ochii, şi le-a împietrit inima, ca să nu vadă cu ochii, să nu înţeleagă cu inima, să nu se întoarcă la Dumnezeu, şi să-i vindec.” Isaia a spus aceste lucruri când a văzut slava Lui, şi a vorbit despre El”)

  se aplică lui Isaia 6:1-10 (în care el a avut o viziune înspăimântătoare a sfinţeniei Domnului Dumnezeu).

  CINE A LUAT „ROBIA ROABĂ”?

  Efes.4:8 se aplică Psalmului 68:18

  Aceste PASAJE CORESPONDENTE (din VT şi NT) îl identifică clar pe Isus cu Iehova Dumnezeu.

  Pasaje corespondente ale…

  CREATORULUI – cine este Creatorul?

  (VT)

  Iov 33:4 Duhul lui Dumnezeu m-a făcut, şi suflarea Celui Atotputernic îmi dă viaţă.

  Isaia 40:28 Nu ştii? N-ai auzit? Dumnezeul cel veşnic, Domnul a făcut marginile pământului.

  Geneza 1:1 La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul.

  (NT)

  Ioan 1:3 Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El.

  Col.1:16-17 Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile cari sunt în ceruri şi pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El şi pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile, şi toate se ţin prin El.

  Evrei 1:10-12 „Şi iarăşi: ,,La început, Tu, Doamne, ai întemeiat pământul; şi cerurile sunt lucrarea mâinilor Tale. Ele vor pieri, dar Tu rămâi; toate se vor învechi ca o haină; le vei face sul ca pe o manta, şi vor fi schimbate; dar Tu eşti acelaşi; şi anii Tăi nu se vor sfârşi”.

  MÂNTUITORULUI – cine este Mântuitorul?

  (VT)

  Isa.43:11 Eu, Eu sunt Domnul, şi afară de Mine nu este nici un Mântuitor!

  Isa.45:21 Spuneţi-le, şi aduceţi-i încoace, ca să se sfătuiască unii cu alţii! Cine a proorocit aceste lucruri de la început, şi le-a vestit de mult? Oare nu Eu, Domnul? Nu este alt Dumnezeu decât Mine, Eu sunt singurul Dumnezeu drept şi mântuitor, alt Dumnezeu afară de Mine nu este.

  Osea 13:4 Dar Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, din ţara Egiptului încoace. Tu cunoşti că nu este alt Dumnezeu afară de Mine, şi nu este alt Mântuitor afară de Mine.

  (NT)

  Ioan 4:42 Şi ziceau femeii: ,,Acum nu mai credem din pricina spuselor tale, ci din pricină că L-am auzit noi înşine, şi ştim că acesta este în adevăr Hristosul, Mântuitorul lumii.

  1Ioan 4:14 Şi noi am văzut şi mărturisim că Tatăl a trimes pe Fiul ca să fie Mântuitorul lumii.

  Fapte 4:12 În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este supt cer nici un alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi.

  ÎMPĂRATULUI – cine este Împăratul?

  (VT)

  Ps 10:16 Domnul este Împărat în veci de veci; neamurile sunt nimicite din ţara Lui.

  Ps 24:8 „Cine este acest Împărat al slavei?” -Domnul cel tare şi puternic, Domnul cel viteaz în lupte.

  Ps 24:10 „Cine este acest Împărat al slavei?” -Domnul oştirilor: El este Împăratul slavei!

  Ps 47:2 Căci Domnul, Cel Prea Înalt, este înfricoşat: El este Împărat mare peste tot pământul.

  Ps 47:7 Căci Dumnezeu este împărat peste tot pământul: cântaţi o cântare înţeleaptă!

  Ps 95:3 Căci Domnul este un Dumnezeu mare, este un Împărat mare mai presus de toţi dumnezeii.

  (NT)

  Matei 2:1-6 După ce S-a născut Isus în Betleemul din Iudea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit nişte magi din Răsărit la Ierusalim, şi au întrebat: ,,Unde este Împăratul de curând născut al Iudeilor? Fiindcă I-am văzut steaua în Răsărit, şi am venit să ne închinăm Lui.” Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a turburat mult; şi tot Ierusalimul s-a turburat împreună cu el. A adunat pe toţi preoţii cei mai de seamă şi pe cărturarii norodului, şi a căutat să afle de la ei unde trebuia să Se nască Hristosul. ,,În Betleemul din Iudea”, i-au răspuns ei, ,,căci iată ce a fost scris prin proorocul: ,Şi tu, Betleeme, ţara lui Iuda, nu eşti nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda; căci din tine va ieşi o Căpetenie, care va fi Păstorul poporului Meu Israel.”

  Luca 23:3 Pilat L-a întrebat: ,,Eşti Tu Împăratul Iudeilor?” ,,Da”, i-a răspuns Isus, ,,sunt.”

  Ioan 19:21-22 Preoţii cei mai de seamă ai Iudeilor au zis lui Pilat: ,,Nu scrie: ,Împăratul Iudeilor’. Ci scrie că El a zis: ,Eu sunt Împăratul Iudeilor.” ,,Ce am scris, am scris”, a răspuns Pilat.

  JUDECĂTORULUI – cine este Judecătorul?

  (VT)

  Ioel 3:12 Să se scoale neamurile, şi să se suie în valea lui Iosafat! Căci acolo voi şedea să judec toate neamurile de primprejur.

  Ps 7:11 Dumnezeu este un judecător drept, un Dumnezeu care Se mânie în orice vreme.

  Ieremia 11:20 „O, Doamne, Dumnezeul oştirilor, Tu, care eşti un judecător drept, care cercetezi rărunchii şi inimile: fă-mă să văd răzbunarea Ta împotriva lor, căci Ţie îţi încredinţez pricina mea!

  Evrei 12:23

  (NT)

  2Tim.4:1 Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu şi înaintea lui Hristos Isus, care are să judece viii şi morţii, şi pentru arătarea şi Împărăţia Sa:

  2Cor.5:10 Căci toţi trebuie să ne înfăţişăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să-şi primească răsplata după binele sau răul, pe care-l va fi făcut când trăia în trup.

  Rom.14:10 Dar pentru ce judeci tu pe fratele tău? Sau pentru ce dispreţuieşti tu pe fratele tău? Căci toţi ne vom înfăţişa înaintea scaunului de judecată al lui Hristos.

  Ioan 5:22, 27 22 Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului,..Şi I-a dat putere să judece, întrucât este Fiu al omului.

  STÂNCA – cine este Stânca?

  (VT)

  Isaia 17:10 Căci ai uitat pe Dumnezeul mântuirii tale, şi nu ţi-ai adus aminte de Stânca scăpării tale.

  2Samuel 22:32 Căci cine este Dumnezeu, afară de Domnul? Şi cine este o stâncă, afară de Dumnezeul nostru?

  Deut.32:3-4 Căci voi vesti Numele Domnului. Daţi slavă Dumnezeului nostru! El este Stânca; lucrările Lui sunt desăvârşite, Căci toate căile Lui sunt drepte; El este un Dumnezeu credincios şi fără nedreptate, El este drept şi curat.

  Numeri 20:10-11 …

  (NT)

  1Cor.10:4 şi toţi au băut aceeaşi băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei; şi stânca era Hristos.

  1Petru 2:6-8 Căci este scris în Scriptură: ,,Iată că pun în Sion o piatră din capul unghiului, aleasă, scumpă; şi cine se încrede în El, nu va fi dat de ruşine.” Cinstea aceasta este dar pentru voi cari aţi crezut! Dar pentru cei necredincioşi, ,,piatra, pe care au lepădat-o zidarii, a ajuns să fie pusă în capul unghiului”; şi ,,o piatră de poticnire, şi o stâncă de cădere”. Ei se lovesc de ea, pentru că n-au crezut Cuvântul, şi la aceasta sunt rânduiţi.

  PĂSTORULUI – cine este Păstorul?

  (VT)

  Isaia 40:11 El Îşi va paşte turma ca un Păstor, va lua mieii în braţe, îi va duce la sânul Lui, şi va călăuzi blând oile cari alăptează.

  Ps.100:3 Să ştiţi că Domnul este Dumnezeu! El ne-a făcut, ai Lui suntem: noi suntem poporul Lui şi turma păşunei Lui.

  Ps.23:1… Domnul este Păstorul meu: nu voi duce lipsă de nimic.

  (NT)

  Ioan 10:11 Eu sunt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun îşi dă viaţa pentru oi.

  Evrei 13:20 Dumnezeul păcii, care, prin sângele legământului celui veşnic, a sculat din morţi pe Domnul nostru Isus, marele Păstor al oilor,

  1Petru 5:4 Şi când Se va arăta Păstorul cel mare, veţi căpăta cununa, care nu se poate vesteji, a slavei.

  LUMINA – cine este Lumina?

  (VT)

  Isaia 60:20 Soarele tău nu va mai asfinţi, şi luna ta nu se va mai întuneca; căci Domnul va fi Lumina ta pe vecie, şi zilele suferinţei tale se vor sfârşi.

  Ps.27:1 Domnul este lumina şi mântuirea mea: de cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieţii mele: de cine să-mi fie frică?

  (NT)

  Ioan 8:12 Isus le-a vorbit din nou, şi a zis: ,,Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine, nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii.’

  Ioan 1:9 A venit un om trimes de Dumnezeu: numele lui era Ioan. El a venit ca martor, ca să mărturisească despre Lumină, pentru ca toţi să creadă prin el. Nu era el Lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre Lumină. Lumina aceasta era adevărata Lumină, care luminează pe orice om, venind în lume.

  ÎNCEPUTUL ŞI SFÂRŞITUL – ALFA ŞI OMEGA – cine este „Începutul şi Sfârşitul”?

  (VT)

  Isaia 48:12 ,,Ascultă-Mă, Iacove! Şi tu, Israele, pe care te-am chemat! Eu, Eu sunt Cel dintâi, şi tot Eu sunt şi Cel din urmă.

  Isaia 44:6 ,,Aşa vorbeşte Domnul, Împăratul lui Israel şi Răscumpărătorul lui, Domnul oştirilor: ,Eu sunt Cel dintâi şi Cel de pe urmă, şi afară de Mine, nu este alt Dumnezeu.

  Isaia 41:4 Cine a făcut şi a împlinit aceste lucruri? Acela care a chemat neamurile de la început, Eu, Domnul, cel dintâi şi Acelaşi până în cele din urmă veacuri.

  (NT)

  Apoc.1:17 Când L-am văzut, am căzut la picioarele Lui ca mort. El Şi-a pus mâna dreaptă peste mine, şi a zis: ,,Nu te teme! Eu sunt Cel dintâi şi Cel de pe urmă,

  Apoc.2:8 Îngerului Bisericii din Smirna scrie-i: ,,Iată ce zice Cel dintâi şi Cel de pe urmă, Cel ce a murit şi a înviat:

  Apoc.22:13 Eu sunt Alfa şi Omega, Cel dintâi şi Cel de pe urmă, Începutul şi Sfârşitul. Isus este cel ce vorbeşte aici!

  „EU SUNT” – cine este „Eu Sunt”?

  (VT)

  Exodul 3:14

  Isaia 43:10

  Deut.32:39

  GLORIA LUI DUMNEZEU ÎI ESTE DATĂ LUI ISUS

  Slava lui Dumnezeu care este arătarea/manifestarea vizibilă a măreţiei Sale, şi care în Iudaism a slujit de substitut al numelui sacru, şi de care omul nu se poate apropia (este incomunicabilă), NT o atribuie lui Isus (Ioan 12:41), sau îl numeşte pe Isus, arătarea slavei lui Dumnezeu:

  1Cor.2:8 Noi propovăduim înţelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică şi ţinută ascunsă, pe care o rânduise Dumnezeu, spre slava noastră, mai înainte de veci, şi pe care n-a cunoscut-o nici unul din fruntaşii veacului acestuia; căci, dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul slavei.

  Iacov 2:1 Fraţii mei, să nu ţineţi credinţa Domnului nostru Isus Hristos, Domnul slavei, căutând la faţa omului.

  2Cor.4:4 „…Evanghelia slavei lui Hristos”

  Evrei 1:3 „oglindirea slavei Lui, …întipărirea Fiinţei Lui”

  Ioan 17:5 Şi acum, Tată, proslăveşte-Mă la Tine însuţi cu slava, pe care o aveam la Tine, înainte de a fi lumea.

  ÎNCHINAREA DATORATĂ LUI DUMNEZEU, ÎI ESTE DATĂ LUI ISUS

  Pentru Iudeu, a se închina unui alt Dumnezeu, în afară de Dumnezeul Israelului, era cea mai mare urâciune. Totuşi începând cu primii ucenicii, Iudei, i-au adus închinare acestui om, care era Isus. Acest fapt face ca toate atribuirile din NT de dumnezeire Domnului Isus, să fie atât de impresionante.

  Doxologiile îi sunt adresate lui Isus: Rom.9:5; 2Tim.4:18; 2Petru 3:18; Apoc.1:5f – unele adresate atât Tatălui cât şi Fiului: Apoc.5:13; 7:10

  Rugăciuni, îi sunt adresate lui Hristos: Fapte 7:59f; 9:13f; 1Cor.16:22; Apoc.22:20, etc.

  La învierea lui Isus, reacţia ucenicilor este tipică – I s-au închinat – Mat.28:17; Luca 24:52 – închinare care-şi găseşte ecoul în închinarea îngerilor din Apocalipsa 5:12; „Vrednic este Mielul, care a fost jungheat, să primească puterea, bogăţia, înţelepciunea, tăria, cinstea, slava şi lauda!”

  CONCLUZIE

  Mărturia Scripturii cu privire la Dumnezeirea Domnului Isus Hristos, este pur şi simplu copleşitoare! Acest om, care s-a născut ca şi om, a trăit ca şi om, nu a fost doar un om!! Dând la o parte cortina trupului Său de carne, descoperim că El a fost Dumnezeu, ce a ales să se învăluie în trup, pentru mântuirea şi aducerea noastră înapoi la El.

  Aceste argumente indiscutabile, demonstrează că Dumnezeirea lui Isus Hristos este principala bază a finalităţii revelaţiei lui Dumnezeu, făcută acestei lumi, şi a validării mântuirii creştine. Dacă Isus nu este însuşi Dumnezeul ce a venit la noi, atunci revelaţia pe care El a adus-o, nu este aceea a adevăratei Dumnezeirii. Nu este descoperirea finală a lui Dumnezeu, şi ca prin urmare, poate fi depăşită/întrecută de o alta! Ba chiar, o alta ar fi necesară, pentru că prin El noi nu am ajuns încă la cunoaşterea lui Dumnezeu. Negarea Dumnezeirii lui Isus Hristos, demolează dintr-o lovitură toate speranţele Evangheliei şi ne aduce înapoi, acolo unde am fost înainte ca El să fi venit! Bâjbâind în întunericul minţilor noastre rătăcite şi pierduţi în lumea pretenţiilor ilegitime şi confuze la Dumnezeire.

  Dacă Isus nu este Dumnezeu, din fire, atunci mântuirea pe care El a adus-o, este zadarnică – incapabilă să mântuiască şi să ducă la desăvârşire. Iertarea nu s-a procurat pentru noi, pentru că dacă împotriva lui Dumnezeu am păcătuit, doar El poate să ierte.

  Dacă Isus nu este Dumnezeu, atunci, pur şi simplu, El este un intrus în relaţia noastră cu Dumnezeu, iar moartea Lui pe cruce şi ispăşirea Sa este irelevantă pentru statutul nostru moral înaintea lui Dumnezeu. Sentimentele noastre de pace şi de încredere în El nu sunt justificate, iar noi suntem din nou puşi în situaţia imposibilă de a încerca să ne îndreptăţim singuri înaintea lui Dumnezeu. Amăgirea noastră este în culmea ei!

  Din fericire, suntem cruţaţi de acest coşmar pentru că realitatea persoanei Sale ne dictează finalitatea adevărului revelat în El şi autenticitatea răscumpărării realizate de El.

  ACEASTA ESTE CEA MAI BUNĂ RECOMANDARE A RELIGIEI CREŞTINE: Şi anume că este întemeiată de Cel ce l-a cunoscut pe Dumnezeu cel mai bine, care este egalul Lui, are aceeaşi natură cu a Lui, şi i-a fost cel mai apropiat!

  A CUNOAŞTE CINE ESTE ISUS REPREZINTĂ ELEMENTUL DE BAZĂ ÎN CREDINŢA CREŞTINĂ: „Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă, si care este Isus Hristos” (1 Cor.3:11).

  DEDUCŢII PRACTICE ALE D-ZEIRII LUI ISUS

  O completă şi desăvârşită cunoaştere a lui Dumnezeu poate fi obţinută doar prin Fiul. De aceea, cei ce vor să-l cunoască pe Dumnezeu, la El trebuie să vină!

  După cât de bine îl cunoşti pe Isus poţi să-ţi dai seama cât de bine îl cunoşti pe Tatăl :

  Ioan 1:18 „Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; singurul Lui Fiu, care este în sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut”

  Dacă îl ai pe Fiul îl ai şi pe Tatăl :

  1 Ioan 2:22-24

  „Cine este mincinosul, dacă nu cel ce tăgăduieşte că Isus este Hristosul? Acela este Anticristul, care tăgăduieşte pe Tatăl şi pe Fiul. Oricine tăgăduieşte pe Fiul, n-are pe Tatăl. Oricine mărturiseşte pe Fiul, are şi pe Tatăl. Ce aţi auzit de la început, aceea să rămână în voi. Dacă rămâne în voi ce aţi auzit de la început, şi voi veţi rămânea în Fiul şi în Tatăl.”

  Dacă îl cinsteşti pe Fiul îl cinsteşti pe Tatăl :

  Ioan 5:23

  „Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului, pentru ca toţi să cinstească pe Fiul cum cinstesc pe Tatăl. Cine nu cinsteşte pe Fiul, nu cinsteşte pe Tatăl, care L-a trimes.”

  Martin Luther once said, „Anything that one imagines of God apart from Christ is only useless thinking and vain idolatry.”

  Fiindcă Isus este Dumnezeu, pocăinţa noastră faţă de Dumnezeu este primită, credinţa eficientă, înnoirea noastră posibilă, înfierea şi îndreptăţirea realizată, iar sfinţirea asigurată. Aceasta este religia creştină!

  Câte motive să ne închinăm lui aşa cum îngerii din ceruri au făcut-o!

  Walter Martin:

  „În virtutea divinităţii Sale adevărate şi umanităţii Lui perfecte, Isus transcende toate personalităţile umane ce au existat în această lume. Mahomed, se pretinde că a fost un profet; Buddha, un învăţător; Confucius, un politician moral; Zoroastru, un înţelept; Ghandi, un mistic hindus şi un reformator social. Deşi învăţăturile acestor oameni morţi (ce au dispărut), au continuat să existe, oasele lor putrezesc în mormintele lumii acesteia. Dar, Hristosul Scripturilor, nu doar că trăieşte, prin învăţăturile Sale şi în inimile urmaşilor Săi, ci şi trăieşte „aşezat la dreapta Tatălui”, mijlocind pentru ai Săi! (Evrei 7:25)

  De aceea, Creştinismul nu se fundamentează doar pe principiile şi învăţăturile lui Isus, ci pe faptul Întrupării Sale, al Învierii şi al Dumnezeirii Sale…Nu putem să credem mai puţin de atât, fiindcă Scriptura nu ne permite!

 40. lipa on said:

  Raspuns:
  Cum m-a intors dumnezeu la Calea lui este cred suficient sa cititi ceea ce am citit scris mai sus,in comentariile mele anterioare.Pentru ca am marturisit ca ISUS CRISTOS ESTE DOMNUL SI MANTUITORUL MEU si EL a murit pentru MINE,PENTRU TINE,PENTRU MARTORII LUI IEHOVA,PENTRU CATOLICI,PENTRU ORTODOCSI,PENTRU PROTESTANTI,PENTRU MUSULMANI,PENTRU BUDHISTI,PENTRU MORMONI PENTRU TOTI OAMENII!!!!!!Cat de greu poate fi inteles acest lucru?Nu a venit Cristos la cei bolnavi?La cati bolnavi a venit?LA TOTI!!!!!Si ce mi-a zis?EU SUNT CALEA ADEVARUL SI VIATA!!!!Biblia nu ma invata alta cale ,alt adevar,si alta viata.Destul de clar domnule Marcu?Fara sa va port prin toate scripturile care „MARTURISESC DESPRE MINE”.Despre cine?Despre ISUS CRISTOS.De unde stiu ca Dumnezeu a facut acest lucru?”Şi STIU că Fiul lui Dumnezeu a venit şi ne-a dat pricepere ca să-L cunoaştem pe Cel Adevărat. Şi noi suntem în Cel Adevărat, în Fiul Său, Isus Cristos. El este adevăratul Dumnezeu şi viaţa veşnică.” (1 Ioan 5:20).Destul de clar?
  Ma intrebati cum se numeste Biserica Lui Cristos?
  Am sa va dau raspunsuri cat se poate de clare:
  Biserica Lui Cristos din Ierusalim
  Biserica Lui Cristos din Roma
  Biserica Lui Cristos din Corint
  Biserica Lui Cristos din Galatia
  Biserica Lui Cristos din Efes
  Biserica Lui Cristos din Filippi
  Biserica Lui Cristos din Colose
  Biserica Lui Cristos din Tesalonic
  Biserica Lui Cristos din Smirna
  Biserica Lui Cristos din Pergam
  Biserica Lui Cristos din Tiatira
  Biserica Lui Cristos din Filadelfia
  Biserica Lui Cristos din Laodiceea
  Biserica Lui Cristos din Pont`
  Biserica Lui Cristos din Romania,Anglia,Grecia,USA,Pakistan,China,
  Chile,Sudan.BISERICA LUI CRISTOS DIN TOATA LUMEA ASTA si nici decum o denominatie sau vreo religie pentru ca „IN CRISTOS SUNTEM TOTI UN TRUP”
  Deci: cine este ACUM acel “Popor pt.Numele Sau ” ??
  Raspuns”IN CRISTOS SUNTEM TOTI UN TRUP”.Crezi tu draga Marcu ca daca ma numesc Martor de-al lui Iehova fac parte din poporul lui Dumnezeu?Eu zic ca nu..Nu-mi permit sa-L limitez pe Dumnezeu la un singur nume.V-am mai spus ca nu exista religie(nici chiar „religia adevarata”) care sa mantuiasca ci exista un SINGUR MANTUITOR,SI UN SINGUR JUDECATOR:DUMNEZEU.
  In legatura cu ilustratia dumneavoastra va spun ca gresiti amarnic si va reamintesc legea lui MURPHY!!!!Biserica din corint era o biserica „otravita”?Nu incercati sa ma ametiti pentru ca Dumnezeu a salvat pamantul pentru un singur om si anume NOE.Si daca era un singur om pe pamant Cristos murea si pentru acela.Si totusi ca va vad asa de pornit va intreb daca ceea ce-mi ilustrati dumneavoastra nu va suna chiar dumneavoastra?
  *Nu,draga Lipa…noi nu spunem ca trupul lui Isus s-a facut gaze*
  Eu va spun exact ce am auzit,si atunci va trebui sa va instruiti trimisii pentru ca ei asta spun.Eu de aceea nu ii trimit acasa,si de aceea nu le spun sa nu mai vina…Pentru Cristos.Pentru ca incep sa-si de-a seama ca nici SOCIETATEA si nici MARTORUL FIDEL nu mantuie.SI VA REPET:NICI O BISERICA DIN LUNE NU MANTUIE. Ci CRISTOS ISUS.Clar destul?Fara sa ametesc pe nimeni.Stiu cei din SOCIETATE ca ISUS CRISTOS ESTE MANTUITORUL LOR?Predicati aceasta EVANGHELIE?VESTEA BUNA CA AM PRIMIT MANTUIREA PRIN CRISTOS ISUS FARA A FACE NIMIC SA MERITAM ACEST LUCRU?AM PRIMIT MANTUIREA CA SI DAR DIN PARTEA LUI DUMNEZEU?DE ACEASTA ESTE DUMNEZEU DRAGOSTE!!
  *Nu,ci noi trebuie sa implinim poruncile,legile si principiile lui Dumnezeu*
  Sunt mai multe versete biblice scrise mai sus de fratii mei ii Cristos si va doresc cu multa dragoste sa „acumulati cunostinta” destre ele iar in legatura cu poruncile lui dumnezeu nu trebuie sa va mai amintesc ca se reduc la una singura:iubeste-ti aproapele ca pe tine insuti.Oare cate cunostinte trebuie sa acumulez pentru a intelege si pune in practica acest lucru?Nu este destul de clar?
  Imi ziceti de arhanghelul Mihael(scuzati-mi necunostinta)cel cu roluri multiple.Cred ca de maine am sa ies in strada si sa-l predic pe Mantuitorul MIHAEL si pe Regele Isus si pe IMPARATUL IEHOVA, a conducatorului de osti MIHAEL si a uniui ISUS care tot dupa invataturile Martorilor si a dumneavoastra nu o sa mai invie niciodata pentru ca altfel nu mai avea sens jertfa fapt care contrazice scripturile.(apropo a-ti citit enciclopediile IMPARTIALE in legatura cu numele YHWH).La sfarsit am sa va dau sa studiati divinitatea lui CRISTOS.
  In legatura cu mantuirea care vine gratis vreau sa va reamintesc ca vine GRATIS ca dar din partea lui Dumnezeu,iar mai apoi depinde de mine ce fac cu ea:daca o pretuiesc si o vestesc si o marturisesc mai departe sau daca ma spal cu ea pe cap.Si sa nu credeti ca ma va condamna vreo BISERICA sau vreo SOCIETATE,nici chiar DUMNEZEU PENTRU CA ESTE DRAGOSTE,ci alegerea mea ce fac eu cu mantuirea, si cu credinta si cu intelepciunea si cu toate celelalte daruri ale lui Dumnezeu care se gasesc in ISUS din AL CARUI TRUP FAC PARTE.
  *Dumnezeu nu a fost niciodata mut…iar El le-a vorbit lui Noe,lui Avraam,lui Moise etc..i-a instruit,cu toate ca acestia nu-l cunosteau pe Isus.Sigur ca fara Isus si jertfa Sa noi azi eram ca frunzele in vant,fara speranta,fara sansa…insa Tatal ceresc s-a indurat de noi si l-a trimis sa moara pt.pacatele noastre.DAR Isus nu trebuie asezat in locul Tatalui.
  Credinta fara cunoastere nu exista Lipa,decat la oamenii irationali,creduli…Biblia ne invata SA CUNOASTEM ADEVARUL…care ne va elibera de sub sclavia pacatului.Sa-l cunoastem…intelegeti ??Deci,succes in cunoastera Bibliei !!!*
  Va contrazic la cele de mai sus pentru ca ISUS CRISTOS ESTE CUVANTUL LUI DUMNEZEU,PRIN CARE DUMNEZEU A VORBIT TUTUROR deci SIGUR L-AU CUNOSCUT.
  V-am promis ca am sa va dau sa studiati ceva in legatura cu divinitatea lui CRISTOS.Pe tema asta am sa fac urmatoarea postare.

 41. lipa on said:

  Scuze ca am cam inversat postarile

 42. lipa on said:

  V-am raspuns punctual domnule Marcu.Acum am si eu niste intrebaari pentru dumneavoastra:
  Doar Martorii lui Iehova vor fi mantuiti?
  De ce a mai murit Cristos daca eu o sa am viata vesnica prin „acumularea de cunostinte despre Iehova”?
  Nu credeti ca aceasta sta in puterea oamenilor si anume”acumularea de cunostinte”?Nu credeti ca acesta este o fapta?Cum era scris si mai sus aceasta este un fapta buna dar care nu ne mantuie,sau il contraziceti pe Pavel?
  Cate imparatii sunt?Una in cer si una pe pamant?
  Cati mostenitori ai imparatiei sunt?Unii care mostenesc imparatia cerurilor si unii care mostenesc Pamantul?
  Unde ne pregateste ISUS un loc?si cui?Doar martorilor?
  Are imparatia lui Dumnezeu locuri limitate?Doreste el ca TOTI oameni sa se intoarca la el?Care este SINGURA cale?
  Sunteti mantuit?
  S-a jertfit Cristos pentru dumneavoastra?Ca om s-a jertfit?
  O sa-i invie Dumnezeu si pe Martorii care au parasit organizatia?
  Cate adevaruri cunoasteti?
  Cine a zis EU SUNT CALEA,ADEVARUL SI VIATA?
  Cate feluri de lumina cunoasteti?
  Cine a zis EU SUNT LUMINA LUMII?
  Cine ne iarta noua pacatele(cine este mantuitorul)?(TATAL NOSTRU-RUGACIUNEA)
  Stiti versete din biblie in care ISUS iarta pacatele?
  Care este singura temelie a oricarei biserici?Este vreo biserica mai presus de cat constructorul?Este oala mai importanta ca si olarul?Este biserica mai presus de Cristos sau nu el a fost intemeietorul bisericii?A cui biserici?A Bisericii romane? ,corintene,tesalonicene,catolice,ordodoxe,protestante,iehoviste?
  Sau a lui Cristos?In care Biserica se adunau doi sau trei in numele lui Cristos ca el sa fie in mijlocul lor?Daca se adunau ca si astazi simultan doi sau trei in numele lui Cristos cum poate sa fie peste tot in acelasi timp?
  Poate Dumnezeu sa mantuiasca prin oameni?
  Va mai intreb:cum s-a jertfit Isus pentru dumneavoastra?Ca om?
  Fiul lui Dumnezeu este om?Este si om?Si ce mai este pe langa om?
  La ultima intrebare am sa va raspund eu :MANTUITORUL MEU SI AL DUMNEAVOASTRA DOMNULE MARCU.Si stiti ca numai Dumnezeu poate sa mantuiasca.Este destul de clar domnule Marcu?Din credinta mea vin faptele domnule Marcu si nu invers,adica din fapte imi vine credinta.Pentru ca este un dar si credinta,sau iar il contraziceti pe Pavel?
  Ce ar fi Turnul de Veghere si martorii lui YHWH fara Dumnezeu?. Ce ar fi Dumnezeu fara Turnul de Veghere si martorii lui YHWH?
  A LUI DUMNEZEU SI A MIELULUI SA FIE GLORIA SI SLAVA SI SLUJIREA.
  Dragostea si pace lui DUMNEZEU sa curga peste dumneavoastra si peste mine si peste toti cei care ne citesc conversatia.Eu vreau sa mai marturisesc ceva si anume ca fara CRISTOS,TATAL YHWH,si DUHUL SFANT eu nu sunt nimic.De aceea imi dau si va dau un indemn:
  „Multumiti lui Dumnezeu in toate.”

 43. latino on said:

  D-le Marcu,
  doriti sa va meníonez o biserica anume, o societate religioasa? Ceva ce a aparut ca si ciupercile dupa ploaie (nu mai mult de o suta de ani chiar dacă speculează ca sunt de pe vremea lui Abel) si care pretinde ca toti, fara exceptie sunt pierduti daca nu fac parte din organizatia lor??? Cand se vorbeste in biblie despre mantuire se vorbeste despre credinta in Cristos. Domnul Isus nu este: religie ci RELATIE!!! Pavel l-a vestit si l-a numit Mântuitor al tuturor oamenilor si Isus a promis ca v-a fi cu noi întotdeauna.

  Scripturile ne invata că mântuirea este un dar și aici cei din Brooklyn au c-am dat-o în bara cu interpretarea și nu fac nici ei (si e normal ca nici d-voastra) diferența între mântuire și sfințire.

  Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă; şi aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu; nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. (Efeseni 2:8-9)

  În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer nici un alt nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi! (Faptele apostolilor 4:12)

  De aceea toți cei ce vor chema Numele acesta (și ști care este,) vor fi mântuiți – Rom 10

  SFINȚIREA este cu totul altceva, și ține de maturitatea creștinului și care nu îi va afecta mântuirea ci răsplata din partea Domnului. Atenție mare… încă se ma-ai poate învăța.

  DE ACEEA VA ROG SA MERGEM MAI INCET.
  PRIMUL PUNCT:

  D-voastră vă bazați mântuirea pe acest verset: sa-l cunoastem pe Tatal ca singurul Dumnezeu adevarat-Ioan 17:3

  Acum comentați puțin (comparând scripturile) aceste versete

  1. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer nici un alt nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi! (Faptele apostolilor 4:12) – (trebuie să dăm mai departe acest NUME dacă ne pasă de cei ce pier… nu alt nume!)

  2. Eu sunt învierea şi viaţa. Cel ce crede în Mine va trăi chiar dacă moare. Şi oricine trăiește şi crede în Mine nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta Marcu? (Ioan 11:25-26) – s-au crezi într-o societate biblică care a greșit și au schimbat doctrinele în funcție de „lumina nouă primită”. Lumina care este Cristos strălucește la fel și nu se v-a schimba niciodată.

  3. Căci voia Tatălui Meu este ca oricine Îl vede pe Fiul şi crede în El să aibă viaţă veșnică, iar Eu Îl voi învia în ziua de pe urmă. (Ioan 6:40) – mare minune și putere. Adevărat că voia Tatălui este și ceea pe care niciodată nu o auzi din gura celor care s-au împiedicat de Stânca de poticnire 1 Petru 2:4-8?

  4. Şi mă rog nu numai pentru aceștia, ci şi pentru cei ce vor crede în Mine prin cuvântul lor, (Ioan 17:20) – vezi de ce îți aducem Evanghelia lui Cristos, pentru că poți să crezi în El pentru viață veșnică… ce fericit moment!

  Oare cum să fiu mântuit? Păi ai două variante: 1. Să crezi interpretările (care de multe ori s-au dovedit eronate) din Brooklyn, de la cei ziși UNȘI… cum au crezut mulți martori luându-și cu ei în mormânt minciunile lui Russel, Rutherford și Knorr de exemplu și care nu se mai pot întoarce de acolo niciodată să te ajute… sau 2. ASCULTĂ SCRIPTURA

  5. Crede în Domnul Isus şi vei fi mântuit, tu şi casa ta! (Faptele apostolilor 16:31)

  Mă rog și chem Numele Domnului Isus Cristos în rugăciune azi, mărturisind că Isus este Același – ieri, astăzi şi în veci (Evrei 13:8) și așa cum i-a deschis inima Lidiei (Fapte 16:14) să facă și în tine și în iubita ta familie o minune de viață veșnică. Să vă descopere Harul mântuirii prin jertfa Sa supremă și sângele Lui sfânt vărsat pentru mântuirea sufletelor noastre.

  Isus te iubește

 44. latino on said:

  Doar o întrebare mai am, D-le Marcu:

  Nu există alt Dumnezeu în afară de „Cel dintâi şi Cel de pe urmă”, adevărat?
  Aşa vorbeşte Domnul, Împăratul lui Israel şi Răscumpărătorul său, Domnul Oştirilor: «Eu sunt Cel dintâi şi Cel de pe urmă, iar în afară de Mine nu există alt Dumnezeu. (Isaia 44:6)

  Se poate ca Dumnezeu să se facă trup și să locuiască între noi? Și așa să poată mijloci pentru poporul Său. Evident ilogic dar nu depindem de logică ci de credință…

  „Nu te teme! Eu sunt Cel Dintâi şi Cel De Pe Urmă, Cel Viu! Am fost mort, dar iată că sunt viu în vecii vecilor! Eu am cheile morţii şi ale Locuinţei Morţilor! (Apocalipsa 1:17-18)

 45. marcu on said:

  Acesta este „talentul” tuturor neoprotestantilor: incep sa repete zeci de versete,adesea fara nicio legatura intre ele…Asa nu are sens sa dialogam,pt.ca,in afara contradictiei,nu rezolvam nimic.Daca abordam un subiect ,este bine sa ramanem la acela,venind cu chestiuni colaterale numai in masura in care acestea lamuresc contextul.
  Sa va dau un exemplu al retoricii dvs.:
  Dvs.citati Ioan 1:18,culmea,in sprijinul ideii divinitatii lui Isus !! Desigur,repet,eu,noi,nu negam divinitatea lui Isus,dar nu-l facem egal cu Tatal.Pt.ca El Insusi nu a gasit nimerit sa se faca egalul Tatalui..De ce am face noi aceasta ?? Acolo,la Ioan 1:18 scrie:NIMENI NU L-A VAZUT PE DUMNEZEU.Absolut nimeni,D-le Lipa…desigur,este vorba despre oameni.Nici Stefan nu l-a vazut.A vazut gloria lui Dumnezeu si pe Domnul Isus la dreapta Sa.Deci…daca nimeni nu l-a vazut pe Dumnezeu…pe „singurul Dumnezeu adevarat”…dar pe Isus l-au vazut multi,inclusiv dupa invierea Sa ,inclusiv in glorie cereasca…nu va contraziceti cand spuneti ca Isus este Dumnezeu asemenea Tatalui ??
  Vedeti? Nu scrie:nimeni nu l-a vazut pe Tatal…ci NIMENI NU L-A VAZUT PE DUMNEZEU.Draga Lipa,ceea ce dvs.citati se refera in mare parte la divinitatea lui Isus…insa nicaieri nu cititi ca El ar fi egalul Tatalui.Dimpotriva,El,Isus,la sfarsitul domniei de 1000 de ani va supune totul Tatalui si se va supune El Insusi.
  Retorica nu foloseste pt.intarirea credintei.Ati citat versete care nu au legatura cu subiectul,ca de ex.:
  Fapte 9:13-nu este vorba despre rugaciune…nu vreau sa citez in continuare,pt.ca ar trebui sa le repet pe majoritatea.
  De ce ignorati un lucru simplu: Putea sa spuna Dumnezeu ca nu cunoaste ziua sfarsitului ?? Sau a mintit Isus ? Putea sa spuna Dumnezeu:a sta la dreapta sau la stanga Mea nu tine de Mine,ci de Tatal ??
  Apoi…am discutat de cateva ori si nu are sens sa repet: credeti ca Dumnezeu s-a ascuns omenirii timp de 4000 de ani si s-a descoperit IN INTEGRUM lui Constantin,un pagan ?? Sau lui Atanasie ??Acestia sunt mai mari decat Enoh,Noe ,Avraam,Moise,David,Isaia ??
  Dvs.,mergand pe mana acelor poligloti iudei din sec.II-III i.e.n.,care au scos Unicul Nume al lui Dumnezeu din Biblie,inlocuindu-l cu Kyrios,faceti analogii gresite intre IHWH din originalul VT si Domnul din NT.Ati citat vreo 40 de versete mai sus,in care faceti aceste analogii,ignorand faptul ca nu este corect Domnul,ci IHWH in aproape toate versetele citate de catre dvs.din VT.Acei traducatori erau ei inchinatori la adevaratul Dumnezeu ??Respectau ei Legea si Poruncile ?? Nu,pt.ca,daca le-ar fi respectat,ar fi procedat la onorarea Numelui lui Dumnezeu,nu la inlocuirea lui cu un titlu.
  Sa vedem daca Biblia aduce dovezi coplesitoare despre divinitatea identica a Tatalui cu a Fiului(de altfel,dvs.nu ati afirmat concret aceasta,se subantelege doar):
  -am aratat cele doua exemple care ne arata ca Fiul nu este nici Atotputernic,nici Omniscient.
  -Isus a spus:TOATA PUTEREA MI-A FOST DATA..deci nu o avea in Sine
  -Fiul nu face nimic de la Sine,ci NUMAI ce vede pe Tatal facand
  -Tatal toata judecata I-A DAT-O Fiului: Ioan 5:19,22.
  -Fiindca Dumnezeu a gasit de cuviinta ca toata plinatatea sa locuiasca in El Coloseni 1:19.
  Deci…cine i-a dat lui Isus divinitatea,puterea,Judecata ?? Dumnezeu.Poate cineva sa-i dea putere lui Dumnezeu ?? Nu..Poate cineva sa-i dea plinatate lui Dumnezeu ?? Nu…Dar Isus le-a primit pe toate acestea de la Tatal,adica de la Dumnezeu.
  Iar daca Biblia il numeste pe Tatal ca fiind „singurul Dumnezeu adevarat” ce sens are toata discutia ??
  Daca Pavel spune: NOI AVEM UN SINGUR DUMNEZEU-TATAL de ce mai incercati sa-i denaturati vorbele ?? Da,Pavel l-a marturisit pe Christos ca Rege sau Domn,dar nu ca Dumnezeu…pt.ca.altfel ar fi mintit cand a spus: SOLO PATER ( sa nu uitam,vorbea latina…).
  Ori vreti sa spuneti ca Biblia se contrazice ?? Ca ,desi scrie „un singur Dumnezeu-Tatal” nu este asa ??
  Degeaba incercati sa deturnati discutia cu sute de versete fara legatura in cauza…
  Acum sa va raspund la intrebari”
  -TOTI CEI DIN MORMINTE VOR AUZI GLASUL SAU SI VOR IESI AFARA.Asa scrie :toti.Deci nu numai martorii lui Iehova.Trebuie insa sa avem in vedere ca daca noi cunoastem Adevarul si il ignoram,incalcand cu deplina stiinta poruncile lui Dumnezeu,putem ajunge in geena…fara a mai fi judecata pt.noi..iar daca ajungem in nelegiuire la Marele Necaz,vom fi nimiciti.
  -Isus a murit pt.a oferi un pret echivalent al iertarii noastre de pacate.De aceea este numit Al Doilea Adam.Un om perfect a pacatuit,un om perfect trebuia sa moara.Ca trebuie sa acumulam cunostinte despre Iehova,Tatal,scrie in Biblie la Ioan 17:3,deci nu avem nimic de comentat.De aceea trebuie stimate domn,pt.ca asa scrie.Acumularea de cunostinte nu este o fapta…iar daca in Biblie scrie ca viata vesnica inseamna cunoastere,nu vad ce sa discutam pe aceasta tema.
  -exista un singur Regat (IMPARATIE) : ATAT IN CER CAT SI PE PAMANT .Nu asa va rugati si dvs.???
  -Da,asa a spus Isus in Predica de pe Munte si puteti citi la Matei 5:3,5.Exact asa: unii care vor fi regi si preoti in cer,iar altii care vor mosteni pamantul.Dvs.,cei care va laudati cu calea aratata de Chistos,cum puteti ignora Legamantul Adamic,reiterat cu Noe: cresteti,inmultiti-va si umpleti pamantul? Omul nu a fost creat pt.a popula cerul..dar sunt unii dintre noi care vor avea parte de gloria cereasca.
  -unora pe pamant,altora in cer…si nu doar martorilor…ci tuturor celor care fac voia lui Dumnezeu.Azi,acum,eu nu cunosc decat martori care fac aceasta,insa cunosc o mica parte a omenirii asa ca…Oricum,unul care mosteneste pamantul este Ioan Botezatorul..iar el nu a fost crestin.Nici profetii,nici patriarhii,desi cu totii au marturisit despre Iehova.
  -Nu,pt.Lumea Noua nu sunt locuri limitate,insa pt.Guvernul ceresc da.Si da,doreste ca TOTI sa se intoarca si sa traiasca,de aceea ne-a trimis la TOTI sa le predicam Adevarul.
  -Nu stiu daca sunt mantuit,Dumnezeu stie.Eu pot cadea de la credinta si,atunci,pierd sansa.Mantuirea nu este un merit ci vine din iubirea,mila si iertarea lui Dumnezeu…deci NUMAI EL decide.
  Trebuie,asa cum a spus Pavel,sa alergam pana la sfarsit pt.a fi mantuiti.
  -Isus s-a jertfit pt.multi…asa scrie.Nu pt.toti…ci pt.aceia care ii accepta jertfa.Eu cred ca pt.mine s-a jertfit,desigur ca om,pt.ca in calitate de fiinta divina nu putea muri…dar a fost un om fara pacat.Singura Cale este Christos,Regele sau Domnul.
  -da,daca se caiesc.Unii poate ca au fost excomunicati din greseala…altii au plecat din orgoliu,ori pt.ca li s-a facut-in acceptiunea lor- o nedreptate.Daca sunt umili,sinceri si se roaga fierbinte,desigur ca au sansa iertarii si a mantuirii.
  -Unul singur: al Bibliei
  -Isus
  -adevarata…una singura: ISUS
  -ISUS
  -Ne rugam TATALUI.Deci…no comment….Este clar :TATAL.Dar o face prin Fiul…
  -Nu..Tatal iarta PRIN FIUL.Isus a spus „pacatul tau este iertat”pt.ca avea aceasta autoritate.
  -Christos este temelia dar si Capul Bisericii.
  -nu,Dumnezeu mantuieste prin Fiul Sau,dar Fiul nu mantuieste ca om,,,ca om a murit.Acum este in glorie cereasca,domnind in cer,asteptand Ziua pe care El nu o cunoaste ci numai Tatal,in care va incepe domnia si pe pamant.
  -Isus s-a jertfit pt.mine ca om.Ca Fiu al lui Dumnezeu,El nu putea sa moara.Intrebarea este absurda.Isus a fost pana in anul 2 i.e,n,fiinta divina,a fost DOAR OM PERFECT, FARA PACAT 33 de ani si jumatate,dupa care 3 zile a fost mort,inviind ca Fiinta Divina,adica revenind la gloria Sa cereasca.
  Daca nu era doar om,ii putea cere Satan: inchina-te mie ??
  -Martorii lui Iehova nu pot exista fara Dumnezeu..pt.ca si-ar pierde sensul si scopul:acela de a marturisi despre El si despre Fiul Sau.
  O rugaminte: daca puneti o intrebare…nu mai raspundeti tot dvs…
  Ati gresit grav la final..l-ati pus pe Isus inaintea Tatalui…pt.ca asa obisnuiti sa faceti…Problema dvs.
  Succes in studiul scripturilor !!

 46. marcu on said:

  Draga Latino…am mai comentat aceste chestiuni.O voi mai face odata maine …dar e pacat sa repetam mereu aceleasi lucruri,nu credeti ??

 47. lipa on said:

  Tot nu mi-ati raspuns.Ce ar fi DUMNEZEU fara Martorii lui Iehova?

 48. lipa on said:

  Va inselati ca sunt neoprotestant!Si tot nu-mi raspundeti la toate intrebarile.O sa mai invie Isus Cristos?Sa nu credeti ca v-am scris sa va atac,din contra ceea ce v-am scris este scris sa-mi sune si mie.Am sa va dau un text din VULGATA LUI IERONIM (c.345-c.419)- Exodus 3:14 „dixit Deus ad Mosen ego sum qui sum ait sic dices filiis Israhel qui est misit me ad vos”
  Ioan 8:58 „dixit eis Iesus amen amen dico vobis antequam Abraham fieret ego sum”.
  Va mai spun si va mai repet nu sunt teolog dar incerc sa studiez,”sa acumulez cunostinte”, pentru a-mi intari credinta ca dar din partea lui Dumnezeu.Si nu vad alta cale de a ajunge la el decat ISUS.Acumularea de cunostinte de care vorbiti de ce nu recunoasteti ca dumneavoastra o puteti face fara EL?Nu este clar un act personal?Desfiintati marturisirea despre Cristos a Scripturilor care le cercetati.Nu asta la spune Isus fariseilor?Despre cine marturisesc Scripturile?Despre ISUS.
  În nimeni altul nu este mântuire; căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi.” Faptele Apostolilor 4:12 .Sunt lucruri simple si clare de care ,in disperarea mea se om care ma consider drept in fata lui Dumnezeu nu prin meritele mele ci prin meritele LUI,ma agat.Ma agat de un Isus fara de care nu il am pe TATAL.Vorbesc si predic un ISUS fara de care eu nu pot sa ajung la TATAL caci este scris ca cine il are pe FIUL il are si pe TATAL.Slavesc un ISUS in al carui sange imi sunt spalate pacatele ,pentru ca cine nu il slaveste pe FIUL nu i-l slaveste pe TATAL
  Va anexez mai jos crezul NICEEAN(325) cand stiti si dumneavoastra ca era o singura biserica si in care s-au pus de acord reprezentantii Bisericii lui Cristos de atunci
  „Noi credem, într-un singur Dumnezeu, Tatăl Atotputernic, Creatorul cerurilor şi al pământului, şi al tuturor lucrurilor vizibile şi invizibile. Într-un singur Domn, Isus Hristos, singurului Fiu născut al lui Dumnezeu, născut de la Tatăl înainte de veacuri, Dumnezeu din Dumnezeu, Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeul adevărat, născut şi nu creat, având aceeaşi natură ca şi Tatăl, prin care au fost făcute toate lucrurile, ce pentru noi oamenii şi pentru mântuirea noastră s-a coborât din ceruri, a fost întrupat prin Duhul Sfânt din Fecioara Maria, fiind făcut om. Apoi, a fost crucificat sub Pilat din Pont. A pătimit şi a fost îngropat, iar a treia zi a înviat din morţi, după Scripturi şi s-a înălţat la ceruri, unde stă la dreapta Tatălui. El va veni în glorie pentru a-i judeca atât pe vii cât şi pe morţi, …a cărui împărăţie nu va avea sfârşit…”
  Si ca urmasi ai lui Arius cum este clar ca va declarati am sa va anexez crezul ATANASIAN la care faceti si dumneavoastra referire:
  „- Iar credinţa creştină universală este aceasta, că noi ne închinăm unui singur Dumnezeu, în Trinitate (Treime), iar Trinităţii, în unitate, fără a confunda Persoanele şi fără a diviza făptura (Dumnezeirii).
  – Căci există o singură Persoană a Tatălui, o alta a Fiului şi o alta a Duhului Sfânt.
  – Însă, Dumnezeirea Tatălui, a Fiului şi a Duhului Sfânt, este într-u totul una: deopotrivă în glorie, coeternă în mărire şi maiestate.
  – La fel cum este Tatăl, este Fiul şi la fel este şi Duhul Sfânt. Tatăl, necreat (existent de sine, sau etern), Fiul, necreat şi Duhul Sfânt, necreat.
  – Tatăl, infinit, Fiul, infinit, şi Duhul Sfânt, infinit.
  – Tatăl, etern, Fiul, etern, şi Duhul Sfânt, etern.
  – Şi totuşi, aceştia nu sunt trei eterni, ci Unul singur, etern.
  – La fel, cum nu sunt trei necreaţi, nici trei infiniţi, ci unul singur necreat şi unul singur, infinit.
  – În acelaşi fel, Tatăl este atotputernic, Fiul este atotputernic, şi Duhul Sfânt, este atotputernic.
  – Şi totuşi, nu sunt trei Atotputernici, ci un singur Atotputernic.
  – Cum Tatăl este Dumnezeu, Fiul este Dumnezeu şi Duhul Sfânt este Dumnezeu.
  – Dar, ei nu sunt trei Dumnezei, ci un singur Dumnezeu.
  – În acelaşi fel, Tatăl este Domn, Fiul este Domn, şi Duhul Sfânt, este Domn.
  – Dar, ei nu sunt trei Domni, ci un singur Domn.
  – Căci astfel suntem obligaţi de către adevărul creştin, să recunoaştem că fiecare Persoană în parte este atât Dumnezeu cât şi Domn; şi ne este interzis de către credinţa creştină universală (catolică – latină), să spunem că există trei Dumnezei sau trei Domni.
  – Tatăl, nu este făcut din nimic: nici creat şi nici născut. Fiul, este doar al Tatălui: nu este nici făcut, nici creat, ci născut. Duhul Sfânt, este al Tatălui şi al Fiului: nu este nici făcut, nici creat, nici născut, ci este generat (iese de la ei).
  – Astfel, există un singur Tată, nu trei Taţi, nu trei Fii, ci un singur Fiu, şi un singur Duh Sfânt, nu trei care să fie Duhul Sfânt.
  – Iar în Trinitate, nici o Persoană nu este înaintea alteia, mai mare sau mai mică, ci toate trei Persoanele sunt împreună coeterne (existente din veşnicie) şi coegale: astfel ca în toate lucrurile, cum s-a spus înainte, Unităţii în Treime şi Treimii în Unitate, să se aducă închinare.
  – De aceea, aşa trebuie să gândească despre Trinitate cel ce doreşte să poată fi mântuit.
  – Pe deasupra, mai este necesar pentru mântuirea veşnică ca noi să credem cu statornicie în Întruparea Domnului nostru Isus Hristos. De aceea, credinţa adevărată (dreaptă), este ca noi să credem şi să mărturisim că Domnul nostru Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este Dumnezeu şi Om.
  – Că este Dumnezeu de Substanţa (făptura, natura – n.tr.) Tatălui, născut înainte de întemeierea lumii; şi Om de substanţa (natura) mamei Lui, născut în lume.
  – Dumnezeu desăvârşit (perfect) şi Om desăvârşit (perfect), având un suflet viu conştient şi trup omenesc.
  – Egal cu Tatăl, în ce priveşte Dumnezeirea Sa, şi inferior Tatălui, în ce priveşte umanitatea Lui, care deşi era Dumnezeu şi Om, totuşi era un singur Hristos şi nu doi.
  – Unul, nu prin convertirea (transformarea) Dumnezeirii în trup, ci prin luarea (asumarea) umanităţii (omenescului) în Dumnezeire. Căci la fel cum sufletul viu şi trupul firesc sunt un singur om, tot aşa acest Dumnezeu şi Om sunt un singur Hristos.
  – Ce a suferit pentru mântuirea noastră, s-a coborât în Iad, a înviat din morţi, s-a înălţat la cer, s-a aşezat la dreapta Tatălui, de unde va veni pentru a judeca pe cei vii şi cei morţi.
  – La a cărui venire, toţi oamenii vor învia împreună cu trupurile lor şi vor da socoteală pentru faptele lor.
  – Cei ce au făcut binele, vor intra în viaţa veşnică, iar cei ce au făcut răul, în focul veşnic.
  – Aceasta este credinţa creştină universală, în care dacă omul nu crede cu statornicie şi neclintire, nu poate fi mântuit.”
  Nu scriu aceste randuri pentru a ma face mai destept in ochii dumneavoastra si nici a ma lauda in fata lui DUMNEZEU ci le scriu pur si simplu ca mod public de a-mi marturisi credinta.Si va dau dreptate cand a-ti spus desprte mine ca sunt ca o sabie cu doua taisuri,pentru ca vreau sa se indrepte si spre mine ceea ce va spun dumneavoastra.Si nu numai cu asta sunt de acord cu dumneavoastra ci cu mai multe puncte pe care am sa le copiez si am sa le postez ulterior.Dar sa va mai intreb ceva…Cui se cuvine toata slava?Si cand spun TOATA spun TOATA!Cui si numai se cuvine sa ne inchinam?
  Am sa va rog sa cititi APOC.5 5-14.Nu zice DUMNEZEU(prin Cuvant) ca EL este un Dumnezeu gelos si doar lui sa i te inchini si doar numele lui sa-l slavesti?
  Cum se face atunci ca Dumnezeu Tatal isi imparte slava si inchinarea cu MIELUL daca nu IL cred pe ISUS ca a spus adevarul atunci cand a spus ca EU si TATAL una SUNTEM?
  Sincer cu dragoste domnule Marcu, caci Dumnezeu este DRAGOSTE.

 49. marcu on said:

  DragaLipa..eu nu stiu concret ce fel de credinta aveti…insa ideile dvs.sunt neoprotestante..este drept ca acestia au fiecare interpretari proprii,de aici provenind confuziile.
  La care intrebari nu v-am raspuns ??
  Nu,Isus nu mai poate invia,pt.ca nu mai este om.El are nemurirea in glorie cereasca.
  Dvs.,in aceste ultime comentarii,deviati din nou de la subiect si dovediti o instabilitate extrema.Pai,in comentariul trecut,il puneati pe Isus inaintea Tatalui.Oricum,spuneti ca este egal cu Tatal.Acum spuneti ca” va agatati” cu disperarte de El pt.ca este Calea unica spre Tatal.Stimate domn…noi nu trebuie sa ne agatam de nimeni.Isus este suportul nostru, lumina,farul care ne arata Calea spre Dumnezeu.Noi trebuie sa-l cunoastem pe Dumnezeu prin Isus si sa infaptuim Lucrarea inceputa de El,adica sa predicam Evanghelia pe intregul pamant-Matei 24:14.
  Daca mai continuati insa cu citatele acestea inutile ad extra in raport cu subiectul,eu nu va voi mai raspunde.
  Pt.ce mi-ati scris Crezurile ??
  Credeati ca nu le cunosc ?? Stiti cine a fortat adoptarea dogmei dualitatii Tata-Fiu si a declararii Mariei THEOTOKOS la Niceea?? Imparatul Constantin care,desi era pagan a si prezidat Conciliul.Cel de-al treilea „membru” al trinitatii a fost „gasit” si introdus in dogma deabia la anul 382,la Conciliul de la Constantinopole,pt.ca,nu-i asa,80% din populatia Imperiului credea in triade de zei,intro „mama de zeu”,chestiunea cu suprapunerea Craciunului peste Dies Soles tocmai era o reusita…cohortele romane isi zanganeau sabiile alaturi…era o cerinta politica menita sa „armonizeze” populatia Imperiului,dandu-i o religie unica,pt.a fi usor de stapanit MULTITUDINEA ETNIILOR SI POPOARELOR CARE ALCATUIAU IMPERIUL ROMAN DE RASARIT.
  Vorbiti de o „biserica unica”…dar mai era oare biserica lui Christos ??
  Cum poate cineva sa-l nasca pe Dumnezeu?? Avea biserica lui Christos cler,cu „preasfinti” si „preafericiti ” ??
  Botezau apostolii bebelusii ?? Primeau apostolii si misionarii din sec.I bani,salarii ??Aveau ei titluri ?? Se inchinau crestinii din sec.I la obiecte (cruce + icoane) ?? Vedeti,ACEASTA ERA BISERICA (sic) careia i s-a „revelat” dogma absurda a trinitatii: o biserica idolatra,eretica,murdara.Au valoare Edictele ei ?? Aceeasi valoare cu editorul…
  Sustineti in mod absurd ca Isus era Dumnezeu si om…pai moare Dumnezeu ??Daca era si Dumnezeu,cum putea fi omorat ??Oare nu trecea automat din forma materiala in aceea spirituala ?? Isus a murit…pt.ca a inviat.Daca nu murea,nu putea sa fie inviat…
  V-am aratat si nu repet ca Fiul nu este Atotputernic si nici omniscient.Ignorati si o dati cu Crezul.Pai…crezul este peste Biblie ??
  Spuneti ca Isus este egalul Tatalui in timp ce El spunea „Tatal este mai mare decat Mine”.Niciodata Isus nu a gasit nimerit sa se faca egalul Tatalui.Asa scrie Pavel si asa trebuie sa credem .Iar daca El nu a gasit nimerit,de ce o faceti dvs.? Cu ce fel de legitimitate ??
  In privinta invierii,din nou sunteti „pe langa” Biblie.In Biblie scrie ca vor invia cei drepti si cei nedrepti,Cei drepti pt.viata vesnica,cei nedrepti pt.judecata.Aici apar doua contradictii intre Biblie si dogmele asa-ziselor biserici crestine:
  -dogma nemuririi sufletului spune ca trupul,cand omul moare,merge in iad(=chin vesnic) sau in rai (=cer) dupa faptele omului.
  Biblia spune ca „sufletul care pacatuieste…moare” Ezechiel 18:4,20.Mai spune ca „in Locuinta Mortilor in care mergi,nu este nici lucrare,nici cunoastere” Ecles.9:10.
  Mai spune ca TOTI cei din morminte vor auzi glasul Lui (al lui Isus ,glas de Arhanghel-conform Apoc.) SI VOR IESI AFARA.Vor invia deci.Daca vor invia,inseamna ca erau morti.Daca erau morti,inseamna ca nu erau nici in „chin vesnic”,nici in cer.
  -invierea pt.a fi trimisi in chin vesnic este de asemenea absurda,nebiblica si vadeste un dumnezeu crud,care numai iubire nu este.PLATA PACATULUI ESTE MOARTEA ne spune Biblia.Romani 6:23.
  Cei morti au fost absolviti(iertati) de pacat-Rom.6:7Deci…plata pacatului este moartea..iar daca ai murit,ai fost iertat,pt.ca ti-ai primit plata.Atunci de ce invie cei nedrepti ?? Oare pt.cine va fi dezlegat Satan la sfarsitul celor 1000 de ani,”pt.a insela pe multi”?? Oare pt.cei drepti ? Nu,pt.ca acestia si-au dovedit loialitatea,au alergat cursa credintei pana la capat si au castigat premiul.Dar miliardele de oameni care nu l-au cunoscut in cei 7000 de ani pe adevaratul Dumnezeu ?Oare acestia sa nu primeasca sansa mantuirii ??Oare talharul tintuit langa Isus ca raufacator…sa nu ajunga la aceasta posibilitate,de a-l cunoaste si a-l sluji pe Dumnezeu si de a-l avea ca Rege pe Fiul Sau ?? Credeti ca un regret si o recunoastere inaintea mortii l-au mantuit deja ?? Nu,stimate domn,Iehova Tatal nu favorizeaza pe nimeni.Insa acel om cu o inima in care regretul era evident,are sansa de a trai in Lumea Noua ,a-l cunoaste pe Dumnezeu ,a-l cunoaste pe Isus si a alege cand Satan il va incerca.Asemenea lui alte miliarde de oameni.Azi noi vestim Evanghelia tuturor.Dar,oare cel bolnav psihic,cel lipsit de discernamant nu are dreptul la a trai o viata normala,in care sa posede IUS DELIBERANDI si sa-l utilizeze ??Sa traiasca intro lume in care El (Dumnezeu) va sterge orice lacrima din ochii lor ?? Oare despre fiinte ceresti ne vorbeste Biblia in Apoc.21:4 ?? Oare ingerii au lacrimi,au ceva material ??
  Vedeti cata diferenta intre Biblie si dogme ??
  Dumnezeu nu isi imparte Slava cu nimeni…iar in Biblie.se spune ca „Orice genunchi se va pleca in fata Lui (a lui Isus) spre slava lui Dumnezeu-Tatal.” Spre slava cui Lipa ?? Cui ne inchinam de fapt ? Cu ii dam slava …adica Tatalui.
  Dar..de ce nu comentati cele aratate de mine cu privire la faptul ca pe Dumnezeu nu l-a vazut nimeni,pe Isus l-au vazut multi si totusi dvs.sustineti ca Isus este Dumnezeu la fel ca Tatal ??
  De ce nu comentati trinitarian viziunea lui Stefan,care NU L-A VAZUT PE DUMNEZEU,DAR L-A VAZUT PE ISUS ?? Unde era „al treilea”?? De ce spuna „am vazut GLORIA LUI DUMNEZEU SI PE DOMNUL ISUS LA DREAPTA SA”?? Pt.ca.nu-i asa,NU-L PUTEA VEDEA PE DUMNEZEU.DAR L-A VAZUT PE ISUS.CUM COMENTATI ?? O tineti asa…inainte,fara a tine seama de realitate.
  Cat despre „credinta crestina universala”,aceasta plina de dogme absurde,idolatra si care nu promoveaza inchinarea la Dumnezeul lui Avraam,Isac si Iacov ci la o triada,o trinitate,ma intristeaza ca a putut sa insele atatea suflete,printre care si pe dvs.Nu spuneau apostolii,nu spunea Isus ca va veni aposazia (parasirea credintei) ?? Iat-o…Dvs.tocmai ati prezentat-o in plenitudinea ei.
  Singurul Dumnezeu adevarat,Iehova,are insa slujitori fideli,care,chiar daca nu sunt multi,sunt peste tot si predica Evanghelia.Va rog,va indemn d-le Lipa: lasati enciclopediile…lasati dogmele…lasati Crezurile.Luati Biblia si cititi-o fara a mai fi sub influenta dogmelor apoatate si veti intelege Adevarul pur,simplu si curat al lui Dumnezeu,il veti avea ca Rege pe Christos.Succes !!

 50. marcu on said:

  Draga d-le Latino…v-am cam neglijat.Scuze.A venit si randul dvs..
  Sa purcedem la a comenta si la a va raspunde.
  Da,stimate domn,repet intrebarea: cine este ACUM poporul pt .Numle Sau (al lui Dumnezeu) ??
  Credeti ca este nedefinit sau secret ?? Credeti ca este compus din oi singuratice,ratacite de turma ?? Astept raspunsul.
  D-l Isus nu este nici religie,dar nici relatie;este o Fiinta,este Fiul lui Dumnezeu.Noi insa trebuie sa nu parasim adunarea…Cu cine,Latino ??
  Da mantuirea este un dar..dar nu pt.cei lenesi,pt.cei care nu implinesc poruncile…Credinta fara fapte este moarta.Este un dar,pt.ca noi,oricat ne straduim,tot pacatuim,deci nu meritam mantuirea.Dar aceasta nu trebuie sa ne conduca la lipsa faptelor.Pavel a predicat neobosit.Oare noi nu trebuie sa facem la fel ??
  „Cei din Brooklin” nu mantuiesc pe nimeni,nici nu au interpretat gresit ceva legat de mantuire.
  Ce este harul ?? Astept un raspuns,pt.a aprofunda ideea expusa de dvs.
  Ati citat Fptele Ap.4:12 pt.ce ?? Daca citeati comentariile mele ,observati ca am comentat.Acolo scrie: nu este SUB CER.Dar nu scrie si IN CER.Acum intelegeti diferenta ?? Isus a fost pe pamant.A trait sub cer…deci…de aceea scrie asa.
  1.Da,sa dam acest Nume de sub cer…dar in primul rand Numele lui Dumnezeu DIN CER.Pavel il citeaza pe Ioel 2:32,vorbind despre Numele IHWH al Tatalui,DIN CER.Numele Fiului inseamna „IHWH ESTE SALVARE”..deci preamareste Numele lui Dumnezeu.
  2.Versetul nu are legatura cu „lumina care merge mereu crescand,pana la miezul zilei”. Noi suntem imperfecti si gresim.Nu Dumnezeu greseste,nici Isus,ci noi.Dumnezeu ne corecteaza.Dar NUMAI daca suntem slujitorii Sai fideli.Voi reveni.

 51. lipa on said:

  VAAAAAAAI!Cata dragoste emanati domnule marcu,citind printre randuri…Am sa comentez si am sa va raspund in nestiinta mea si la ceea ce ma intrebati atunci cand dumneavoastra imi raspundet la intrebarile mele la care tot nu a-ti raspuns:
  Dar sa va mai intreb ceva…Cui se cuvine toata slava?Si cand spun TOATA spun TOATA!Cui si numai se cuvine sa ne inchinam?
  Am sa va rog sa cititi APOC.5 5-14.Nu zice DUMNEZEU(prin Cuvant) ca EL este un Dumnezeu gelos si doar lui sa i te inchini si doar numele lui sa-l slavesti?
  Cum se face atunci ca Dumnezeu Tatal isi imparte slava si inchinarea cu MIELUL daca nu IL cred pe ISUS ca a spus adevarul atunci cand a spus ca EU si TATAL una SUNTEM? AAAAAAAALLLLLLLOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!
  Tot nu mi-ati raspuns.Ce ar fi DUMNEZEU fara Martorii lui Iehova?
  Haideti ca am sa va pun 2 , maxim trei intrebari de fiecare data si as vrea si chiar va rog ca acelasi lucru sa-l faceti si dumneavoastra.Va mai anunt ca atunci cand nu o sa am raspunsuri am sa va spun sincer ca nu stiu, pentru ca, sper ca sunteti de acord cu mine cand spun ca nu le stiu pe TOATE.Dar va rog sa-mi raspundeti la intrebari pentru a putea merge mai departe.Punerea lui Isus inaintea Tatalui a fost pura intamplare si cred ca nu se supara nici TATAL nici FIUL pentru ca este scris ca EU si TATAL UNA SUNTEM(de ce nu unul?.Sper sa nu renuntati inca ceva vreme pentru ca ar trebui sa va aparati credinta.In crezul pe care l-am trimis eu nu vad ca este vorba de nici o Marie si de nici o icoana si de nici un preasfant sau preainaltat.Singurii pe care ii aud vorbind despre un Dumnezeu Puternic(Isus) si Un Dumnezeu Atotputernic(TATAL),Despre un Dumnezeu(ISUS) si un PREADUMNEZEU (TATAL) sunt Martorii lui Iehova
  Astept cu nerabdare raspunsul la intrebarile mele pentru a raspunde si eu intrebarilor dumneavoastra.Cu aceeasi dragoste Lipa.

 52. lipa on said:

  Am sa uitat sa postez si versetul din Apoc 5 cu 13-14:
  13.Si toata faptura care este in cer si pe pamant si sub pamant si in mare si toate cate sunt in acestea le-am auzit zicand:Celui ce sade pe tron si Mielului fie binecuvantarea si cintea si slava si puterea in vecii vecilor!
  14.Si cele patru fiinte ziceau:Amin
  Iar batranii cazura si se inchinara.
  Speculatie placuta!

 53. lipa on said:

  M-am razgandit si am zis sa mai pun niste versete din Apocalipsa
  sau Revelatia
  APOC 1:8
  Eu sunt Alfa si Omega,zice Domnul Dumnezeu,Cel ce este,Cel ce era si Cel ce vine,Atottiitorul(vorbeste Dumnezeu sau Isus?)
  APOC 21
  5.Si cel ce sedea pe tron a grait:Iata,noi le facem pe toate.Si a zis:Scrie,fiindca aceste cucuvinte sunt vrednice de crezare si adevarate
  6.Si iar mi-a zis:Facutu-s-a!Eu sunt Alfa si Omega,Inceputul si Sfarsitul.Celui ce inseteaza ii voi da sa bea,in dar,din izvorul apei vietii.(Cine a mai zis „cui ii voi da eu sa beau nu ii va mai fi sete niciodata?)
  APOC 22:13
  Eu sunt Alfa si Omega,Cel dintai si Cel de pe urma,Inceputul si Sfarsitul(vorbeste Dumnezeu sau Isus?)
  Pacea si siguranta Mielului sa fie cu noi cu toti ca doar

 54. latino on said:

  D-le Marcu, ce idei extraordinare… speculații tipice martorilor.
  Tatăl ne-a dat tuturor oamenilor acest Nume (sub cer) pentru a fi mântuiți. Lăsați speculațiile cum că Pavel a zis sub cer și nu în cer, căci aici este vorba de mântuire și suntem pe pământ cu toți… Deci în Fapte 4:12 Pavel nu vorbește despre importanța locului unde este acest Nume cel mai mare ci despre importanța mântuirii și pentru cine și ce s-a dat acest nume și dacă este suficient pentru mântuire.

  Și dacă da! pentru Pavel și pentru mine, care este nevoia d-voastră de a reda robotic și mecanic interpretările unora care peste 70-100 de ani vor recunoaște că nu au avut lumină extraordinar de bună și cu umilință vor spune că au greșit atunci în 2012 dragă Marcu (cum au făcut-o în 1914, 1915, 1918, 1925, … dar oricum pentru d-voastră va fi prea târziu să trăiți acele timpuri (pentru a recunoaște încă o dată interpretările eronate ale societății din care faceți parte) cum a fost pentru mulți în 1975, care au rămas pe străzi, fără case crezând orbește într-un profet fals (care pretindea că este singurul canal de comunicare între Dumnezeu și oameni) dar care s-a dovedit mincinos, fără dragoste de aproapele său și fals.

  Așa cum spuneți despre alți, uitați-vă d-voastră mai des în oglindă căci este mai mult ca posibil să fiți (cum s-a și dovedit în istoria pătată, falsă, și mincinoasă a lui Wachtower) păcăliți de Satan care a reușit să vă îndepărteze de Singurul care ar putea mântui sufletele voastre și pe care Tatăl l-a dat să credeți în El, să-l urmați, să-l vestiți pe întreg pământul, să-l mărturisiți ca Domn și să-l iubiți așa de mult încât să-l considerați premiul suprem al vieții voastre: Isus Cristos.

  Dar văd că Satan v-a vândut o minciună eronată, falsă și diabolică, făcându-vă să vă credeți cei mai puri, cei aleși, cei adevărați, singurii care au adevărul, singurii care pot înțelege Biblia, cei care nu pot fi învățați de alți… și arătând cu degetul spre întreg pământul spunând că toți ceilalți, în afară de voi, sunt rătăciți, pierduți, înșelați de diavol și ne-mântuiți în alte cuvinte. Aveți mare grijă căci acestea sunt semnele vizibile ale unei secte care în loc de a transmite dragostea lui Cristos, transmit teamă și frică.

  Oricum Isus te iubește și indiferent ce crezi, El a murit pentru noi și dorește să fie Domnul tău, Mântuitorul tău și Salvatorul tău iar tu nici mai mult nici mai puțin: Rob a lui Cristos…

  Și asta este sub cer pentru fiecare om de pe pământ. Este voia Tatălui…

 55. latino on said:

  Stimate Lipa,
  un site interesant pentru a cunoaște mai multe despre…

  http://forum.softpedia.com/lofiversion/index.php/t176551-0.html

 56. latino on said:

  Pentru cei interesati aruncați o privire peste acest material:

  http://codexsinaiticus.org/en/manuscript.aspx?book=36

  Dacă Word (Cuvântul) nu a fost Dumnezeul adevărat, atunci nici cel cu care era Cuvântul la început nu era Dumnezeul adevărat. Este acelasi Cuvânt… și același Dumnezeu. Mare este taina întrupării. Ferice de cel căruia Tatăl îi descoperă pe Fiul.

  Mult har

 57. marcu on said:

  Sa le luam catinel d-le Lipa.
  1.Ati citit in Biblie cuvinte onomatopeice ca ale dvs.??
  Credeti ca un astfel de dialog,cu prelungiri de vocale este demn de un crestin ??
  Eu nu „eman”iubire stimate domn,pt.ca iubirea este un sentiment inaltator,care nu se declama,nu se emana ci se traieste.Ce anume „cititi” printre randuri..nu ma intereseaza.
  Cu i se cuvine toata gloria ?? (slava este un cuvant arhaic..)
  Sigur ca lui Dumnezeu.Dar,Tatal L-a glorificat si pe Fiul Sau.
  Nu cu gloria Sa,ci cu ceea ce i se cuvine Fiului,care este in modul cel mai deplin chipul Tatalui….adica infinit mai mult decat noi.
  Nu inteleg nici ce doriti sa spuneti cu noianul de versete din Revelatia,insa atata timp cat ignorati dovezile clare ale diferentei de autoritate dintre Tatal si Fiul,este inutil sa faceti speculatii.Sunteti in situatia celui care vrea sa rezolve integrale triple,dar nu stie regula de trei simpla…
  Nu va este clar?? CAPUL FEMEII ESTE BARBATUL,CAPUL BARBATULUI ESTE CHRISTOS,IAR CAPUL LUI CHRISTOS ESTE DUMNEZEU !! Rezulta de aici ca sunt egali cumva ??
  Eu daca merg in Moldova si ajut o familie sinistrata,primesc multumiri si sunt laudat de aceasta si,poate de vecini.Daca insa dl.Becali merge si ajuta 100 de familii,primeste si el multumiri,este laudat dar de cel putin 100 de familii…Si eu si dl.Becali primim laude si multumiri…dar nu in mod egal…Intelegeti acum ca faptul ca este glorificat Tatal si este glorificat Fiul nu inseamna ca au o glorie egala ??
  Degeaba repetati intruna: EU SI TATAL UNA SUNTEM,daca ignorati faptul ca Fiul o spune cum: CUM SI VOI SUNTETI UNA-le-a spus ucenicilor Sai.Deci cum,Lipa ??Erau apostolii,discipolii lui Isus la fel ??Dar erau una..in scop,in lucrare…Dupa logica dvs.au existat 12 si totusi un singur apostol…
  Vreti sa binevoiti a comenta legatura facuta si explicatia data de Isus cu privire la cum este una cu Tatal ??
  Noi nu vorbim despre un Dumnezeu Atotputernic si despre unul puternic,ci AVEM UN SINGUR DUMNEZEU-TATAL-asa cum scrie la Cartea Sfanta iar dvs.contraziceti in nestire.Isus este numit Dumnezeu,dar,in ce priveste inchinarea,El este Mijlocitor,Mare preot…intre noi si Dumnezeu.Este ridicol sa credem ca Isus mijloceste intre noi si El insusi…
  Nu exista preadumnezeu…este o blasfemie…exista UN SINGUR DUMNEZEU ADEVARAT-TATAL.Fiul are sorginte divina,pt.ca este creat(nascut) de Tatal..dar El ii spune Tatalui ” DUMNEZEUL MEU SI DUMNEZEUL VOSTRU”.
  Despre biserica traditionala stiti destule…ca are „preasfinti” si „preafericiti” …”sanctitatea sa”…etc.Avea si la 325,acesti „preasfinti” condusi de paganul imparat Constantin „descoperind” ca,de fapt,mai sunt dumnezei…ca Maria este THEOTOKOS adica „nascatoare de dumnezeu”..ca este vesnic fecioara,desi avea curtea plina de copii…etc.etc.Atanase era un astfel de „preasfant”…Origene,Ioan „Gura de Aur” la fel…
  Terminati primul comentariu cu „astept raspuns la intrebarile mele” pe care ati uitat sa le puneti.Ori in moldoveneasca a comenta,a da verdicte,inseamna a intreba ??
  Despre comentariul al doilea acum:
  Ce sa speculez aici ??Stiti cine sunt batranii ?? Apoi…cand se vor intampla acele lucruri,Isus este deja Rege in cer si pe pamant…are toata autoritatea de la Tatal pt.1000 de ani.
  Ca trebuie sa-i glorificam pe Tatal si pe Fiul,este cert,doar Fiul este Rege atunci.Dar nu inseamna ca gloria Sa este egala cu a Tatalui…
  Comentariul III:
  Pt.a intelege Revelatia 1:8,trebuie sa corelam versetul cu contextul Ce ne spune vers.4 ?? Cel care este,care era si care va veni…si continua in vers.5: SI DE LA ISUS CHRISTOS,MARTORUL FIDEL…Intelegeti ca aici este vorba despre Tatal in vers.4 si despre Fiul in vers.5 ?? Observati limpede ca si in vers.8 este vorba despre Tatal…iar de vorbit o face Ioan.
  Eu beau apa minerala Borsec.Aceasta imi este adusa de un distribuitor.Pot sa spun ca distribuitorul imi da apa sa beau,insa nu acesta o produce,nu este el izvorul…Intelegeti acum ??De la Tatal vine apa vietii PRIN Fiul.Cine speculeaza ??
  Cred ca este bine sa lasati patetismul deoparte si sa studiati Biblia…Succes !!

 58. marcu on said:

  Latino,prietene..sa vedem ce ne mai spuneti..
  Stimate domn: nu eu speculez..nu eu interpretez pe dos…Pavel a spus SUB CER si eu exact asa inteleg:SUB CER,nu IN CER.Dvs.puteti intelege cum doriti,insa Pavel asa a spus…fara indoiala.
  Sigur ca vorbeste despre mantuire (salvare),insa arata ca nu este SUB cer un Nume mai mare.De ce ?Pt.ca tot Pavel spune: CAPUL LUI CHRISTOS ESTE DUMNEZEU !! Rezulta de aici ca sunt egali cumva ??
  Unde ati citit despre anul 2012 in publicatiile noastre? Nostradamus face astfel de speculatii,adica cercetatorii lui.
  Noi nu am profetit nimic…nici nu am spus vreodata : sfarsitul va fi atunci.Daca Fiul nu stie…cum sa stim noi ??Dvs.puteti reda un facsimil dintro publicatie a noastra in care scrie ca sfarsitul trebuia sa fie in anul 1975 ??
  Astept…dar sa nu luati de pe net…pt. ca am vazut multe „texte” gresite…
  Oglinda noastra este Biblia..si privim zilnic in ea…citim si cugetam.
  Noi nu avem o :istorie patata”,din doua motive:
  -ii excomunicam pe toti cei care incearca sa ne murdareasca
  – inlaturam din invataturile noastre tot ce nu este absolut conform Bibliei.
  Orice alta denominatiune isi pastreaza idolatrii,curvarii,politicienii,multe si betivii…spunand : „Domnul judeca”…Asa a facut Pavel ??
  Dvs.condamnati un fapt deosebit: imbunatatirea permanenta a invataturilor,a intelegerii profetiilor biblice.Da ,noi o facem cu umilinta,in timp ce altii,de dragul „stabilitatii” isi pastreaza dogmele nebiblice…asa cum procedati-din pacate-si dvs.
  Degeaba va citez:UN SINGUR DUMNEZEU-TATAL…ca dvs.nu si nu.Degeaba va arat in Biblie ca pe Dumnezeu nu l-a vazut nimeni (nu spune „pe Tatal”) dar pe Isus l-au vazut multi,ca dvs…tot asa…o tineti ad extra.
  Pasajul 4 il incepeti pleonastic si il continuati cu minciuni la adresa noastra.Noi nu sustinem ca am fi puri…darmite „cei mai”.Nu spunem ca ceilalti sunt pierduti…rataciti sau inselati de Diavol…Nu judecam oameni,ci dogme,concepte si fapte.
  Latino…am toate Codexurile in greaca …pe suport electronic…Mai am tot asa Biblia Cantacuzino-1684,Biblia de la Blaj-1793,Biblia Sinodala -1893…etc.Adevarate nestemate..Daca vreti,le puteti avea si dvs.

 59. marcu on said:

  Nu vreti sa facem o analiza a tetului din Ioan 1:1-3 ,18 DUPA CODEXURI,d-le Latino? Nu dupa traduceri,ci dupa original.
  Cum sa scrie Cuvantul era Dumnezeu,cand era CU Dumnezeu ? Eu daca sunt cu dvs.sunt Latino ??Mai mult,o asa traducere intra in contradictie flagranta cu Ioan 17:3,cu I Cor.8:6 si cu alte zeci de versete.Se contrazice oare Biblia?? Putem noi avea un singur Dumnezeu-Tatal si inca doi,dar totusi NUMAI TATAL??

 60. latino on said:

  Meditați d-le Marcu la: Tatăl meu este mai mare ca și mine (în autoritate) și Eu și Tatăl una suntem (în esență) dacă am dreptate… ați pierdut totul.

  Biserica lui Cristos nu a fost aprobată niciodată de lume și nici nu va fi vreodată. Dacă trăiești pentru Isus nu va trebui să te preocupi pentru a te separa de lume… „ei te vor ajuta”. Tot ceea ce trebuie să faci este să trăiești pentru El. Vei fi insultat, exclus, urât și respins… „oamenii vă urăsc, vă exclud dintre ei, vă insultă şi resping numele vostru ca pe ceva rău, din pricina Fiului Omului!” (Luca 6:22).

  Isus ne învață că aceasta este calea spre împlinirea adevărata: „Căci oricine vrea să-şi salveze viaţa o va pierde, dar cel ce-şi pierde viaţa pentru Mine, o va găsi.” (Matei 16:25). Singura procedură de a găsi semnificația vieții este de al înțelege pe Cristos și a crede în El! Astfel vei putea face parte din biserica Lui care: „S-a dat pe Sine pentru ea, ca s-o sfinţească curăţind-o prin spălarea cu apă, prin Cuvânt, pentru a Şi-o înfăţişa în toată slava, fără pată, zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă şi fără cusur. (Efeseni 5:25-27)

  Gândește ce înseamnă a nu avea pată sau zbârcituri (defecte). Știm ce înseamnă a fi pătat (murdar) dar ce să însemne zbârcitura aceasta? Permite-mi te rog să-ți spun: Înseamnă a pune o idee nouă (o altă temelie) adusă unui concept existent. „pentru că nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care este pusă şi care este Isus Cristos.” (1 Corintieni 3:11) În acest sens, acest lucru zbârcește și transformă perfectul în imperfect. Face referire la cei ce încearcă să îmbunătățească Evanghelia. Ei aduc aceste „idei” în a obține mântuirea mai ușor (prin fapte) fără o predare totală în fața lui Cristos.

  Această tip de Evanghelie este din păcate predicată în foarte multe biserici, catedrale, mănăstiri și chiar saloane… Predicile expuse sunt doar pentru a satisface nevoile oamenilor în timp ce în cuvintele lui Cristos văd că acest tip de Evanghelie nu există.

  Nu mă înțelege greșit. Nu sunt împotriva predicilor care aduc consolare și mângâiere, dând putere poporului lui Dumnezeu. Asta fac și eu ca rob al Domnului dar dacă predic doar pentru a împlini nevoile oamenilor și ignor chemarea lui Isus de a-mi preda viața în totalitate în mâinile Lui, nici cea mai mică necesitate de a mea nu va fi împlinită. Cuvintele lui Cristos sunt clare: Necesitățile noastre sunt împlinite când murim pentru El și Evanghelie…

  Totuși comentați puțin despre mântuire:
  Eu sunt învierea şi viaţa. Cel ce crede în Mine va trăi chiar dacă moare. Şi oricine trăiește şi crede în Mine nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Ioan 11:25-26

  Căci voia Tatălui Meu este ca oricine Îl vede pe Fiul şi crede în El să aibă viaţă veșnică, iar Eu Îl voi învia în ziua de pe urmă. Ioan 6:40

  Şi mă rog nu numai pentru aceștia, ci şi pentru cei ce vor crede în Mine prin cuvântul lor, Ioan 17:20

 61. latino on said:

  Am uitat ceva f. important.

  Pentru că îmi pasă de sufletul d-voastră sunt de-acord să va aduc probe despre minciunile și profețiile false, trecutul murdar și pătat al unei societăți care a pretins că sunt singurul canal de comunicare pentru oameni din partea lui Iehova. Ba mai mult: niște articole publicate în care se spune că Iehova este editorul revistei Treziți-vă. Să vă ajute Dumnezeu.

  Dacă vă aduc aceste dovezi sunteți dispus să recunoaște-ți în public că nu era vorba de lumină nouă (căci știm că astea sunt scuze pentru a se consola singuri) ci profet fals care a vorbit ceea ce Domnul nu a zis… profet mincinos, care azi și-a schimbat doar blana… Îmi veți promite că-l veți accepta pe Isus ca Domn și Mântuitor și veți face un legământ pentru a duce Evanghelia lui Cristos tuturor martorilor pierduți și înșelați de acest grup misterios de persoane care decid ce trebuie să crezi tu (spunându-ți că doar ei sunt cei aleți). Dacă îmi spui „DA” voi veni oriunde ești și te voi ajuta de dragul Numelui Său.

  Te iubesc în Domnul

 62. marcu on said:

  Stimate domn…Latino:Eu si Tatal una suntem CUM SI VOI SUNTETI UNA le-a sus apostolilor.Se pare ca dvs.nu cititi acolo…Este clar cum este una cu Tatal…nu fiind acelasi Dumnezeu,cum nici apostolii nu au fost un singur apostol,ci facand aceeasi lucrare.Ce sa meditam cand este foarte clar ? Numai dogmaticii fanatici,irationali nu vad si nu inteleg aceasta.Iar dvs.ati negat deja dogma trinitatii in acest ultim comentariu.Ati spus: Tatal ESTE MAI MARE IN AUTORITATE.Pai…stimabile…dogma spune: TREI DUMNEZEI DE ACEEASI SUBSTANTA,VESNICI SI CO-EGALI.Unde vedeti dvs.CO-EGALITATE intre Tatal si Fiul in Biblie ?
  Eu fac ce vad pe Tatal facand…Capul lui Christos este Dumnezeu…Tatal este mai mare ca Mine…Tatal Meu si Tatal vostru,Dumnezeul Meu si Dumnezeul vostru…Toata puterea MI-A FOST DATA in cer si pe pamant…Fiul ii va supune totul si se va supune si El,pt ca Tatal sa fie totul in toate.
  Cred ca mai clar decat atat nu se poate…dar ,din pacate,intunericul spiritual orbeste…
  Si da,Biserica lui Christos nu este iubita,aprobata sau acceptata macar de lume.Cine este acum cea mai hulita biserica ? Este un indiciu important.Este hulita,dar are identitate,este condusa de Christos prin „darurile sub forma de oameni”.Nu este formata din oi risipite sau ratacite pe tapsanul lumii.Trebuie sa includa acel Rob credincios si intelept,pe care,Fiul la venirea Sa,il gaseste dand hrana la timpul potrivit.Este formata de „un popor pt.Numele Sau (a lui Dumnezeu,Tatal,Iehova).Ii contine atat pe cei blanyi care vor stapani pamantul cat si pe cei al carora va fi Regtul ceresc.Predica Evanghelia cu asiduitate,asa cum nimeni nu o face.O numiti va rog ?? Adica eu,un om cu multa experienta de viata,inginer de profesie,pragmatic ca orice tehnocrat,cred in mod ferm ca,daca nu consider buna o masina,un procedeu,un utilaj,o tehnologie,trebuie musai sa stiu cu ce o inlocuiesc.Daca o scot din procesul tehnologic fara a o inlocui,acesta se opreste…
  Cat priveste istoria Martorilor lui Iehova,o cunosc -cred- si va rog sa-mi iertati concizia,mult mai bine decat dvs.
  Este o organizatie alcatuita din oameni,oamenii sunt imperfecti,iar Dumnezeu nu isi favorizeaza nici material,nici fizic slujitorii,pt.ca,daca eu de pilda as fi un slujitor al Adevaratului Dumnezeu si as avea o sanatate perfecta,o inteligenta imbunatatita brusc,bani,bunastare,toti cunoscutii mei ar dori sa-l slujeasca pe Iehova…insa nu din iubire,nu cu o motivatie corecta.De aceea,trebuie sa intelegem ca Biserica lui Christos nu este una perfecta.Ca ,individual,membrii acesteia pot comite erori si gresesc.Dar ca,prin umilinta,rugaciune si Spirit Sfant,Iehova prin Isus ii ajuta sa se corecteze.Un exemplu este David care,desi a gresit mult si grav uneori,nu si-a pierdut favoarea divina datorita credintei lui puternice si a faptului ca a regretat permanent raul facut,l-a implorat pe Iehova (pe cine,Latino ??) sa-l ierte.
  Deci,draga Latino,eu de aceea m-am botezat la varsta de 47 de ani,pt.ca am avut indoileli.Am citit tone de carti..de toate felurile: crestine,musulmane,mozaice,shintoiste,budiste.
  Am luat Biblia iar si iar.M-au influentat un timp miscarile sectare din randul martorilor lui Iehova.Am vazut ca la acestia lipseste iubirea,ei criticau tot timpul…am vazut in bisericile neoprotestante o iubire falsa,clase sociale,alergarea pt.a castiga averi ,comori pe pamant…dar,mai presus de toate am vazut o ignoranta teribila in raport cu Biblia.Eu,un pacatos ,un om „de lume” ma ingrozeam cand vedeam ca 90% dintre „credinciosi” nici nu stiu sa caute in Biblie….ceea ce eu stiu de la varsta de 8 ani…Am cautat in continuare,m-am rugat am avut deziluzii „pe banda”,viata mea se risipea.Am inteles dupa multe eforturi ca nu trebuie sa caut PERFECTIUNEA OAMENILOR ci CREDINTA DATA SFINTILOR ODATA PT.TOTDEAUNA.Ca,Biserica lui Christos este aceea care nu-i toleraza pe afaceristi,politicieni,betivi,curvari..care nu face parte din lume,in sensul ca intelege ca trebuie sa ne supunem autoritatilor umane in masura permisa de legea divina,insa ca nu trebuie crestinul sa fie stapanire umana.Pavel a renuntat la pozitia sa sociala pt.Christos.Mai trebuie sa fie urata de toti.Asa am ajuns la concluzia ca trebuie sa fiu un martor al lui Iehova.Nu m-au influentat nici parintii ( bunicii erau batrani,cand m-am botezat mai traia doar bunica,iar mama mea,care locuieste cu mine,i-a parasit pe martori in favoarea unei organizatii sectare,numita „credinta adevarata”),nici rudele.Nici macar fiica mea,care s-a botezat cu 5 ani inaintea mea.Nici sotia,care s-a botezat in aceeasi zi cu mine.
  Cunosc scrierile lui Russel…nu de pe net…eu le-am citit,aici referindu-ma la Studii in Scripturi.Cunosc „bajbaielile ” sale.Dar mai stiu ca Russel a inteles corect,inca de atunci principalele invataturi ale Bibliei.Mult mai bine decat alti teologi ai vremii…care TOTI faceau analogii cu piramida din Egipt,majoritatea vorbeau despre venirea iminenta a lui Isus,faceau calcule..
  Daca veti sa ma „luminati” cu privire la WT,mai intai draga Latino,trebuie sa-mi demonstrati ca sunteti dvs.insiva „luminat”.Adica sa-mi aratati ca ati gasit Biserica lui Christos,care se numeste ….,care este cea mai buna,adevarata,pt.ca …
  Vazand insa ca dvs.ignorati chestiuni de baza cum ar fi faptul ca omul este creat pt.a popula si stapani pamantul,ca favoarea de a merge la cer pt.a fi „regi si preoti” alaturi de Isus este pregatita pt.putini…ca dvs.credeti ca talharul de langa Isus va fi si el rege in cer…ca dvs. nu cunoasteti Numele (unicul…pt.ca asa ne rugam: sfinteasca-se NUMELE TAU…nu Numle Tale)lui Dumnezeu,ca nu credeti in Dumnezeul lui Avraam,Isac si Iacov…care NU CREDEAU IN TREIME…am mari indoieli.Va rog insa ca,inainte de a continua sa aruncati cu noroi in noi,sa-mi spuneti: Marcule,iata Biserica adevarata…este aceasta…o gasesti peste tot in lume,se conduce numai dupa Biblie,nu face politica,nu face colecte banesti…si este usor,foarte usor de recunoscut pt. ca,in timp ce este urata de toate natiunile,membrii ei au iubire intre ei..Astept,Latino.Daca stiti ca religia mea nu este buna,trebuie sa stiti si care este cea buna.
  Sigur ca Isus este piatra unghiulara,temelia Bisericii,este capul acesteia,dar nu este Autoritatea Suprema.Acest lucru reiese clar si indubitabil din Biblie.Capul lui Christos este Dumnezeu.Punct.
  O intelegere mai buna a unui text biblic inseamna a recunoaste cu umilinta imperfectiunea noastra si ca.fara ajutorul lui Dumnezeu prin Spiritul Sau Sfant,nu putem intelege Cuvantul Sau.O intelegere mai buna a unui text ( sigur,nu a invataturilor de baza,pt.ca,atunci,avem intr-adevar o problema) nu inseamna o noua temelie.Biserica are ca fundatie,temelie,pe Isus si este formata din „pietre vii” nu se cladeste cu invataturi.Biserica lui Christos este locul in care Biblia este cercetata cu minutiozitate si care predica Evanghelia pe intregul pamant.Isus nu a spus ca va fi o biserica perfecta,pt.ca,fiind compusa din „pietre” imerfecte este o impietate sa credem acest lucru, a spus insa ca acolo gasim iubirea adevarata,neipocrita,ca oamenii o urasc…ca pe tot ce nu este al lor.
  Dvs.ati gasit-o ?? Identificati-o va rog si argumentati.
  DUPA ACEEA puteti critica in voie…dar nu asa…eu sunt ca o frunza in vant dar le stiu pe toate…
  Ce inseamna „a te preda lui Isus” ?? Cum ati facut dvs.aceasta ?? Cum si ce faceti in calitate de rob al Sau ?? Cate studii biblice conduceti ACUM ??
  Sa comentez si versetele,cum ati cerut:
  – Ioan 11:25,26.Isus se refera la faptul ca urma sa detina cheile vietii si ale mortii.Nu se intelege ca un crestin nu moare niciodata,pt.ca El spune: chiar daca moare va invia….Nu moare niciodata in mod deplin,adica primeste bunatatea nemeritata a lui Dumnezeu,avand dreptul la inviere pt.o viata perfecta,vesnica,fara boli,fara probleme,fara inechitati.
  -Ioan 6:40…vad ca il citati in nestire,nesesizand ca va daramati astfel esafodajul ideii Isus-Dumnezeu Atotputernic.Il vede pe Fiul…dar pe Dumnezeu nu-l vede nimeni…Si vointa cui este aceasta? A Tatalui,Dumnezeul nostru si al lui Isus.Asa este,pt.ca NUMAI PRIN FIUL ajungem la TATAL..Isus este Calea nu destinatia noastra.Aceasta este Tatal.
  – la Ioan 17.20 nu am ce sa comentez.
  Astept clarificaile si DUPA ACEEA articolele unde scrie asa ceva.
  Cred ca am citit toate revistele tiparite din 1947 incoace si nu am gasit ceea ce spuneti dvs…
  Va rog sa-mi aratati ..Marcu,iata Biserica…iata de ce aceasta este…iata prin ce este diferita de TOATE celelalte…si DUPA ACEEA puteti sa criticati,sa afisati ce doriti.Dar sa dovediti ca stiti nu numai ca eu gresesc,ci si ce trebuie sa fac.Succes !!!

 63. lipa on said:

  Eu va repet ceea ce aud de la Martorii care vin la mine.Daca ceea ce vorbesc o fac cu nestiinta este pentru ca nestiinta primesc se pare ca, iar ceea ce imi spuneti dumneavoastra am sa le spun si eu lor sa vad care dintre dumneavoastra are dreptate.
  In legatura cu ilustratiile care le dati va rog sa le dati intre Martorii dumneavoastra pentru ca daca dumneavoastra intelegeti „sub cer” ad literam,cand spune MATEI „Domnului,Dumnezeului tău să te închini şi numai Lui să-I slujeşti” (Matei 4:10)ad literam inteleg si eu si cred si cei care i-au adus slava si s-au inchinat Celui ce sta pe tron si Mielului.Sau trebuie invatati si acestia de catre dumneavoastra prin ilustratii penibile?Va mai rog o data sa-mi raspundeti la TOATE intrebarile, fara sa evitati intrebarile care nu va convin.
  Mai repet intrebarea Ce ar fi Dumnezeu fara Martorii lui Iehova?Sa putem trece mai departe.Evitati intrebarea de cateva zile!Si va promit ca am sa va raspund si eu , ca de fiecare data,punctual iar unde nu o sa am raspuns am sa va spun sincer ca nu stiu.
  Cu aceeasi dragoste,Lipa

 64. lipa on said:

  Am sa va dau si eu o ilustratie din Matei 10:
  17 Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la El un om, care a îngenuncheat înaintea Lui şi L-a întrebat: „Bunule Învăţător, ce să fac ca să moştenesc viaţa veşnică?”
  18 „Pentru ce Mă numeşti bun?”, i-a zis Isus. „Nimeni nu este bun decât Unul singur: Dumnezeu.
  19 Cunoşti poruncile: „Să nu preacurveşti; să nu ucizi; sănu furi; să nu faci o mărturisire mincinoasă; să nu înşeli; să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta.”
  20 El I-a răspuns: „Învăţătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinereţea mea.”
  21 Isus S-a uitat ţintă la el, l-a iubit şi i-a zis: „Îţi lipseşte un lucru; du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci, şi vei avea o comoară în cer. Apoi vino, ia-ţi crucea şi urmează-Mă.”
  22 Mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot; căci avea multe avuţii.
  23 Isus S-a uitat împrejurul Lui şi a zis ucenicilor Săi: „Cât de anevoie vor intra în Împărăţia lui Dumnezeu cei ce au avuţii!”
  24 Ucenicii au rămas uimiţi de cuvintele Lui. Isus a luat din nou cuvântul şi le-a zis: „Fiilor, cât de anevoie este pentru cei ce se încred în bogăţii să intre în Împărăţia lui Dumnezeu!
  25 Mai lesne este să treacă o cămilă prin urechea unui ac,decât să intre un om bogat în Împărăţia lui Dumnezeu!”
  26 Ucenicii au rămas şi mai uimiţi şi au zis unii către alţii: „Cine poate atunci să fie mântuit?”
  27 Isus S-a uitat ţintă la ei şi le-a zis: „Lucrul acesta este cu neputinţă la oameni, dar nu la Dumnezeu; pentru că toate lucrurile sunt cu putinţă la Dumnezeu.”
  A facut personajul de mai sus absolut tot ce ziceti si dumneavoastra ca faceti dar nu l-a urmat pe Mantuitorul lui.A iubit banii mai mult ca pe Dumnezeu.Care sunt „banii”tai domnule Marcu?Credinta IN(si nu prin) ISUS CRISTOS?
  Acelasi lucru este valabil si pentru talharul de pe cruce.Daca pentru dumneavoastra este imbosibil sa credeti ca a fost mantuit sa stiti ca „Lucrul acesta este cu neputinţă la oameni, dar nu la Dumnezeu; pentru că toate lucrurile sunt cu putinţă la Dumnezeu.”
  Si nu uitati:Mai repet intrebarea Ce ar fi Dumnezeu fara Martorii lui Iehova?

 65. lipa on said:

  Domnule Marcu,am sa va mai dau niste nume de apostoli pe care in timpul celor 1000 de ani va trebui sa-i invatati dumneavoastra „credinta adevarata” si faptul ca nu pot sluji(a fi rob)la doi dumnezei:
  Pavel,rob al lui Cristos…
  Simon Petru,slujitor si apostol al lui Isus Cristos…
  Iuda,rob al lui Isus Cristos si frate a lui Iacov….
  Iacov,robul lui Dumnezeu si al Domnului Isus Cristos…
  Si Lui IOAN va trebui sa-i dati o adevarata lectie despre „credinta adevarata” si despre ilogica si sa-i explicati faptul ca el de fapt era idolatru.Am sa redau mai jos „erezia”lui Ioan:

  1 Ioan 5

  1 Oricine crede că Isus este Hristosul este născut din Dumnezeu; şi oricine iubeşte pe Cel ce L-a născut iubeşte şi pe cel născut din El.
  2 Cunoaştem că iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea căiubim pe Dumnezeu şi păzim poruncile Lui.
  3 Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Şi poruncile Lui nu sunt grele;
  4 pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruie lumea; şi ceea ce câştigă biruinţa asupra lumii este credinţa noastră.
  5 Cine este cel ce a biruit lumea, dacă nu cel ce crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu?
  6 El, Isus Hristos, este Cel ce a venit cu apă şi cu sânge; nu numai cu apă, ci cu apă şi cu sânge; şi Duhul este Cel ce mărturiseşte despre lucrul acesta, fiindcă Duhul este adevărul.
  7 (Căci trei sunt care mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvântul şi Duhul Sfânt, şi aceştia trei una sunt.)
  8 Şi trei sunt care mărturisesc (pe pământ): Duhul, apa şi sângele, şi aceştia trei sunt una în mărturisirea lor.
  9 Dacă primim mărturisirea oamenilor, mărturisirea lui Dumnezeu este mai mare; şi mărturisirea lui Dumnezeu este mărturisirea pe care a făcut-o El despre Fiul Său.
  10 Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturisirea aceasta în el; cine nu crede pe Dumnezeu Îl face mincinos, fiindcă nu crede mărturisirea pe care a făcut-o Dumnezeu despre Fiul Său.
  11 Şi mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică, şi această viaţă este în Fiul Său.
  12 Cine are pe Fiul are viaţa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viaţa.
  13 V-am scris aceste lucruri ca să ştiţi că voi care credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu aveţi viaţa veşnică.
  14 Îndrăzneala pe care o avem la El este că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă.
  15 Şi, dacă ştim că ne ascultă, orice I-am cere, ştim că suntem stăpâni pe lucrurile pe care I le-am cerut.
  16 Dacă vede cineva pe fratele său săvârşind un păcat carenu duce la moarte, să se roage; şi Dumnezeu îi va da viaţa, pentru cei ce n-au săvârşit un păcat care duce la moarte. Este un păcat care duce la moarte; nu-i zic să se roage pentru păcatul acela.
  17 Orice nelegiuire este păcat; dar este un păcat care nu duce la moarte.
  18 Ştim că oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuieşte, ci Cel născut din Dumnezeu îl păzeşte, şi cel rău nu se atinge de el.
  19 Ştim că suntem din Dumnezeu şi că toată lumea zace în cel rău.
  20 Ştim că Fiul lui Dumnezeu a venit şi ne-a dat priceperesă cunoaştem pe Cel ce este adevărat. Şi noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Isus Hristos, Fiul Lui. El este Dumnezeul adevărat şi viaţa veşnică.
  21 Copilaşilor, păziţi-vă de idoli. Amin.

 66. latino on said:

  S-a încins discuția prietene…

  Ce mare bucurie pe dumneata să te crezi așa de superior… 9o% din creștini nu știau să caute în Biblie ceea ce știai tu la 8 ani… s-a revărsat umilința peste tine… Acum că ai trecut de 50 cred că te râzi în hohote de noi (care îți vrem binele).

  S-a zgâriat și placa cu: spune-mi care este această biserica? Cine sunt ei? Păi martorii lui Cristos din Biserica lui Cristos (cei care folosesc termenii biblici din NT) care nu este perfectă și care s-a mântuit prin credința în Cristos, spălându-și hainele în sângele Domnului. Nicidecum o ciupercă după ploaie care nu are nici o sută de ani de activitate și care împroașcă cu noroi în toți și de ne-crezut au teologi, copii de opt ani mai buni ca mulți care și-au dedicat viața pentru Cristos și Cuvântul Lui.

  După toate acestea, m-am uitat şi iată că era o mare mulţime, pe care nimeni n-o putea număra, din toate neamurile, seminţiile, popoarele şi limbile. Stăteau înaintea tronului şi înaintea Mielului, erau îmbrăcaţi în robe albe şi aveau ramuri de palmier în mâini. (Apocalipsa 7:9)
  Unul dintre bătrâni m-a întrebat: – Cine sunt aceştia îmbrăcaţi în robe albe şi de unde au venit? I-am răspuns: – Domnule, tu ştii! El mi-a zis: – Aceştia sunt cei care vin din necazul cel mare; ei şi-au spălat hainele şi le-au albit în sângele Mielului. (Apocalipsa 7:13-14)

  Aceasta este biserica lui Cristos.

  Mă bucur că între așa ziși martori a lui Iehova (termen care nu s-a folosit nici de Cristos nici de apostoli nici de biserica primară – anti biblic) cum spuneam, că bucur de iubirea care vă curge din inimă pentru oameni… care când nu sunt de acord cu abuzurile, speculațiile și minciunile fundatorilor voștri se învinețesc la față. Dar iubirea dintre voi m-a cutremurat când acea oiță imperfectă începe să pună întrebări despre trecutul pătat și să nu fie de-acord cu ceea ce spuneți… prin atâta dragoste – excludeți-l. De fapt asta ar fi făcut și Cristos.. Ei vezi el (dacă ați fi conduși de El) ar lăsa 99 de oițe sănătoase și s-ar duce să o caute pe cea rătăcită, pierdută și abandonată…

  Asta este Biserica lui Cristos. Frumoasă nu? Iubitoare… De ne-înțeles atâta dragoste cât s-a putut scurge peste inima mea. Cum să vă explic? Credeți că sunt cuvinte pentru a explica totul? Explicați-mi gustul cafelei.

  Luați-o ușor…

  Pas cu pas…

  Acum lăsați tonele de cărți și puneți privirea în El.

 67. lipa on said:

  Dupa comentariul lui Latino vreau sa va spun sie eu despre mine ca joc sah de la 4 ani,am fost vicecampion judetean 2 ani la rand si am
  luat locul 24 pe tara ….la 13 ani
  Am urmat doua facultati si anume ASE-ul si Topografia si cadastrul funciar.Vorbesc 2 limbi si inteleg 4.Am avut la societatea pe care o detin 45 de angajati.In prezent mai am 10.Ce valoare au toatea acestea in fata lui Dumnezeu?Nici una.Asa ca nu cartile citite va fac mai intelept(nu zic ca sunt inutile) si nici titlurile si nici vreo religie(sic) ci Dumnezeu,a Lui sa fie slava .Toate titlurile si toate cate am ale lui Dumnezeu sunt,de aceea nu ma pot lauda cu ceva ce nu este al meu.
  Aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici barbar, nici scit, nici rob, nici slobod, ci Hristos este totul şi în toţi.(Coloseni 3:11)

 68. latino on said:

  Draga Lipa împărtășesc aceiași părere cu d-voastră, de fapt nu numai eu:

  Cristos în noi, nădejdea gloriei.

  El este Cel pe Care noi Îl vestim sfătuind şi învăţând pe orice om, cu toată înţelepciunea, pentru a putea înfăţişa pe orice om desăvârşit în Cristos. (Coloseni 1:28)

  Dar pentru cei chemaţi, atât iudei, cât şi greci, Cristos este puterea şi înţelepciunea lui Dumnezeu. (1 Corintieni 1:24)

  pentru că am hotărât să nu ştiu nimic între voi decât pe Isus Cristos şi pe El răstignit. Eu am venit la voi în slăbiciune, în frică şi în mare tremur, iar cuvântul şi predicarea mea nu se bazau pe vorbele convingătoare ale înţelepciunii, ci pe dovada Duhului şi a puterii, ca astfel credinţa voastră să nu fie întemeiată pe înţelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. (1 Corintieni 2:2-5)

  Nu vorbim prin cuvinte învăţate prin înţelepciunea omenească, ci prin învăţături de la Duhul, întrebuinţând lucrurile duhovniceşti pentru cei duhovniceşti. Dar omul firesc nu primeşte lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie, şi nu le poate înţelege, pentru că trebuie judecate duhovniceşte. Cel duhovnicesc însă judecă toate lucrurile, iar el nu poate fi judecat de nimeni. Căci „Cine a cunoscut gândul Domnului, ca să-L poată sfătui?” Noi însă avem gândul lui Cristos. (1 Corintieni 2:13-16)

 69. latino on said:

  O întrebare D-le Lipa. Ce credeți că înseamnă cuvintele lui Cristos: Eu sunt învierea şi viaţa. Cel ce crede în Mine va trăi chiar dacă moare. Şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? (Ioan 11:25-26) – din păcate dl Marcu nu a dorit să comenteze nimic…

  Și dacă tot suntem aici: de ce a fost pentru Isus așa de importantă nașterea din nou din Ioan 3.

  Mii de mulțumiri,

  latino

 70. lipa on said:

  Am sa va raspund domnule Latino incepand cu un verset din Apocalipsa 3
  „Îngerului Bisericii din Sardes scrie-i: „Iată ce zice Cel ce are cele şapte Duhuri ale lui Dumnezeu şi cele şapte stele: „Ştiu faptele tale: că îţi merge numele că trăieşti, dar eşti mort.”
  Parerea mea personala,si nu vreau sa fac din ea religie,este ca fara credinta in Cristos TOTI suntem morti chiar daca avem impresia ca traim.Eu personal,dupa cum am scris si anterior am fost mort, mort din cauza pacatelor,mort spiritual,pana am aflat ca de fapt Cristos a murit si pentru mine.A fost momentul in care „au inceput durerile nasterii ” iar dupa ceva timp m-am nascut din nou,in si pentru Cristos. A fost momentul in care am realizat ca viata nu-mi mai apartine mie ci Celui care a murit pentru mine.A durat ceva timp sa-mi dau seama ca nu lui Nicodim(Ioan 3) ii vorbea Isus ci mie.
  Este clar ca Isus este invierea pentru ca la auzul vocii Lui sa vor ridica toti mortii…Eu am auzit vocea lui si m-am ridicat din mormant si pentru ca plata pacatului este moartea El a murit pentru pacatele mele ca eu sa am viata.Si acum sunt in cursa de care a pomenit si domnul Marcu parafrazandu-l pe Pavel.
  Cand a zis ca cine crede in El va trai chiar daca moare,Isus facea referire la moartea fizica,a trupului, sufletul nostru ajungand langa Domnul lui.Asta cred.
  Dragostea sa curga peste noi toti

 71. marcu on said:

  Stimate domn Latino…nu-mi plac deturnarile dvs.de sens al spuselor mele.Am spus eu ca ma bucura necunoasterea Bibliei ??
  Am afisat eu atitudine de superioritate? Nu,draga prietene.Eu,spre deosebire de dvs.merg la casele oamenilor si constat aceste aspecte triste.Cu cate persoane studiati Biblia acum ??Iar faptul ca stiam deja la 8 ani sa caut in Biblie,nu este o lauda ci o realitate.Eu citesc de la 5 ani,citesc de 50 de ani aproape…iar la 8 ani,aveam 3 ani de studiu aproape zilnic al Bibliei.Au trecut insa,din pacate,alte zeci de ani de cautari,timp in care nu am avut un studiu organizat al Bibliei.
  Nu eu am „zgariat”placa,insa DVS.NU SUNTETI CAPABIL SA-MI RASPUNDETI LA O INTREBARE SIMPLA: CARE ESTE BISERICA ACEEA?? CUM SE NUMESTE ADICA ?? Desigur ca nu ma refer la o „biserica” aflata in inchipuirea dvs.,ci la una reala,care actioneaza pe intregul pamant,avand ordine teocratica,respectand legile divine si predicand Evanghelia.Dvs.”vorbiti discutii””…nu spuneti nimic concret…pt.ca,probabil ca nici nu stiti.
  Spuneti despre multimea care vine din Necazul cel Mare…pai ii excludeti pe cei care formeaza Mireasa lui Christos,care ,la venirea „pe nori” a lui Isus vor fi rapiti la cer,deci INAINTE de Marele Necaz ??Mare confuzie este in capul dvs…
  Apropo: cine sunt cei „fara numar” care „vin din Necazul cel Mare” ??Astept un raspuns.
  Despre sintagma „martor al lui Iehova (Dumnezeu)” spuneti cu lipsa totala de ratiune si respect: este un termen antibiblic…Nu vreti sa cititi dvs: Isaia 43:10-12…VOI SUNTETI MARTORII MEI ZICE IEHOVA,CACI EU SUNT DUMNEZEU. Poftim ?? Termen nebiblic spuneti ?? Iehova a avut de altfel martori in tot cuprinsul istoriei umane…incepand cu Abel-Evrei 11:4,39…12:1.
  Oare Isus al cui MARTOR a fost ?? Ioan18:37..Revelatia 1:5…3:14.
  Vedeti stimate domn ce inseamna sa va jucati cu vorbele in loc de a citi Biblia?? Termen nebiblic…
  Poate ca gasiti ca or fi „termeni biblici” catolic,ortodox,adventist,penticostal,baptist….???
  Dvs.cautati „oaia ratacita”?? Mergeti in sate,orase,pe strazi,in piete,in case, etc.asa cum a mers Isus ??Sau Pavel ?? Mergeti doi cate doi asa ca acei 70 de discipoli ai lui Isus ??
  Astept raspunsuri la intrebarile:
  -care este Biserica lui Christos? Numiti va rog UN SEDIU in Romania…
  -cine este multimea care vine din Necazul cel Mare din Revelatia ?? Succes !!

 72. marcu on said:

  Lipa,prietene..usurel…Eu nu mi-am declinat profesia pt.a ma lauda ci pt.a intelege si dvs. „aplecarea ” mea spre rigoare.Avem-constat cu bucurie- o pasiune comuna:sahul.Din pacate,eu de 20 de ani nu mai am timp pt.acest joc extraordinar…Am jucat in competitii…am avut categoria I …cu 5 ani in urma am castigat 3 partide cu un maestru international…dar acesta era beat.Mi-a cerut de atunci de cateva ori sa jucam,am refuzat insa,pt.ca,in conditii normale,nu am sanse in fata lui.
  Lipa…nu se spune „ilustratii” acelea sunt pozele,fotografiile…se spune ILUSTRARI.Iar eu nu am facut ilustrari penibile…sau imi aratati una ??
  Eu inteleg SUB CER fiindca asa scrie…iar daca dvs.intelegeti cum nu scrie..repet:problema dvs.
  Ati citat Matei 4:10,unde Isus citeaza (spune de altfel:ESTE SCRIS) Deuteronomul 10:20 si Iosua 24:14.Nu-mi vine sa cred: chiar intelegeti AD LITERAM ce a spus Isus citand din scripturi ?? Pai atunci,daca intelegeti..de ce nu aplicati ?? LUI IEHOVA DUMNEZEULUI TAU SA TE INCHINI SI NUMAI LUI SA-I SLUJESTI..Faceti asa si va fi bine.Pt.ca,nu-i asa,Isus,Mantuitorul pe care-l declamati cu ardoare v-a cerut aceasta…
  Atunci de ce intelegeti pe dos versetul din Revelatia ?? Adica Isus a mintit ?? De fapt…ar fi trebuit sa spuna: Lui Iehova si Mie ?? Nu,Lipa,a spus: NUMAI LUI IEHOVA.
  Cat despre Ioan,nu este un idolatru..pt.ca nu a scris „trei sunt care marturisesc in cer:Tatal,Fiul si Duhul Sfant.Este un text apocrif,adica adaugat,pe care Cornilescu l-a scos din a doua editie Revizuita a traducerii sale.Deci…TOT ce a scris este corect..iar versetele,cand le insirati,fara a avea legatura cu subiectul discutiei…este suficient sa le citati.Toti avem Biblie.Sigur ca putem cita versete pe marginea carora facem comentarii.Nu asa insa…ca sa avem ce scrie.Dar,probabil ca firma nu va lasa timp pt.studiu,ca este recesiune,criza…si,in lipsa de idei,haide sa insiram zeci de versete,asa cum o faceti in ultimele dvs.postari.
  Eu nu pot sa fac supozitii,presupuneri cu privire la Dumnezeu.Daca a avut martori de la inceputurile omenirii…primul fiind Abel,daca Isus Insusi i-a fost Martor..inseamna ca asa trebuie:Dumnezeu are martori,adica persoane care marturisesc despre El.
  Unde sunt banii mei? Este o intrebare nepertinenta,dar va raspund: lunar cheltuiesc sute de euro pt.lucrarea de predicare,deplasari in acest scop si ajutoare materiale acolo unde este cazul.Nu sunt un om bogat desi castig multi bani,dar intregul surplus il cheltuiesc in lucrarea Domnului,eu traind nu modest,dar normal.
  NU VRETI SA PRIVITI IN CODEX VATICANUS PT.A VEDEA CA 1 IOAN 5:20 CONTINE O GRESEALA DE TRADUCERE ? CORECT ESTE:SI NOI SUNTEM IN CEL CE ESTE ADEVARAT,PRIN ISUS CHRISTOS,FIUL LUI.
  Stimate domn: avem Codexurile…avem traduceri interlineare…acum nu ne mai inseala niste traducatori necinstiti care,in disperare de cauza,schimba cuvinte fara a le pasa ca falsifica intelesul si ca astfel creaza contradictii intre textele biblice.Asa cum este tradus in Biblia dvs.,I Ioan 5:20 contrazice Ioan 17:3,unde Isus spune despre Tatal ca este SINGURUL DUMNEZEU ADEVARAT ( tot Ioan a consemnat…) .Corect tradus,acest verset 20 tot pe Tatal il numeste „Dumnezeu adevarat”.Daca aveti dubii,va postez textul original din Codex !!
  Iata ca „ereziile”lui Ioan sunt de fapt un text apocrif,nescris de el si unul tradus gresit..Am rugamintea sa nu sariti iar ca „interpretez”…V-am spus: va postez ca proba textul original din Codex…Succes Lipa in studierea ,in intelegerea ,nu in postarea Scripturilor !!!

 73. marcu on said:

  Pt.Latino: am comentat versetele de la Ioan 11:25,26…dar ,se pare ca dvs,nu-mi cititi comentariile…nici Biblia.

 74. latino on said:

  Vă lipsește pacea lui Cristos și mă rog lui Dumnezeu să o primiți. Vă las pe d-voastră stimate domn Marcu să vă arătați umilința (acum organizațională) și să spuneți robotic și mecanic ceea ce primiți de la cei unși… hai spune-ți tare. Cine nu face parte din Societatea Wachtower este pierdut, rătăcit și va muri în armaghedon…

  Cu ce speculații veniți acum? Că Abel a fost martor? Că Isaia vorbea de voi cu aproape 700 de ani înainte de Cristos? Ați ajuns singur (prin studiu sau revelație divină) la concluzia că „robul cel credincios” este Wachtower??? De unde toate astea dacă nu din speculații? Ați spus că vă cunoaște-ți istoria societății! Păi vorbiți despre ea dar nu înainte de anul 1800 pentru că nu faceți altceva decât să speculați fără baze biblice. Am crezut că v-au ajutat atâtea mii de cărți citite…

  Ah, și era să uit. Citiți-vă mesajele ca și cum ar fi scrise de altcineva. Dacă veți fi sincer cu d-voastră poate veți și găsi acele aere de superioritate. Și nu vă supărați, dar este o realitate la majoritatea liderilor din saloanele d-voastră. Numai cine vă iubește vă spune adevărul.

  Cum discuția pe acest forum este despre Wachtower aș dori să ne arătați puțin câtă istorie cunoașteți despre cei auto-numiți martorii lui Iehova. Haideți să o luăm sistematic:

  1. Au greșit extraordinar de mult în convingerile pe care le-au avut în trecut societatea, ați și recunoscut acest lucru. Binevoiți să ne spune-ți în ce anume știți că au greșit și când? (Aici fac referire că azi aceiași societate își recunoște greșeala – evident folosind termeni „light” ca și „lumina nouă”).

  Haide-ți să vorbim despre ceea ce credeți că este singura grupare religioasă adevărată de pe pământ (Wachtower)… și promit că dacă sunteți perseverent și sincer am să vă spun și eu ceea ce cred despre singura biserică care va fi salvată, mântuită și fericită cu mirele (Isus Cristos) forever!!!

  Deci aștept să-mi spuneți în ce anume știți că au greșit și când?

 75. latino on said:

  D-le Lipa vedeți traducerea din Codexul Sinaiticus de la 1Ioan 5:20 este reală și ca de obicei… acest codex no să îi convingă oricum (este apostat… cum e de fapt orice literatură creștină)

  Mult har

 76. marcu on said:

  Din pacate stimate domn ,varianta vehiculata de dvs.a Codexului,cea postata pe blog,este mult diferita de cea din Muzeul Vatican.Nu intamplator v-am sugerat sa consultati Codex Vaticanus.Scrieti la Vatican,cereti un facsimil cu textul original,in greaca si veti vedea.Codez Sinaiticus circula in mai multe variante,fiind „prelucrat” in mai multe randuri.La Vatican exista editia cea mai veche si mai buna a acestui Codex (Sinaiticus)..Apoi..eu nu inteleg de ce insistati in ideea apostata ca Biblia se contrazice.Traducerea dvs.asa este:plina de contradictii…iar comparatia de la Ioan 17:3 cu I Ioan 5:20 este doar un exemplu.Va pot da inca 50-60…deci,cautati o traducere mai buna.
  Latino.de unde scoti ideea ca imi lipseste „pacea lui Christos”?? Si…eu v-am demonstrat ca Dumnezeu a avut martori in tot timpul istoriei omenirii.Cu Biblia.Ca termenul de martor al lui Iehova este cat se poate de Biblic,ca,in fapt,suntem printre putinele denominatiuni care purtam denumiri biblice.In loc de scuze…veniti cu aberatii din nou…ca ne lipseste pacea…Va asigur ca nu.Dvs.ati avut …”bunul simt” sa afirmati gogomania ca termenul de martor al lui Iehova este antibiblic.Nu comentati acum daca aveti dreptate ??
  Si nu,WT nu a gresit extraordinar de mult.Nu am recunoscut asa ceva,nici nu este adevarat.Invataturile noastre sunt aceleasi.Dar,intelegerea unor profetii s-a corectat.A catorva.Nu este un indiciu al erorii ci unul al umilintei .
  Acum,ca nu puteti raspunde la intrebari,nu o faceti,ci reveniti la WT.V-am spus: accept orice discutie pe aceasta tema,insa numai DUPA ce imi identificati Biserica adevarata: cu nume,identitate,organizare teocratica,modul in care predica Evanghelia PE INTREGUL PAMANT…modul in care membrii ei au iubire intre ei,cum respecta poruncile lui Dumnezeu,cum sunt ei separati de lume si de practicile acesteia.
  Dovediti intai ca dvs.cunoasteti Biserica adevarata,apoi criticati.Altfel,ce inseamna ?? Ca dvs.,un om care nu stie ce vrea,cauta notorietate aruncand cu noroi,criticand ceea ce el insusi nu cunoaste ??
  Va rog sa nu va eschivati.De acum pana cand imi veti raspunde,o sa va intreb de fiecare data:
  -care este biserica adevarata ACUM ?? Unde gasim un sediu in Romania ?? Cum predica Evanghelia pe intregul pamant ??
  -la cine se refera Ioan in Revelatia cap.7 vers.9 si 10 ??
  Dvs.ati deschis temele,dovediti ca le cunoasteti.Dupa aceea,discutam ce doriti despre WT Society…

 77. lipa on said:

  Ma bucur domnule Marcu ca m-ati facut prieten de si fac parte din „lume” si stiti bine ca nu trebuie sa fiti prieten cu „lumea”.Si ma mai bucur ca avem un punct comun,si anume sahul.Am sa incetez discutia cu dumneavoastra pe tema unor versete biblice,pentru ca este clar destul ca vorbim pe marginea a doua biblii diferite.Eu nu am probleme in legatura cu Trinitatea… ci se pare ca dumneavoastra aveti.Va doresc sa cercetati cat mai amnuntit lucru, dar va spun inainte ca doar Tatal IHWH vi-l poate descoperi pe Fiul si doar Fiul vi-l poate descoperi pe Tatal IHWH.Intelegeti dumneavoastra de aici ceea ce vreti.Va mai dau un sfat:la inca o traducere a NWT sa scoateti absolut TOT ce face referire la Divinitatea lui Cristos.
  Vad ca va eschivati,DIN NOU, sa raspundeti la niste intrebari simple.Si nu numai dumneavoastra ci si cei care NU MAI VIN LA MINE.Am avut aceleasi intrebari si am primit aceleasi raspunsuri evazive.Ma distreaza foarte tare strategia care o aveti!Incercati sa conduceti o discutie pe un taram al contradictiilor biblice bucurandu-va si dandu-va singuri dreptate.De aceea as vrea niste lamuriri in legatura cu invataturile fanteziste pe care le publica WT.Am aceeasi intrebare la care evitati sa-mi dati raspunsul pentru a putea merge mai departe…Nu mi-ati spus de ce apostolii s-au autointitulat slujitori ai lui Cristos si nu ai lui IHWH?Mai repet,deja plictisitoarea,intrebare:Ce ar fi Dumnezeu fara Martorii lui Iehova?
  Astept cu mare interes,Lipa

 78. lipa on said:

  Am sa va rescriu exact cuvintele dumneavoastra:
  „Nu-mi vine sa cred: chiar intelegeti AD LITERAM ce a spus Isus citand din scripturi ?? Pai atunci,daca intelegeti..de ce nu aplicati ?? LUI IEHOVA DUMNEZEULUI TAU SA TE INCHINI SI NUMAI LUI SA-I SLUJESTI.”
  Dumneavoastra si martorilor se pare ca vi s-a dat o „LUMINA NOUA” mai mare si mai stralucitoare si mai lumina decat LUMINA LUMII, decat LUMINA lui Pavel,rob al lui Cristos,Simon Petru,slujitor si apostol al lui Isus Cristos,Iuda,rob al lui Isus Cristos si frate a lui Iacov,Iacov,robul lui Dumnezeu si al Domnului Isus Cristos. Dumneavoastra si martorii sunteti cei care TREBUIE sa-i invatati si pe apostolii mentionati mai sus ca LUI IEHOVA DUMNEZEULUI TAU SA TE INCHINI SI NUMAI LUI SA-I SLUJESTI.Draga „rabi” invatatura ta imi provoaca un zambet amar.
  Cu sincera dragoste,Lipa.

 79. latino on said:

  În legătură cu Ioan 17:3 care vorbește despre viața veșnică după cum reiese din verset mântuirea depinde de „cunoașterea lui Dumnezeu și de cunoașterea Fiului Său” – adevărat. Dar nu este o lege. Crezi că cei care nu ajung să-l cunoască (din multe motive)… se vor pierde??? Așa spun „unșii”???

  Păi compară scriptura cu aceste versete care vorbesc despre mântuire din toate codexurile pe care le-ai citi și mai vorbim.

  Şi oricine îşi lasă case sau fraţi, sau surori, sau tată, sau mamă, sau copii, sau ogoare de dragul Numelui Meu va primi de o sută de ori mai mult şi va moşteni viaţa veşnică. (Matei 19:29)

  Cel ce crede în Fiul are viaţa veşnică, dar cel ce nu crede în Fiul nu va vedea viaţa, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. (Ioan 3:36)

  Şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? (Ioan 11:26)

  Eu am venit ca lumină în lume, pentru ca oricine crede în Mine să nu rămână în întuneric. (Ioan 12:46)

  Cu stimă,
  Dinu

  Și rămâne să îmi spune-ți despre istoria d-voastră…

 80. marcu on said:

  Stimate domn Lipa…eu nu am spus ca faceti parte din lume…dvs.stiti.Am insa rugamintea sa nu mai faceti supozitii in ce ma priveste.
  In ce priveste trinitatea…cred ca eu nu am probleme…pt.ca nu eu cred intro asa gogomanie.
  Dvs.nu „discutati pe marginea unor versete biblice” ci le insirati…fara legatura intre ele si fara subiect.Deci,daca incetati o astfel de practica…putem discuta mai usor.Nu avem doua Biblii diferite,avem doua Biblii bune,doar ca exista unele neconcordante datorate deficientelor de traducere.Dvs.preferati o traducere arhaica,intrun limbaj care a evoluat intre timp..dar,diferente esentiale nu sunt.Traducerea dvs.contine cateva contradictii,insa,citita cu atentie,acestea aspecte pot fi lamurite.
  Nu inteleg la ce intrebari va referiti,nici la ce „invataturi fanteziste”. Am rugamintea sa fiti mai concis in exprimare si sa nu va mai jucati cu acuzatiile fara acoperire.De ce apostolii se intitulau ” robi ai lui Christos”?? Dintrun motiv foarte simplu: toti erau evrei,la momentul nasterii fiecaruia Izraelul mai era poporul lui Iehova,pt.ca nu se implinisera cele 70 de sapatamani din profetia lui Daniel,deci ei se nascusera ca robi ai lui Iehova.Robi ai lui Christos au devenit prin dedicare si botezul crestin.Dar,crestinii sunt IN PRIMUL RAND robi ai lui Dumnezeu-Iehova.Daca spuneau: sunt rob al lui Iehova,fariseul ori saducheul,zelotul ori macabeul le raspundea: si eu…Dar aceia il negau pe Christos…Eu,avand sorginte semita,inteleg bine aceste aspecte.
  Despre ce ar fi Dumnezeu fara martori,v-am raspuns…dar se pare ca imi cititi comentariile la fel ca pe Biblie: „pe sarite”…
  Eu nu incerc sa am o discutie „pe taramul contradictiilor biblice”…pt.ca,in Biblia mea nu exista contradictii.Am insistat ca,daca scrie UN SINGUR DUMNEZEU-TATAL,nici nu are sens sa discutam despre trinitate.Este anatema…Dvs.adorati se pare contradictiile din Biblia dvs.si,prin interpretarea acestora,aveti curajul de a contrazice versetele atat de clare privind unicitatea lui Dumnezeu si ca doar Tatal trebuie sa fie Dumnezeul nostru.
  Despre comentariul al doilea,ce sa zic ?? Nu pot comenta..pt.ca,acolo nu spuneti nimic in afara de faptul ca afisati o ironie ieftina numindu-ma rabi.Eu nu trebuie sa ii invat pe apostoli ca Iehova este singurul Dumnezeu adevarat si caruia trebuie sa-i slujim in exclusivitate,pt.ca ei insisi au consemnat aceste cuvinte.Daca le-au scris,in mod cert le-au si crezut,le-au si aplicat.Insa,draga Lipa: eu nu inteleg cum dvs.sustineti ca sunteti crestin ,dar nu credeti ce scrie in Biblie.Veniti cu” il cunoastem pe Tatal PRIN Fiul”..Aceasta este una,trinitatea este alta.Daca scrie NUMAI TATAL…NUMAI LUI SA-I SLUJESTI…nu inteleg de ce dvs.aveti de comentat…
  Eu nu am expus aici,nici nu apar „invatatura mea” ci Biblia,fara adaugiri si interpretari fanteziste.Daca Tatal,Tatal este nu trinitatea..
  Atitudinea dvs.,jignirile repetate,acuzatiile fara temei,contrazicerea flagranta a textului Bibliei nu va fac cinste….Cred ca ar fi cazul sa fiti mai responsabil si mai serios….un adevarat crestin.

 81. marcu on said:

  Draga Dinu: ce se intampla cu cei care nu au avut ocazia sa-l cunoaca pe Dumnezeu,am mai spus aici: nu „unsii” ne invata ,ci Biblia.Ce ne spune Biblia??Ca „va fi o inviere a celor drepti si a celor nedrepti”.Cine sunt „cei nedrepti”?? Sunt exact aceia care nu l-au cunoscut pe adevaratul Dumnezeu.Oare pt.cine va fi dezlegat Satan la sfarsitul domniei de 1000 de ani ?? Nu ghiciti ?? Pt.acestia…adica: ei vor fi inviati „pt.judecata”.Dar,inainte de judecata,vor avea ocazia sa-l cunoasca pe Dumnezeu ,sa-l cunoasca pe Regele Isus.Satan le va incerca credinta…si va insela pe multi.Cei care raman fideli vor obtine viaTA VESNICA,IAR CEI CARE IL VOR URMA PE SATAN,VOR FI ARUNCATI IN LACUL DE FOC SI SULF,ADICA IN MOARTEA A DOUA,CEA VESNICA.
  Esenta discutiei noastre este urmatoarea: eu afirm si cred ca Isus este Calea spre Tatal Iehova,ca este Mantuitorul meu,Unicul Mijlocitor intre mine si Dumnezeu.Dvs.in inchinare va opriti la Isus,crezand ca ajunge.Stimate domn: daca eu vreau sa merg la Arad,pot calatori pe DN 7.Insa,DN 7 nu este Aradul..
  Cum adica a-l cunoaste pe Dumnezeu „nu este lege”?? Adica scrie doar asa…acolo…iar noi putem sa facem ce dorim ?? Ciudata opinie aveti…
  Sa nu ne jucam cu vorbele,draga Dinu.Trebuie sa-l cunosti pe Dumnezeu…este obligatoriu.Insa aceasta o putem face prin Cuvantul Sau si prin Creatia Sa.Este necesar sa-l cunosti pe Dumnezeu pt.a fi mantuit,dar ,sigur ca nu este suficient.Ceea ce dvs.ati afisat in ultimul comentariu completeaza cerintele mantuirii,nu le exclude pe cele expuse de mine din Ioan 17:3,Romani 10:10,13.
  Sigur ca,daca il cunosc pe Dumnezeu dar nu respect poruncile Sale nu voi fi mantuit.Daca nu accept Rascumpararea lui Christos,nu voi fi mantuit.Daca incerc sa ajung la Tatal fara Fiul,nu voi ajunge si nu voi fi mantuit.Daca nu-mi iubesc aproapele nu voi fi mantuit…etc.etc.Zilnic trebuie sa facem analize introspective…sa corectam ce avem de corectat…sa scoatem spinii din carnea noastra…sa predicam Evanghelia…sa invatam din Cuvant…sa ajutam pe saraci si pe vaduve….
  Nu inteleg de ce dvs.tineti mereu sa comentati ceea ce scrie atat de clar in Biblie si mai ales nu inteleg de ce nu acceptati ce scrie,alegand dogmele ca trinitatea,sufletul nemuritor….etc.??
  Daca scria: AVEM UN SNGUR DUMNEZEU,atunci puteati sa comentati, sa interpretati.Insa scrie: AVEM UN SINGUR DUMNEZEU,TATAL.Daca scrie asa Dinu draga dvs.de ce nu credeti ca asa este ??De ce mai adaugati doi ??
  Si nu inteleg de ce nu-mi raspundeti la cele doua intrebari ??
  – care este entitatea pe care dvs.o considerati Biserica lui Christos ACUM ??Cum se numeste si unde are UN SEDIU in Romania ?? Unde si cum predica membrii acesteia Evanghelia ??
  -cine sunt cei mentionati in Revelatia 7:9,10 ??
  Va rog sa fiti serios in discutie,pt.ca noi discutam aici despre Dumnezeu,despre Fiul Sau,despre mantuire.
  Astept raspunsurile dvs.la intrebarile de mai sus.SUCCES !!!

 82. lipa on said:

  Domnule Marcu sa stiti ca mi-ati devenit simpatic, iar daca v-ati simtit jignit,imi cer scuze.Nu asta a fost intentia mea.Nu vreau sa va jignesc dar tot nu mi-ati raspuns concret de se il slujeau pe Cristos cand trebuiau sa-L slujeasca pe IHWH.Este bine ceea se inteleg eu din raspunsul dumneavoastra,si anume au devenit slujitori ai lui Cristos in urma cunoasterii lui Cristos?
  Daca Dumnezeu este tot Dumnezeu si fara Martorii lui Iehova nu credeti ca nu ar mai trebui sa va dati atat de mare importanta?
  Daca sunteti on-line va rog sa-mi raspundeti pentru ca mai am niste intrebari la fel de simple

 83. marcu on said:

  Noi nu „ne dam importanta”…eu apar credinta mea,pt.ca am o credinta ferma.Iar din comentariul meu despre relatia dintre Dumnezeu si martorii sai,nu ati inteles nimic.
  Cat despre slujirea apostolilor…am comentat clar: ei il slujeau intai pe Dumnezeu,apoi pe Christos.Discutau despre Christos mai mult,pt.ca evreii( carora li s-au adresat in primul rand) credeau in Iehova sau pretindeau acest lucru.Ei insa nu-l confundau pe Isus cu Tatal…nici nu-l considerau egal.Cine a scris:AVEM UN SINGUR DUMNEZEU-TATAL ??

 84. lipa on said:

  Domnule Marcu am revenit…
  Imi ziceti ca in urma botezului si ai dedicarii au devenit apostolii slujitori ai lui Cristos.Dar nu se contrazice cu ceea ce Dumnezeu IHWH le-a cerut?Sa fie doar slujitorii LUI?Mai ales ca erau iudei,iar Pavel era un bun cunoscator a scripturilor.Am intrebari simple domnule Marcu…Daca apostolii erau slujitori ai lui Cristos cu ce gresesc eu cand vreau sa fiu si eu un rob al lui Cristos?Daca ei si-au dat viata de dragul lui Cristos, si a zis Pavel ca nu mai traieste el ci Hristos traieste in el
  2 Corinteni 5:15
  Şi El a murit pentru toţi, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înşişi, ci pentru Cel ce a murit şi a înviat pentru ei.
  Oare nu au inteles destul de clar pentru cine au trait si pentru cine au murit?Mie mi se pare destul de clar ca au trait si au murit pentru Cristos.Viata si-au dat-o pentru Cristos si nu pentru IHWH pentru ca L-au crezut pe Isus cand a zis ca El este VIATA VESNICA.

 85. lipa on said:

  In comentariul care l-at facut pentru latino l-ati recunoscut ca Mantuitor personal pe Isus Cristos:
  „eu afirm si cred ca Isus este Calea spre Tatal Iehova,ca este Mantuitorul meu,Unicul Mijlocitor intre mine si Dumnezeu.”
  Am sa va scriu un verset:

  Osea 13:4
  „Dar Eu sunt Domnul Dumnezeul tău din ţara Egiptului încoace. Tu cunoşti că nu este alt Dumnezeu afară de Mine şi nu este alt Mântuitor afară de Mine.”

  Acum il recunoasteti si ca Dumnezeu pe Isus?

 86. marcu on said:

  Dvs.nu puteti..pt.ca nu v-ati nascut dedicat lui Iehova ca ei.Ei s-au nascut in poporul lui Iehova,erau ,de la nastere fiii Lui.Eu sau dvs.insa nu.Dvs.gresiti pt.ca il excludeti pe Dumnezeu.Dvs.va opriti la Calea spre El.Daca nu-l cunoasteti pe Dumnezeu,daca nu il considerati pe Tatal ca singurul Dumnezeu al dvs….”slujirea ” doar a lui Isus va este inutila.Noi nu procedam cum dorim pt.a-i fi placuti lui Dumnezeu ,ci asa cum ne cere Biblia,fara a pierde din vedere importanta si ordinea in Cer.Am repetat de multe zeci de ori ca AVEAU UN SINGUR DUMNEZEU-TATAL.Ei nu confundau lucrurile ca dvs.
  Nu inteleg de ce nu pricepeti ca ei AVEAU UN SINGUR DUMNEZEU-TATAL si ca asa trebuie sa avem si noi.Cum spuneti ca nu au murit pt.IHWH ??Pt.Dumnezeu ?? Ei nu au predicat un alt Dumnezeu .Ce spunea Pavel ?? UN DUMNEZEU NECUNOSCUT.Isus era cunoscut .La cine s-a referit ?? Este simplu,insa numai daca lasati prejudecatile si cititi iar si iar,de zeci de ori Biblia.
  Trebuie SA VA RUGATI TATALUI PRIN ISUS,FIUL SAU..Dar Tatalui…ca asa ne-a invatat Isus Insusi.Dumnezeu va va ajuta sa scapati de dogme si sa acceptati Biblia,Cuvantul Sau inspirat,Adevarul Sau.Succes !!

 87. lipa on said:

  Nu ma intelegeti gresit domnule Marcu.Eu nu am doi sau trei dumnezei.Eu am un singur Dumnezeu si anume cel Tatal,Fiul sau Sfantul Duh.Daca apostolii nu L-au cunoscut a fost pentru ca n-au crezut.Si nu au crezut pentru ca nu le-a fost descoperit.A fost nevoie ca Isus sa sa inalte pentru ca Duhul Sfant sa coboare si sa le descopere ceea ce ei nu puteau sa vada.Va mai repet cu multa dragoste:Daca nu puteti intelege trinitatea asta nu inseamna ca ea nu exista!Nu sunt trei dumnezei ci Unul.
  Intelegeti dragostea?
  Nu!
  DRAGOSTEA SE TRAIESTE,oricate cunostinte am acumula despre DRAGOSTE, daca nu o traim cunostintele sunt in zadar
  Cu dragoste astept comentariul de la Osea 13:4

 88. latino on said:

  Am să încep cu afirmația d-voastră:
  eu afirm si cred ca Isus este Calea spre Tatal Iehova,ca este Mantuitorul meu,Unicul Mijlocitor intre mine si Dumnezeu.Dvs.in inchinare va opriti la Isus,crezand ca ajunge.
  Aici aș afirma că Isus este Domnul (1 Corintieni 12:3) ca și ordin de prioritate dacă tot vorbim prin Duhul lui Dumnezeu…
  Este Calea (spre Tatăl – unde este Tatăl?) dar nu numai ci și Adevărul și Viața (veșnică zic eu)
  La afirmația d-voastră că Isus este „Mântuitorul meu” eu întreb. Este scris că Isus este Mântuitorul meu dar comparând cu: Eu, Eu sunt Domnul (IHWH) şi în afară de Mine nu este alt Mântuitor. (Isaia 43:11) – care este al d-voastră? Isus sau IHWH (pentru că eu probleme nu am… cine îl are pe Fiul îl are și pe Tatăl, – oricum Fiul l-a făcut cunoscut… era toată plinătatea lui Dumnezeu în Cristos dar dacă Isus nu este Dumnezeu (ci un Dumnezeu cum afirmați d-voastră în falsa traducere pe care o aveți) atunci este un mântuitor sau Mâtuitorul la singular? UNUL ȘI ACELAȘI – arătat (manifestat în carne).

  D-le Lipa mi-ați luat vorbele de pe gură…

  Este așa de mare această descoperire (Fiul) căci va fi inutil să încerci cuiva să explice oceanul Atlantic într-o schiță de creion pe o foaie de hârtie și ce simplu când înoți în el.

  Eu nu înțeleg cu mintea mea pe Dumnezeu pentru că a spune acest lucru este identic cu afirmația că ai putea golii marea neagra intr-o ceașcă de cafea… (și unii au reușit din moment ce nu cred doar ceea ce înțeleg).

  Mult har

 89. marcu on said:

  Lipa,prietene: nici nu realizati cat oprobiu aduceti zecilor de milioane de evrei care traiesc azi pe tot pamantul.Credeti ca este corect ?? Adica..Dumnezeul lui Avraam,Isac si Iacov…nu li s-a descoperit stramosilor mei si i-a ales,taman in anii 325-382( trebuie sa observati ca in anul 325 popii au „descoperit” ca Fiul = Tatal…si deabia in anul 382 au descoperit „al treilea dumnezeu”) pe niste idolatri sa li se descopere lor ??
  Apoi: cand Pavel a scris: AVEM UN SINGUR DUMNEZEU,TATAL era inainte sau dupa Penticosta ?? Scuzat-ma,dar in afara jignirilor pe care le aduceti organizatiei noastre si etniei mele…frizati penibilul cu „argumentatia” dvs.si nici nu este prima sau a doua oara macar..
  Credeti dvs.ca s-a scris UN RAND,UN CUVANT,O LITERA in Biblie fara Spirit Sfant ?? De unde faceti asemenea deductii halucinante ?? Faceti ORICE..incercati orice tertip pt.a scoate dogma deasupra.Degeaba prietene…Aceasta nu exista decat in inchipuirea bigota,eretica a unui miliard de inselati…
  Biblia nu sustine o astfel de gogomanie …o asemenea ineptie.
  Spuneti cu totala lipsa de logica: „am un singur Dumnezeu…Tatal,Fiul si Sfantul Duh” ,cand in Biblie scrie: UN SINGUR DUMNEZEU.TATAL.STOP,LIPA !!!! Mai departe…nu e…Daca nu acceptati autoritatea Bibliei,spuneti-o va rog si terminam circul acesta ieftin.
  Va asigur de un lucru: nu voi precupeti niciun efort pt.a predica Evanghelia,astfel incat sa inteleaga cat mai multi semeni in ce erezii au crezut…
  Dragostea,iubirea se traieste,Lipa,insa nu se declama…nu se striga.Dragostea nu doar se traieste ci trebuie dovedita.Ce spune Biblia despre aceasta ? IUBIREA PT.DUMNEZEU INSEAMNA A PAZI PORUNCILE LUI.Una dintre ele este cea de a doua data lui Moise la Sinai: SA NU AI ALTI DUMNEZEI IN AFARA DE MINE.Deci…dvs.de ce aveti altii in afara Tatalui,Iehova ??Sfidati logica,nu va pasa de Biblie…interpretati…doar-doar o iesi ceva.Nu cu noi,stimate prieten…pt.ca noi ne straduim sa-l cunoastem pe SINGURUL DUMNEZEU ADEVARAT,CEL CARE ESTE DUMNEZEUL LUI AVRAAM ISAC SI IACOV.Ne ajuta Fiul Sau,Isus, CEL CARE NU A GASIT NIMERIT SA SE FACA PE SINE DEOPOTRIVA CU TATAL.Dvs.de ce il tot faceti ??

 90. marcu on said:

  Draga Dinu…parca sunteti trasi la indigo cu Lipa.Un timp chiar am crezut ca o singura persoana scrie sub doua identitati,insa au aparut diferente de stil,de sintaxa.Nu de continut…
  Mantuirea,salvarea noastra vine de la Tatal PRIN Fiul.In acest sens este Fiul Mantuitor..ca este mijlocul prin care Dumnezeu ne-a adus salvarea.Si..cand a devenit Isus Mantuitor si de ce ??
  Cand spunea in Isaia 43:11 ca este singurul Mantuitor…Isus nu era Mantuitor.A devenit in urma jertfei ,a mortii Sale pt.pacatele noastre.Mantuirea vine de la Tatal,PRIN Fiul,prin jertfa Sa care ne curata de pacate..Inainte de anul 33 e.n.intre Dumnezeu si stramosii mei nu era un Mijlocitor.Relatia era statuata de Lege .
  Faptul ca repetati „traducerea falsa pe care o aveti” nu schimba realitatea.V-am rugat sa facem o analiza a textului de la Ioan 1:1,2 pe Codex.Nu vreti…V-am aratat ca ,tradus asa (Cuvantul era Dumnezeu) versetul intra in contradictie cu sute de alte versete din Biblie printre care mult-amintitele Ioan 17:3 si I Cor.8″6…dar dvs.insistati:asa este corect,in contradictoriu cu restul Bibliei..de parca Biblia ar fi o carte de filosofie…
  Nu prietene,Biblia NU SE CONTRAZICE NICI IN LITERA NICI IN SPIRIT.Este cea mai unitara carte scrisa vreodata.Pt.ca este sfanta.Este Cuvantul lui Dumnezeu,Adevarul Sau curat,nu incoerent si cu contradictii cum pledati dvs.Eu am inceput sa iau lectii de greaca tocmai pt.a intelege corect si a putea sa analizez sintactic,etimologic si contextual textele originale,necontaminate de interesele sau nestiinta traducatorilor.Am inceput cateva discutii pe net concret,pe texte asupra corectitudinii NWT in raport cu Codexurile.Din pacate,partenerii au abandonat repede discutia…
  Repet Dinu:
  – care este Biserica lui Christos ACUM ?? Cum se numeste si unde este macar un sediu in Romania ? Sau in Moldova,daca vreti ??
  Unde si cum predica Evanghelia pe intregul pamant membrii acestei Biserici??
  -cine este „multimea fara numar” din Apoc.7:9,10 ??
  Si…Dinu draga: nu cred ca intelegi termenul HAR.Expresia MULT HAR este pleonastica.Harul este infinit…nu are cum sa fie „mult”.
  Astept raspunsuri la intrebarile despre Biserica lui Christos de azi si la multimea din Revelatia.Va rog sa raspundeti..si sa respectati Biblia.Succes !!!

 91. marcu on said:

  Lipa.referitor la versetul din Osea..cititi comentariul meu despre Isaia 43,un verset identic.Succes !!!

 92. lipa on said:

  Domnule Marcu cu tot respectul cuvenit si credeti-ma sincer ca va simpatizez mi se pare mie sau dumneavoastra contraziceti ceea ce dumneavoastra spuneti?Am sa postez ceea ce dumneavoastra spuneti si credeti si va rog sa nu va certati cu mine ca nu eu am scris ceea ce am sa postez mai jos ci dumneavoastra:
  „Esenta discutiei noastre este urmatoarea: eu afirm si cred ca Isus este Calea spre Tatal Iehova,ca este Mantuitorul meu,Unicul Mijlocitor intre mine si Dumnezeu”
  Iar mai apoi
  „Mantuirea,salvarea noastra vine de la Tatal PRIN Fiul”
  Nu cu mine trebuie sa va certati si nu pe mine trebuie sa va suparati domnule Marcu ci pe dumneavoastra.Este ceea ce ati afirmatiar mai apoi ati negat dumneavoastra,nu eu.
  Referitor la ilogica mea am spus-o si o mai spun:nu am avea cum sa-l intelegem pe Dumnezeu cu ajutorul logicii nici daca am fi 7 miliarde de EINSTEIN,nu eu sau noi,prin simplu motiv ca este Dumnezeu, dar EL mi-a deschis calea spre EL prin CREDINTA.
  Daca Tatal zice EU SUNT…..
  Daca Fiul zice EU SUNT…..
  Si daca singurul pacat care nu imi va fi iertat este hula impotriva DUHULUI…..
  EU CRED…..Dumneavoastra….intelegeti ce vreti.
  Iar despre oprobiul adus zecilor de milioane de evrei care traiesc azi pe tot pamantul si despre faptul ca Dumnezeul lui Avraam,Isac si Iacov nu li s-a descoperit stramosilor dumneavoastra vreau sa va spun ca nu sunt in masura sa-L consiliez sau sa-L judec pe Dumnezeu de ce a facut lucrurile cum Le-a facut.Spuneti-I lui Dumnezeu ceea ce este corect sau incorect.Spuneti-I lui Dumnezeu ce este logic si ce este ilogic.
  Daca zice Pavel ca avem un singur Dumnezeu-Tatal eu il cred.Daca zice Pavel ca avem un singur Mantuitor-Isus Cristos eu il cred.Daca zice Dumnezeu ca EL este DUMNEZEUL lui Israel si MANTUITORUL-il cred.Daca zice Isus ca El este MANTUITORUL-il cred.
  Pentru ca sunt cuvinte demne de incredere si deasupra oricaror invataturi.Este ceea ce cred eu si cred ca Biblia este adevarata dar singura autoritate este DUMNEZEU.Ceea ce credeti dumneavoastra este alegerea dumneavoastra.
  Nu va suparati pe mine…Cu dragoste,Lipa
  P.S. Nu sunt nici rasist nici antisemit asa ca nu va mai victimizati.

 93. lipa on said:

  Acum despre invataturile fanteziste:
  In urma bataliei de la Harmaghedon doar martorii vor supravietui?

 94. latino on said:

  Cum vă înșelați cu propriile cuvinte… iarăși deviați stimate prieten. Nu este scris? (cum o tot lungiți cu fraza asta): Este dragă Marcu că nu există alt Mântuitor în afară de Dumnezeu! Ce faceți? Aveți doi? Spuneți-o tare vă rog.

  Isus nu era Mântuitor spuneți… deci a devenit? Ok! Mergem bine… Când a devenit Isus Mântuitor, de atunci nu-l mai numiți pe Tatăl: Mântuitorul nostru? – Isus Cristos este același – ieri, astăzi și în veci de veci! (Evrei 13:8)

  Fără să interpretăm aceste versete (cum mereu spune-ți că doar așa v-au domesticat unși ca să ascultați orbește de tot ceea ce vă aduc lunar prin revistele lor – chiar dacă peste 50 de ani vor considera multe din scrierile de azi o aberație cum de fapt considerați d-voastră scrierile fondatorilor voștri… unele dintre el – că vă este rușine să le publicați) haideți să comparăm aceste versete, cum spuneți FĂRĂ INTERPRETARE – exact ce este scris.

  Dumnezeul Atotputernic este Unul și se autointitulează:

  1. Mântuitor (Cristos este numit la fel – aici ați început interpretările… lasă-le dragă Marcu că doar așa zici „este scris nu vezi? Eu văd ce este scris – ce este așa de greu să vezi și tu?)

  2. Scriptura îl mai numește Domn pe YHWH (câte sute de versete dorești să îți aduc cu referire la Cristos? – de fapt uitasem… ai manuscrisele originale. Scuză-mi ignoranța, ai fost la Vatican și ți le-a dat personal Papa? Sau de la Brooklyn)

  3. YHWH numit Alfa și Omega (Cristos a devenit Alfa și Omega sau a fost dintotdeauna ca și Tatăl? Sau este un Alfa și Omega dar nu Atotputernic – ca să nu vă aduc aminte despre gogomania voastră de interpreta că Isus este arhanghelul Mihail. Dacă ați ajuns pănă acolo încât să credeți balivernele astea ieftine cum că Isus este Mihail… nu vedeți cu cine se compară Cristos în Biblie? Vă este greu să gândiți?). Deci este Isus: ALFA ȘI OMEGA?

  4. Este numit YHWH: Cel dintâi şi Cel de pe urmă? Isaia 44:6 ; Isaia 48:2 (Isus cum este numit în Scriptură? Acolo în codexurile pe care le aveți și în cea mai autentică biblie… – El Şi-a pus peste mine mâna dreaptă şi mi-a zis: „Nu te teme! Eu sunt Cel Dintâi şi Cel De Pe Urmă, Cel Viu! Am fost mort, dar iată că sunt viu în vecii vecilor! (Apocalipsa 1:17-18)

  5. Este Isus sau nu este: Începutul și Sfârșitul?

  6. Este numit YHWH: Păstor, Păstorul meu, și vorbește Biblia despre „turma mea” referindu-se la oițele singurului păstor în VT (ca Mântuitor, Domn, Răscumpător, Alfa și Omega, Cel dintâi şi Cel de pe urmă…) Cristos este numit în Biblie Păstorul?

  Acum vezi că toate aceste nume le are Fiul? Atenție Marcu – fără interpretări! Lasă-ți revistele la o parte și ascultă vocea Scripturii… te rog!

  Mult har „peste tine dragă Marcu” ai dreptate este infinit dar avem nevoie de cât mai mult peste noi…

  O noapte binecuvântată și gândiți-vă că acest „copil” ce ni s-a născut (Isaia 9:6) va fi numit: și Dumnezeu puternic, Tată veșnic (Părintele veșniciilor)… nu-mi interpreta nimic te rog. Doar continuă să meditezi. Unde este gogomania? Vezi cine crede în doi Dumnezei? Unul Puternic și altul Atotputernic? Eu nu am zis așa ceva.

  Eu cred că: Eu şi Tatăl una suntem. (Ioan 10:30) și
  Dacă M-aţi cunoscut pe Mine, Îl veţi cunoaşte şi pe Tatăl Meu. Şi de acum Îl cunoaşteţi şi L-aţi văzut. Filip I-a zis: – Doamne, arată-ni-L pe Tatăl şi ne este de ajuns! Isus i-a răspuns: – De atâta timp sunt cu voi şi nu M-ai cunoscut, Filip? Cel ce M-a văzut pe Mine L-a văzut pe Tatăl. Cum de spui: „Arată-ni-L pe Tatăl!”?! (Ioan 14:7-9)

  Sper dragă Marcu că se vede clar, nu?

  Sincer să fiu în legătură cu obsesia ta de a numi și mărturisii congregații, îi las pe alți să se laude. Eu am mărturisit și crezut în cine Biblia îmi spune că trebuie să cred pt viață veșnică. Și mai cred că atunci când va veni Cristos va venii să ia biserica Lui, pe cei ce L-au mărturisit pe El și care au fost și sunt în stare de dragul Numelui Său să piardă totul ca și Pavel. Tu de dragul a cărui nume?

  Haide că este târziu, promit că voi continua. Pt azi doar (atenție – fără interpretări – este regula pusă de tine „păi eu văd ce este scris…”) citim ce spune Biblia despre primul și cel mai mare misionar care a existat vreodată. Care era dragostea Lui? Premiul spre care alerga?

  Însă toate lucrurile care pentru mine erau un câştig le consider ca o pierdere, de dragul lui Cristos. Mai mult decât atât, le consider pe toate o pierdere faţă de valoarea deosebită a cunoaşterii lui Cristos Isus, Domnul meu, datorită Căruia am suferit pierderea tuturor lucrurilor şi datorită Căruia le consider gunoaie, pentru a-L câştiga pe Cristos şi pentru a fi găsit în El, nu având o dreptate a mea, care vine din Lege, ci una care vine prin credinţa în Cristos: dreptatea care vine de la Dumnezeu prin credinţă. Vreau să-L cunosc pe El şi puterea învierii Lui şi părtăşia suferinţelor Lui şi să devin ca El în moartea Lui, pentru ca astfel să ajung, cumva, la învierea din morţi. (Filipeni 3:7-11)

  Har şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Cristos

 95. marcu on said:

  Dragii mei: se pare ca nu are sens sa perseveram in acest dialog al „surzilor”.
  Eu nu caut sa speculez Biblia..pt.ca noi avem un obicei: acela de a o studia permanent,temeinic si tematic.
  De aceea,trebuie sa intelegeti ca:
  1.AVEM UN SINGUR DUMNEZEU-TATAL.Daca nu sunteti de acord ca noi nu trebuie sa avem inca doi,respectiv pe Fiul si pe Duhul,incheiem discutia,pt.ca dvs.,in acest caz,dispretuiti Biblia.In orice interpretare dati unui alt text biblic despre divinitatea Fiului,nu aveti voie sa ignorati ca AVEM DUMNEZEU DOAR PE TATAL.Biblia nu se contrazice si nici eu nu o fac.Deci,ca sa nu mai „vorbim discutii”…eu va cer imperativ sa-mi raspundeti la intrebarea:
  SUNTETI DE ACORD CA DOAR TATAL ESTE SINGURUL DUMNEZEU ADEVARAT asa cum scrie la Ioan 17:3 ?? Da sau nu ??
  SUNTETI DE ACORD CA NOI TREBUIE SA AVEM UN SINGUR DUMNEZEU-TATAL,asa cum scrie la I Cor.8:6 ??Da sau nu ??
  Daca nu-mi raspundeti cu da sau nu la aceste intrebari,eu voi incheia discutia,pt.ca nu-mi place sa discut in van,cu persoane care nu accepta ceea ce scrie in Biblie.
  Cat despre „EU SUNT” Cornilescu a tradus gresit in Exodul.Eu sunt cel ce sunt…am mai comentat aceasta:si eu insumi sunt cel ce sunt,nu altul.De aceea,daca Fiul spune EU SUNT…nu inseamna ca-si atribuie identitate cu Tatal.Iehova nu a spus EU SUNT.Acolo este in ebraica si v-am mai spus ca HAVAH = a face sa fie,a face sa devina.
  Dinu draga: nu suntei capabil sa identificati Biserica lui Christos??Eu am manifestat bun simt,mila,iubire si nu v-am ignorat.Dar in continuare o fac daca perseverati in aceleasi speculatii biblice,cand dvs.sunteti ca „frunza in vant” …necunoscand poporul lui Dumnezeu.De ce nu-mi raspundeti ?? Pt.ca nu puteti,pt.ca nu stiti.Credeti ca,asa,de sine statator,fara Biserica,Dumnezeu sau Fiul Sau Isus va pastoresc ??
  „Oaia pierduta” este gasita si adusa la turma.CINE ESTE TURMA SI UNDE ESTE TURMA ,DINU ?? Pt.ce comentati Biblia daca nu va straduiti sa nu parasiti adunarea asa cum spune Pavel ??
  Crestinii din sec.I nu-l „castigau pe Christos” fiecare de capul lui…si nici dvs.nu puteti.Dumnezeu are o turma de oi si un pastor.Pt.a fi pastorit,trebuie sa faceti parte din turma sau sa va lasati dus in ea.Identificati turma,Biserica sau daca nu,inainte de a cauta vrajba teologica pe net,rugati-va si clarificati-va apartenenta dvs.
  Cat despre Isus -Mantuitorul..ara aceasta calitate primita de la Tatal,doar DUPA ce s-a jertfit pt.pacatele nostre.Isus nu este Mantuitor in Sine ci prin jertfa Sa,prin sangele Sau care ne-a deschis Calea spre Dumnezeu.Este acelas ca Fiinta,insa nu este acelas in pozitie si roluri.Isus nu a fost Rege.El va domni „avand de la Tatal toata puterea in cer si pe pamant” 1000 de ani.
  Va fi Razbunator la Marele necaz.Va fi Judecator dupa aceea.Ce rol i-a rezervat Tatal dupa ce vor trece cei 1000 de ani,nu stim,pt.ca Biblia nu trece de sfarsitul lor.Deci…fiti umili si nu mai speculati…situandu-va mereu „in ofsaid” fata de Biblie.
  Repet.Pt. a continua,trebuie sa-mi raspundeti amandoi la intrebarile :
  -sunteti de aord cu faptul ca TATAL ESTE SINGURUL DUMNEZEU ADEVARAT,asa cum scrie la Ioan 17:3 ??
  -AVETI UN SINGUR DUMNEZEU-TATAL,asa cum scrie la I Corinteni 8:6 ?? Da sau nu,asa trebuie sa raspundeti,nu speculativ.
  Iar Dinu trebuie sa raspunda si la intrebarile cu Biserica si cu multimea din Revelatia 7:9,10.
  Asa putem merge mai departe,NUMAI DACA ACCEPTAM ca daca scrie asa,asa este si punct.
  Astept dragii mei: da sau nu la fiecare intrebare,apoi comentez ce doriti.
  La Armaghedon vor fi salvati TOTI adevaratii slujitori ai lui Dumnezeu.Cum Dumnezeu are un singur popor,cum exista UN SINGUR DOMN ,O SINGURA CREDINTA SI UN SINGUR BOTEZ,sigur ca nu vor fi salvati oameni din toate bisericile asa cum vehiculeaza multi.
  Nu putem insa specula.Dumnezeu salveaza pe cine crede de cuviinta…poate si pe cei care,desi nu au ajuns la botez,aveau intentia sa-l faca si isi dedicasera viata Lui.NUMAI DUMNEZEU STIE cine este scris in Cartea Vietii.
  Isus are de la Tatal atatea calitati asemanatoare,incat a putut spune:cine M-a vazut pe Mine L-a vazut pe Tatal.Insa pe Tatal nu l-a vazut nimeni si Filip a gresit cand a cerut sa-l vada.Isus nu l-a mustrat,ci i-a spus dor ca este suficient daca il cunoaste pe El pt. a-i cunoaste calitatile Tatalui.
  Acum trebuie sa inchei,pt.ca plec la Bucuresti.Astept sa-mi raspundeti cu DA sau NU la cele doua intrebari despre Unicul Dumnezeu-Tatal iar Dinu si ,asa scurt la celelalte doua.Daca nu o faceti,consider ca,din pacate am discutat cu doua persoane care nu accepta ce scrie in Biblie,una nestiind nici cine sunt adevaratii slujitori ai lui Dumnezeu.Astept …Da sau NU si continuam .Daca incepeti iar cu speculatii,va las sa le faceti cat doriti,dar fara a mai dialoga cu mine.Pt.ca eu nu dialoghez la nesfarsit cu necredinciosii…cu cei care nu cred ce scrie in Biblie.

 96. lipa on said:

  In ceea cred si al cui slujitor sunt:CREZUL vi-l mai amintiti?,asemenea lui Pavel si a apostolilor,dar fiti concret domnule Marcu:Doar Martorii lui YHWH vor fi salvati?DA sau NU?Simplu!In legatura cu afirmatia dumneavoastra ca sunt o persoana care nu accepta biblia asta va suna si dumneavoastra sau iar va dati singur dreptate?De fapt este ceva normal si tipic Martorilor lui IHWH.Si dumneavoastra(martorii)sunteti cel care ne invatati pe noi care a fost rolul lui Cristos, de ce si cum a venit si pentru cine,cine este(MIHAEL).Nu va suparati ca nu am cum sa dau dreptate aberatiilor dumneavoastra A MARTORILOR LUI IHWH din moment ce dumneavoastra si toti Martorii lui IHWH sustin ca doar EI,SINGURA RELIGIE ADEVARATA,CEI „UNSI”,vor invia in timpul celor 1000 de ani.De ce nu recunoasteti ceea ce dumneavoastra si martorii predicati?Ma luati cu raspunsuri EVAZIVE,”MA AMETITI” domnule Marcu.Unde vreti sa fugiti domnule Marcu?Ramaneti ferm ca un martor fidel nu ca un martor las.Sa vorbim despre ceea ce ne invata „religia adevarata”.”Religia adevarata” ne spune ca nu trebuie sa-l slujim pe Cristos pa cand apostolii ne invata sa-l slujim pe Cristos si ei insisi se numesc slujitori ai lui Cristos.DAR RASPUNDETI SI DUMNEAVOASTRA SIMPLU LA O INTREBARE:DOAR MARTORII LUI YHWH VOR FI SALVATI?DA sau NU?
  Va doresc drum bun la Bucuresti,Lipa

 97. latino on said:

  Necredincios este cel ce nu crede în Fiul ( și asta cum scrie în Scripturi este porunca lui Dumnezeu – Iar porunca Lui este aceasta: să credem în Numele Fiului Său, Isus Cristos, (1 Ioan 3:23) pentru viață veșnică! Nu te mai bate atâta cu pumnii în piept (că eu nu am nimic cu tine prietene) ci cu cei care te-au indus în eroare pe tine cu dogmele lor absurde. Și pe care îi crezi orbește așa cum au crezut mulți din trecutul vostru pătat și mincinos pe care îl ascundeți de ochii și urechile oamenilor… Nu mai patina dragă Marcu pe aceste 2 versete pentru că doctrina mântuirii și a lui Dumnezeu nu se odihnește doar aici: Ioan 17:3 și 1 Corintieni 8:6 (așa au vrut ei să te facă să înțelegi și tu doar repeți ceea ce ei spun… mecanic ca și toți de fapt). Dar ca de obicei, vă supărați, vă enervați, doriți să controlați fiecare discuție așa cum vă place, unde vă place și cât vă place. Ei bine nu este așa stimate rob al Watchtower Society…

  Dacă întâmpini probleme cu ultimul meu mesaj, stau la dispoziția ta pentru a te ajuta (dar să ști că Duhul Sfânt poate să descopere adevărul despre: cine este Fiul).

  Totuși uită-te la ceea ce d=Duhul Sfânt vorbește la adresa lui Dumnezeu. El este: Alfa și Omega, Cel dintâi şi Cel de pe urmă, Începutul și Sfârșitul, Domn, Mântuitor, Păstorul cel bun, Dumnezeu puternic, Tată veșnic, Viața Veșnică… nume pe care literalmente le spune Duhul Sfânt despre Cristos. Pavel a înțeles acest lucru de aceea în Filipeni 3:7-11 își descoperă iubirea și este gata să piardă totul pentru Domnul și Mântuitorul său: ISUS CRISTOS despre care spune:
  …aşteptăm fericita nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor, Isus Cristos. El S-a dat pe Sine Însuşi pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege şi să-Şi curăţească un popor care să fie doar al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune. (Tit 2:13-14)

  Eu nu am probleme cu Dumnezeul adevărat… eu cred în El dar în tot contextul Scripturii nu doar pe părți… „Când scoți un text dintr-un context vei avea un pretext” de a vorbi învățăturile oamenilor nu Duhului Sfânt.

  Totuși îmi pare rău că renunți așa ușor la mine (căci eu voi merge înainte cu tine de dragul Numelui Său pentru că sper ca în cele din urmă să ajungi la nașterea din nou prin credința în Fiul lui Dumnezeu și așa la mântuire cum de fapt au ajuns și alți care susțineau sus și tare dogmele societății Watchtower dar care acum s-au întors la Dumnezeu și îl urmează pe Fiul – deci să fi credincios căci Harul lui Dumnezeu poate să curgă și peste tine). Pentru că în ceea ce privește Scriptura, cei numiți credincioși sunt cei ce și-au pus credința Isus, au suferit de dragul Lui și au crezut în numele Lui, s-au adunat în numele Lui, au scos demoni, au vestit Evanghelia, s-au botezat… făcând tot ce faceți voi în numele Iehova ei făceau în numele lui Cristos.

  Nu vă mai auto-denumiți creștini singuri ci martori ai lui Iehova. Așa ați făcut-o și cu „generația din 1914” și Iehova s-a uitat la toate organizațiile religioase de pe pământ timp de 5 ani (1914-1919), și v-a ales pe voi” „noi suntem robul credincios…” „numai noi suntem cei adevărați” „ca noi nu este nimeni care să interpreteze biblia” hoopa!!! nu îți miroase nimic, dragă Marcu?

  Vă auto-denumiți singuri. Cine a dat de mâncare 1800 de ani bisericii lui Cristos înainte ca Watchtower să spurce pe toată lumea și să vină cu auto-proclamări și auto-denumiri?

  Watchtower seamănă cu un fariseu mai degrabă decât cu un rob credincios. Lăsa-ți aerele de superioritate care v-au invadat pe toți…

  Ce păcat… sper să nu fi fost în zadar și să nu fugiți cum vă stă în caracter tuturor când văd Lumina lui Cristos. Eu nu doresc decât să vi-L vestesc pe Fiul…

  Har și pace

 98. lipa on said:

  Haideti acum sa acceptam impreuna ceea ce scrie in biblie,sa nu fim necredinciosi:
  Căci chiar dacă ar fi aşa numiţi „dumnezei” fie în cer,fie pe pământ (cum şi sunt în adevăr mulţi „dumnezei” şi mulţi „domni”),
  6 totuşi pentru noi nu este decât un singur Dumnezeu: Tatăl, de la care vin toate lucrurile şi pentru care trăim şi noi, şi un singur Domn: Isus Hristos, prin care sunt toate lucrurile, şi prin El şi noi.
  7 Dar nu toţi au cunoştinţa aceasta. Ci unii, fiind obişnuiţi până acum cu idolul, mănâncă un lucru ca fiind jertfit unui idol; şi cugetul lor, care este slab, este întinat.
  8 Dar nu carnea ne face pe noi plăcuţi lui Dumnezeu: nu câştigăm nimic dacă mâncăm din ea şi nu pierdem nimic dacă nu mâncăm.
  9 Luaţi seama însă ca nu cumva această slobozenie a voastră să ajungă o piatră de poticnire pentru cei slabi.
  10 Căci dacă te vede cineva pe tine, care ai cunoştinţă, că şezi la masă într-un templu de idoli, cugetul lui, care este slab, nu-l va împinge pe el să mănânce din lucrurile jertfite idolilor?
  11 Şi astfel, el, care este slab, va pieri din pricina acestei cunoştinţe a ta: el, fratele pentru care a murit Hristos!
  12 Dacă păcătuiţi astfel împotriva fraţilor şi le răniţi cugetul lor slab, păcătuiţi împotriva lui Hristos.
  Este un singur Dumnezeu-Tatal dar pacatuiesc impotriva lui Cristos?Eu cred ca da
  Filipeni 3
  18:Căci v-am spus de multe ori, şi vă mai spun şi acum, plângând: sunt mulţi care se poartă ca vrăjmaşi ai crucii lui Hristos.
  19:Sfârşitul lor va fi pierzarea. Dumnezeul lor este pântecele, şi slava lor este în ruşinea lor, şi se gândesc la lucrurile de pe pământ.
  Nu a stalpului domnule Marcu!A CRUCII.Oare cine credeti ca sunteti voi?Fara interpretari fanteziste!Sa credem impreuna ce spune biblia nu ce spun dogmele!
  Psalmii 55:13
  Ci tu, pe care te socoteam una cu mine, tu, frate de cruce şi prieten cu mine! -Frate de cruce domnule Marcu(frate in Cristos)nu frate de stalp.
  Luca 9:23
  Apoi a zis tuturor: „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi şi să Mă urmeze.
  Crucea domnule Marcu nu stalpul-Eu cred ce zice biblia fara interpretari si fara dogme.Dumneavoastra?
  Osea 13:4
  „Dar Eu sunt Domnul Dumnezeul tău din ţara Egiptului încoace. Tu cunoşti că nu este alt Dumnezeu afară de Mine şi nu este alt Mântuitor afară de Mine.”-Eu cred ce zice biblia fara interpretari si fara dogme.Dumneavoastra?

  Filipeni 3:20
  Dar cetăţenia noastră este în ceruri, de unde şi aşteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos.-Eu cred ce zice biblia fara interpretari si fara dogme.Dumneavoastra?

  Filipeni 3:20
  Dar cetăţenia noastră este în ceruri, de unde şi aşteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos.-Eu cred ce zice biblia fara interpretari si fara dogme.Dumneavoastra?

  Psalmii 86:9
  Toate neamurile pe care le-ai făcut vor veni să se închine înaintea Ta, Doamne, şi să dea slavă Numelui Tău.
  Psalmii 115:1
  Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci Numelui Tău dă slavă pentru bunătatea Ta, pentru credincioşia Ta!-Eu cred ce zice biblia fara interpretari si fara dogme.Dumneavoastra?
  Romani 1:21
  fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulţumit; ci s-au dedat la gândiri deşarte, şi inima lor fără pricepere s-a întunecat.-Eu cred ce zice biblia fara interpretari si fara dogme.Dumneavoastra?
  Ioan 8:54
  Isus a răspuns: „Dacă Mă slăvesc Eu însumi, slava Mea nu este nimic; Tatăl Meu Mă slăveşte, El, despre care voi ziceţi că este Dumnezeul vostru;-Eu cred ce zice biblia fara interpretari si fara dogme.Dumneavoastra?
  Faptele Apostolilor 3:13
  Dumnezeul lui Avraam, Isaac şi Iacov, Dumnezeul părinţilor noştri, a proslăvit pe Robul Său Isus, pe care voi L-aţi dat în mâna lui Pilat; şi v-aţi lepădat de El înaintea lui, măcar că el era de părere să-I dea drumul.”Cine este proslavit de cine?-Eu cred ce zice biblia fara interpretari si fara dogme.Dumneavoastra?
  2 Tesaloniceni 3:1
  Încolo, fraţilor, rugaţi-vă pentru noi ca Cuvântul Domnului să se răspândească şi să fie proslăvit, cum este la voi,- Eu cred ce zice biblia fara interpretari si fara dogme.Dumneavoastra?
  Sa discutam pe text cu DA si NU pentru ca biblia nu are loc de interpretari dogmatice.
  1 Ioan 2:22
  Cine este mincinosul, dacă nu cel ce tăgăduieşte că Isus este Hristosul? Acela este Antihristul, care tăgăduieşte pe Tatăl şi pe Fiul!
  Acelasi om simplu si fara cunostinte,Lipa

 99. lipa on said:

  Si vreau sa mai repet o data cuvintele lui Pavel
  18:Căci v-am spus de multe ori, şi vă mai spun şi acum, plângând: sunt mulţi care se poartă ca vrăjmaşi ai crucii lui Hristos.
  19:Sfârşitul lor va fi pierzarea. Dumnezeul lor este pântecele, şi slava lor este în ruşinea lor, şi se gândesc la lucrurile de pe pământ.SUNTETI SAU NU VRASMASI AI CRUCII(nu a stalpului) LUI CRISTOS?DA sau NU.
  Lipa

 100. marcu on said:

  Fratilor..discutia a alunecat catre periferia bunului simt ,iar eu nu vreau sa „navighez”in acea zona a limbii romane.
  Pt.ca o discutie sa fie utila,trebuie ca partile sa poata ajunge la un acord.Noi nu putem,pt.ca dvs.nu acceptati autoritatea Bibliei in materie de credinta.O tot dati cu Crezul(cine a fost Atanasie,care a fost viata lui,stiti???)..iar ori de cate ori nu puteti sa raspundeti la intrebari care va darama crezul fatezist,deturnati discutia,punand ALTE intrebari,pe ALTE teme.
  DECI: AVETI UN SINGUR DUMNEZEU,TATAL ?? DA SAU NU ??
  Sa o luam cu cate o intrebare,pe rand.
  In ce priveste mantuirea,Lipa draga,eu nu-mi dau cu parerea pt.ca nu eu o dau.Intreaba-l pe Cel care o da…Iar daca in fata dvs.spune cineva ca vor fi mantuiti doar unii…fie ei evrei,penticostali,martori etc.,puneti-l sa citeasca in Biblie si sa va spuna de acolo.Ceea ce este sigur,NU VOR FI MANTUITI OAMENI DIN TOATE BISERICILE.Sa spui insa ca NUMAI NOI…este o lauda,un fapt de mandrie,mai ales ca doar Tatal si Fiul sunt competenti in cauza.Este un neadevar..pt.ca TOTI cei din morminte vor …iesi afara.Iar in morminte nu se afla doar martori…Cred ca intrebarea dvs.nu are sens,este una tot de la periferia bunului simt,pt.ca NOI NU SUSTINEM ceea ce spuneti dvs.
  Si,CU TOATE CA VA DOVEDITI NEPUTINTA DE A RASPUNDE LA O INTREBARE SIMPLA,este curios faptul ca iar insirati versete fara legatura cu intrebarile la care trebuia sa raspundeti si,mai mult,incercati sa dati lectii despre credinta, dvs.care NU AVETI UN SINGUR DUMNEZEU-TATAL,dvs.cel care nu puteti de 30 de comentarii incoace sa dati doua ori macar un raspuns scurt,legat de un verset biblic,cand dvs.trebuie sa spuneti doar : DA,adica sunt de acord cu ceea ce scrie la Ioan 17:3 si la I Cor.8:6,AVAND UN SINGUR DUMNEZEU-TATAL si crezand in mod ferm ca TATAL ESTE SINGURUL DUMNEZEU ADEVARAT,ASA CUM SCRIE ,.. sau nu,nu sunt de acord.
  Nu puteti,pt.ca ori recunoasteti clar ca de fapt mai credeti in doi si deci nu acceptati ce scrie acolo,pt.dvs.Biblia fiind asa,orientativa,ori sunteti de acord,iar atunci va negati crezul despre fantezista si eretica trinitate.
  Cat despre CRUCE…stiti de cand a intrat in canonul bisericii ?? Din sec.VII e.n.Termenul are ca origine latinescul CRUX,in greaca veche neexistand un astfel de cuvant care sa se traduca cruce.In Biblie,traducatorii idolatri au tradus CRUCE doi termeni:
  STAUROS= lemn,barna,stalp,dar oricum UN LEMN ,la singular nu un ansamblu de doua
  STYLON = lemn fasonat,maciuca,etc.,tot la singular.
  Daca primul termen nu face referire la o forma anume,al doilea termen este extrem de clar ,excluzand categoric ceva de genul unor lemne incrucisate.
  In revistele noastre si in NWT se foloseste termenul STALP sau STALP DE TORTURA,sintagme aflate in raport cauzal corect cu termenii din greaca.Daca cercetati Codexurile,veti vedea ca asa este.Iar in ce priveste legatura biblica,in Deuteronomul citim asa ca :TALHARUL TREBUIE SCOS AFARA DIN CETATE SI ATARNAT DE UN STALP.Romanii,pt.linistea lor,executau pe cei in cauza dupa traditia locului,pt.ca executiile erau publice.Asa era si in Izraelul ocupat de ei atunci…
  Daca dvs.vreti sa credeti in cruce,este problema dvs.insa va rog sa nu uitati faptul ca forma acestui idol a fost stabilita dupa o „viziune” a Imparatului Constantin si acel celebru dicton: IN HOC SIGNO VINCES-cu acest semn vei invinge.
  Noi nu suntem vrajmasi ai crucii lui Christos,pt.ca nu exista asa ceva.

  Latino..Dinu draga: DVs.nu vestiti nimic,pt.ca nu cunoasteti ABC-ul vestirii.Nu sunteti in stare sa raspundeti la intrebari simple,clare,cu DA sau NU. Nu cunoasteti Biserica lui Christos.Citati din Revelatia 7 despre o mare multime,dar nu aveti habar cine este…Raspundeti la intrebari,pt.ca,daca nu va apropiati de Biserica lui Christos,daca nu AVETI UN SINGUR DUMNEZEU-TATAL si daca citati din Biblie texte pe care nu le intelegeti,Christosul dvs.este unul fals,unul al nestiintei si ipocriziei,nu CEL ADEVARAT,UMIL,INVATATOR,BUN,CREDINCIOS.
  Vorbea oare Isus ca dvs.acuzator la adresa unei entitati,fara a cunoaste Adevarul ??
  Va rog sa lasati bunul simt sa troneze in acest dialog,sa aveti respect fata de martorii lui Iehova chiar daca nu va plac si fata de mine care va pot fi tata,raspunzand la cele patru intrebari.Daca nu,scuze Dinu draga,dar eu consider ca nu stiti sa raspundeti,ca nu vreti sa respectati Biblia care ne cere sa AVEM UN SINGUR DUMNEZEU-TATAL..asa cum au avut Enoh,Noe,Avraam etc…
  nu „trei-intrunul” ca Atanasie,Ioan „Gura de aur”,altii ca ei…

  P.S.Lipa si Latino…Daca nu vreti sa raspundeti,eu consider ca trebuie sa terminam discutia aici.Idiferent ce alte tertipuri veti incerca,
  daca nu raspundeti la cele doua intrebari iar Dinu si la celelalte doua,concluzia este clara: continuati sa ma dispretuiti pe mine si,mai grav,dispretuiti invatatura biblica.Dovediti-va barbati adevarati si crestini umili si raspundeti scurt si clar,cu da sau nu.Curaj !! Astept…sau plec.

 101. lipa on said:

  Nici chiar dumneavoastra – Martorii lui Iehova-nu puteti reduce biblia la doua versete biblice.Daca v-as da raspuns cu da si nu(ceea ce dumneavoastra NU faceti)ar insemna sa reduc biblia la doua versete.Prin asta imi cereti sa fac ceea ce chiar dumneavoastra -Martorii lui Iehova-spuneti ca nu trebuie facut si anume un verset trebuie interpretat si corelat in lumina altor versete,de aceea am facut acea insiruire de versete.Nu ami aratati acuzator si cereti celorlalti lucruri ce dumneavoastra nu le faceti.Sa va spun ceva:nu sunteti cu absolut nimic mai important decat mine in ochii lui Dumnezeu oricat de mult vreti sa credeti dumneavoastra asta.Ceea ce cereti dumneavoastra va transforma intr-un judecator(da sau nu) fara nici o autoritate din partea lui Dumnezeu.Cine v-a facut pe dumneavoastra Martorii judecatorii mei si a celor ce cred in Cristos.Aha, mi-am amintit:”Judecatorul Rutterford”.Doar pentru altii raspunsurile trebuie sa fie cu DA si NU nu si pentru
  „rabi” si „judecatorul” care spune ca versetele trebuie intelese in context si corelate cu alte versete.Aruncand cu noroi in mine sa stiti ca nu deveniti dumneavoastra mai curat!Eu v-am mai zis ca nu vreau sa ma mai contrazic in baza a doua biblii diferite(pentru ca este clar ca nu o sa ajungem nicaieri) ci vreau pur si simplu sa vorbim despre invataturile Martorilor lui Iehova si despre Organizatia Turnul de Veghere.Sau sunt secrete?
  Daca plecati,plecati cu pacea lui Cristos

 102. lipa on said:

  În Greaca Koine , sub formă de grecesc folosit între aproximativ 300 î.Hr. şi 300 d.Hr., cuvântul stauros a fost deja folosit pentru a desemna o cruce.Acesta a fost folosit pentru a se referi la instrumentul de execuţie si anume,la rastignire , care la acel moment implica legarea victimei cu braţele întinse pe o traversă, sau/si fixarea ferma a bratelor cu cuie prin incheieturi;apoi se ridica rapid la aproximativ 3 metri de la pământ cu ajutorul unui cârlig de tracţiune si a unui scripete de-a lungul unui ax vertical, iar picioarele fiind strâns legate sau pironite pe axul vertical.
  Lucian din Samosata (121-180) descrie crucificarea lui Prometeu mitic aceste fiind batut in cuie pe o stanca din Caucaz cu mâinile întinse de la colţ de stâncă la colţ de stâncă”

  Sensuri ale cuvîntului „xylon” sunt clasificate în cinci categorii:
  1.Lemn taiat şi gata de utilizare, lemn de foc, cherestea (în aceste simturi cuvântul este, de obicei la plural)
  2.bucată de lemn, o structura, grinzi, un grup sau un obiect din lemn, cum ar fi o lingură, cal troian, un baston sau un par, un instrument de pedeapsă (un guler,un inel e lemn pentru gâtul cuiva, barne cu forme speciale folosite la tortura pentru a limita picioarele,gâtul sau braţe şi picioare, o spînzurătoare , sau un par pentru tras în ţeapă), o masă, o bancă ca şi în teatru;
  3.un copac
  4.un zevzec sau o persoană încăpăţânată;
  5.o măsură de lungime.
  Graffito Alexamenos , care este cea mai veche reprezentare în imagini care a supravieţuit a unei rastigniri , arată o cruce ca un instrument de execuţie. Aceasta poate datata de pana spre sfarsitul secolului al treilea (deşi cu mult înainte de momentul Constantin), dar unele au postulat pentru ea o dată mai curând in anul 85.
  În articolul său „Observaţii antropologice privind scheletul gasit din Giv’at ha-Mivtar”(schelet crucificat), publicat în Jurnalul de explorare a Israelului în 1970, N. Haas de la Departamentul de Anatomie de la Universitatea Iudaica , scrie despre faptul ca un om a fost gasit crucificat în jurul anul 70 d.Hr. ca să arate că crucea a fost utilizata în Palestina, în a două jumatate a primului secol:
  „Întreaga interpretarea noastra cu privire la pozitia corpului pe cruce poate fi descrisa pe scurt după cum urmează: picioare s-au alăturat aproape paralel fiind strapunse de acelasi cui in zona calcaielor; genunchi s-au unit, dreptul o suprapunandu-se peste stângul; trunchiul era contorsionat; membrele superioare s-au întins, fiecare înjunghiat de un cui în antebraţ. ”
  Jurnalul de Explorare a Israelului, Vol.-20, 1970
  Charles Taze Russell a fost condamnat de către un tribunal din S.U.A. pentru sperjur, minciună sub depunere de jurământ, pentru că după ce iniţial jurase că cunoaşte ebraica, atunci când a fost confruntat cu alfabetul limbii (nici măcar cu o copie a unui manuscris al Vechiului Testament!) nu a fost în stare să-i recunoască literele iar ulterior a şi recunoscut că nu cunoaşte această limbă. Demn de menţionat este faptul că Russell este cel ce a intentat procesul în care s-a făcut vinovat de sperjur, împotriva unui pastor baptist J.J.Ross, care anterior l-a demascat public ca fiind un farsor religios.Acest om care nu cunostea nici ebraica nici greaca a fost cel care a inteles bine biblia?Acest mincinos a facut traducerea dupa manuscrise?A FOST CONDAMNAT DOMNULE MARCU PENTRU SPERJUR.Acesta este un fapt ce se poate verifica.
  Nu mai invatati pe greci limba greaca si nu mai modificati biblia, istoria si tot ceea exista pentru a pune bazele unei noi religii.Si va mai intreb in urma unor dovezi cat se poate de clare pe care dumneavoastra le negati pentru a avea dreptate in ochii dumneavoastra,dar nu in fata lui Dumnezeu:
  Filipeni 3
  18:Căci v-am spus de multe ori, şi vă mai spun şi acum, plângând: sunt mulţi care se poartă ca vrăjmaşi ai crucii lui Hristos.
  19:Sfârşitul lor va fi pierzarea. Dumnezeul lor este pântecele, şi slava lor este în ruşinea lor, şi se gândesc la lucrurile de pe pământ.

 103. lipa on said:

  Este ultima data cand o sa mai postez versete biblice domnule Marcu.Daca vreti ca discutia noastra sa continue as dori sa vorbim exclusiv de invataturile Martorilor lui Iehova pentru ca Familia de martori nu mai vine la mine nu din cauza ca ne contrazicem pe teme biblice ci din motivul ca nu am fost convins de invataturile lor.De aceea trebuie sa va intreb de ce in publicatia WT,Harfa lui Dumnezeu,publicatie din 1921 Cristos este infatisat atarnat pe cruce?De de Rutherford a sustinut in volumul Impacare,pagina 139 si 199 ca Isus a murit pe cruce?

 104. latino on said:

  Hai stimate domn Marcu să ne respectăm în vorbire că dăm dovadă de microbiști care se ceartă dacă Dinamo sau Steaua este mai buna și amândoi vorbesc despre: FOTBAL! îmi cer scuze dar ați fost primul în a vă adresa mie cu „tu și cu dragă, latino sau Dinu” – și eu nu am probleme de genul ăsta. Dacă sunt Latino ești Marcu, nu?

  Acum hai să vă răspund stimate domn:

  1. Eu cred (cum de fapt v-am mai spus dar nu citiți comentariile) cred într-un singur Dumnezeu adevărat, atotputernic și veșnic. Eu nu am probleme cu credința în Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt cum nu am probleme să vorbesc despre un ou care este format din coajă, albuș și gălbenuș…

  2. Cred în Biserica lui Cristos care se identifică cu El. Îl predică, îl vestesc și membrii acestei biserici sunt robi atât ai lui Cristos cât și ai Tatălui (cum reiese din ) NT și cărora le-a fost descoperit că nu pot sluji pe doi Domni și nu pot să aibă doi Dumnezei. – Aici aș dori să vă calmați și să vă măsurați cuvintele și nu mai folosiți ideile mele de a ieși d-voastră la suprafață. Eu nu am spus că a mea credință este fondată pe doi sau trei dumnezei… Voi sunteți cei care susțin această gogomanie. În traducerea din Ioan 1:1 „și Cuvântul era un Dumnezeu” afirmați doctrină voastră. Așa că nu stimate domn. ERA DUMNEZEU! Atunci dacă Isus după traducerea „fidelă” a bibliei ce o aveți este „un dumnezeu” inferior în esență și divinitate, este și un: Alfa și Omega inferior, Cel dintâi (inferior) şi Cel de pe urmă, Începutul (inferior) și Sfârșitul, Domn (inferior), Mântuitor (inferior), Păstorul cel bun, Dumnezeu puternic (inferior), Tată veșnic (inferior)- inferior… Când vorbiți despre ceea ce cred eu, nu mai trageți concluzii pripite și speculații cum vă satu în caracter… mă judecați strâmb. Dinu crede într-un singur Dumnezeu, domnia voastră??? Și în câți domni? Dar Mântuitori? Alfa și Omega al cui nume este? Dar Cel dintâi şi Cel de pe urmă? De ce credeți că botezul se face în NUMELE (la singular) Tatălui, Fiului și Sfântului Duh?

  Nu uitați de OU când doriți să-l explicați pe Dumnezeu și nu mi-ați spus nimic despre „gustul cafele”

  3. Cine vor fi cei din apocalipsa? Marea mulțime din toate popoarele, limbile???
  – sunt cei ce şi-au spălat hainele şi le-au albit în sângele Mielului.
  – cei care vin din necazul cel mare

  Acum fiți amabil și spuneți-mi și d-voastră:
  a. A avut societatea Turnul de Veghe învățături păgâne la început?

  – votau și se implicau în guvernare (înainte de 1930)
  – mergeau în armată și se implicau în război (înainte de 1939)
  – nu au avut un comitet de conducere (înainte de 1971)
  – țineau zilele de naștere, crăciunul și sărbătorile (înainte de 1931)
  – credeau că toți vor merge în cer (înainte de 1935)
  – primeau transfuzii de sânge (înainte de 1945 și a devenit motiv de excludere în 1981)
  – credeau că Isus a murit pe cruce
  – credeau că întoarcerea lui Cristos a avut loc în 1884 (azi credeți că în 1914 – de abia aștept să văd ce vor spune peste 10-15 ani (sper să te țină Domnul în viață până atunci)
  – nu erau împotriva fumatului (înainte de 1973 – azi cu băutura nu au treabă…)

  Să înțeleg că primiți continu „lumina nouă” și faceți progrese realmente bune…

  LUCRĂRILE PE CARE LE ETICHETAȚI DREPT PĂGÂNE SUNT LUCRURI PE CARE ALTĂDATĂ LE-AȚI ÎNVĂȚAT CA FIIND ADEVĂRURI… Deci stimate domn Marcu, ce siguranță voi avea eu că mâine veți spune despre „această generație din 1914” că vă fi cea din 2000??? Sau deja ați primit o nouă lumină??? Sau că Isus nu poate fi Mihail căci Mihail nu este numit: Alfa și Omega, Cel dintâi şi Cel de pe urmă, Începutul și Sfârșitul, Domn, Mântuitor, Păstorul cel bun, Dumnezeu puternic, Tată veșnic, Viața Veșnică…

  Dacă aceste „roade” spre care arătați acum 70 de ani erau păgâne atunci Societatea Turnul de Veghe inițială a fost o organizație păgână! De ce ar alege Dumnezeu o astfel de organizație cu atâtea convingeri păgâne ca fiind „singurul canal de comunicare cu acest pământ?

  Aștept răspunsurile d-voastră dacă se poate fără a mai schimba tema de pe acest forum care este Istoria Mişcării Turnul de Veghe. După ce ne clarificați lucrurile pe care le evitați c-am de „multișor” vom vorbi și de alte lucruri.

  Cu stimă și respect,
  un simplu rob a lui Cristos care nu le știe pe toate…
  Dinu

 105. marcu on said:

  Stimati domni,v-am rugat ca,daca doriti sa continuam,sa raspundeti la cele doua intrebari,iar Dinu si la cele doua adresare lui.
  Lipa nu raspunde in niciun fel.D-le Lipa,eu sunt un om pt.care da este da si nu este nu.Din acest moment si pana cand nu-mi veti raspunde ,va voi ignora complet.D-le Lipa,sigur ca trebuie sa asezam versetele in contex.Daca va ajuta cu ceva,procedati astfel: d-le Marcu,iata contextul: in vers.16 scrie…in vers 18 cotinua…,iar in lumina contextului,va raspund: DA sau NU .Da pt.ca versetul 17 este clar,fara posibilitate de interpretare.Nu pt.ca….ei,aici e aici.Dar puteti incerca.Eu nu am ignorat contextul Tocmai aceasta este problema: ca,desi Biblia il numeste in mai multe locuri pe Isus Dumnezeu,tocmai de aceea intelegem ca dumnezeirea Sa nu este de aceeasi natura cu a Tatalui,pt.ca ,in alte sute de versete Biblia il numeste pe Tatal ca fiind SINGURUL DUMNEZEU.Fiind persoane diferite,asa cum si dvs.sunteti de acord,nu pot sa fie doi Dumnezei.Rezulta,simplu si clar,ca Tatal fiind mai mare decat Fiul ,ca Fiul fiind „inceputul zidirii(creatiei) lui Dumnezeu,desi Isus este o fiinta divina,diferita de ingeri in esenta Sa ,are o dumnezeire diferita de a Tatalui,Isus nu este Atotputernic,pt.ca nu are competenta de a stabili ierarhia in cer si pt.ca A PRIMIT TOATA PUTEREA de la Tatal,deci nu o are in SINE,asa cum o are SINGURUL DUMNEZEU ADEVARAT,TATAL.Isus nu cunoaste Ziua Sfarsitului acestei lumi.Nu este deci omniscient,o alta caracteristica a SINGURULUI DUMNEZEU ATOTPUTERNIC,TATAL,IEHOVA.Isus spune : Eu fac ce vad pe Tatal facand.Pavel spune: „nu a gasit nimerit sa se faca pe Sine egalul Tatalui”.Isus nu a dorit acest lucru.Apoi: daca Isus ar fi Dumnezeu Atotputernic,putea Diavolul sa-i ceara: ” inchina-te mie” ?? Poate Dumnezeu sa se inchine cuiva ??
  Pavel spune: ” capul lui Christos este Dumnezeu”.Rezulta de aici cumva ca sunt co-egali,asa cum declama ipocritul Atanasie ??
  Un alt fapt deosebit de clar,irefutabil in cauza este acela ca „pe Dumnezeu nu l-a vazut nimeni”.Pe Isus l-au vazut multi oameni si DUPA ce a reprimit trup de slava ,Stefan l-a vazut in pozitie de glorie cereasca.A vazut doar „gloria lui Dumnezeu” pt.ca pe Dumnezeu nu putea sa-l vada ,dar ” si pe Domnul Isus la dreapta Sa”…adica pe Isus l-a vazut.
  Iata deci cum tocmai contextul Bibliei atat de „invocat ” de voi ne arata in modul cel mai clar diferenta de divinitate,de pozitie,de putere ,de cunoastere dintre Tatal si Fiul.
  De ce il numeste Biblia pe Isus Dumnezeu ? Pt.a intelege ca Isus nu este un simplu inger din miriadele existente;ca are un rol special in istoria Universului,ca Dumnezeu i-a dat,prin jertfa Sa rolul de Salvator,ca i-a dat TOATA PUTEREA IN CER SI PE PAMANT pt.1000 de ani,ca l-a facut Unic Mijlocitor,Mare Preot (Unic).
  Isaia il numeste Dumnezeu Tare,dar ramane unitarian.Isaia nu a abdicat de la credinta evreilor in UNICUL DUMNEZEU IEHOVA.
  Clericii adunati la Constantinopole in anul 382 pt.a statua dogma „sfintei treimi” si a o introduce in practica bisericii,avand sarcina expresa de la imparat care dorea o religie unica in Imperiu pt.o mai buna stapanire a locuitorilor (locuitori care credeau in proportie covarsitoare in triade de zei] ,nu au putut gasi referinte biblice pt.trinitate.Singura motivatie adusa in cauza a fost pluralul utilizat de scriitorii biblici precrestini pt.Dumnezeu: ELOHIM.Au ignorat faptul ca era un plural al Majestatii lui Dumnezeu,ca evreii si credinciosii antediluvieni erau profund unitarieni si ,sub povara sarcinilor imparatesti,au decretat trinitatea.
  Observati deci ca trinitatea nu are continuitate istorica iar daca Dumnezeu ar fi considerat ca trebuie sa se descopere progresiv omenirii,ar fi facut-o prin sfintii Sai,cei care au scris Biblia si oricum trebuia sa se intample aceasta INAINTE de terminarea scrierii Bibliei.Nu s-a intamplat asa,iar trinitatea nu are baze nici biblice( doar trageri la tema si niste texte apocrife,adaugate originalului),nici istorice,pt.ca,daca dvs.credeti in trinitate,Dumnezeul lui Avraam,Isac si Iacov nu este decat in parte Dumnezeul dvs.
  Daca aceste aspecte nu va sunt suficiente pt.a raspunde la intrebari,atunci eu,Marcu nu am ce sa va fac.
  Insa,Lipa draga,repet: daca nu-mi veti raspunde cu da sau nu la cele doua intrebari,eu voi ignora orice alte comentarii ale dvs.
  Ma amuza ca,in disperarea dvs.de a va dovedi erudit,veniti cu „argumente ” mitologice cu privire la cruce.Stimate domn: DE CE CRUCE PROVINE DIN LATINESCUL CRUX,DACA EXISTA INAINTE IN GREACA ?? Mai pomeniti dvs.UN SINGUR TERMEN BIBLIC care sa aibe origine latina (sigur in afara numelor romanilor) ??
  Ca se folosea si in sens de cruce…iar Koine este un dialect al limbii grecesti,este un dialect popular,vorbit in ultima parte a existentei acestei limbi si a trecerii treptate spre neogreaca.
  Cand facem o analiza etimologica,daca de exemplu in cazul limbii romane,analizam dialectul ardelean,daca luam cuvantul LABOS= CRATITA,analizandu-l,nu ne elucideaza nimic din limba romana,cuvantul fiind de origine maghiara.Niciodata specialistii nu-si stabilesc concluziile in baza unor analize pe limba populara.Poate fi facuta cel mult o analiza colaterala,dar nu una principala,care sa genereze concluzii.
  In concluzie,Lipa draga,astept raspuns la cele doua intrebari…sau ,pt.mine acest dialog SE TERMINA AICI.
  Ai de spus doua cuvinte:de doua ori da,sau de doua ori nu sau un da si un nu.De ce nu puteti ?

  Latino:
  1.Nu-mi raspundeti….Intrebarea este: CUNOASTETI UN SINGUR DUMNEZEU ADEVARAT,TATAL ?? -Ioan 17:3 DA sau NU ??
  A doua intrebare: AVETI UN SINGUR DUMNEZEU-TATAL ?? -I Cor.8:6.
  DA sau NU ??
  Prin raspunsul dvs.,imi spuneti de fapt nu,pt.ca afirmati ca „eu nu am probleme cu credinta in Tatal,Fiul si Duhul Sfant” .Dvs.nu,Biblia da.
  Va rog sa fiti serios si sa raspundeti cu da sau nu.Asa scrie in Biblie: DA AL VOSTRU SA FIE DA SI NU NU..ORICE ESTE PE DEASUPRA,VINE DE LA CEL RAU.Deci,Dinu: DA sau NU.
  2.V-am explicat despre Ioan 1:1,2.V-am rugat sa facem o analiza pe textul original din Codex.Chiar daca priviti textul fara a cunoaste limba,vedeti clar ca in text difera cuvintele care prezinta divinitatea Tatalui si a Fiului.
  Tradus asa ca in Biblia dvs.,textul intra in contradictie cu sute de alte texte biblice,ceea ce este absurd si incorect.Dar nu puteti sa faceti analiza,pt.ca va complaceti in propria dvs.ignoranta.
  Va rog sa cititi comentariul de mai sus cu atentie.
  Despre cum este Tatal „inceputul si sfarsitul… si cum este Fiul Ţinceputul si sfarsitul,…,am aratat.Degeaba…nici nu cititi.
  Dar…v-am rugat SA IDENTIFICATI BISERICA SI FORMA LEGALA SUB CARE FUNCTIONEAZA ACUM.SA NUMITI UN SEDIU DIN ROMANIA …Niet si aici,…nu sunteti in stare,ceea ce denota ca aveti o credinta personala,nu una „de obste” cum spune Pavel…de fapt,ca nu apartineti nici unei biserici.Acum…din nou divagati…ca Biserica lui Christos…Bine d-le,dar unde este UN SEDIU,unde sunt fratii dvs.,cum sunt ei organizati teocratic si cum predica Evanghelia pe intregul pamant? Daca fac aceasta,nu trebuia sa intalnesc si eu unul macar in orasul meu,care nu este unul mic ??
  Astept inca raspunsul clar.Daca nu il aveti si eu cred ca nu,atunci va rog sa aveti bunul simt sa nu mai criticati alte biserici.Intai sa puteti spune: eu,Dinu am gasit Biserica adevarata a lui Christos,va indemn sa veniti la Christos si Biserica Sa,care este aceasta si sa lasati lumea cu bisericile ei.Dar sa critici cand esti „frunza pe apa” este un gest de impietate rar intalnit.
  3.CINE ESTE ACEA MULTIME ?? V-am rugat sa o identificati,pt.ca este o profetie importanta despre viitorul nostru apropiat.
  Cheia este faptul ca acea mare multime VINE DIN NECAZUL CEL MARE.
  Inainte de Marele necaz,Isus vine pe nori( ahomemnon in gr.).Ce se intampla aunci? Toti cei nascuti din nou,care fac parte din Noul Legamant,vor fi rapiti la cer.Ei vor deveni intro clipa fiinte ceresti,superioare ingerilor,devenind regi si preoti in cer,alaturi de Pavel,Petru,Ioan ,Iacov ,Timotei,Tit etc.
  Atentie insa: cei din multimea din Apoc.7:9,10 VIN DIN NECAZUL CEL MARE.Deci…nu au fost rapiti.Cine sa fie oare ? V-am oferit un indiciu important care sper ca va va ajuta.
  Va rog insa sa fiti serios si sa raspundeti.Daca puteti,desigur..daca nu,nu-i bai…studiati si veti sti.Insa,stimate domn…nu criticati pana cand dvs.insiva nu cunoasteti Adevarul…si nu un Adevar personal ci unul al Bibliei.
  In ce priveste intrebarile dvs.,trebuie sa va spun ca iesirea din lume a fost una progresiva pt.poporul lui Dumnezeu.Dupa 1700 de ani de intuneric este explicabil…dar a iesit din lume in mod complet,la timp.
  Si,dvs.comiteti erori:
  -niciodata martorii nu au participat la razboaie
  -niciodata martorii nu au acceptat fumatul.Fumatorii nu erau excomunicati inainte de a intelege daca Biblia condamna acest obicei daunator.Insa,cei care fumau nu primeau privilegii,nu tineau teme in congregatie.Era considerat un viciu…,un pacat,dar nu un pacat grav.Acum este,pt.ca fumatul sau consumul de droguri este impotriva versetului: sa nu-ti necinstesti trupul.
  Despre cruce,problema s-a lamurit deabia cand fratii au avut acces la Codexuri.Stiti ca Vaticanul le-a ascuns cu strasnicie multe secole…
  Voi comenta cu placere TOATE aceste probleme ridicate de dvs.DUPA ce imi veti raspunde la cele patru intrebari.Acum v-am raspuns la cateva,pt.a va arata dispozitia mea in a va raspunde.
  Pt.ca dialogul sa capete utilitate,va rog sa-mi raspundeti clar ,fara echivoc,la intrebari.Sunt doar 4..la 2 spuneti DA sau Nu,iar la celelalte doua aveti cel mult cate 4 cuvinte de spus.Nu este greu…Curaj si succes !!
  Daca nu-mi veti raspunde insa,va spun pt.ultima data: dialogul nostru se termina aici.Voi comenta pe site,dar pe dvs.va voi ignora,pt.ca ,daca nu-mi raspundeti,nu putem dialoga.

 106. lipa on said:

  Biblia Il prezinta pe Dumnezeu ca o fiinta, care exista in trei persoane distincte – Tatal, Fiul si Sfantul Duh. Aceste trei sunt echivalente in putere, natura si eternitate. Poate ca putem intelege mai bine acest lucru daca facem o analogie cu apa. Apa poate exista in acelasi timp ca solid, lichid si gaz, tot asa si Dumnezeu exista in acelasi moment ca Tatal, Fiul si Sfantul Duh. Dumnezeu este unul in esenta cu trei caractere personale distincte, nu trei individualitati separate si distincte. Noi nu ne inchinam la trei Dumnezei.
  Dumnezeu se afla trei persoane distincte si egale intre ele, care exista in mod simultan: Tatal, Fiul, si Duhul Sfant. Biblia spune ca:

  1. Exista un singur Dumnezeu: Isaia 43:10; 44:6; Deut.4:35; 6:4; 1Tim.2:5, etc.
  2. Tatal este Dumnezeu: Filip.2:11-12; Ioan 17:3; 1Cor.8:4-6; 1Petru 1:3, etc.
  3. Fiul este Dumnezeu: Ioan 1:1,14,18; 8:58; Exod.3:14,15, Ioan 10:30; 20:28; Rom.9:5; Filip.2:6; Evrei 1:8; Isaia 9:6, etc.
  4. Duhul Sfant este Dumnezeu: Fapte 5:1-4; 13:2, comparati cu 1Cor.1:1; 2Cor.3:17 si cu Exodul 34:34; Matei 28:19.
  V-am mai sous ca nu putem continua sa ne contrazicem pe teme biblice din moment ce citim doua biblii diferite.Si eu va intreb despre cei care „au tradus” Codexurile si despre cei care au inteles biblia mai bine ca oricine in 1600 ani cei ‘doi unsi’ ai Societatii, unul acuzat de sperjur si unul pare ca predica invataturi „pagane” pana la moartea lui in 42.De fapt am uitat ca de fapt Frederick W.Franz care a fost al 4-lea presedinte al Turnului de Veghere esta cel care se raspunzator de munca de a a face ca versetele din TLN sa se potriveasca invataturilor WT. Acest ‘iluminat’ si ‘uns'(Franz) este cel care a prezis in ‘Viata eterna-in libertatea fiilor luiDumnezeu’,1966,p29-30,ca Isus Cristos se va intoarce in 1975.Asta este ‘religia adevarata’ care va este predicata de Martorii lui Iehova.
  Cu aceeasi dragoste,Lipa

 107. latino on said:

  Frate Lipa (permite-mi să te numesc așa), mi-ai luat vorbele de pe gură. Din păcate văd că nu se poate vorbi cu oameni care nu gândesc ci doar repetă robotic și mecanic ceea acest grup de tâlhari, mincinoși și apostați care se cunosc pe acest pământ ca proroci falși și mincinoși de la Watchtower le dau de mâncare chiar dacă nu poți fi sigur când este otrăvită (pt că schimbă doctrinele în funcție de lumina nouă…) Acest comitet de anticriști sunt cei care au înșelat atâția oameni sinceri și cu sete de Dumnezeu (ca și pe dl Marcu) și pe care i-au îndepărtat de Singurul care ar putea să le mântuiască sufletele… ce păcat că „ieșirea din lume” a fost așa de progresivă cum spun ei încât să „acopere” trecutul lor păgân și mizerabil cu astfel de pamflete care sunt crezute de toți…

  D-le Marcu
  Aceasta este învățătura voastră și a fost din totdeauna. FRICĂ – TEAMĂ DE SFÂRȘITUL LUMII – PROROCII FALSE ȘI MINCINOASE pt a le spune tuturor „haideți la noi căci nu există o altă posibilitate” – acesta a fost mesajul vostru din trecut și va rămâne pentru că nu aveți altă TEMELIE… nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care este pusă şi care este Isus Cristos. (1 Corintieni 3:11)

  Numai puțin de 33 de ani au trecut de când Franz a spus că în octombrie 1975 va fi:
  1. Bătălia armaghedonului
  2. Anihilarea bisericii catolice romane și a celorlalte cu excepția martorilor…
  3. Distrugerea puterii politice (a guvernelor mondiale)
  4. Începutul mileniului pe pământ

  Vă rog să priviți prin ochi unui biet martor care a avut credință că a găsit mântuirea și că această

 108. latino on said:

  Frate Lipa (permite-mi să te numesc așa), mi-ai luat vorbele de pe gură. Din păcate văd că nu se poate vorbi cu oameni care nu gândesc ci doar repetă robotic și mecanic ceea acest grup de tâlhari, mincinoși și apostați care se cunosc pe acest pământ ca proroci falși și mincinoși de la Watchtower le dau de mâncare chiar dacă nu poți fi sigur când este otrăvită (pt că schimbă doctrinele în funcție de lumina nouă…) Acest comitet de anticriști sunt cei care au înșelat atâția oameni sinceri și cu sete de Dumnezeu (ca și pe dl Marcu) și pe care i-au îndepărtat de Singurul care ar putea să le mântuiască sufletele… ce păcat că „ieșirea din lume” a fost așa de progresivă cum spun ei încât să „acopere” trecutul lor păgân și mizerabil cu astfel de pamflete care sunt crezute de toți…

  D-le Marcu
  Aceasta este învățătura voastră și a fost din totdeauna. FRICĂ – TEAMĂ DE SFÂRȘITUL LUMII – PROROCII FALSE ȘI MINCINOASE pt a le spune tuturor „haideți la noi căci nu există o altă posibilitate” – acesta a fost mesajul vostru din trecut și va rămâne pentru că nu aveți altă TEMELIE… nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care este pusă şi care este Isus Cristos. (1 Corintieni 3:11)

  Numai puțin de 33 de ani au trecut de când Franz a spus că în octombrie 1975 va fi:
  1. Bătălia armaghedonului
  2. Anihilarea bisericii catolice romane și a celorlalte cu excepția martorilor…
  3. Distrugerea puterii politice (a guvernelor mondiale)
  4. Începutul mileniului pe pământ

  Vă rog să priviți prin ochi unui biet martor care a avut credință că a găsit mântuirea și că această „mâncare a venit de la Dumnezeu”… și a așteptat împlinirea acestei minciuni care transmite frică diabolică și satanică în loc de dragoste și iubire. Acum este în mormânt pt totdeauna cu ceilalți câteva sute de mii care dacă s-ar întoarce de acolo… nici așa nu ați crede!!!
  Auziți cu urechile d-voastră falsitatea și înșelăciunea exact așa cum este știută și cunoscută societatea Watchtower pe pământ și nu cum vă spun „unșii” că este…

  Sper să nu știți doar greaca ci și puțină engleză sau spañola…

 109. marcu on said:

  Noi nu ne temem de sfarsitul lumii,Latino,pt.ca nu credem in chinuri vesnice.Voi sunteti cei care vorbesc fara sens despre un Dumnezeu care este IUBIRE,dar care chinuie vesnic miliarde de oameni.Franz era vicepresedintele WT,deci nu era autorul articolelor.Pt.acestea semna exclusiv presedintele inainte de a se forma Corpul de Guvernare.Mintiti cu nerusinare.Intrebat daca sfarsitul va fi in 1975,Knorr a spus : POSIBIL.Daca aceasta inseamna „profetie”,atunci eu sunt Obama…Insa nu ne vom intinde la vorba.Din pacate,VOI SUNTETI CEI CARE NU PUTETI RASPUNDE LA DOUA INTREBARI SIMPLE.Sunteti doi bieti dogmatici,care ,in afara faptului ca o tineti asa,fara sens inainte,cu aberatia trinitatii avand tupeul nemarginit de a contrazice Biblia care ne spune ca AVEM UN SINGUR DUMNEZEU -TATAL,aveti tupeul nemarginit de a nu crede in Dumnezeul stramosilor mei Avraam,Isac si Iacov…dar sa afirmati ca voi aveti credinta adevarata,nu cunoasteti Biserica lui Christos dar faceti pe teologii…mi-e mila de voi.
  Eu am incetat discutia,pt.ca nu-mi pot pierde timpul cu
  doi dogmatici irationali si neputinciosi,care aduc altora acuzatii cand ei sunt frunze pe apa…
  La buna vedere stimabililor…Lasati iubirea sa abunde,gasiti-va propriul drum,abia DUPA aceea indicati-l si altora.Cititi Biblia,credeti in ce scrie acolo…corelati credinta cu INTREAGA BIBLIE…nu speculati si „trageti la tema „versete…
  CREDETI IN DUMNEZEUL LUI AVRAAM,ISAC SI IACOV,pt.ca altul ADEVARAT SI ATOTPUTERNIC nu este.
  Cautati mereu versete care par a va da dreptate,ignorand faptul ca acestea trebuie puse in acord cu INTREAGA BIBLIE.Astfel va amagiti singuri,ramanand in intuneric!!
  Lasati critica si zavistia.Oare Pavel,Petru si ceilalti apostoli,cand vesteau Evanghelia acest lucru il faceau?? Criticau intruna pe cei din alte religii ?? Vedeti bine ca nu.Vedeti bine ca nu mergeti pe calea ingusta ci pe un drum gresit,ales de voi,asa cum credeti singuri,nu cum ne cere Tatal Iehova tuturor.
  Vreti sa mai discutati cu mine?? Raspundeti la intrebari Daca nu,va rog sa dovediti macar buna crestere si sa ne lasati in pace.Dumnezeu Iehova Tatal sa va calauzeasca !!!
  Din partea mea,numai bine !!!

 110. lipa on said:

  Sa amintesc celor care vor citi acest forum faptul ca fondatorii ‘religiei adevarate’Martorii lui Iehova sunt:
  Charles Taze Russel(1852-1916):
  A fost fondatorul impreuna cu N.H.Barbour a publicatiei The Herald of the Morning in 1978 iar dupa ce russel s-a despartit de Barbour Russel a format Zion’s Watch Tower Society iar mai tarziu i-a schimbat numele in Watch Tower Bible and Tract Society.
  -A prezis ca batalia de la Harmaghedon va avea loc in 1914.Aceasta batalie avea ca rezultat distrugerea puterilor mondiale si inceputul milieniului.A facut aceasta prezicere in Sudii,volumul II,pag.98-99,101 si in volumul III,pag.126 si 153.
  -A fost acuzat de sperjur pentru ca a sustinut ca era cunoscator al limbii greaca dar pus fata in fata cu texte in limba greaca a recunoscut ca nu cunpaste nici un cuvant
  -A vandut la suprapret ‘grau miraculos’ fara ca acesta sa aiba proprietati diferite fata de graul normal
  J.F.Rutherford(1869-1942)
  -In aceasta perioada
  -A afirmat ca lumea va lua sfarsit in cartea sa ‘Milioane din cei care traiesc acum nu vor muri niciodata’ in 1920,pag.89-90
  -In 1930 a construit un palat,Beth Sarim, asteptand ca profetii din trecut sa se intoarca si sa locuiasca acolo
  -In 1931 la o conventie din Ohio,le-a dat adeptilor lui numele de Martorii lui Iehova,pana atunci ei numindu-se ‘Studenti ai bibliei’
  -A sustinut ca Isus Cristos a murit pe cruce in volumul Impacare pagina 139 si 199
  -In perioada cand a fost presedinte,in ‘Anuarul Martorilor lui Iehova’1939 la pagina 185 prettinde ca invataturile societatii vin DIRECT de la Dumnezeu:”Ar trebui sa ne asteptam ca Domnul sa aiba un mijloc de Comunicare cu poporul Sau de pe pamant si el a aratat clar ca revista numita „Turnul de Veghere” este folosita in acest scop.
  -A murit la Beth Sarim in 8 ianuarie
  Nathan H. Knorr(1905-1977)
  -In perioada administratiei sale s-a publicat biblia TLN pana atunci Martorii au folosit versiunea bibliei King James sau American Standard
  -In aceasta periada Frederick W.Franz(pe atunci vicepresedinte) a fost raspunzator de munca de a a face ca versetele din TLN sa se potriveasca invataturilor WT.
  -In aceasta perioada Frederick W.Franz a prezis in ‘Viata eterna-in libertatea fiilor luiDumnezeu’,1966,p29-30,ca Isus Cristos se va intoarce in 1975
  -Doar din aceasta perioada si anume la inceputul anului 1970 un grup de oameni influenti i-au fortat pe presedinte si vicepresedinte sa accepte un grup de conducere format din 13 oameni
  Frederick W.Franz(1893-1992)
  -In urma prezicerilor neamplinite ale lui Frederick W.Franz societatea a recunoscut dupa CINCI ANI in numarul din 19 martie 1980 al revistei WT la paginile 17-18 ca sunt partial de vina pentru ca au scris in asa fel incat Martorii sa-si formeze o impresie gresita.
  -Pe langa cele mentionate anterior am sa redau raspunsurile aberante si fantastice ale lui Frederick W.Franz la un proces din 1943-Olin Moyle contra Watch Tower Biblie and Tract Society:
  Intrebare:Oricum,Iehova Dumnezeu este acum redactorul publicatiei,nu-i asa?
  Raspuns:El este azi redactorul publicatiei.
  Intrebare:De cat timp este El redactorul publicatiei?
  Raspuns:Inca de la inceput a calauzit-o.
  Acestia sunt CAPII ‘religiei adevarate’.Nu sunt de vina ‘lacheii’ care va opresc pe strada caci ei nu fac decat sa repete mecanic ceea ce aud si ceea ce sunt invatati.Sa-i iubim cum Cristos ne-a iubit pe noi.
  Lipa

 111. marcu on said:

  PS.Cred ca,inainte de a va mai adanci in acuzatii aduse noua,ar fi util sa cugetati amandoi la cuvintele spuse de Isus si scrise pt.noi de catre Matei 7:21 : „Nu oricine i-Mi zice Doamne,Doamne va ajunge in Regatul ceresc,ci acela CARE FACE VOINTA TATALUI MEU.
  Dvs.ati repetat intruna: cine are pe Fiul,are pe Tatal…Da,insa,iata ca nu este suficient sa declami aceasta.Nu-l poti avea pe Fiul fara a face voia Tatalui..Isus nu a spus :VOINTA MEA ci VOINTA TATALUI MEU.Daca nici cuvintele lui Isus nu va conving…de fapt,in mod sigur nu,pt.ca si la Ioan 17:3 tot Isus ne spune ca „viata vesnica este sa -l cunoastem pe Tatal ca SINGURUL DUMNEZEU ADEVARAT …” problema este ca avem doi moldoveni care se pare ca au invatat Biblia in mausoleul lui Stalin….si au dobandit curajul de a-l contrazice pe Isus,in timp ce-l declara Dumnezeu Atotputernic…Cercetati scripturile…in ele gasiti viata vesnica.Lasati-i pe Russel,pe Rutherford si pe Franz ori pe Knorr,pt.ca acesti oameni nici nu va dau mantuirea,nici nu v-o pot lua.Nici mie…de aceea prefer Biblia pt.orice discutie religioasa.Ar fi multe de spus despre biserici,in majoritatea acum sunt casatoriti „in Domnul” homosexuali de exemplu,dar treaba noastra este sa vestim Evanghelia,sa spunem ceea ce Isus ne-a invatat la Matei 10:7.Nu este mai bine sa faceti si dvs.acest lucru ?? Succes !!!

 112. marcu on said:

  Acest ultim post al dvs.d-le Lipa este plin de minciuni…Russel nu a fost martor al lui Iehova…El a fondat societatea,adica forma legala sub care s-a edtitat revista WT..care,acum nu mai este aceeasi,nici ca forma,dar nici ca si continut.Nu o sa intru insa in polemici cu un competitor subiectiv si las,care nu vrea sa raspunda la doua intrebari simple,fiindca trebuie sa abdice de la credulitati fanteziste.
  Oare iubirea va anima in astfel de comentarii ?? Sau Duhul Sfant ??
  Raspundeti va rog la cele doua intrebari,pt.a-mi da sansa de a va lamuri cu privire la trecutul organizatiei noastre,pt.a ma putea apara la atacurile si acuzatiile aduse.V-am promis ca NUMAI daca-mi veti raspunde vom continua discutia.

 113. marcu on said:

  Si..eu nu sunt lacheul nimanui.Am avut indoieli,am cercetat mult si multe,nu am gasit o organizatie perfecta pt.ca nici nu poate exista una ACUM,insa am gasit Adevarul.Cam tarziu,dar este bine si ii multumesc Tatalui ceresc pt.ca mi-a dat aceasta sansa.Daca insa dvs. cunoasteti o biserica mai buna,DUPA ce imi raspundeti la intrebari,chiar va rog sa-mi spuneti si mie care este aceea…
  Cu dragoste Marcu,rob al lui Christos,nu lacheu…

 114. lipa on said:

  Domnule Marcu,este problema si alegerea dumneavoastra ce credeti.Verificati domnule Marcu ininte de a spune ca sunt minciuni.Va mai repet cu multa dragoste incercati sa vedeti dincolo de o Societete.Oricat de imposibil pare pentru pentru dumneavoastra sa stiti ca Dumnezeu exista,este viu si adevarat si pentru cei care nu fac parte dintr-o societate cu asemenea capi.Nu am facut ultima postare pentru a primi acordul dumneavoastra ci pentru cei care vor citi acest forum,pentru ca ei sa cerceteze ‘religia adevarata’.Nu sunt legende domnule Marcu(pentru ca este prea scurt timpul in care s-au intamplat) sunt fapte care se pot verifica pentru cine doreste.Si pentru cine este deschis sa vada dincolo de o societate care raspandeste o religie falsa in baza unor scripturi modificate si a unei fituici,sunt adevaruri.Pentru ceilalti sunt minciuni, singurele adevaruri,asa cum a aratat si fratele meu in Cristos,Latino,si sunt cele venite de la Brooklyn.
  Treziti-va!Cu dragoste pentru dumneavoastra,in Cristos,Lipa

 115. marcu on said:

  Lipa….sunt siderat ca un om care nu poate sa raspunda la intrebari simple,are un curaj incredibil de a-si da cu parerea,adica de a condamna o organizatie religioasa pt.niste pretinse „profetii false”.
  Apoi,sunt siderat ca nici macar nu cunosti documentele „incriminate”.pt.ca TOATE ideile sunt preluate de pe net.
  Niciuna dintre publicatiile citate de catre dvs.nu au fost tiparite in limba romana.Deci,sursa dvs.de inspiratie este fie KGB-ul cu a lui campanie plina de falsuri si minciuni despre noi,fie alte articole de pe net.Eu opinez pt.a doua situatie.Am cautat acea „carte” a lui Franz in opisul din WT Library…dar nu am gasit-o nici macar in editia franceza.
  Ceea ce trebuie sa retineti este ca:
  -niciodata adevaratii crestini nu-si pierd timpul aruncand cu noroi in alte denominatiuni religioase.Pot aparea situatii cand,punctual si in defensiva sa facem astfel de aprecieri..insa scopul nostru este de a predica Evanghelia si de a manifesta iubire fata de semeni,nu ura si judecati.
  -niciodata un individ care are lacune mari in cunoasterea dar indeosebi in corelarea textelor Bibliei nu ar trebui sa intre in dezbateri teologice,dand explicatii „dupa ureche”…asa cum a fost aceea cu EL….dar mai ales alegand sa ramana la idei contrazise flagrant si repetat de Biblie asa cum este problema trinitatii.
  -un alt aspect este acela ca multi,printre care si dvs.se lanseaza in astfel de discutii avand drept „surse credibile” fie internetul,fie parerile altor comentatori
  -faptul cel mai condamnabil este interpretarea falsa pe care o faceti,numind explicatiile date unor texte biblice de catre diversi precursori ai MI ca fiind „profetii”.Noi nu profetim in sensul predictiilor,stimate domn,pt.ca nu pretindem a avea un asemenea dar.
  -cel mai condamnabil aspect este acela ca noi suntem numiti lachei ai WT Society…cand noi suntem singurii care studiem Biblia permanent si care,orice sustinem argumentam cu Biblia nu cu alte scrieri.
  De ce credeti ca este necesar sa aruncati cu noroi in noi? Cine va plateste pt.aceasta ??Nu ar fi mai util sa cititi cu atentie si sistematic Biblia…iar daca ati gasit o Biserica mai buna,sa promovati invataturile acesteia ?? Daca nu ati gasit-o…nu credeti ca este nepotrivit sa condamnati o Biserica existenta doar pt.ca nu sunteti de acord cu invataturile acesteia ??
  Sunteti in situatia unui om care,de indata ce a invatat sa citeasca,preda lectii celor de unde a invatat…
  Lipa…ati gasit hula si critica intre roadele Duhului Sfant ?? Si…vorbiti cu tupeu despre nasterea din nou…
  Astept totusi sa-mi raspundeti la cele doua intrebari,pt.a-mi da sansa sa va demasc acuzatiile mincinoase.

 116. lipa on said:

  V-am mai spus si va repet si repet tuturor care citesc ca nu pot sa reduc Biblia la doua versete, ci exact cum predicati dumneavoastra domnule Marcu, acestea trebuie corelate cu alte versete.Dar vorbim de doua biblii diferite dintre care una este tradusa de capii dumneavoastra.V-ati uitat pe link-ul pe care l-a postat Latino in care Franz profeteste sfarsitul lumii?De fapt contestati si imaginile clare cu Raymond Franz(nepotul lui Franz)vorbind despre MI si aveti aceeasi reactie:toate sunt minciuni,cineva il plateste, publicitate.Personal va creadeam un om inteligent care in fata dovezilor spune:”da am gresit”, dar se pare ca singurul adevar acceptat pentru dumneavoastra este cel venit de la Brooklyn.Pe mine da intr-adevar ma plateste cineva pentru incercarea de a demasca o religie falsa si anume Cristos, pentru ca nu o fac pentru a sustine vreo denominatie ci pentru a-l sustine pe Cristos.
  Cu dragoste,Lipa

 117. lipa on said:

  P.S. Daca nu a-ti gasit cartea in opisul WT asta nu inseamna ca nu exista.Daca s-au modificat Scripturile ce mai conteaza ca „s-a uitat” de cartea lui Franz?

 118. latino on said:

  Aruncați o privire la acest material.. este umila mea părere despre Biserica lui Cristos:

  Și pentru toți ceilalți ce citiți acest forum, cercetați cu atenție această societate care l-au dat afară pe Cristos, Mântuitorul nostru… vedeți din replicile domnului Marcu ce doctrină are (fără să-l acuzați pt că nu face altceva decât să împartă hrana ce-o primește mai departe). Citez din comentariul domniei sale: „Isus este o ființa divina,diferita de îngeri în esența Sa, are o dumnezeire diferita de a Tatălui,Isus nu este Atotputernic” – are o dumnezeire diferită???. Acesta este vreun verset din Biblie???. După cum știți cu toți și vedeți această probă:

  1. Ei acuză toate religiile și bisericile din lume spunând că sunt rătăcite și înșelate de Satan (iar când vorbești despre minciunile, profețiile false și doctrina anticristă pe care o profesează ei – te acuză că arunci cu noroi…)

  2. Ei susțin că trinitatea este o doctrină satanică și diabolică (din motivul că nu pot înțelege întruparea) dar pe de altă parte susțin că ei cred în Isus ca dumnezeu puternic și în Iehova ca dumnezeu atotputernic). Simpla mea întrebare este: În câți dumnezei crede Societatea Watchtower?

  3. Acuzațiile false aduse celor care cred că Dumnezeu a fost, este și va fi descoperit în persoana Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt sunt ne-adevărate pentru că noi nu suntem cei care credem în trei dumnezei ci in Unul descoperit revelat) în trei persoane. Dacă tot susținem că Dumnezeu este atotputernic „este ceva imposibil pentru El?”

  4. De Duhul Sfânt ce taine și mistere aduceți? Că este o forță? O putere activă? Doar gândiți-vă stimate domn că îngerii sunt creaturi spirituale care sunt folosiți de Dumnezeu și care vorbesc, simt, văd, aud… AU PERSONALITATE. Dacă susținem acest lucru despre îngeri, pe Duhul Sfânt îl reducem la tăcere ca forță și putere pentru ai nega divinitatea. Puteți să explicați cum acest lucru este posibil: să-l întristezi, să-l minți, să-i îndeplinești porunca și chiar să păcătuiești împotriva Lui așa încât să nu mai poți fi iertat niciodată…

 119. latino on said:

  D-le Marcu în ceea ce privește înțelegerea lui Dumnezeu aruncați o privire la spusele lui Pavel:

  așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Isus Hristos. (Tit 2:13).

  Aici falsa traducere de la Watchtower spune că Dumnezeu este Iehova și mântuitor – Cristos. Ei bine eu aș aștepta vizita marelui meu prieten, frate, profesor și tâmplar: Vasile – ESTE VORBA DE UNUL ȘI ACELAȘI. Ce este așa de greu de înțeles? Nu sunteți tată d-le Marcu? Dar prieten, frate…

  Vă trimit link-ul despre Franz să-l auziți… merită pe bune. Nu vă lăsați dus în eroare și rătăcit de acești mincinoși, anticriști și în-demonizați lideri ce aveți…

 120. latino on said:

  BISERICA LUI CRISTOS

 121. latino on said:

  Vă stăm la dispoziție pentru a vă ajuta d-le Marcu.

  Despre citatul din Ioan 17:3 – Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Cristos, pe Care L-ai trimis Tu. (Ioan 17:3) Aici repetați mecanic ceea ce ați primit de la unșii voștri. „să te cunoască pe Tine…” nu înseamnă „să asimileze cunoștințe despre Tine” – FALS stimate teolog… înseamnă SĂ-L CUNOȘTI!!! să ai o relație cu El – nu degeaba spune că va fi cu noi până la sfârșitul veacurilor și unde sunt doi sau trei adunați în numele său acolo va fi și Isus.

  Permiteți-mi să aplic această regulă de interpretare a domnului Marcu în contextul Bibliei. Domnia sa spune că Isus în Ioan 17:3 recunoaște că Tatăl este singurul Dumnezeu adevărat (și cu acest argument exclud divinitatea lui Cristos). Haide-ți împreună să aplicăm această regulă de interpretare și în Iuda 1:4 unde Scriptura spune așa:

  Căci s-au strecurat între voi unii oameni neevlavioși, a căror condamnare a fost scrisă cu mult înainte, care schimbă harul lui Dumnezeu în desfrâu şi-L neagă pe singurul nostru Stăpân şi Domn, Isus Cristos.

  Cu această falsă regulă de interpretare din Ioan 17:3, la ce concluzie ajungem d-le Marcu? Că singurul Stăpân și Domn este??????? Cum rămâne cu 2 Corinteni 3:17 unde Duhul este numit Domn.

  Faptul că Biblia spune că Isus singurul nostru Stăpân şi Domn atunci Tatăl nu este Stăpân și Duhul nu este Domn?

  Atât în Iuda 4 cât şi în Ioan 17:3, nu se aplică nici Tatălui, nici Fiului şi nici Duhului Sfânt exclusivitatea sugerată de cuvântul „Singurul” (singurul Dumnezeu, singurul Domn).

  Atenție mare studenți ai bibliei! Căci repetați toți vocea care vine din Brooklyn. Pericolul este mare. Așa cum au greșit, și au mințit, au speculat și au înșelat atâtea sute de mi de oamenii – unșii: Russel, Rutherford, Knorr, Franz… când cei care vă dau hrană azi greșesc… greșiți cu toții!

  Să le fie rușine celor care au înființat această doctrină de anticriști și în special „unsului” Franz care a fost folosit de diavol pentru a distruge mii și mii de familii și pentru a le arunca pe străzi după ce le-au luat banii de pe casele și firmele lor în 1975. Ce veți spune peste 50 de ani că nici Franz nu a fost martor a lui Iehova. Păi doctrinele anticriste ale lui Russel le aveți și astăzi, minciunile lui Rutherford au fost îngropate când au vândut „Casa Prinților” dar a rămas cartea lui: DE CE NU O PUBLICAȚI??? – doar Iehova i-a vorbit, nu? Knorr marele „teolog” care a tradus biblia în așa măsură să se potrivească cu anticristele lui Russel pentru ai continua lucrarea? V-au mințit pe toți și au să o facă până la sfârșit.

  Voi sunteţi de la tatăl vostru, diavolul, şi vreţi să îndepliniţi dorinţele tatălui vostru! El de la început a fost ucigaş şi n-a stat în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, el vorbeşte din ale lui, pentru că este mincinos şi tatăl minciunii! (Ioan 8:44)

  Fie ca dragostea lui Cristos Isus, Domnul și Mântuitorul nostru să fie revărsată peste inima d-voastră d-le Marcu și să găsească Dumnezeu credință în d-voastră pentru a vă mântui sufletul (în care nici nu credeți măcar…)

  Și, da! vă dau dreptate: Nu oricine-Mi zice: «Doamne, Doamne!» va intra în Împărăţia Cerurilor, ci doar acela care face voia Tatălui Meu, Care este în ceruri. (Matei 7:21) – Căci voia Tatălui Meu este ca oricine Îl vede pe Fiul şi crede în El să aibă viaţă veşnică, iar Eu Îl voi învia în ziua de pe urmă. (Ioan 6:40)

  Cel căruia îi pasă cu adevărat de d-voastră…
  Latino

 122. marcu on said:

  D-le Dinu…haideti nu se desparte….se scrie legat,impreuna.
  Dvs.devagati…ignorati…nu manifestati niciun fel de consideratie fata de competitor.Iubirea dvs.unde este,din moment ce NU AVETI BUNUL SIMT sa-mi raspundeti la cele 4 intrebari? De altfel,ati incercat un fel de raspuns:jalnic,cu iesiri din tema si interpretari.
  De exemplu,aduceti ca „argument” …”si-L neaga pe singurul nostru Stapan si Domn,Isus Christos”.Pai,stimabile: Stapan (CAP AL BISERICII) si DOMN (REGE) nu inseamna ca este,asemeni Tatalui…
  Pavel spune: NU A GASIT NIMERIT SA SE FACA PE SINE EGALUL TATALUI…
  Daca Isus nu a gasit nimerit aceasta,CINE SUNTETI DVS.SA GASITI NIMERIT ???
  Apoi: nu vreti sa raspundeti(pt.ca acele doua versete,dar si alte sute,numai ca nu are sens sa le citez pe toate) ARD TEORIA SATANICA A TRINITATII.DA ESTE O DOGMA SATANICA,PT.CA INTRA IN CONTRADICTIE CU BIBLIA,NEGANDU-L PE DUMNEZEUL STRAMOSILOR MEI,DECI PE DUMNEZEUL MEU,ADAUGANDU-I ALTI DOI.De ce nu credeau AVRAAM,ISAC SI IACOV IN TREIME??V-AM INTREBAT DE MAI MULTE ORI:PAUZA…
  CUM PUNETI IN ACORD FRAZA „NOI AVEM UN SINGUR DUMNEZEU-TATAL” CU TRINITATEA LUI ATANASIE,IOAN”GURA DE AUR”…ETC.???
  SIGUR CA BIBLIA NU SE REDUCE LA DOUA SAU LA DOUA SUTE DE VERSETE.
  DAR,DINU DRAGA,toate trebuie puse in acord.PUNETI DVS.IN ACORD IOAN 17:3 SI 1 COR..8:6 IN CU DOGMA TRINITATII SI…ATUNCI MAI VORBIM.DAR SA VAD CUM PUTETI PUNE IN ACORD ACESTE ENUNTURI ANTAGONICE…Nu mai divagati,gasind versete care par a le contrazice pe cele doua…pt.ca ,in realitate,BIBLIA NU SE CONTRAZICE.Deci…astept punerea in acord…
  Adica: putem oare sa avem UN SINGUR DUMNEZEU-TATAL si totusi inca doi iar Biblia sa nu se contrazica ?Putem cunoaste UN SINGUR DUMNEZEU ADEVARAT-ACELASI TATAL…si sa mai avem si pe Fiul si pe Duhul „CO-EGALI”??
  Cu BISERICA LUI CHRISTOS ati dat-o in bara rau de tot…Unde are UN SEDIU in Romania? Sub ce nume functioneaza ?? Cum si unde predica ei Evanghelia spunand: „IMPARATIA CERURILOR S-A APROPIAT” asa cum a cerut ISUS ??
  Credeti ca vointa Tatalui se reduce la Fiul ??Pai…vointa Tatalui pt.Enoh,Noe si stramosii mei a fost ca acestia sa-l cunoasca pe Fiul ?? Sau Dumnezeu si-a schimbat cumva voia Sa ??
  Nu m-ar mira sa-mi raspundeti ca da…din moment ce sustineti cu ardoare si absurd demn de Kafka si ca si-a schimbat identitatea….Din Tatal…s-a „multiplicat” in Tatal + Fiul + Duhul = Dumnezeu.Cum atunci este adevarat ca noi AVEM UN SINGUR DUMNEZEU-TATAL ??Adica noi,asemenea lui Enoh,Noe,Avraam…etc…asa avem, Dvs.nu,dar sustineti cu incapatanare ca dvs.ati gasit mantuirea…Astept Dinu…sa comentati punand in acord cele doua versete cu trinitatea…sau sa cereti traducatorilor dvs.”corecti” sa scoata din Biblie cele doua texte.

 123. marcu on said:

  LATINO..DINU DRAGA,AM ASCULTAT „DISCURSUL” .ESTE UN FALS,UN FALS GROSOLAN.Cred ca ar fi bine sa va verificati sursa,pt.ca Franz nu putea sa spuna cuvintele din „discursul” acela,iar traducerea este una mai mult decat „aproximativa”.Eu,in 1975 eram aproape de absolvirea liceului.Frecventam intrunirile MI in mod regulat.NU AM ASTEPTAT SFARSITUL ATUNCI MAI MULT DECAT IL ASTEPT ACUM Nici eu,nici ceilalti 50 de martori din oras.In anul 1942 a fost scrisa cartea „Adevarul va va face liberi”.Acolo era facut un calcul care ajungea la concluzia ca in anul 1962 se implinesc 6000 de ani de la crearea lui Adam.In anii 60, fratii au calculat din nou,ajungand la concluzia ca se implinesc 6000 de ani in anul 1975.Multi au presupus ca implinirea celor 6000 de ani inseamna sfarsitul acestui sistem.Dar nimeni dintre fratii unsi nu a spus asa ceva.Knorr a fost intrebat direct,raspunzand : POSIBIL.Era in anul 1968…Franz nu avea autoritatea sa editeze carti…nici sa le semneze.Deci nu a putut edita nicio publicatie,inclusiv cartea incriminata de dvs.
  Cat despre erorile facute de Russel…ce am eu cu Russel? Sunt eu discipolul lui ?? Nu…Russel are discipoli,care se numesc „Studenti in Biblie” si…nu sunt fratii nostri…nu au a face cu noi…Au ALTE invataturi.Noi am preluat firma,nu produsul ,draga Dinu.Firma Ford a cumparat DAEWOO Craiova.Dar nu produce Cielo…ci Ford.Este aceeasi firma,dar ALT PRODUS.Este ACEEASI REVISTA,DAR ALT CONTINUT.
  Eu nu sunt teolog,ci inginer…si nu vad ce rost au astfel de iesiri…Nici Knorr nu a tradus o iota din Biblie,pt.ca nu vorbea decat engleza,de asemenea nici el nu a fost teolog.
  Sunt erori impardonabile unui crestin …
  Ioan 17:3 nu se aplica Tatalui? Atunci incep sa cred ca suferiti de dislepsie…Nici I Cor.8:6 nu se aplica Tatalui ?? Nu vedeti cat de absurd si ilogic sunteti ??Cititi textul de la Ioan 17:3…
  Dvs. ati spus: nu se aplica nici Tatalui,nici Fiului.Nici Duhului Sfant( cu Duhul aveti dreptate)…Atunci ce se intelege din cuvintele lui Isus: VIATA VESNICA ESTE ACEASTA ,SA TE CUNOASCA PE TINE,SINGURUL DUMNEZEU ADEVARAT ( raspundeti…la cine se refera???) SI PE ISUS CHRISTOS,PE CARE L-AI TRIMIS TU.
  Iata ca se refera la Tatal ca singurul Dumnezeu Adevarat si la Isus,PE CAR EL (Tatal) L-A TRIMIS.Pai din ultima parte : PE CARE L-AI TRIMIS TU…nu rezulta clar ca textul SINGURUL DUMNEZEU ADEVARAT se refera la Tatal ??Cine l-a trimis pe Isus ??
  Kafka este un mic copil pe langa „teologul” Dinu…(asa…sa fie 1-1…).
  In concluzie,draga Dinu si dragi cititori: POSTUL VIDEO ESTE UN FALS…prelucrat probabil de niste „binevoitori”…poate de la KGB.
  Observati ca Dinu alias Latino,nu poate raspunde sau o face fara logica la intrebari simple.Ca bate campii cand ,in sfarsit,comenteaza ceva ( ex.Ioan 17: 3 si Iuda 4…).
  Nu stiu ce urmareste…..nici nu sunt curios.
  Astept sa puneti versetele cele doua in „acord” trinitatea…..d-le Dinu.

 124. marcu on said:

  Sa comentez acum primul dvs.post:
  1.NOI NU SPUNEM DESPRE NICIO RELIGIE CA ESTE A LUI SATAN.Nu acuzam ,nici nu criticam biserici.Daca avem un dialog,ne oprim strict la invataturi.Sutuatia este taman pe dos,ca sa ma exprim in dulsele dvs.grai: respectiv,TOATE celelalte biserici au „treaba” cu noi.Noi nu avem grija nimanui.
  Despre Tit 2:13…nu vreti sa analizam textul din Codex,pt.a vedea cine a tradus corect ??
  Repet DE CE NU VRETI SA FACEM ASTFEL DE ANALIZE pt . a vedea daca NWT este corecta ?? Pt.ca nu puteti.Nu stiti.Dvs.nu cunoasteti Biblia,cum sa reusiti sa faceti analize semantice pe texte in greaca veche ??Gasiti un cunoscstor.Va dau eu unul ,cu care am polemizat: Dr.teolog Petru Pruteanu.Stie ceva neogreaca…dar se descurca.Va poate ajuta.Il astept din nou cu placere …ca el,desi este dogmatic,cunoaste …si dialogul are substanta.
  CONCLUZIE: NU NOI CRITICAM,CI SUNTEM CEI CRITICATI.
  2.Noi credem in SINGURUL DUMNEZEU ADEVARAT,TATAL,IEHOVA.Avem UN SINGUR DUMNEZEU-TATAL,asa cum a avut si cum le-a scris crestinilor din Corint-Pavel.Isus este numit Dumnezeu,dar are o dumnezeire diferita.Nu credem in doi Dumnezei.Isus nu poate fi MARE PREOT ,MIJLOCITOR si DUMNEZEUL ATOTPUTERNIC…ar fi un impostor care ar mijloci intre noi si El Insusi.
  Societatea WT nu crede.Nu este o fiinta ci o persoana juridica.
  3.Eu nu va acuz.Biblia si istoria credintei in Adevaratul Dumnezeu o face.Daca nu credeti in Dumnezeul lui Avraam,Isac si Iacov,sunteti ANATEMA.Iar Avraam,Isac, Iacov,nu credeau in trinitate ca dvs.,ci in SINGURUL IHWH.
  4.Dvs., in ignoranta ce vad ca va caracterizeaza…cum puteti explica faptul ca un om se poate umple cu o alta Fiinta ? Cu Dumnezeu?? Pai…a fi plin de Duh Sfant,in acceptiunea dvs.inseamna a fi plin cu Dumnezeu….atunci ce esti? Dumnezeu ??
  De ce nu scrie nicaieri ca erau plini de Tatal sau de Fiul ??Pt.ca ar fi absurd,nu? Asa ar fi si cu Duhul Sfant,daca ar fi o fiinta.Apoi…dvs.spuneti,ca si Atanasie: Duhul Sfant este Dumnezeu.Va rugati in Tatal Nostru: Sfinteasca-se Numele Tau…
  Care este Numele Duhului Sfant ?? Ooo…am uitat: acolo va rugati TATALUI.Sigur ca,daca negam puterea infinita a lui Iehova…este un pacat mare.Cel mai mare.

 125. marcu on said:

  Lipa draga: Raymond Franz a fost acum cativa ani in Romania,la Cluj.A avut o asistenta minuscula…30-40 de persoane,cam la paritate neoprotestanti si apostati ,fosti martori.La un moment dat a iesit o cearta..Iar singurul scop al lui Raymond Franz a fost acela de a-si vinde cartile.El ne critica pe bani,Lipa…pe bani multi.Si-a „descoperit” omul talent de scriitor la 58 de ani…iar de atunci scrie „pe banda rulanta”,pt.ca o face pe contract si contra-cost.”Convingerile” sale sunt verzi si se numesc dolari…
  Omul a fost nemultumit pt.ca nu a primit privilegii …dar avea o mare problema: lipsa nastere din nou…lipsa ungere cu Duh Sfant…
  Si,Frederik Franz nu a scris carti…este o minciuna sfruntata.
  A lucrat la traducerea Bibliei,insa nu singur.
  Si,nu Lipa draga.Eu citesc zilnic Biblia,mai rar si mai putin publicatiile.Iar cand le citesc,o fac cu Biblia langa mine.Pt.a nu intelege ceva gresit…
  In anul 1975 eu urmam liceul si frecventam regulat intrunirile MI.
  Nu am asteptat sfarsitul mai mult decat azi…dimpotriva.
  Au existat frati care credeau ca va fi sfarsitul,insa nu pt.ca le-ar fi spus Franz,ci pt.ca si-o doreau ei foarte mult.Despre unii care sa-si fi vandut casele,nu cunosc.Si am sute de rude care sunt martori,zeci dintre ei facand peste 100 de ani de puscarie in total…Niciunul insa nu a procedat asa cum spuneti dvs.si Dinu.
  Nu credeti ca este mai bine sa analizam Biblia? Daca aveti indoieli,de ce nu vreti sa comparam Biblia cu Codexurile ?? De ce nu comentati faptul ca dvs.considerati Biblia dvs.ca fiind tradusa bine,cand gasim in ea zeci de contradictii ?? Apoi gasim texte apocrife…
  Va pun aceeasi intrebare ca si lui Dinu: CUM CORELATI IOAN 17:3 si I COR.8:6 cu trinitatea ??
  Astept raspuns si la celelalte doua intrebari…poate binevoiti a iesi din „pauza”….

 126. latino on said:

  Văd că tot patinați pe aceleași versete care v-au fost explicate dar nu le înțelegeți pentru că nu ați fost învățați să gândiți ci doar să memorați ca și roboții „hrana” ce o primiți de la Watchtower… Să vă dea Domnu revelație și acelui autointitulat „rob credincios” (care este cu totul altul decât cel despre care vorbea Isus) pentru a ajunge să înțelegeți cine este Isus și cât de mult dorește să faceți parte din turma Lui în locul unde a plecat să-l pregătească pentru noi.

  În legătură cu Ioan 17:3 „să te cunoască pe Tine…” nu înseamnă „să asimileze cunoștințe despre Tine” – înseamnă SĂ-L CUNOȘTI!!! să ai o relație cu El. Fiecare martor poate să asimileze cunoștințe despre Napoleon dar nici una dintre aceste cunoștințe nu se compară cu faptul de al avea, al simți aproape, a vorbi cu el și a avea o relație personală cu el. Sper să nu fie greu de asimilat această cunoștință…

  Dacă această regulă de interpretare o folosiți în acest verset pentru a spune că doar Tatăl este Dumnezeu este de interpretat și în Iuda 1:4 atunci că doar Isus este: STĂPÂN și DOMN. Așa scrie, nu? Răspundeți vă rog! Sau răspunde te rog dacă tot mă tutuiești…

  Și încă ceva… cine este Isus pentru voi? Ați postat pe acest forum că El este dumnezeu (are o dumnezeire diferită de Tatăl – deci recunoașteți că este dumnezeu… ați mai spus că nu este înger) Dar în doctrina voastră demoniacă și anticristă spune că Isus este arhanghelul Mihail. Vă rog să vă decideți.

  Ca să vă convingeți de Biblia falsă pe care o aveți de la „unși” analizați contextul din Romani care se referă la „Domn”: Căci nimeni dintre noi nu trăieşte pentru el însuşi şi nimeni dintre noi nu moare pentru el însuşi: dacă trăim, pentru Domnul trăim, iar dacă murim, pentru Domnul murim. Astfel, fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Pentru acest scop a murit şi a înviat Cristos: ca să poată fi Domn şi al celor morţi, şi al celor vii. (Romani 14:7-9)

  Aici anticriștii au introdus cuvântul Iehova pentru Domnul în versetul 7 și 8 dar cum rămâne cu contextul? Ce facem cu versetul 9. Uită-te te rog la interliniarul și codex-urile pe care le dețineți de la Vatican și veți vedea că Domnul (Kyrios) este scris în versetul 7,8 și 9. Nu trebuie să fi expert în grecă și să cunoști „limbile biblice” ca să îți dai seama că este ceva suspect în modul în care Watchtower a tradus acest pasaj. Și nu este singurul… Să vă spun de ce nu au fost consecvenți cu traducerea. Versetul 9 ar fi trebuit atunci să-l traducă așa: pentru acest scop a murit şi a înviat Cristos: ca să poată fi Iehova şi al celor morţi, şi al celor vii. (Romani 14:9)…

  Încercând să înlăturați divinitatea Fiului ați intrat în probleme mult mai mari decât ați crezut. Eu recunosc și cred într-un singur Dumnezeu dar tu Marcu dragă… acum zici că Isus este Mihail, creatura lui Dumnezeu, după aceea o întorci că este dumnezeu, dar inferior Tatălui. În câți dumnezei crezi înainte de a critica trinitatea ca fiind o doctrină satanică? Ce doctrină ai? Spune-ne cine este Fiul? Arhanghelul Mihail? Și dacă este cum este și Dumnezeu puternic și Părintele veșniciilor?

  De ce fiecare trebuie să cinstească (onoreze) pe Fiul așa cum Îl onorează pe Tatăl? Învață Wacthtower pe sclavii săi acest adevăr? ÎN EGALĂ MĂSURĂ TREBUIE CINSTIT FIUL CA ȘI TATĂL. Cel ce nu-L onorează pe Fiul nu-L onorează nici pe Tatăl, Care L-a trimis. (Ioan 5:23) Poate fi onorat Arhanghelul Mihail ca Tatăl?

  Suntem foarte interesați să ne spui mai multe despre Fiul că noi nu am asimilat atâtea divide cunoștințe ca tine. Spune-ne de ce este numit singurul Stăpân? De ce Isus știind care era cea mai mare poruncă, îl întreabă pe Petru: Mă iubești? Nu era normal să fi întrebat: îl iubești pe Dumnezeu? Toma când îl recunoaște ca Domn și Dumnezeu, Isus îi răspunde: „Ai crezut pentru că M-ai văzut? Ferice de cei ce n-au văzut şi au crezut” (Ioan 20:29). Oare ce a crezut Toma? Doar faptul că a înviat sau și mărturisirea ca Domn și Dumnezeu. Gândește că Isus nu l-a mustrat pentru că a luat numele lui Dumnezeu în deșert…

  Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă Cuvântul Meu şi crede în Cel Ce M-a trimis are viaţă veşnică şi nu vine la judecată, ci a trecut de la moarte la viaţă. (Ioan 5:24) – Despre ce judecată vorbește Isus și explică-mi te rog de la ce moarte trec și la care viață ajung.

  SUCCES

 127. latino on said:

  Și în legătură cu „bătut câmpii” și faptul că nu sunteți curios ceea ce vreau să spun, este caracteristic tuturor roboților și sclavilor societății Watchtower. Când nu înțelegeți ceva – nu gândiți dacă nu va venit „hrana” de la Brooklyn și dacă cineva în umilință încearcă să vă arate… ignorați și nu sunteți curioși cum ați și demonstrat-o.

  Domnul să vă binecuvânteze

 128. marcu on said:

  Latino,Dinu draga,eu v-am rugat sa puneti in acord cele doua versete cu trnitatea.Dvs…continuati sa divagati.V-am aratat ca Isus NU A GASIT NIMERIT SA SE FACA PE SINE EGAL CU TATAL.El nu,dvs.da.V-am aratat CU BIBLIA ca Isus NU ESTE ATOTPUTERNIC pt.ca:
  -nu are competenta in stabilirea ierarhiei ceresti
  -toata puterea I-A FOAT DATA DE CATRE TATAL,deci nu o avea IN SINE.
  -Isus SE SUPUNE TATALUI…poate binevoiti a-mi explica …se poate supune Atotputernicul cuiva ??
  -putea Satan sa-i ceara Atotputernicului:inchina-te mie ??
  LA NICIUNA DIN ACESTE EXCEPTII RIDICATE DE MINE IN DISCUTIE DVS.NU PUTETI RASPUNDE.
  A treia problema: Biblia ne spune despre Isus ca este : INCEPUTUL ZIDIRII(CREATIEI).
  Stimate domn: nu ma mai jigniti,va rog.Eu nu sunt „sclavul” nici „lacheul” WT.Eu va vorbesc DIN BIBLIE in mod esclusiv aici.Unde vedeti dvs.”interpretari”???? Unde vedeti dvs.”turnuri” ??
  V-am CITAT doua versete,pe enuntul carora v-am pus doua intrebari simple: SUNTETI DE ACORD CA TATAL ESTE SINGURUL DUMNEZEU ADEVARAT ASA cum scrie la Ioan 17:3 ??Da sau NU ?? SUNTETI DE ACORD CA NOI AVEM UN SINGUR DUMNEZEU-TATAL ASA CUM SCRIE LA I COR.8:6 ??? da sau nu ?? UNDE VEDETI CEA MAI MICA „INTERPRETARE” AICI ??V-AM RUGAT SA PUNETI in acord ACESTE VERSETE CU TRINITATEA.
  Mi-ati vorbit de Biserica lui Christos.Toate denominatiunile crestine se autodefinesc astfel.De aceea,v-am intreat care este adevarata Biserica a lui Christos in credinta dvs.,unde are un sediu in Romania unde si cum predica „lacheii” acesteia ca „Imparatia cerurilor este aproape” asa cum a cerut Isus sa faca adevaratii crestini…
  Dvs…pauza la toate acestea.
  V-am aratat ca,intrucat NU CREDETI IN DUMNEZEUL LUI AVRAAM,ISAC si Iacov,in fapt DVS.NU CREDETI IN ADEVARATUL DUMNEZEU.Si la aceasta exceptie dvs….pauza de tigara…
  Despre faptul ca unul dintre rolurile lui Isus este acela de Arhanghel=capetenie a ingerilor,nu inteleg ce aveti de obiectat.Biblia ne spune ca:
  -Isus il alunga pe Satan din cer
  -Arhanghelul Mihael il alunga pe Satan din cer
  Nu vedeti coincidenta ??
  Biblia ne spune ca Isus striga CU GLAS DE ARHANGHEL.Nu vedeti coincidenta ?? Biblia nu vorbeste de mai multi Arhangheli,ci de unul singur.Nu vedeti coincidenta ??
  Mihael inseamna in ebraica (sic)” care este ca Dumnezeu”.Cine este ca Dumnezeu ??? Cine ii seamana cel mai mult Tatalui ?? Nu vedeti coincidenta ??
  A-l reduce pe Isus la rolul de Arhanghel,este insa o impietate.Isus are multe si importante roluri,cele mai importante fiind acelea de Judecator si de Rege.Dar este si Capetenia sau Comandantul ostirii ceresti.In aceasta calitate si cu ajutorul ingerilor l-a alungat pe Satan din cer…
  Identificarea rolului de Arhanghel se datoreaza Bibliei,nu noua…iar noi nu-l limitam pe Isus la acest rol.
  Va rog sa nu ma faceti robot.Aici eu indemn la ratiune…iar dvs.sunteti incapabil de a purta o discutie teologica,pt.ca nu aveti raspunsuri ci discursuri.De ce nu faceti politica ?? Acolo va puteti etala „talentul” in voie…
  Va rog la modul cel mai serios:
  -raspundeti la intrebarile si exceptiile ridicate de mine
  -identificati Biserica adevarata
  Daca nu,imi pare rau,dar nu putem continua o discutie inutila… Astept sa terminati cu jignirile si sa dialogati…sa raspundeti sau sa recunoasteti-cinstit si crestineste-,cu umilinta si obiectivitate, ca nu puteti.
  Am incercat de mai multe ori sa va aduc la subiect.In loc de raspunsuri,mi-ati postat o „filmare” falsa…Daca Franz ar fi spus acele vorbe ,ramanea stadionul gol draga Latino.Cereti banii inapoi celui care v-a dat „facatura”…..
  NIMENI NU A SPUS : Sfarsitul va incepe la 5 septembrie….este o gogomanie fara seaman,o infamie,o minciuna menita sa discrediteze pe singurii care spun azi” Regatul cerurilor este aproape”,singurii care vestesc Evanghelia pe intregul pamant.O facem cu Biblia in mana….si nu predicam vorbele lui Russel sau altui om,ci ale lui Christos.

 129. lipa on said:

  Domnule Marcu,mie sa stiti ca-mi sunteti in continuare simpatic.Dumneavoastra vedeti peste tot o conspiratie impotriva MI si tot repetati ca inregistrarile si materialele sunt „lucraturi” a KGB.Ati pomenit de Kafka dar chiar dumneavoastra,MI, va identificati cu personajul din Procesul Joseph K. in care absolut nimeni nu ştie exact ce presupun acele procese intentate atât de brusc, nici funcţionarii şi călăii, care îşi fac doar datoria într-un ireproşabil spirit deontologic, fără să-şi cunoască superiorii sau motivaţiile muncii lor. O lume oarbă.
  Va readuc in vedere ca singurul adevar acceptat de dumneavoastra este cel care va este predicat, fara sa luati in considerare posibilitatea ca cineva dintre capii MI care au condus autoritar si singular Societatea sa fi facut intr-adevar o traducere care sa serveasca scopului lor.Tuturor MI li se spune ca nu fac profit,ca donatiile si/sau vanzarile acopera doar costurile de tiparire.Cum se face ca MI nu publice niciodata o declaratie financiara?Sa vedem intra-adevar profiturile.De aceea am sa raman strict la discutiile despre capii si invataturile Societatii si nu la divergentele care apar din doua biblii cu traduceri diferite.Vreau sa va spun ca mi se pare hilara afirmatia prin care Societatea se considera singura religie adevarata prin singurul motiv ca se numesc MI,nume pe care si l-au atribuit doar pentru a face corelarea cu Isaia 40:10,fara iar de atunci au proclamat ca singurul nume folosit pentru Dumnezeu sa fie Iehova.Cu toate ca se poate verifica ca pronuntia Iehova este pronuntia gresita a tetragramatonului IHWH ei MI continua sa spuna,ceea ce sunt obligati,ca numele lui Dumnezeu este Iehova.Cine nu crede lucrul acesta este exclus nu-i asa domnule Marcu?.La fel de hilara mi se pare si afirmatia MI ca din 1914 pana in 1919 Dumnezeu s-a uitat pe pamant si a ales Societatea ca fiind singura si cea mai curata dintre Bisericile lui Cristos . Toate acestea sunt invataturi biblice nu-i asa domnule Marcu. Lumini venite de la Brooklyn.mai fac o data apel la inteligenta dumneavoastra domnule Marcu….
  Cu respect si dragoste Lipa.
  P.S.:Imi cer scuze inca o data pentru toate cuvintele mele care v-au jignit,dar sa stiti ca nu erau indreptate catre dumneavoastra ci catre capii si invataturile WT.Imi cer scuze pentru toate cuvintele,dar nu pot sa-mi cer scuze pentru Cristos, Mantuitorul meu.

 130. lipa on said:

  Am sa mai adaug ceva:daca nu aparea TLN care sa se potriveasca invataturilor WT,ce discutii contradictorii purtam noi acum?De aceea fac din nou apel la inteligenta dumneavoastra,pentru a vedea ca invatatura dumneavoastra este invatatura Societatii WT nu a Scripturilor.Ce Biblie dumnevoastra si MI foloseati pana la „The New World Translation of the Christian Greek Scriptures” din 1950 iar mai apoi TLN din 1961?

 131. latino on said:

  Din păcate până nu vom soluționa această problemă, această istorie pătată, și mincinoasă pe care o are Watchtower (și despre care nu doriți să vorbiți) nu văd ce rost are să schimbăm tema acestui forum, stimate domn. Și sincer să fiu nu am nimic cu d-voastră (nu v-am făcut nebun sau că bateți câmpii…) am ceea ce am cu cei care au indus în eroare atâtea sute de mi de oameni și continuă să o facă și azi. Acest rob credincios autointitulat de ei însuși și care decid ce trebuie să repetați d-voastră. Dacă ei v-au spus că Isus este arhanghelul Mihail – toți ați răspuns cu amin și Domane ferește ca cineva să pună întrebări sau să nu fie de acord… știți că va fi exclus! Asta da dragoste!!!

  Vă rog rămâneți pe tema forumului și poate făcând cercetări amănunțite, veți înțelege că nu este și nici nu a fost ceea ce pare. Ieșiți din comoditatea spirituală în care ați intrat crezând că totul este rău, murdar, diabolic și rătăcit – afară de organizația Watchtower…

  Doar un mic argument în plus la ceea ce ați spus despre Isus. Sunt sigur că la fel ca d-voastră și ceilalți 7 milione de membri spun același lucru. Dar mi-a plăcut expresia d-voastră: Nu vedeți coincidenta??? Tocmai că am văzut multe coincidențe dar par să se asemene mai mult cu Dumnezeu decât cu Mihail.

  Cu doar un verset biblic care să spună literalmente că Isus este arhanghelul Mihail, eu sunt dispus să-mi schimb cristologia. Până atunci spune-le celor care vă hrănesc să „nu mai bată câmpii…”. Argumentele folosite de Watchtower sunt penibile dacă nu afară din tot contextul. Stimate teolog „Scriptura mărturisește despre El – Cristos… nu despre Mihail!

  Acum haideți să analizăm ceva împreună: Aceste minuscule asocieri pe care le spune Watchtower despre Mihail v-au dat dreptul să-l asemănați cu Isus, ba mai mult să spuneți că Isus este Mihail. Dar toate asocierile reale și adevărate care le spune biblia despre Isus (fiind foarte multe) le refutați cu câteva versete biblice care trebuie înțelese prin descoperire spirituală (revelație).

  Păi Dumnezeul Atotputernic este numit (dar am mai spus acest lucru…).
  ALFA ȘI OMEGA, ÎNCEPUTUL ȘI SFÂRȘITUL, DOMN, STĂPÂN, MÂNTUITOR, DUMNEZEU – afirmând despre Sine Însuși: CĂ NU ESTE ALT DUMNEZEU, MÂNTUITOR, STĂPÂN… dacă pe Isus, Biblia îl numește așa, să folosesc fraza d-voastră: Nu vedeți coincidenta ??? Sau v-ar da peste cap toată doctrină anticristă (și permiteți-mi să o spun). Este interesant faptul că și atunci când biblia spune: „ALB”, Watchtower zice: „ALBASTRU”…

  În ceea ce privește „regula eronată de interpretare” pe care o faceți literalmente în Ioan 17:3 aplicați-o și la Iuda 1:4…

  Dudul Sfânt să vă călăuzească și să vă aducă la dragostea lui Cristos pentru a cunoaște că: „dacă nu te vei naște din nou nu vei intra în Împărăția Cerurilor”. Vă rog să nu veniți aici cu speculațiile din Watchtower că această naștere din nou era doar pentru cei 144.000.

  Oricine crede că Isus este Cristosul este născut din Dumnezeu şi oricine iubeşte pe Cel Ce l-a născut iubeşte şi pe cel născut din El. (1 Ioan 5:1) – expresia: „oricine crede” – lasă pe cineva afară???

  Citiți cu atenție: Dar, la împlinirea vremii, Dumnezeu Şi-a trimis Fiul, născut din femeie, născut sub Lege, ca să-i răscumpere pe cei ce sunt sub Lege, pentru ca noi să primim înfierea. Iar pentru că voi sunteţi fii, Dumnezeu a trimis Duhul Fiului Său în inimile noastre, Duh care strigă „Abba!”, adică „Tată!” Astfel, tu nu mai eşti sclav, ci fiu, iar dacă eşti fiu, Dumnezeu te-a făcut şi moştenitor. (Galateni 4:4-7)

  Stimate domn: – Ați fost înfiat? Ați primit Duhul lui Cristos în inima d-voastră?

  Sper în Dumnezeu că Duhul Sfânt vă va convinge (doar El poate) să vedeți că păcatul din Watchtower nu este cel că nu cred în Tatăl (cum este cunoscut Dumnezeu în NT) ci: Şi când va veni El, va dovedi lumea vinovată cu privire la păcat, la dreptate şi la judecată. Cu privire la păcat: pentru că ei nu cred în Mine; (Ioan 16:8-9)

  Har și pace

 132. latino on said:

  Pentru Adrian si Violeta

  Felicitări scumpii mei frați și Domnul să vă aibă în pază familia prețioasă. Vă felicit pentru site și aș dori să mă comunic telefonic cu d-voastră pentru a vă întreba ceva mai personal cu pagina pe care o aveți. Ați putea fi de mare ajutor pentru noi.

  Mult har și pace

 133. marcu on said:

  Lipa…sunt consternat.Am deja experienta,intalnesc mereu opozanti feroce ai Adevarului ,insa dvs.sunteti un caz unic,patologic.
  Eu particip la orice discutie pe baza Bibliei.La discutii despre WT Society si „trecutul ei patat” nu particip pt.ca:
  -„dovezile” dvs.sunt facaturi abjecte,minciuni sfruntate…prelucrate in laboratoarele raului si raspandite de ciracii ateismului.In Romania lumea este mai evoluata,avem astfel de probleme in zone tot mai restranse,insa ,in general,lumea s-a lamurit si nu ne mai priveste ca pe niste extraterestri.
  -dvs.procedati in cel mai parsiv mod posibil;ne atacati lovind in morti,in precursori care nu se pot apara,fiindca sunt in morminte.
  -dezbaterile biblice le evitati categoric,iar cand mimati discutia,insirati zeci de versete fara legatura intre ele si fara legatura cu tema,asrfel „diluand” o dezbatere careia nu-i puteti face fata.Nu puteti raspunde la intrebari simple,cu da sau nu si vorbiti de nastere din nou ?Pavel a spus ca primul semn al ungerii cu spirit sfant este intelegerea scripturilor, a adevarului ,a cuvantului,inclusiv a tainelor lui Dumnezeu.Dvs…lemn tanase la cunoastere,dar vorbiti de botezul cu spirit sfant…
  – UNDE GASITI IN BIBLIE UN EXEMPLU CARE SA VA INDEMNE SA ARUNCATI CU NOROI INTRO ORGANIZATIE RELIGIOASA CARE VA DISPLACE ??
  Cand Isus mergea prin sate si orase…ii critica El pe farisei,pe saduchei,pe zeloti ori pe macabei? Acestea erau tmele Sale ,sau Adevarul??A spus El: mergeti si „puneti-i la punct” pe cei care nu cred ca voi ?? Sau a spus: Vestiti Evanghelia!! Spuneti:Regatul cerurilor s-a apropiat !!
  Iata cum,stimabile,sunteti pe nicaieri in raport cu Evanghelia.Veninul din ce duh il aveti ??
  -afirmati intruna minciuni: ca noi ne consideram mai buni,ca ne consideram singurii mantuiti…ca asteptam sfarsitul nu stiu cand…Nici pomeneala de asa ceva !! Noi nu avem nicio problema cu alte biserici.Dezbatem teme,idei,criticam delatiunea,ipocrizia,apostazia..dar NU CRITICAM OAMENI !!
  De aceea,imi pare rau pt.timpul pierdut…insa sper ca,daca totusi se gaseste un dram de bunatate in inima dvs.veninoasa,Dumnezeu va lucra astfel incat sa renuntati la astfel de practici,care numai biblice nu sunt…sa studiati Biblia,sa deveniti un crestin…ca acum pardon,dar comportamentul nu va recomanda a fi.Daca ma iubiti,nu ma jigniti va rog…nu ma considerati lacheu…nu mintiti,nu refuzati sa raspundeti ori sa comentati un Adevar clar numai pt.ca nu va convine.
  -Va rog sa nu mai jigniti poporul evreu,greu incercat,cu nepasarea afisata in raport cu Dumnezeul lui Avraam,Isac si Iacov.
  Ati „completat” Atotputernicia…aveti un Dumnezeu diferit de al stramosilor mei,dar sustineti cu tupeu ca dvs.credeti corect…
  ASADAR,draga Lipa: VA STAU LA DISPOZITIE ORICAND PT.DISCUTII BIBLICE,insa in astfel de zoaie nu vreau sa intru.Sper sa nu mai intrati nici dvs….DUMNEZEU SA VA CALAUZEASCA PASII !!!

 134. marcu on said:

  P.S.Am facut o omisiune regretabila: Comentariul de mai sus se adreseaza si lui Latino.In special lui…

 135. lipa on said:

  Pentru a putea discuta despre teme biblice va trebui sa discutam din acceasi Biblie,iar biblia mea nu este TLN.TLN este cuvantul Societatii nicidecum Cuvantul lui Dumnezeu.Spuneti ca atac oameni morti care nu se pot apara dar ceea ce atac eu este de fapt invatatura care au dat-o acesti oameni morti pentru ca invatatura lor omoara in continuare.Acum vad ca deranjeaza faptul ca atac pe cei care au pus temelia Societatii motiv pentru care incepeti atacul la persoana.Eu imi cer scuze iar pentru cuvintele cu care v-am jignit personal si va repet ca va stimez in continuare dar fara sa cercetez de la cine vin invataturile nu pot sa cred ca ceea ce spuneti dumneavoastra este corect si adevarat.Eu va intreb ca un om din afara pot eu crede invataturile unei societati cu asemenea predecesori?Niste predecesori care se inchinau lui Cristos si spuneau ca acesta a murit pe cruce(Rutherford), ca mai tarziu sa nege acest lucru o data cu venirea unei noi lumini, lumina noua care a dus si la aparitia TLN pentru a fi mai aproape de invatatura societatii.Eu cred ca s-a primit „o lumina noua” dar nu de la Dumnezeu.Haideti domnule Marcu sa vorbim si sa comentam versete biblice din biblii aparute inainte de aparitia TLN, biblie din care invatau si precursorii MI inainte de 1950 si 1961.Dumneavoastra a-ti spus ca a-ti cercetat mult, inca de la 5 ani…Din ce biblie?
  Spuneti ca tot ce va spun sunt minciuni, daca v-as face rost de cartea aceea pe care dumneavoastra spuneti ca nu o gasiti si v-as arata negru pe alb ce scrie acolo a-ti crede sincer ca invataturile WT nu sunt altceva decat minciuni sau ve-ti nega spunand ca este o facatura a KGB sau a nu stiu cui acea carte?
  Imi mai spuneti spuneti ca jignesc poporul evreu,ceea ce nu este deloc intentia mea, dar va intreb pe Cristos cine la rastignit?Si oare poporul evreu nu crede astazi,ca si dumneavoastra de altfel,in YHWH.Nu inteleg de ce mai predicati Evanghelia lui Cristos daca vreti sa nu suparati poporul evreu.Pentru ca din cate stiu eu poporul evreu inca il asteapta inca pe Mesia. Dumneavoastra si eu stim ca Mesia a venit, contrar celor ce traiesc inca dupa legea mozaica, conform cu Tora ,Misna si Talmud.Nu vreau sa pornesc un razboi sfant si nu vreau sa denigrez poporul Israel.Ceea ce face ruptura intre iudaism si crestinism este Isus Cristos.Daca eu jignesc poporul evreu cu Isus Cristos care este Mesia atunci si dumneavoastra o faceti domnule Marcu.Si acum ma rog ca Dumnezeu sa NE calauzeasca pasii nu sa va calauzeasca pasii domnule Marcu, pentru ca nu „numai noi” avem nevoie de calauzire ci si dumnavoastra.
  Cu drag,Lipa
  P.S.Nu am nici cea mai mica idee de ce credeti ca eu sunt moldovean,nu ca as avea vreo problema daca as fi,dar pentru a va satisface curiozitatea va spun ca sunt din Romania, ardelean,din judetul Cluj.Asta iar nu ma face mai prost sau mai destept.

 136. latino on said:

  Am urmărit comentariile d-voastră de pe acest forum și vi s-au explicat cum nu se poate mai clar nelămuririle pe care le aveți în ceea ce privește divinitatea Fiului și Duhului Sfânt (pt că în ceea ce privește Tatăl… suntem de acord). Astăzi m-am rugat pentru d-voastră și îmi cer scuze pt faptul că nu ați „văzut” ceea ce am spus. Problema nu este a d-voastră, chiar vă apreciez interesul și râvna pentru adevăr… Sunteți aproape de Împărăția Cerurilor.
  Problema este a „lor”. Cei pe care ia-ți situat mai presus de toți (acceptându-i ca „unși autointitulați” și cărora vă supuneți în totalitate chiar și atunci când greșesc. Apropo, există vreun punct doctrinal în învățăturile de la Watchtower cu care să nu fiți de acord?

  În legătură cu Dumnezeul lui Avraam,Isac si Iacov… trebuie să schimbați NT mai mult decât ați făcut-o, pt că era și a lui Toma: Domnul meu și Dumnezeul meu… și pentru Pavel, Ioan, Petru…

  Nu noi, d-le Marcu, nu noi avem trei Dumnezei ci UNUL SINGUR revelat întrei persoane. El are această putere și chiar dacă nu o înțelegeți asta nu înseamnă că nu există. Watchtower a adus învățătura politeistă în lume. „și Cuvântul era un dumnezeu”… adică altul? Deci sunt doi? Ați spus că aveți credință că Isus vă este: Domn, Rege, Stăpân și chiar Dumnezeu (un dumnezeu, bine…) după aceea spuneți că este creatură, că este Mihail… vă rugăm frumos gândiți-vă.

  A creat Dumnezeu un alt Dumnezeu? A creat Stăpânul un alt „singurul Stăpân”? A creat Începutul un alt Început? – sunt nedumerit d-le Marcu. Chiar nu vedeți ce doctrină păgână v-a băgat pe gât cei autointitulați „robul credincios… cui?” Este o doctrină păgână credința în doi sau trei dumnezei.

  Deci pentru a clarifica acest lucru: creștinul este un ROB a lui Cristos și face parte din Biserica lui Cristos, mărturisindu-l pe Cristos, trăind pentru El și murind pentru El. Fiindu-i martor. Este anti-biblic spunând „sala regatului” sau „martor a lui Iehova”.

  Nu uitați: Toate au fost făcute prin El si pentru El – inclusiv d-voastră și ceilalți 7 milioane de martori (sinceri, devotați, sârguincioși și chiar însetați de Adevăr) dar rătăciți de un mic grup de oameni din Brooklyn, autointitulați sfinți, cu ungerea Duhului Sfânt și singurii care pot să explice Biblia. D-voastră ați crezut, ba mai mult când se răscolește trecutul lor – închideți ochi, când se aduce o dovadă că au greșit – nu comentați nimic… la fel ați făcut cu „Eu sunt învierea şi viaţa. Cel ce crede în Mine va trăi chiar dacă moare. Şi oricine trăiește şi crede în Mine nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta”? (Ioan 11:25-26)

  O creatură poate mântui? Crezi că Isus nu era conștient de aceste cuvinte? El este învierea şi viaţa? Cel ce își pune credința în El va trăi chiar dacă moare? Tu și eu trăim – este o realitate, dar diferența este în ceea ce credem. Eu cred în El, îl cinstesc pe El, îl am pe El și aș muri pt El… judecați-mă d-voastră d-le Marcu.

  Isus Cristos să fie cu d-voastră până la sfârșitul veacurilor. Și dacă acest lucru va fi adevărat și în același timp este și cu mine și încă 1 milion de oameni în același moment în locuri diferite, ați recunoaște omniprezența Lui? Dar omnipotența?

  CU DRAGOSTE

 137. latino on said:

  Frate Lipa, ce părere ai despre Isaia?:
  „Un glas strigă în pustie: «Pregătiţi calea lui IHWH, neteziţi cărările Dumnezeului nostru! (Isaia 40:3)

  …și împlinirea în glasul lui Ioan:
  „Pocăiţi-vă, pentru că Împărăţia Cerurilor este aproape!” El (FIIND CINE???) este acela despre care s-a vorbit prin profetul Isaia, care zice: „Un glas strigă în pustie: «Pregătiţi calea Domnului, neteziţi-I cărările!»” (Matei 3:2-3)

  Noapte bună

 138. marcu on said:

  Lipa…eu nu atac pe nimeni.Problema nu este nici Biblia,pt.ca NIMENI nu a putut demonstra ca avem o reala problema cu BIblia NWT.
  Daca veti accesa site-ul „REFLEXII” veti citi o dezbatere pe care am fost onorat sa o fac cu un domn care de asemenea ataca traducerea pe care noi o utilizam acum.Inainte de NWT am lucrat cu tr.Cornilescu-Revizuita,iar eu de obicei am in geanta ambele traduceri,pt.a nu pierde timpul cu scepticii:citesc de unde le convine…important este sa asculte.Un profesor pensionar,ateu,mi-a cerut sa-i citesc dintro Biblie veche.Aveam la mine tr.Galaction-1918,una din traducerile in care gasim Numele lui Dumnezeu-IEHOVA.
  I-am citit versetele despre „suspendarea pamantului in gol” si despre faptul ca pamantul este rotund(Iov si Isaia).L-am intrebat: de unde stiau acestia lucruri „descoperite”de stiinta secole sau mii de ani mai tarziu.Nu se mai declara ateu…
  Sa revin acum: scuze pt.confuzia cu originea ,dar Lipa este un cuvant neaos moldovenesc,iar dvs.aveti o exprimare specifica acestora..moldovenilor de peste Prut,inclusiv intoleranta acestora.In fond,am multi prieteni acolo,am studiat Biblia cu persoane din Chisinau si Balti,fapt pt.care am fost „gratulat” cu invective din belsug de catre un protopop de acolo,unul cu nume corect…se numeste Capra.
  Eu sunt din Deva draga Lipa si acum imi explic -cred – de ce aveti aceasta „inversunare”: pt.ca acolo,la Cluj, sunt foarte multi martori….
  Vrajeala cu Toma versus Avraam Isac si Iacov nu „tine”,indeosebi la mine,un semit.In cultura semita era o cutuma sa numeasca „Dumnezeu” pe orice fiinta cereasca si nu numai….Avraam i-a numit IEHOVA pe cei trei ingeri,insa fara a face confuzii ,avand in continuare UN SIGUR DUMNEZEU-TATAL,IEHOVA.In Ps.82:1-6 niste judecatori sunt numiti dumnezei.IHWH i-a spus lui Moise: te fac dumnezeu pt.faraon.Acestea,cu Toma etc., sunt gaselnite ieftine…pe cand faptul ca dvs.NU CREDETI IN DUMNEZEUL LUI AVRAAM,ISAC SI IACOV ESTE UN FAPT CERT,CLAR,DE NETAGADUIT.Jigniti poporul evreu si mai si declamati: eu sunt rob al lui Christos!! Sunt „trei-intrunul!! Nu,stimabile: este NUMAI UN SINGUR IEHOVA.Sa retinem ca Biblia nu spune doar:ESTE UN SINGUR DUMNEZEU,ci ne spune clar pt.oricine : UN SINGUR IEHOVA,referindu-se la El nominativ,dupa principiul „o persoana = un nume”…apoi: UN SINGUR DUMNEZEU-TATAL,exprimarea aceasta lovind „in moalele capului” absurda dogma a trinitatii.De aceea nici nu comentati,pt.ca nu puteti.De ce scrie Pavel:UN SINGUR DUMNEZEU-TATAL?? De ce a spus Isus despre Tatal ca este „singurul Dumnezeu Adevarat”???
  De ce dvs.va bateti joc de cuvintele Mantuitorului?? De ce cautati „argumente ieftine” si speculative din care sa reiasa ceea ce Isus a nu a spus: ca ar fi egalul Tatalui ??Dimpotriva,El nu a gasit nimerit sa se faca pe Sine egalul Tatalui …asa scrie in Biblie.Dvs.va straduiti sa demonstrati contrariul.DE CE,LIPA ??
  De ce promovati o dogma aparuta in sec.IV e.n.,dupa ce biserica a imbratisat „pe banda rulanta” invataturi eretice??
  De ce, cu toate ca nu credeti in Dumnezeul lui Avraam,Isac si Iacov,tipati din toti rarunchii : eu cred in Tatal,Fiul si Duhul Sfant..sunt trei dar totusi Unul ???!!
  Daca studiati putin,veti observa ca,practic,toate popoarele din jurul Izraelului credeau in triade de zei,numai evreii credeau intrun singur Dumnezeu-IEHOVA,fara „adaugiri”….evreii au fost si sunt PROFUND unitarieni.La fel sunt si verii nostri ,urmasii lui Ismael,arabii.Candva erau influentati de politeism,dar ,din sec.VIII,sunt unitarieni in modul cel mai ferm.Ei sunt urmasii lui Avraam si au acelasi Dumnezeu pe care il avea stramosul lor si al meu.Ne straduim acum sa le predicam Evanghelia,pt. a crede in jertfa lui Christos.
  Nu noi spunem ca Isus este creat,ci Biblia:Coloseni 1:15-17.
  Ca este Mihael,nu asa am spus.Rolul de Arhanghel,capetenie a ingerilor (aceasta inseamna arhanghel) este unul dintre numeroasele pe care le are Isus in istoria universala.Isus nu poate fi redus la Mihael…ar fi o impietate,iar eu nu fac aceasta,desi dvs.”pedalati”si aici in van…
  Inchei,amintindu-va cuvintele lui Isus din Marcu 10:17,18.Draga Lipa: daca El a considerat asa,dvs.de ce o faceti pe dos??

 139. marcu on said:

  Latino: Isus este CALEA spre IHWH.Dvs.distorsionati…Da,in Isus s-a implinit versetul..pt.ca Isus este Calea nu pt.ca ar fi IHWH.

 140. latino on said:

  Aș dori, dacă tot susțineți sus și tare că Biblia voastră este cea mai autentică, să-mi dați vă rog numele și prenumele celor care au tradus-o din manuscrisele originale și unde au terminat doctoratul în teologie și când. Și vă rog nu veniți cu „pamflete” ieftine de la Watchtower Society care susțin că: „noi nu dăm numele lor pentru că nu le facem publicitate… suntem umili” să le-o spună și lui Pavel, Ioan, Luca sau Petru… SAU IEI NU AU FOST UMILI?

  Deci fără dar și poate faceți-mi rost de aceste nume să pot vedea unde au terminat pregătirea lor teologică în greacă, ebraică și arameică pt că eu (și noi să vorbesc în numele tuturor) nu pot să-mi pun viața veșnică în mâinile unor autointitulați mai nou „doctori în divinități și teologie” (ca și Russel) dovedindu-se mincinoși și falși.

  Deci dacă d-voastră nu aveți frică că veți fi „exmatriculat” investigați pt noi aceste nelămuriri și dacă tot o faceți, încercați să-mi procurați cartea: „Milioane ce trăiesc azi nu vor muri niciodată” și „Viața veșnică în mâinile fiilor lui Dumnezeu” – ar fi o minune și scrierile lui Russell dar cu astea două mă mulțumesc și cu numele unșilor care au tradus biblia voastră.

  Succes în căutările voastre și mare grijă cum o faceți că vă pot da afară din oraganizație și veți pierde „mântuirea închipuită”…

  Cu stimă,
  latino

  Și nu încercați din nou cum vă stă în caracter să ascundeți (dacă aveți ce) aceste adevăruri – scoateți-le la lumină… „la cea nouă”… Aleluia!

 141. latino on said:

  Și dacă tot veni vorba de ADEVĂR răspundeți-mi cu „da sau nu” aceste simple întrebări:

  1. Dacă azi 2010, ați învăța doctrinele din 1920 ați fi expulzat din organizație ca apostat, păgân și învățător fals??? – da sau nu?… lăsați „lumina” că sunt întrebări simple. Nu le evitați co doar asta cereți tuturor.

  2. Ar expulza pe acel martor organizația din 1920 dacă ar învăța doctrinele prezente ale societății de azi?

  3. Au murit mii și mii de martori sinceri CREZÂND și ÎNVĂȚÂND pe alți greșelile de la Watchtower în comparație cu ceea ce învățați azi?

  4. Sunteți sigur că nu se va întâmpla cu d-voastră la fel peste 50 de ani?

  5. Sunteți sigur că dintre cei 144.000 de MI „născuți din nou” cu adevărat sunt în cer chiar dacă au murit CREZÂND și ÎNVĂȚÂND doctrine false în comparație cu ceea ce se învață astăzi la Watchtower?

  6. Sunteți de acord cu primul președinte Russell care susține că oricine citește biblia fără cărțile lui (Studiul Scripturii) în 2 ani va intra în întuneric. Turnul de Veghe 9-15-10 pag.298

  7. A spus Pavel și Sila că temnicerul (eu și orice om aflat în păcat) trebuie să creadă în Tatăl și Fiul pentru a fi mântuit, să înceapă un studiu biblic sau să se unească unei organizații religioase sau să creadă în Fiul? – Fapte 16:31

  8. În acord cu 1 Ioan 5:12, 13 găsim doar două categorii de oameni. Cei care cred în Numele Fiului și cei care nu cred. Din ce categorie faceți parte?

  9. Dacă ați răspuns „din prima” știți și credeți că acum, azi aveți viață veșnică?

  Dacă ați răspunde cu sinceritate aș putea să-mi dau seama ce credeți azi…

  8.

 142. lipa on said:

  Abil ca intotdeauna,domnule Marcu evitati un raspuns clar…Daca va fac rost de cartea pe care nu ati gasit-o dumneavoastra….Poate ne vedem la Deva la inaugurarea Kaufland din august…
  Si acum sa vorbim din Cornilescu despre 3 in 1
  Ioan 1:1
  „La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu.”
  Geneza
  1 La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul.
  2 Pământul era pustiu şi gol; peste faţa adâncului de ape era întuneric, şi Duhul lui Dumnezeu Se mişca pe deasupra apelor.
  26 Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpânească peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul şi peste toate târâtoarele care se mişcă pe pământ.”
  „Iată că omul a ajuns ca unul din Noi, cunoscând binele şi răul. Să-l împiedicăm, dar, acum ca nu cumva să-şi întindă mâna, să ia şi din pomul vieţii, să mănânce din el şi să trăiască în veci.”(observati pluralul)
  Ioan 3
  17 Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El.
  18 Oricine crede în El nu este judecat; dar cine nu crede a şi fost judecat, pentru că n-a crezut în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu.(credinta in Cristos nu mai duce la judecata)
  Ioan 14
  9 Isus i-a zis: „De atâta vreme sunt cu voi şi nu M-ai cunoscut, Filipe? Cine M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar: „Arată-ne pe Tatăl”?(Egalul tatalui)
  Eu cred ce scrie Biblia fara interpretari pentru ca nu ma cred mai presus de Dumnezeu.Daca cred in Cristos cred si in Tatal,daca nu cred in Cristos nu cred nici in Tatal.IN CRISTOS nu prin Cristos.Asta cred.Exista un singur Dumnezeu Tatal cred acesta.Exista un singur Alfa si Omega,un singur Pastor,un Singur Mantuitor-cred aceasta si in scripturi si Dumnezeu-tatal si Isus au aceste atribute.Nu exista trei dumnezei asa cum doriti dumneavoastra sa speculati ci exista un singur Dumnezeu revelat in trei persoane TATAL,FIUL si DUHUL SFANT.Eu tratez foarte serios Biblia cand spune despre ISUS ca este Cuvantul lui Dumnezeu.Dumnezeu a vorbit prin Cuvant.Acest ISUS(Cuvantul lui Dumnezeu)este acelasi ieri azi si in veci de veci.Folosindu-va logica prin cine a vorbit Dumnezeu inca de la inceput?Prin Cuvant.Cine este Cuvantul?Isus,Cuvantul lui Dumnezeu care s-a intrupat si a locuit printre noi.Deci prin cine a vorbit dumnezeu?Prin CRISTOS.Si cuvantul Lui este la fel ieri,azi si in veci de veci.Cristos a venit la ai SAI,dar ai SAI nu L-au primit.La ai SAI,la poporul lui Dumnezeu.Al cui este poporul al lui Cristos sau al lui IHWH.A Lui Cristos si al lui IHWH pentru ca
  Coloseni 2
  9. Caci in El locuieste trupeste toata plinatatea Dumnezeirii.
  Cam asta spune traducerea Cornilescu,In Cristos, care este la fel IERI,AZI si IN VECI VECILOR locuieste trupeste toata plinatatea Dumnezeirii.
  Cu drag domnule Marcu.Si nu uitati ca TLN a fost facuta de niste oameni care din dorinta lor de publicitate si sub influenta unei alte lumini de cat a lui Cristos care este LUMINA LUMII.Iar TLN nu este decat un rezultat a unor invataturi cu pretentii de „religie adevarata”,invataturi a unor oameni,pentru ca este clar ca Dumnezeu nu-si schimba invataturile si nici nu-si calca promisiunile,asa cum au facut-o MI.
  Mai spuneti ca singurul manual de invatatura sunt Scripturile .Nu ne invata Scripturile ca „tocmai ele marturisesc despre Mine”?Nu spune Cristos ca nu Marturisesc despre IHWH ci despre EL?Ori e mare mincinos ori e Dumnezeu.
  Oare poate cristos sa-i puna conditii lui Dumnezeu cand zice
  „Tata, a sosit ceasul! Proslaveste pe Fiul Tau, ca si Fiul Tau sa Te proslaveasca pe Tine”.Sau daca folosim negatia:daca nu ma proslavesti TU nu te proslavesc nici EU?
  Daca unul este mai mare ca celalalt cum poate Isus sa spuna:”Ma rog ca toti sa fie una, cum Tu, Tata, esti in Mine, si Eu in Tine; ca si ei sa fie una in Noi, pentru ca lumea sa creada ca Tu M-ai trimis.”si” tot ce este al Meu este al Tau, si ce este al Tau este al Meu ”
  „Totusi va spun adevarul: va este de folos sa Ma duc; caci, daca nu Ma duc Eu, Mangaietorul nu va veni la voi; dar, daca Ma duc, vi-L voi trimite.
  Si cand va veni El, va dovedi lumea vinovata in ce priveste pacatul, neprihanirea si judecata.
  In ce priveste pacatul: fiindca ei nu cred in Mine;”In Cristos.Ori a fost un oportunist si un falsor de cere Isus iudeilor sa creada in EL ori este ceva ce dumneavoastra nu intelegeti domnule Marcu.Credinta in Cristos (nu prin) Mantuie.
  Cu drag Lipa

 143. Din relatarea dvs, draga Marcu, vad cum tot mai mult si mai mult va contraziceti insusi… ba ziceti ca aveti aceeasi invatatura toti martorii… ba vorbiti lucruri care martorii nu le vorbesc… ba va lepadati de lucruri pe care martorii le propovaduiesc… Chiar si cazul cu Mihael: Vorbind cu martorii si ajungand la aceasta tema, ei afirma ca Isus este arhanghelul Mihael ! Acum dvs va eschivati de la aceasta afirmatie. Pai, atunci, pe cine dintre voi sa va credem?! Sau aceasta este stilul martorilor turnului de veghe: cand vad ca o invatatura de a lor se bate cap in cap cu Biblia se eschiveaza de la ea si zic ca ei nu au spus asa ceva, ci au avut altceva in vedere… sau iar din nou primesc „O lumina noua…”
  Vreau sa imi raspundeti si mie la o intrebare: Care a fost ultima „Lumina noua” pe care ati primito? Si ce schimbari a adus ea in invatatura Martorilor turnului de veghe? Ce e cu invatatura veche? Ce sunt cu oamenii ceea care au fost rataciti atata timp de invatatura „luminii vechi”?

 144. Draga Latino.. i-am intrebat si eu mai inainte de numele celor care au tradus Biblia Martorilor Turnului de Veghe… dar cu parere de rau nu am primit nici un raspuns… posibil ca nici ei nu stiu cine au tradus aceasta Biblie… Dar este clar scris: Rev 22:18 Marturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta ca, daca va adauga cineva ceva la ele, Dumnezeu ii va adauga urgiile scrise in cartea aceasta.
  Rev 22:19 Si daca scoate cineva ceva din cuvintele cartii acestei proorocii, ii va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vietii si din cetatea sfanta, scrise in cartea aceasta.“
  … dar ei au schimbat mai mult!

 145. lipa on said:

  In legatura cu Coloseni 1 care suna cam asa:
  15.El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, Cel întâi născut din toată zidirea.
  16.Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri şi pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El şi pentru El.
  17.El este mai înainte de toate lucrurile, şi toate se ţin prin El.
  dar daca mergeti mai departe,pana la versetul 19,acolo gasiti „Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El”
  Daca „Cristos este chipul Dumnezeului celui nevazut” si „Dumnezeu ne-a creat dupa chipul si asemanarea Lui” pai nu ne-a creeat dupa chipul si asemanarea lui Cristos?Si nu uitati de un detaliu FOARTE IMPORTANT.Creatie se traduce prin facere nu prin nastere.Cristos este numit primul nascut,nu primul creat.Pentru ca EL, Isus Cristos,este inceputul si sfarsitul,nu a fost inceputul si va fi sfarsitul ci ESTE.
  Sa stiti ca am sa mai postez discutii si intrebari legate de societatea WT.Eu cu ei si cu am probleme nicidecum cu dumneavoastra.
  Cu drag Lipa

 146. latino on said:

  Pentru
  Adrian si Violeta

  Cum putem lua legatura? Astept cu nerabdare…

 147. marcu on said:

  D-lor…O Biblie AUTENTICA este una care seamana cat mai mult cu originalul.Niciodata un dr.in teologie nu va fi un traducator obiectiv,pt.ca face o traducere influentata -mai mult sau mai putin-de ideologia sa.Nu importa numele traducatorilor ci acuratetea.Daca vreti sa vorbiti despre NWT,veniti la o analiza comparativa,semantica,etimologica, NWT versus Codex.Lasati colectivul in pace….Va astept la analiza….Voi reveni,multumesc.

 148. marcu on said:

  Pt.Latino:
  1.Nu.NU!! NU!! NICIDECUM…Numai ca nu este posibil acest lucru.Noi nu expulzam pe cineva care nu intelege o invatatura.Il ajutam sa o invete,sa o inteleaga.
  2.nu stiu…nu am trait atunci…iar Rutherford a fost un radical…insa unul extrem de corect…
  3.Nu a invatat nimeni greseli…Poate fi inteles gresit un verset,insa niciodata invataturile noastre de baza nu s-au modificat.Dvs.exagerati.Eu am citit cartile lui Russel…multe dintre revistele din perioada interbelica…inclusiv „Milioane care traiesc astazi…”.Cand ati pomenit de brosura,ati scos din context,ati distorsionat esentialul.Raspunsul este NU.
  4.Nu ma intereseaza.Nu WT imi da mantuirea.Dar nu-mi fac griji,pt.ca peste 50 de ani,daca ar mai exista acest sistem( cine stie ??…) eu as fi trecut binisor de 100 de ani…Fiti linistit.Sunt o persoana cu responsabilitati in congregatie….dar nu sunt un dogmatic.Niciun martor autentic nu este dogmatic.Imi intreb des constiinta ce si cum sa fac.Il intreb pe Dumnezeu in rugaciune.Foarte rar ma sfatuiesc cu fratii…pt.ca,uneori ajuta.Dar foarte rar.
  5.Da,pt.ca nu exista la noi invataturi false.Doar unele intelegeri gresite.Apostolii au inteles gresit ca Isus va veni atunci…Sunt mantuiti…acum domnesc in cer,alaturi de Rege.
  6.Nu,dar nu am citit o asa afirmatie,desi am citit multe din scrierile sale.Raspunsul ferm este NU.Daca a spus asa ceva,a gresit.Repet:DACA a spus.
  7.Credinta fara cunostinta este imposibila:este altceva.VETI CUNOASTE ADEVARUL si Adevarul va va elibera.CUM ?? Dvs.bagatelizati credinta,pt.ca asa va „inspira” …
  Daca nu cunosti Biblia,crezi ce ti se spune.Un preot imi da lectii de ebraica pe un alt forum…cand el saracul nu stie nimic…iar cuvintele prezentate sunt in aramaica…dar asa a invatat la Teologie.
  8.Din prima.
  9.Nu,acum nu.Cursa trebuie alergata pana la sfarsit.CINE VA RABDA PANA LA SFARSIT,VA FI MANTUIT.
  Multumit??
  Acum cred ca trebuie sa aveti MINIMA MORALIA si sa-mi raspundeti la cele patru intrebari.

 149. marcu on said:

  Draga Adrian Blajinski: unde ma contrazic eu? Eu nu contrazic invataturile noastre…cei doi neoprotestanti si dvs.de asemenea LE PREZENTATI ERONAT.Invataturile noastre sunt bazate exclusiv pe Biblie si sunt acestea pe care eu le expun si le apar.Noi nu credem nici in 2 Dumnezei cum o tot „cotesc” Latino si Lipa ,nici intrun Dumnezeu multiplu,ilogic,asa cum credeti dvs.
  Credem in Isus si il onoram…dar mai mult,predicam permanent despre Regatul Sau.Asa a spus El: CAND MERGETI,ASA SA SPUNETI: REGATUL CERURILOR S-A APROPIAT…Eu fac acest lucru.Dvs.il faceti ??
  Aici am dorit o discutie biblica.Am pus intrebari …nu mai multe de patru,la care nici cei doi nu au putut raspunde si observ ca nici dvs.nu o faceti.Nu sunt adeptul criticii,judecatilor ,analizei faptelor ori spuselor unor persoane,indiferent cum se numesc acestea.Ma intereseaza ce ne spune Dumnezeu sa facem.Ma intereseaza ce ne cere Isus sa facem.Ma straduiesc sa fac asa…nu sa innot in zoaiele atacului la persoana.Dvs.draga Adrian ati fost foarte grijuliu ca eu sa nu atac „la persoana” desi nu o fac nici in gand…dar,paradoxal,ati fost ingaduitor peste poate cu atacurile celor doi.Nu va judec insa.Faceti cum doriti…
  Aici nu eu sunt dogmaticul.Am citat 80% din tr.Cornilescu….cei doi ignoranti atacand NWT.Pt.ca,daca in loc de a citi zilnic Biblia se ocupa de a posta falsuri…..este normal sa nu stie.
  Am spus: raspundeti la cele doua intrebari…Pauza…divagatii…schimbare de subiect…insiruire de versete..(Lipa).Nu au catadixit sa raspunda…in schimb,o dau cu faptul ca eu sunt „contaminat” de WT.Nu sunt,dragilor.Sunt contaminat de Biblie.
  Ei nu au identitate onomastica:semneaza cu pseudonim.Nu au identitate religioasa: nu sunt capabili sa spuna care este adevarata Biserica a lui Christos.
  Lipa a intrat in analize semantice dovedind o crasa necunoastere a termenilor in ebraica…dar comentand.
  Draga Adrian,draga Violeta: vreti voi sa raspundeti la cele doua intrebari:
  1.Credeti ca Tatal este SINGURUL DUMNEZEU ADEVARAT,asa cum scrie la Ioan 17:3 ??
  2.Aveti UN SINGUR DUMNEZEU-TATAL,asa cum scrie la I Cor.8:6 ??
  DA sau NU ??
  Sper sa nu incercati sa-mi dovediti ca Biblia se contrazice….Astept raspunsurile dvs…dar si ale lui Lipa si Latino.Succes !!

 150. marcu on said:

  Lipa..cititi Biblia.V-am citat Coloseni 1:15-17.Acolo scrie ca Isus este inceputul CREATIEI.Cornilescu traduce ZIDIRII.Dvs.,in loc sa comentati…alegeti ca Tatal i-a dat plinatatea Dumnezeirii.I-a dat-o,intelegeti ?? Nu o avea….Intreb din nou: poate sa primeasca plinatate Atotputernicul ??
  Dar oare nasterea nu inseamna inceput?? Dvs.nu existati de la nastere ??
  Isus exista tot de la nasterea Sa…desigur nu ca om ,ci ca Fiu al lui Dumnezeu.
  Iar divagati…si din nou insiruiti versete,pt.a umple pagina cu ceva.Este suficient sa le citati,pt.ca am Biblie in casa…mai multe chiar si in mai multe limbi.Dar am Biblia Cantacuzino-1688…Biblia de la Blaj 1793…etc.Mari comori lingvistice.
  Indemnul meu este sa lasati WT Society in pace si sa studiati Biblia.Isus sau Petru,Pavel sau Ioan deopotriva i-au invatat pe oameni Adevarul,nu sa-i critice pe opozantii lor..Faceti ce va indeamna Isus,pt. ca dvs.il declamati,nu il vestiti pe Mantuitor.
  Mai mult, nu dovediti ca faceti ce va cere Isus.
  Succes !!!

 151. marcu on said:

  Draga Adrian: eu nu ma eschivez.Nu am spus ca Isus nu este Arhanghelul Mihael,pt.ca este,insa nu putem reduce Persoana Fiului la rolul de Arhanghel( capetenie a ingerilor).Lipa si Latino persifleaza,incercand sa pedaleze pe inca o premisa gresita.
  Isus este MULT MAI MULT decat Arhanghel: este REGE,Mare Preot( cum o fi pt.Dvs.Mare Preot si Dumnezeu,nu inteleg),Unic Mijlocitor ( cum o fi pt.dvs.Mijlocitor si Dumnezeu in acelasi timp,nu stiu…)..
  Vreti sa-mi demonstrati CARE INVATATURA A NOASTRA „SE BATE CAP IN CAP” cu Biblia ?? Astept…

 152. latino on said:

  Stimate domn, frumoase cuvinte de umilință ce mai…„cei doi ignoranți”. Parcă vi s-a zgâriat placa cu aceste două versete la care vi s-au dat răspunsuri cât se poate de clare li care nu pot fi înțelese din revistele „Treziți-vă”. Pe bune! Este nevoie de descoperire Dumnezeiască. Faptul că nu înțelegeți nu trebuie ne-aparat să le contraziceți. Sunt multe lucruri ce nu se pot explica în cuvinte… explicați gustul cafelei.

  Acum problema este că aveți niște reguli de interpretări foarte haotice și haosul și confuzia vă stăpânesc doctrina. Nu știu dacă gândiți când citiți comentariile mele sau deja aveți răspunsurile pregătite indiferent ceea ce spun eu. La fel ca și un robot care este programat ce, cum și cât să spună… Vă mai explic pentru ultima oară: În Iuda 1:4, Biblia spune că Isus este singurul Stăpân și Domn – VĂ ROG SĂ VĂ APLICAȚI REGULA DE INTERPRETARE HAOTICĂ PE CARE O SUSȚINEȚI PENTRU IOAN 17:3 – ași înțeles nu? Vă mai spun odată, dar gândiți vă rog: Dacă Tatăl este singurul Dumnezeu adevărat; Isus este singurul Stăpân și Domn. Cum rămâne cu Tatăl? Nu mai este Domn, să înțeleg că nici Stăpân? Sper să puteți înțelege…

  La fel și cu: CINE VA RABDA PANA LA SFARSIT,VA FI MANTUIT… este la fel de ne-aplicat această regulă. Nu sunteți sincer cu d-voastră d-le Marcu. Această regulă dacă o aplicăm la aceste versete:

  Dacă deci Îl mărturiseşti cu gura ta pe Isus ca Domn şi crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit. (Romani 10:9)

  Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Ei i-au răspuns: – Crede în Domnul Isus şi vei fi mântuit, tu şi casa ta! (Faptele apostolilor 16:30-31)

  Același Pavel care vorbea de răbdarea până la sfârșit spune: DOAR CREDE!

  Dar El (Isus) i-a zis femeii: „Credinţa ta te-a mântuit. Du-te în pace!” (Luca 7:50)

  Cel care va crede şi va fi botezat va fi mântuit, dar cel care nu va crede va fi condamnat. (Marcu 16:16)

  Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă; şi aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu; nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. (Efeseni 2:8-9)

  D-le Marcu, este timpul să găsiți o corelare între haoticele interpretări pe care le susțineți (evident de la Watchtower) împreună cu toți ceilalți ce primesc aceiași „hrană” ca și d-voastră. În lumina acestor versete nu mă contraziceți pe mine ci pe Pavel însuși și pe Isus. Citiți și cereți Duhului Sfânt să vă lumineze cu adevărat. Credința te poate mântui.

  Credința în Cristos…

 153. latino on said:

  Și aștept biografia celor care pretind că au tradus biblia la Watchtower și evident cărțile.

  Doresc să le citesc…

  Sunt dispus să plătesc. Nici nu știți câtă „lumină” ar aduce

  Aștept cu nerăbdare

 154. lipa on said:

  Ok domnule Marcu…Dumneavoastra IL vestiti pe Mantuitor?Care Mantuitor?A cui evanghelie o vestiti?Si va mai intreb o data:despre cine marturisesc Scripturile?Imi cereti sa las WT in pace,ceea ce nu pot,pentru ca de acolo vin invataturile MI si nici decum din scripturi.Imi tot spuneti ca insir versete Biblice…Ce ati vrea sa insir?Citate din publicatiile WT?Dumneavoastra dati inainte cu 2 versete ..Dar vad ca Latino a raspuns mult mai bine decat as putea sa o fac eu, pentru ca are studii teologice.Si ma bucur ca avem aceeasi credinta,in Cristos.
  Nu intelegeti ca ceea ce apar eu nu este dreptatea pe care mi-o dau oamenii ci dreptatea lui Cristos?Nu intelegeti ca fara credinta in CRISTOS nu puteti crede in YHWH.
  Cred si eu ceea ce spune Latino in legatura cu interpretarile care le aveti.Ceea ce convine Societatii trebuie interpretate ad literam iar ceea ce nu convine Societatii trebuie corelat cu alte versete,care de asemenea convin Societatii,sub pretextul ca Biblia nu se contrazice.Pai BIBLIA nu se contrazice!!!Societatea se CONTRAZICE si CONTRAZICE SI MODIFICA BIBLIA.
  AZI participa la vot,maine nu
  Azi tin sarbatori si craciunul,maine nu.
  Azi sunt permise transfuziile de sange si transplantul de organe,maine nu,poimine da
  Azi profetesc sfarsitul pentru ca ‘s-a calculat de unsi’,maine neg ca am spus asa ceva
  Azi ma inchin lui Cristos,maine nu
  Azi Cristos a murit pe cruce,maine pe stalp.
  Azi ma numesc Student al Bibliei,maine Martor al lui Iehova.
  Azi va alege Dumnezeu,maine va alegeti voi.
  Despre cine aduce marturie Dumnezeu?Daca Insusi DUMNEZEU depune marturie despre ISUS CRISTOS, MI sunt mai destepti si mai invatati decat Dumnazeu si ne invata si pe noi sa luam exemplul
  lor si sa-L marturisim pe IHWH.Cum ramane cu Cristos?Cu CREDINTA in Cristos?Aveti mai multe biblii acasa.Cum ramane cu Cristos care ne zice „Adevarat, adevarat va spun ca cine crede in Mine are viata vesnica” si nu cine crede in YHWH are viata vesnica?
  De aceea au vrut sa-L omoare cu pietre!Cum poti sa le ceri evreilor,chiar si in ziua de azi,sa creada in altcineva decat in YHWH?Si stiti ce mai zice Cristos?Asta:”Eu sunt Invierea si Viata. Cine crede in Mine, chiar daca ar fi murit, va trai.Si oricine traieste si crede in Mine nu va muri niciodata. Crezi lucrul acesta?”In cine ne cere Cristos sa credem?In EL,in Cristos Isus.Dumneavoastra credeti domnule Marcu in Cristos Isus?Va numiti rob al lui Cristos?Daca da trebuie sa-i slujiti DOAR lui Cristos si sa depuneti marturie DOAR despre Cristos.Eu stiu ca va numiti MI.Cine pe cine face mincinos?Societatea pe Cristos sau Cristos Societatea?
  Va spun cu drag ca nu am cum sa las in pace invataturile WT pentru ca ar trebui sa-L las in pace pe Cristos,iar acest lucru
  nu pot sa-l fac atata timp cat EL este cu mine,pana la sfarsitul veacurilor.Cu drag,Lipa

 155. lipa on said:

  Acum sa revenim la comentariul dumneavoastra.
  Dumnezeu a vrut ca TOATA(nici mai mult nici mai putin)plinatatea dumnezeirii sa locuiasca trupeste in Cristos.Dar Cristos a vrut ca plinatatea dumnezeirii sa locuiasca in EL?Vointa si acceptarea sunt de ambele parti.De aceea ‘Eu si Tatal una suntem'(Ioan 10:30).De aceea au vrut nu o data sa-L omoare cu pietre,pentru ca:”Nu pentru o lucrare bună aruncăm noi cu pietre în Tine, ci pentru o hulă şi pentru că Tu, care eşti un om, Te faci Dumnezeu.”
  In legatura cu nasterea mea sa facem o analogie:din animale se nasc animale ,din pasare se nasc pasari,din pesti se nasc pesti,din om se naste om,din DUMNEZEU se NASTE??????De aceea au vrut sa-L omoare cu pietre pentru ca se numea FIUL lui DUMNEZEU.Evreii au inteles foarte bine ce se naste din DUMNEZEU.De aceea ‘EU si Tatal una suntem’.De aceea a spus ISUS „inainte de Avraam,EU SUNT” ,nu eu am fost ci EU SUNT.Dumnezeu i-a zis lui Moise sa mearga la faraon si sa-i spuna ca la trimis EU SUNT.De aceea a zis Isus ‘EU si Tatal una suntem’.Oare trebuie mai clar de atat?
  Spuneti ca apostolii nu criticau ci numai predicau adevarul?Ce biblie cititi zilnic?
  Vreau sa va amintesc ca tot efortul meu este zadarnic si sunt neputincios pentru ca doar TATAL vi-l poate descoperi pe FIUL,dar am scris aici sa-mi apar credinta, si va mai amintesc ca doat FIUL vi-l poate descoperi pe TATAL.Oare unde se vede aici WT sau orice alta religie sau denominatie?Oare unde apare aici ceva ce trebuie facut ceva independent(acumulare de cunostinte)?
  Daca vrem sa intelegem ceea ce ne este imposibil ca oamneni hai sa-i cerem Lui Dumnezeu in Numele lui Isus Cristos sa ni-l descopere pe FIUL pentru a intelege ca ce este imposibil la oameni este posibil la Dumnezeu.
  Cu drag Lipa

 156. marcu on said:

  Dragilor ,astept o MINIMA MORALIA: sa raspundeti,in sfarsit,la simplele si umilele mele intrebari.Pt.ca,este hilar ca doi ” no name” ca doi fara o apartenenta religioasa bine definita si asumata,sa critice asa,fara limita, credinta mea.Ca o faceti,ma bucur,pt.ca,nu-i asa,”daca pe Mine m-au urat SI PE VOI va vor ura”….Cu cat inversunarea dvs.este mai mare,cu atat convingerea mea este mai puternica.Stiti ce spune proverbul: copiii pietre nu arunca,decat in pomii roditori….
  Lipa ,biet ignorant fudul…cui le-a spus Isus „cine crede in Mine are viata vesnica”??? Fratilor mei,evrei,in exclusivitate lor,Lipa,lipa ….EI CREDEAU IN IEHOVA.Dar nu au inteles ca Isus este Meshiah (UNSUL…cine L-a uns ???).Desigur ca la IHWH ajung EXCLUSIV PRIN ISUS.Iar drama poporului evreu nu este aceea ca nu crede in Adevaratul Dumnezeu,ci aceea ca nici acum,nu crede ca Isus a fost Mesia.DAR,ISUS A PREDICAT EXCLUSIV EVREILOR CARE CREDEAU IN ADEVARATUL DUMNEZEU si nu-l confundau cu plicul de cafea (trei intrunul) ca dvs.azi.Declamati si va mai si laudati cu gogomania aceasta,refuzand sa comentati textele biblice evident antitrinitare.NU CREDETI IN DUMNEZEUL LUI AVRAAM,ISAC si IACOV.
  Dumnezeul dvs.s-a copt in laboratorul politic al Imperiului Roman de Rasarit,avand la baza o motivatie eminamente politica.Membrii Conciliului nu au adus ca argumente ceea ce dvs.aduceti acum,pt.ca Biblia lor nu avea greseli de traducere.Nu,Lipa.Singurul lor argument scris in Edict este pluralul din Tanach al lui Dumnezeu : ELOHIM.Nimic altceva,pt.ca aveau Evanghelia lui Ioan in original,stiau ca Ioan a fost un evreu profund unitarian,care credea intrun singur Dumnezeu: IHWH,TATAL.Pavel de asemenea,iar la I Cor.8:6 o spune explicit.Dar ce mai conteaza pt.Lipa,lipa ??Pana la urma,nik-name-ul vi l-ati ales corect.
  Eu nu sustin nicio interpretare pt.Ioan 17:3.Inteleg doar ca asa scrie:Tatal este SINGURUL DUMNEZEU ADEVARAT.Punct.Iterpretati dvs.Lipa,lipa.Imi jigniti stramosii,ma jigniti pe mine in dubla calitate: de semit si de martor.
  Inversunarea dvs.impotriva WT va priveste.Dar DE CE FOLOSITI ARGUMENTE FALSE ??
  Despre ce carti vorbiti ca vreti sa le cititi ?? Codexurile?? Bibliile vechi ?? Vi le ofer cu placere,dar DUPA ce aveti minimul bun-simt de a-mi raspunde la cele doua intrebari.
  Pana atunci,sorry…pt.mine nu mai existati ca si partener de discutii.La buna vedere,draga domnule!!

 157. lipa on said:

  Am sa va citez domnule Marcu:”daca pe Mine m-au urat SI PE VOI va vor ura”.Isus vorbeste nu-i asa?Oare cine il uraste pe Isus?
  Totusi a-ti spus un adevar si anuca faptul ca”.Cu cat inversunarea dvs.este mai mare,cu atat convingerea mea este mai puternica”.Acesasta invatatura si autoindreptatire este specifica tuturor MI nu numai dumneavoastra,ceea ce arata ale cui invataturi le urmati:a celor ce nu pot fi invatata dacat de catre „cei unsi” aflati la Brooklyn.Cat despre lucrurile care nu le intelegeti v-am mai spus si mi-am dovedit inutilitatea in incercarea de a vi le explica:doar Dumnezeu Tatal vi-L poate descoperi pe Fiul si doar Fiul vi-L poate descoperi pe Tatal.Si toate acestea le-au fost descoperite apostolilor sa inteleaga ,de catre DUHUL si MANGAIETORUL, nu le-au inteles ca sa le fie descoperite.Este problema dumneavoastra personala in cine va puneti ochii si dupa a cui Scriptura va ghidati,dar sa nu uitati ca Scripturile marturisesc despre ISUS. Vreti descoperire,cereti-o lui Dumnezeu in numele lui Isus pentru ca o veti primi.Incercati sa nu mai cereti descoperiri prin „lumina noua” de la Brooklyn ci prin cel ce este LUMINA LUMII!Sau iubiti mai mult intunericul?
  Chiar daca ma jigniti sa stiti ca eu va stimez si-mi sunteti drag in continuare si ma rog pentru dumneavoastra,de dragul lui Cristos.
  Cu drag,Lipa

 158. lipa on said:

  Am uitat sa va dau dreptate in ceea ce priveste faptul ca ISUS predica evreilor(au fost si cateva exceptii) care credeau in adevaratul Dumnezeu.Si ce le spunea:”Eu si Tatal una suntem”, “inainte de Avraam,EU SUNT”,”Eu sunt Invierea si Viata. Cine crede in Mine, chiar daca ar fi murit, va trai.Si oricine traieste si crede in Mine nu va muri niciodata. Crezi lucrul acesta?”asta sunt numai o parte din ‘insiruirea de versete’ pe care o tot blamati.
  Haideti sa vedem care a fost reactia evreilor?
  ”Nu pentru o lucrare bună aruncăm noi cu pietre în Tine, ci pentru o hulă şi pentru că Tu, care eşti un om, Te faci Dumnezeu.”
  Isus este chipul Dumnezeului nevazut,care S-a intrupat si a locuit printre noi,care a venit la ai SAI dar ai SAI nu L-au primit,a venit ca LUMINA in lume dar oameni au iubit mai mult intunericul.Asta este drama evreilor,faptul ca nu l-au primit, si asta este si drama MI.Iata Si ce ne mai spiune ISUS:”Eu stau la usa si bat. Daca aude cineva glasul Meu si deschide usa, voi intra la el, voi cina cu el, si el cu Mine?”Este nevoie de deschidere si de acceptul dumneavoastra sa-l primiti pe Cristos.De aceea ne spune nu va impietriti inimile la auzul Cuvantului.Observati ca folosesc pluralul si nu intamplator. Pentru ca toti ne aflam in aceeasi cursa,pentru acelasi premiu.Diferenta dintre noi este faptul ca ,asemenea lui Pavel, sun si eu ca pot TOTUL in CRISTOS care ma intareste.In Cristos alerg cursa caci fara EL o alerg….dar in sens opus.
  Cu drag,un biet ignorant fudul…Lipa

 159. latino on said:

  D-le Marcu, cu respect, ori vă puneți masca, ori v-o scoateți. Așa de dulce păreți cu umilința pe de-o parte și pe de alta: (doi ” no name” ca doi fara o apartenenta religioasa bine definita si asumata,sa critice asa,fara limita, credinta mea) – chiar nu ați înțeles că vă respect râvna și dragostea față de Dumnezeu chiar dacă în umila mea părere vă prea bateți cu pumnul în piept.. eu nu am nimic cu d-voastră ci cu cei care v-au întors pe dos și v-au instruit în așa fel încât să se asigure „ei” că nu veți da crezare nici unui om, forum, pagină web, teolog sau chiar Duhului Sfânt. V-au „îmblânzit” să zic așa și acum atunci când ei zic: NOI SUNTEM ROBUL CREDINCIOS – sau – IEHOVA A ALES SOCIETATEA NOASTRĂ CA ȘI SINGURUL CANAL DE COMUNICARE toți răspund (dacă vor să rămână „înauntru”…) AMIN!

  Așa că nu vă mai lamentați de ce și cât suntem împotriva voastră pt că voi sunteți împotriva tuturor.

  Dacă nu vă convine să vorbiți despre trecutul liderilor voștri (așa cum o faceți la adresa „celorlalți”) nu mai confundați „credința mea” cu Watchtower… sau când vorbim despre autointitulați voștri lideri vorbim despre credință?

  Faceți investigații spre binele d-voastră și a celor cărora le duceți „hrana” (dacă vă pasă de ei) să nu trudiți ca cei din 1914, 1915, 1925, 1975… știți că au murit crezând și învățând lucruri pe care azi le considerați păgâne” Evident nu toate… dar când pui o picătură de cianură de potasiu într-o găleată de apă poți omorî o „mare mulțime” chiar dacă mai târziu îți pare rău, recunoști sau ceri iertare. Nu se v-a schimba nimic.

  Așa că nici eu, nici matale… nu e nimeni „șefu” aici. Mai lăsați din mândrie și vorbiți-ne despre tema forumului. Despre adevărata istorie a societății Watchtower. Și cu întrebările la care v-au rămas „acu pe placă” v-au fost explicate dar repet: ESTE NEVOIE DE DESCOPERIRE – chiar dacă nu credeți.

  Și adresați-vă la adresa prietenului nostru Lipa cu mai mult respect. Am citit comentariile lui și ale domniei voastre și vai, vai de v-ar auzi cei de la Brooklyn cum v-ar trimite la plimbare. Dar așa este și a fost întotdeauna. De câte ori vorbesc cu un martor despre ceva ce nu are în „repertoriu” – mai ales de trecutul lor… se învinețesc, jignesc și „fug”…

  Credeam că am găsit în sfârșit pe cineva care să facă diferența dar parcă sunteți „clonați” co toți…

  Dacă nu aș avea dragoste și nu mi-ar păsa cu adevărat de voi (care sunteți exemplu de dragoste, râvnă pt evanghelie și supuși autorităților) nu v-aș mai fi spus nimic dar tot respectul pt voi… problema vine de la „sursă”… Aș dori să vorbiți dacă doriți cu o familie care s-au întors la Domnul și Mântuitorul vieții lor – ISUS CRISTOS și care au fost martori câțiva anișori, să vă mărturisească despre siguranța vieții veșnice în și prin credința în Cristos Isus, nu prin fapte, ca să nu se mai poată lăuda nimeni cu „cât au alergat” „ca greu le-a fost” cât au făcut, au dres…” CI CU JERTFA SUPREMĂ A LUI CRISTOS.

  Ar fi o experiență ne neuitat…

  Cu dragoste, stimă și respect,
  robul lui Cristos
  Dinu

 160. latino on said:

  Îmi veni o idee în legătură cu Ioan 1:1 frate Lipa… unde există greșeala fatală în traducerea eronată a martorilor, după părerea mea, în lumina acestui verset. Toate lucrurile create încep DUPĂ DUMNEZEU este corect, nu? El este cel care le face pe toate.

  La început, Dumnezeu a creat cerurile şi pământul. (Geneza 1:1)

  Când vorbim despre geneza creație, vorbim despre acest adevăr: DUMNEZEU ESTE ÎNAINTEA TUTUROR LUCRURILOR. Nici un lucru creat nu poate exista „la început” ci ÎNCEPUTUL este Dumnezeu și după Dumnezeu este creația Lui.

  La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. (Ioan 1:1)

  Se vede clar că acest Început este Dumnezeu. De aceea profetul spune: Aşa vorbeşte Domnul, Împăratul lui Israel şi Răscumpărătorul său, Domnul Oştirilor: «Eu sunt Cel dintâi şi Cel de pe urmă, iar în afară de Mine nu există alt Dumnezeu. (Isaia 44:6) și Isus se descoperă la fel: El Şi-a pus peste mine mâna dreaptă şi mi-a zis: „Nu te teme! Eu sunt Cel Dintâi şi Cel De Pe Urmă, Cel Viu! Am fost mort, dar iată că sunt viu în vecii vecilor! Eu am cheile morţii şi ale Locuinţei Morţilor! (Apocalipsa 1:17-18)

  „Iată, Eu vin curând şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. Eu sunt Alfa şi Omega, Cel Dintâi şi Cel De Pe Urmă, Începutul şi Sfârşitul. Cel Ce depune mărturie cu privire la aceste lucruri spune: „Da, Eu vin curând.” Amin! Vino, Doamne Isuse! (Apocalipsa 22:12-13,20)

  Harul Domnului Isus să fie cu toţi! (Apocalipsa 22:21)

 161. Dragi cititori

  Nu la intamplare va sciu acum,daca citesti acum si ai ochi si vezi inseamna ca Isus Hristos e bun cu tine si te iubeste.
  Lumea s-a schimbat si e gata sa vina pe nori mult asteptatul nostru ISUS HRISTOS, bIBLIA SPUNE ca orice om il va vedea.
  Va spun CA NU VOR FI IN CER CU ISUS CEI CARE IL CUNOSC CI CEI PE CARE II VA CUNOASTE EL ISUS MESIA.
  Ce faci acum pe pamant tu cititorule,intri in polemici cu alte persoane despre ce scrie in Biblie si ce nu.
  Martori ai lui Iehova purtati un nume greu si mare VA SPUN CA DACA NU VA POCAITI SI NU CREDETI IN DOMNUL ISUS HRISTOS veti fi acolo unde e Stalin si Ceausescu in IADUL DE FOC.

 162. Martori ai lui Iehova imi pare rau de voi sincer cred ca nu sunteti voi de vina ca ganditi asa SATANA va intunecat mintea sa credeti in el si nu sa credeti in IMPARATIA CERULUI, defapt aici e raiul vostru pe pamant mai aveti putin distrati-va cat puteti EU ASPET SA VINA ISUS sa fiu rapit in cer .Voi nu doriti asta se pare,mie mila de voi dar ce sa va fac ce faceti voi e treaba voastra .
  IUDA era iertat de Domnul Isus daca se caia de ce a facut dar nu a dorit a ales sa se spanzure, la fel e si cu voi martori ai Lui Iehova cum va numiti in loc sa va caiti inaintea lui Dumnezeu de ereziile ce le propovaduiti mai bine faceti ca Iuda mergeti incet dar sigur spre pierzare,datoria mea de crestin e sa va anunt ca va indreptati spre MOARTE dar voi nu ma ascultati,cand o sa sesizati ce va spun mie teama pentru voi ca va fi prea tarziu.
  Dupa ce ai citit acest comentariu al meu pune-te pe genunchi si cere iertare Domnului Isus pentru ceea ce esti si cheama-l sa locuiasca in inima ta si vei fi salvat si eliberat de poveri.
  Nu ai citit acest comentariu al meu ca ai facut scoala ci ca Domnul te-a ajutat si a hotarat si ziua de azi ca tu sa citesti mesajul meu.
  Mai deparete depinde de tine ce vei face cu viata ta.
  Alege-l pe ISUS CA SA TRAIESTI VESNIC CU EL IN RAIUL LUI DUMNEZE.
  ISUS A MURIT SUI PENTRU TINE CREDE ACEST LUCRU
  ISUS TE IUBESTE MULT,
  DACA MAINE MAI TRAIESTI E BUNATATEA LUI PENTRU TINE.
  TU CUM II RASPLATETI ACEST LUCRU?
  CA VEZI CA RESPIRI CA POTI MANCA E IUBIREA LUI PENTRU TINE.
  NU STA NEPASATOR CITITORULE

 163. marcu on said:

  Latino…ce speculatii ieftine…De ce nu luati Codexul si sa va lamuriti cum este corect ??
  Dumnezeu NU ARE INCEPUT .El este vesnic.Cuvantul,da,are.ATENTIE; aici nu scrie :”la inceput era Dumnezeu.”..pt.ca ar fi o impietate.Scrie: la inceput era Logosul (Cuvantul)…cu totul altceva.Dvs.iar interpretati….
  Asa cum a tradus Cornilescu (el ,in fapt nu a tradus dupa Codex ci dupa o alta traducere Evanghelica)in fraza exista contradictie in termeni.Cuvantul nu poate fi CU DUMNEZEU si DUMNEZEU INSUSI in acelasi timp.Isus este o Persoana diferita de Tatal si nu poate fi Tatal decat in elucubratiile lui W.M.Branham.
  Daca cititi in CODEX VATICANUS sau CODEX ALEXANDRINUS veti vedea simplu ,fara a cunoste limba greaca faptul ca forma cuvantului THEOS difera in prima fraza in raport cu a doua.Este insa mai simplu sa nu cunoastem,sa repetam intruna aceleasi dogme,introduse de impricinati idolatri.Problema dvs…..
  Mai ales ca refuzati cu stoicism si totala lipsa de bun simt sa raspundeti la intrebarile mele.NICI NU VA CUNOASTETI APARTENENTA RELIGIOASA DAR „DATI LECTII”…Nu ar fi bine sa va „dati” intai dvs.???
  NU RASPUNDETI PT.CA NU PUTETI.Dar aveti tupeul de a face pe teologul…

 164. marcu on said:

  Iertata sa-mi fie exprimarea directa,Dinu draga.Am rugamintea sa nu confundati franchetea cu lipsa umilintei.A fi umil nu inseamna a accepta ORICE din partea celorlalti.Si,nicio grija: nu ma trimite nimeni” la plimbare”.Eu nu sunt aservit WT….ci lui Dumnezeu.
  Nu WT este „Robul credincios si intelept”.Este INCA o ineptie ,o minciuna pe care o sustineti.WT Society este condusa de un presedinte care nu are ungere cu spirit sfant.
  Pavel i-a spus lui Timotei: ” Fi atent MEREU la tine insuti si la predarea ta.I Timotei 4:16.
  Deci…la cate minciuni proferati stimate domn…cred ca ar fi cazul sa-l ascultati pe Pavel.
  Isus a spus: EU NU POT FACE NIMIC DE LA MINE.JUDEC DUPA CUM AUD,IAR JUDECATA MEA ESTE DREAPTA PT.CA NU CAUT VOINTA MEA,CI VOINTA CELUI CARE M-A TRIMIS.Ioan 5:30-NWT.
  Iata o dovada concludenta a diferentei.EU NU FAC NIMIC DE LA MINE….Este clar sau nu ??
  I Petru 3:13 ne cere sa-l sfintim pe Christos aparandu-ne credinta,cu blandete si respect,nicidecum aruncand cu pietre si mintind despre altii….
  Eu va respect,pe Lipa si pe dvs.Mai mult,va iubesc si imi este mila de dvs.si de degringolada ideologica pe care o manifestati.
  Daca nu ar fi fost asa,terminam demult discutia cu doua persoane care nu ma respecta pt.ca nu-mi raspund la intrebari.
  Cred ca este bine sa nu mai perseverati in atacul acesta asupra unor morti,nici cu minciunile despre WT.Eu cunosc bine TOATE aceste lucruri,am avut indoieli serioase,pt.ca de aceea ,cu toata ascendenta mea de doua generatii de martori,eu m-am botezat la varsta de 47 de ani.Am studiat mult si multe.Indubitabil ca WT nu este un organism perfect.Dar organizatia noastra este cea mai curata dintre toate,este aceea care promoveaza in mod real principiul SOLA SCRIPTURA.Aceasta este concluzia la care am ajuns eu.Nu aCEST LUCRU VREAU SA-L DISCUT CU OAMENII INSA,CI SA FACEM DEZBATERI BIBLICE.SA VORBIM DESPRE CEGATUL LUI CHRISTOS,CARE VA FI INSTAURAT IN CER SI PE PAMANT.
  Asadar: va indemn la adevarata iubire,care exclude astfel de fapte cum ar fi critica altor organizatii religioase.
  Un coleg de la o firma concurenta,neoprotestant,mi-a cerut sa am o discutie publica dar intrun cadru restrans cu pastorii lor,intrucat el citeste publicatiile noastre si este criticat.Tema discutiei-trinitatea.I-am spus: sunt de acord,singura conditie este sa ne limitam discutia la tema,insa vei avea o surpriza: ei,pastorii nu vor veni.Au trecut doi ani si jumatate.Ne-am si intalnit la firma colegului.Ei spun:da,cand dotiti.Insa nu vin la discutie.De ce oare ??Pt.ca,probabil cunosc deznodamantul.Pt.ca ei,spre deosebire de mine,sunt platiti pt.activitatea lor religioasa.Pt.ca,din pacate,pt.ei primeaza interesul nu Adevarul.Este insa problema lor.Eu nu ii judec,nici nu-i critic…
  Asadar stimate domn Dinu,dragul meu: raspundeti-mi la intrebari.Veniti la discutii biblice.Daca aveti ceva de obiectat la invataturile noastre ,aratati-mi cu Biblia,nu cu Russel sau Rutherford.
  Daca nu aveti material suficient,va ofer eu cu multa dragoste: Codexurile (TOATE),colectii de Biblii vechi…Tora,Tanach-ul.Traduceri interlineare: ebraica-engleza,greaca-engleza,greaca-romana,greaca-maghiara,romana-chineza etc.etc.Toate in format electronic.Succes !!

 165. marcu on said:

  Lipa,lipa…sigur ca scripturile marturisesc despre Isus.Dar dvs.va opriti la El,cu toate ca El este Calea spre Dumnezeu.Marele Preot.Unicul Mijlocitor.Aici este hiba: il excludeti pe Adevaratul Dumnezeu,pe Dumnezeul lui Avraam,Isac si Iacov,inlocuindu-l cu Fiul Sau.Diavolul jubileaza….
  Evreii il acuzau pe Isus IN MOD FALS ca „se face egal cu Dumnezeu”.Pavel spune contrariul,anume ca,desi avea chip de Dumnezeu,nu s-a facut pe Sine egalul Tatalui.
  Evreii,orbiti de Legea orala,de invataturile rabinice ,nu au inteles ca Isus este Meshiah(Cel Uns-de catre cine ??).Nu au inteles profetia celor 70 de saptamani a lui Daniel care este extrem de clara.
  Daca vreti sa discutam,va spun la fel cum i-am transmis lui Latino: aratati-mi cu Biblia ce nu cred eu corect,nu cu Russel sau Rutherford.Dar…de ce nu vreti sa raspundeti la intrebarile mele ??Pt.ca TREBUIE sa va delimitati de dogma trinitatii? Este atat de importanta pt.dvs.???Mai importanta ca Biblia ??

 166. marcu on said:

  Dinu draga: unde mi-ati raspuns la cele 4 intrebari ??
  Nu ati facut-o…in timp ce eu v-am raspuns IMEDIAT la cele 8 parca…Vedeti diferenta ???
  Eu raspund pt.ca pot,dvs.nu puteti.De ce oare ??

 167. latino on said:

  Este greu să gândiți cu toate că aveți atâtea studii, dar și patinați scoțând lucrurile din context ca de obicei. Uite ce ați spus, d-le Marcu dragă: Dumnezeu NU ARE INCEPUT (și ați făcut afirmația că El este veșnic) – sincer nu este o noutate pt nimeni acest lucru dar „teologia” afirmațiilor d-voastră lasă de dorit în comparație cu Scriptura.

  Dacă nici prin exemplul acesta nu „vedeți” pot eu să mai fac ceva?

  Marcu: Dumnezeu NU ARE INCEPUT
  Bilia: Dumnezeu este Începutul…, și Sfârșitul, Cel Dintâi şi Cel De Pe Urmă, Alfa și Omega, Cel care era, care este și care vine… cel Atotputernic

  Marcu: Isus este creat
  Bilia: Toate au fost făcute prin El și pentru El…, Isus Cristos este acelaşi – ieri, astăzi şi în veci

  Marcu: Isus este… este dumnezeu puternic și-l mărturisesc ca dumnezeu (dar nu cel atotputernic)
  Biblia: Părintele veșniciilor…, Cuvântul era Dumnezeu…, Cristos, Care este deasupra tuturor, Dumnezeu binecuvântat în veci…

  Marcu: Isus este arhanghelul Mihael
  Bilia: Este – Domnul slavei, ÎMPĂRATUL ÎMPĂRAŢILOR ŞI DOMNUL DOMNILOR, Cel Dintâi şi Cel De Pe Urmă, Alfa și Omega, singurul Stăpân și Domn

  Marcu (pardon, rectific Watchtower): Isus este cel mai mare OM care a trăit vreodată (1995)
  Biblia: Domnul meu și Dumnezeul meu…

  Mă gândesc dacă să mai arunc sau nu cu perle… o fac de dragul Lui și al Evangheliei. Cristos dacă nu ar fi Dumnezeu, nu ar fi nici Mântuitor căci doar Dumnezeu este singurul care poate ierta păcate și să mântuiască.

  El, măcar că avea natura (chipul sau forma) lui Dumnezeu, n-a considerat că a fi una cu Dumnezeu este un lucru de apucat, ci S-a dezbrăcat de Sine, luând natura unui rob şi devenind asemenea oamenilor… Filipeni 2:6-7 – În tranzitul lui temporal pe acest pământ „s-a dezbrăcat de Sine, luând natura unui rob şi devenind asemenea oamenilor” pentru a întemeia jertfa supremă și perfectă. De aceea Biblia spune: În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi.” (Faptele apostolilor 4:12) – și noi trăim sub cer. Acesta este Numele pe care l-a vestit Pavel și de dragul căreia s-au întors la Dumnezeul Adevărat familia de care vă spuneam pentru că le-a fost descoperit Fiul ca și învierea și viața și au înțeles prin revelație divină că toți (absolut toți) cei ce cred în Numele Lui – au viață veșnică.

  D-le Marcu luați exemplul lui Moise în ceea ce privește credința în Cristos: Prin credinţă a refuzat Moise, când a crescut, să fie numit „fiul fiicei lui Faraon”, alegând mai degrabă să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu, decât să se bucure de păcat pentru puţin timp. El a considerat abuzul suferit pentru Cristos ca fiind o bogăţie mai mare decât bogăţiile Egiptului, pentru că el îşi aţintise privirea la răsplata viitoare. (Evrei 11:24-26) – dacă abuzul (sau ocara) era o bogșție mai mare decât bogăţiile Egiptului, ce credeți că însemna Cristos pentru El? Căci dacă l-aţi crede pe Moise, M-aţi crede şi pe Mine, pentru că el a scris despre Mine. (Ioan 5:46)

  Și în ceea ce privește cine este mai mare și ce poate să facă Unul și Celălalt, citim: Prin urmare, Isus le-a mai zis: „Adevărat, adevărat vă spun că Fiul nu poate face nimic de la Sine, ci doar ceea ce-L vede pe Tatăl făcând… este ok! dar mai departe scrie în CARTE: Ceea ce face Tatăl, face şi Fiul întocmai. (Ioan 5:19) Într-adevăr, aşa cum Tatăl învie morţii şi le dă viaţă, tot aşa şi Fiul dă viaţă oricui doreşte El! Căci Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata I-a dat-o Fiului, pentru ca toţi să-L onoreze pe Fiul aşa cum Îl onorează pe Tatăl. Cel ce nu-L onorează pe Fiul nu-L onorează nici pe Tatăl, Care L-a trimis. (Ioan 5:21-23)

  EL ESTE CEL DESPRE CARE MĂRTURISESC SCRIPTURILE, ȘI DOAR ATUNCI PUTEM SPUNE CĂ „AM INTERPRETAT CORECT BIBLIA” CÂND NE LĂSĂM CONDUȘI DE EA PT AL GĂSI PE CRISTOS, PE CEL ADEVĂRAT, VEȘNIC, MÂNTUITOR, DOMN ȘI DUMNEZEU. Voi cercetaţi Scripturile deoarece credeţi că în ele aveţi viaţă veşnică dar tocmai acestea sunt cele care depun mărturie despre Mine! (Ioan 5:39) – crede cineva o erezie așa de mare încât să afirme că Biblia (în întregime) mărturisesc despre o creatură?

  ………………………………………………………………………

  Fie ca Domnul slavei să-și arate mila față de mine, un biet și umil rob a lui Cristos…

  Și dacă tot doriți „să mă ajutați” cu aceste minunate materiale digitale le aștept cu plăcere. Nu uitați însă de biografia celor care susțin că au tradus biblia la Watchtower și bineînțeles cele două cărți pe care vi le-am cerut. Sunt dispus să plătesc oricât.

  Dinu

 168. latino on said:

  Și înțeleg că aveți motive bine întemeiate să nu vorbiți despre Russel sau Rutherford în parte, adică acolo unde au greșit puneți o lumină nouă și unde nu… merge totul înainte până la apariția altei „lumini”.

  Vorbiți-ne despre ceea ce credeți:

  1. Cum susțineți (Biblic și fără speculații) că Isus s-a întors în anul 1914 (invizibil) şi de atunci domneşte ca rege pe pământ prin intermediul Societăţii Turnului de Veghe?

  2. Generaţia oamenilor care au trăit în vremea celei de-a doua veniri din 1914, nu va dispare înainte de consumarea Armaghedonului (peste trei ani și jumătate se împlinesc 100 de ani). Sper să trăiți alături de noi și să vedeți cu ochii d-voastră încă o falsă prezicere caracteristică Turnului de Veghe

  3. Care este baza biblică că robul cel credincios despre care vorbea Isus este Turnul de Veghe?

  4. Ce dovadă (în afara faptului că este o simplă speculație) aveți despre faptul că Dumnezeu spune „Voi sunteți martorii mei” în Isaia…

  5. Dacă Biblia îl numește pe Isus așa cum îl numește și pe Dumnezeu în foarte multe versete, de ce fără nici măcar un verset biblic care să spună: Isus este arhanghelul Mihail, credeți acest ne-adevăr? De ce vă este greu să-l asemănați cu Tatăl după atâtea dovezi pe care, astea da! le interpretați, celelalte le citiți literalmente. Eu și Mihail, una suntem sau Eu și Tatăl?

 169. lipa on said:

  Eu nu il inlocuiesc pe Dumnezeu tatal cu Fiul.V-am spus doar ca Fiul este asemenea Tatalui,pentru ca din Dumnezeu nu se poate naste decat Dumnezeu.V-am mai spus ca invatatura dumneavoastra,a WT,este veche este invatatura lui Arius contamnata de catre Anastasie.Cum puteti sa spuneti ca evreii il acuzau pe Cristos in mod fals? De unde trageti aceasta concluzie biblica?Acuzatiile sunt cat se poate de adevarate!Nu s-a facut pe sine egalul Tatalui cum nici Tatal nu s-a facu egalul lui Cristos.Daca Tatal si Scripturile in marturisesc pe Isus,iar Isus Il marturiseste pe Tatal nu vedeti RELATIA DINTRE EI?Dar iar aceeasi inutilitate de care va vorbeam:Doar Dumnezeu vi-l poate descoperi pe Fiul si doar Fiul vi-l poate descoperi pe Tatal.Cine nu are pe Fiul nu il are nici pe Tatal.Si va mai intreb cine-L marturiseste pe Isus?Si totusi nu vreti sa veniti la Mine ca sa aveti viata vesnica(Ioan 2:40)Si sa va mai spun ce a zis Isus:(poate nu stiti sau poate ati omis): „Dacă Mă slăvesc Eu însumi, slava Mea nu este nimic; Tatăl Meu Mă slăveşte, El, despre care voi ziceţi că este Dumnezeul vostru”(Ioan 8:40).Si mai spune Scriptura; să se propovăduiască tuturor neamurilor, în Numele Lui(despre Isus este vorba), pocăinţa şi iertarea păcatelor, începând din Ierusalim(Luca24:47),iar mai tarziu:Pe când îi binecuvânta, S-a despărţit de ei şi a fost înălţat la cer.După ce I s-au închinat (lui Isus), ei s-au întors în Ierusalim cu o mare bucurie.(Luca 24:51-53).I s-au inchinat lui Isus domnule Marcu.Si ce l-a zis Isus?Nimic.Dar hai sa vedem ce ne mai spune Biblia:”Eu, Ioan, am auzit şi am văzut lucrurile acestea. Şi, după ce le-am auzit şi le-am văzut, m-am aruncat la picioarele îngerului care mi le arăta, ca să mă închin lui.Dar el mi-a zis: „Fereşte-te să faci una ca aceasta! Eu sunt un împreună-slujitor cu tine şi cu fraţii tăi, prorocii, şi cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta. Închină-te lui Dumnezeu.”Cui?Lui Dumnezeu.Va mai intreb o data:era Cristos un impostor,mincinos si un laudaros daca acceptat ca apostolii sa I se inchine?El si ei au stiut ca nu gresesc!Pentru ca Biblia nu greseste,NUMAI INTERPRETARILE SUNT GRESITE.Vreti sa las mortii in pace?Am sa-i las cand o sa-L lase si mortii in pace pe CEL CARE ESTE VIU.Mai bine duceau cu ei invatatura lor.Dar lucrul acesta nu s-a intamplat pentru ca este scris despre zilele acestea in Scripturi,nu-i asa?Si tit dumneavoastra spuneti”Dar organizatia noastra este cea mai curata dintre toate,este aceea care promoveaza in mod real principiul SOLA SCRIPTURA”.Dar despre cine marturiseste Scriptura?Prin a cui ochi priviti Societatea?Prin ochii dumneavoastra?Va declarati dumneavoastra cei mai curati in fata lui Dumnezeu,ca nu tin minte sa se fi scris pe „principiul SOLA SCRIPTURA” despre Societatea WT in Scriptura.Dar capii WT cauta slava lor si „dumnezeul lor este pantecele” Ferice de cei ce îşi spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieţii şi să intre pe porţi în cetate!Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigaşii, închinătorii la idoli şi oricine iubeşte minciuna şi trăieşte în minciună!AMIN.Va iubiti mai mult Societatea decat il Iubiti pe Cristos domnule Marcu?Daca nu El ar trebui predicat si nu invataturile WT.
  CU MULTA DRAGOSTE,LIPA

 170. latino on said:

  Apropo de temă, d-le Lipa, am auzit o discuție între un ateu și un credincios. Ateul argumenta sus și tare că toți ne tragem din maimuțe… la care creștinul spune:

  – din totdeauna, chiar și în prezent, din maimuțe ies (se nasc) maimuțe.

  Așa este! Păi din Dumnezeu ce se naște?

 171. marcu on said:

  Latino…Dumnezeu nu a „nascut” ca un mamifer…Va mai jucati mult cu ereziile ??
  Fara indoiala ca,in ce priveste Natura Sa,Isus este Cel mai apropiat de Tatal….dar nu este egalul Tatalui.
  Dvs.citati ca Tatal i-a dat Fiului …Puterea (toata) ,Judecata,Invierea.Dar ,in orbirea dvs.nu vedeti un lucru simplu: o Fiinta Atotputernica si Omniscienta nu poate primi nimic…Ati citit ca Fiul i-a dat Tatalui putere sau cunoastere?? Daca Fiul nu face nimic de la Sine…in ce consta Atotputernicia Sa ??????
  Daca nu poate stabili cine sta la dreapta si la stanga Sa,cum este Atotputernic ??
  Daca nu cunoaste ziua sfarsitului…cum este Omniscient ????
  V-am pus de 10 ori aceste intrebari….Pauza…De unde nu e….
  Nu ar fi bine sa va lamuriti propriul dvs.demers teocratic ??
  Dvs.nu stiti unde si care este Biserica lui Christos…dar criticati…V-am aratat ca,a-l slavi pe Isus inseamna a-ti apara credinta,nu a ataca alta credinta…Dvs.lemn Tanase !!!
  A CREZUT MOISE IN CHRISTOS ???? Mai,sa fie…chiar atat de bigot ati ajuns ??? Citati versete in sprijinul acestei idei…sau taceti.
  Am spus ca DUMNEZEU NU ARE INCEPUT.Dvs.citati ca ESTE INCEPUTUL …Pai si acest lucru il contraziceti ??Adica Dumnezeu NU ESTE VESNIC ?? Mare este gradina….
  Ca Isus este inceputul creatiei v-am citat versetul.Daca nu va ajunge…va deplang…Nu eu spun ,ci Biblia.Pt.dvs.este o cutuma deja sa contraziceti Biblia.Nu aveti nimic de comentat…nu sunteti capabil sa raspundeti la intrebari simple legate de versete biblice…iar atunci divagati…”Biblia nu se redce la doua versete”…Va spun ceva: ORICATE VA CITEZ-fara a interpreta nimic- NU VA AJUNG.Daca Lumina nu e…
  Eu am spus ca rolul lui Isus nu se reduce la acela de Arhanghel Este Rege,Domn,Unic Mijlocitor( de ce nu mentionati NICIODATA ACEST ROL ????????),Mare Preot( de ce nu mentionati NICIODATA si ACEST ROL ???????)….Nu inteleg ce doriti aici…
  Si,DA,ISUS A FOST CEL MAI MARE OM CARE A TRAIT VREODATA. Timp de 33 de ani si jumatate,Isus a fost CEL MAI MARE OM care a trait vreodata pe pamant.Daca cititi cartea,vedeti ca totul ,acolo,este in deplin acord cu Biblia.
  Din ce traducere ati citat Filipeni 2:6,7 ??? Adica Isus spune Eu si Tatal una suntem si Pavel l-a contrazis cumva ?? Nu vedeti ce traducere” OK” folositi ???
  Si…nu inteleg: vreti sa-mi demonstrati ca dvs.nu credeti in Dumnezeul lui Avraam,Isac si Iacov ??Eu stiu asta…nu va mai obositi.Tot ii dati ca Isus,nu IHWH-TATAL…..Nu,stimate Domn: Tatal este SINGURUL DUMNEZEU ADEVARAT-Ioan 17:3 .Punct.
  Noi trebuie sa avem UN SINGUR DUMNEZEU-TATAL-I Cor.8:6.Punct.Din pacate pt.dvs.,in Biblie scrie clar:TATAL…nu mai sunt altii doi…Daca nu sunteti de acord cu ce scrie,spuneti-o clar si terminam.Nu puteti ignora evidenta…
  Ca SUB CER Numele lui Isus este cel mai mare…este adevarat,pt.ca Tatal nu a venit sa se intrupeze…In rest…bla,bla…speculatii de doi bani.
  Cine este mai mare,..o spune Isus: TATAL ESTE MAI MARE CA MINE.O spune Pavel: CAPUL LUI CHRISTOS ESTE DUMNEZEU.
  Dar ce importanta au toate acestea? Latino stie mai bine…
  Despre traducatorii NWT nu pot sa va spun nimic,pt.ca nu ei nu au importanta.Eu ,cand a aparut NWT in engleza la noi ( 1966) aveam indoieli.Am cercetat multe materiale,m-am convins si v-am chemat in mod repetat la o analiza Codex versus NWT.Dvs…tot lemn Tanase…E mai simplu sa criticam…sa spunem vorbe…adevarul lui Latino este acela pe care il crede Latino…ADEVARUL nu conteaza !!!
  NWT NU ESTE O TRADUCERE PERFECTA.Este perfectibila si deja s-au intamplat cateva imbunatatiri,ca si la Cornilescu.De aceea,nici nu se poate vorbi de anumiti traducatori.
  Sa trecem la comentariul doi.
  1.Ca Isus domneste IN CER din 1914 stim din profetia celor sapte timpuri a lui Daniel.ISUS NU DOMNESTE INCA SI PE PAMANT.Este inca o minciuna a dvs.despre invataturile noastre…si nu domneste prin WT….alta minciuna.
  2.Asa a inteles Rutherford.Dar si Pavel a inteles in sec.I ca generatia este a lui….Sintagma „generatie” nu poate fi aplicata in mod corect unilateral si restrictiv.Ziua si ceasul acela nu-l stie nici Isus…iar TOTI oamenii care au facut predictii in aceasta problema,si-au primit proba relativitatii acestui tip de demers.Cine o face,greseste.Au facut-o oameni apartinand TUTUROR denominatiunilor religioase.TOTI au gresit.
  3.Nu ati citit comentariile mele anterioare??? Robul NU ESTE WT !!!!! Iar o minciuna…
  4.Nu ati terminat ideea.
  5.Va rog sa nu mai insistati.V-am explicat acum cateva comentarii pe ce texte biblice ne bazam,dar v-am atentionat ca noi NU REDUCEM PERSOANA FIULUI LA ROLUL DE ARHANGHEL.Isus EsTE MIHAEL,DAR NU NUMAI ATAT.
  Vedeti? Eu raspund…PT.CA POT.Dvs.nu raspundeti,pt.ca nu puteti…Asta este…..

 172. marcu on said:

  Lipa: am rugamintea sa-mi spuneti care este -dupa parerea dvs.- Biserica cea mai curata ?? Ca ,in mod sigur,eu,fiind martor,spun si cred ca a nostra este.Nu din mandrie,nu ca si lauda,ci din convingere o spun.Daca nu credeti acest lucru,este problema dvs.Daca insa contraziceti acest lucru,trebuie musai sa stiti cum este bine…si v-am tot rugat sa-mi spuneti si mie…V-am si provocat cu acel „no name”” dar degeaba.Pai draga Dinu faceti-va temele de casa intai,descoperiti pt.dvs.care este adevaratul popor al lui Dumnezeu si apoi faceti comparatii….
  O tot dati ca Evanghelia trebuie predicata in Numele lui Isus.Dar imi spuneti cine o face,la fel ca Isus si apostolii Sai ACUM ????
  Era in anii 30 ai sec.trecut cand MI au avut o campanie mondiala intitulata: VESTITI,VESTITI,VESTITI-L PE REGE SI REGATUL SAU !!!
  Mai cunoasteti dvs.o alta campanie la fel ???
  Noi facem PERMANENT ACEASTA !!
  Noi il vestim pe Isus,dar nu punem trenul inaintea locomotivei…
  Noi credem TOT ce scrie Biblia.Iar daca scrie ca trebuie sa avem UN SINGUR DUMNEZEU-TATAL,nu cautam subterfugii ca si cand am citi un eseu filosofic…
  Mai e putin si ajungeti sa va rugati: Fiul nostru care esti in ceruri,sfinteasca-se Numele Tau !!!

 173. lipa on said:

  La ultima postare m-ati numit Dinu.Eu nu sunt Dinu si este a doua oara cand faceti speculatii despre mine.V-am mai: faceti speculatii, va rog, cu MI nu cu mine!In legtura cu adevaratul popor este poporul ales de Dmnezeu,nu poporul ales de el insusi.Este strict problema Lui Dumnezeu pe cine alege.Eu am incetat demult sa-L consiliez si sa ma laud ce am facut eu pentru EL.Fiind un rob nu fac dacat ce trebuie sa fac ca rob,fara sa strig in gura mare uita-Te la mine Doamne sa vezi ce curat sunt si uita-Te cate fac eu pentru Tine.Tu stii cate fac si Tu stii cat sunt de curat!Nu am nevoie sa ma laud in fata Ta ca nu fac decat ceea ce ai spus sa fac.Si nu mai uit Doamne ca sunt pacatos inaintea ta si daca sunt curat stiu doamne ca sunt curat ca Tu nu Te mai uiti la pacatele mele, si prin mila Ta,prin sangele Domnului Meu,Isus Cristos am fost curatat.Si recunosc doamne ca numai credinta in Cristos ma poate duce la Tine,pentru ca tot prin mila si Harul Tau mi l-ai descoperit pe Fiul ca daca eu cred in Nmele Lui,Isus Cristos,sa am viata vesnica si sa nu mai vin la judecata.Doar in Cristos suntem noi un trup asa cum ai zis si si nu doresc decat sa fiu in Cristos si El in Mine la fel cum Tatal este in Cristos si Cristos in Tatal.Cat despre domnul Marcu,I-ti cer Doamne,in numele lui Isus Cristos,sa-i descoperi si lui ceea ce mi-ai descoperit mie,pe Fiul Tau,Isus Cristos si cred ca o sa faci acest lucru pentru ca tu ai zis ca orice si i-ti mai repet ORICE I-ti voi cere in numele lui Isus Cristos,Domnul si Mantuitorul Meu, Tu imi vei da.
  Va doresc multa pace in suflet,Pacea pe care a dat-o Isus zicand Pacea mea v-o dau.Cu drag,Lipa

 174. latino on said:

  Problema d-voastră d-le Marcu este simplă. Sunt adevăruri care au nevoie de descoperire spirituală în ceea ce privește credința. De aceea încerca-ți totul prin logică și nu prin credință. Eu v-am mai spus dar nu ascultați… De aceea nu puteți crede în ceea ce a crezut și despre cine a scris Moise, despre cine mărturisesc Scripturile și în descoperirea Duhului Sfânt despre Fiul. Eu nu am nici o problemă cu Tatăl ca singurul Dumnezeu adevărat, dar nici cu Fiul ca singurul Dumnezeu adevărat și nici cu Duhul Sfânt ca singurul Dumnezeu adevărat. Este crezul meu într-un singur Dumnezeu descoperit în trei persoane. Inima mea prin credința descoperită de Dumnezeu așa îmi dictează sufletul.

  Vă mulțumesc pentru cuvintele minunate pe care le-ați avut la adresa mea și mă rog lui Dumnezeu să vă ierte păcatele pentru că efectiv „nu știți ce faceți”…

  Și în ceea ce privesc cuvintele d-voastră de laudă la adresa societății Watchtower… Să te laude altul, nu gura ta, un străin, nu buzele tale! (Proverbe 27:2) – vă faceți mai mult rău decât bine.

  Și sincer eu am „aruncat” o sămânță de adevăr și viață veșnică având credință că v-a prinde vlăstar dar din păcate văd că sunteți mai mult martorul turnului de veghe decât a lui YHWH… sclavul lor, nu robul lui Cristos!

  Nu uita d-le Marcu nici în ultimul moment de viață că „acest Cuvânt” este aproape de tine, este în gura ta și în inima ta…

  Acesta este cuvântul credinței, cel pe care-l propovăduim.
  Dacă deci Îl mărturiseşti cu gura ta pe Isus ca Domn şi crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit. (Romani 10:9)

  Este sincer problema d-voastră despre ceea ce mărturisiți și credeți… dar fără Cristos (cel adevărat, nu „pamfletul descoperit de Russel”) suntem pierduți cu toți. Fără El nu avem, credință, mântuire, viață, nemurire, pace (care văd că v-a lipsit mult de tot…) și evident nici pe Tatăl.

  Dacă vorbesc în limbi omeneşti şi îngereşti, dar nu am dragoste, sunt un gong de aramă zgomotos sau un chimval zăngănitor. (1 Corintieni 13:1)

 175. latino on said:

  Și de unde și până când – afirmațiile d-voastră despre Watchtower, citez: – Robul NU ESTE WT !!!!! Iar o minciuna… Nu cumva sunteți dintre cei care au dat înapoi, adică din „CAMI”. Toți cu care am vorbit spun „vorbesc aceiași limbă”…

  Și îmi cer scuze pentru ne-înțelesurile și confuziile ce le aveți… nici un codex sau studiu nu vă apropie de adevăr, sau să vă convingă despre ce fel de martori și cui trebuie să fim fiecare dintre noi, ci doar Duhul Sfânt: Voi însă veţi primi putere atunci când va veni Duhul Sfânt peste voi şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului. (Faptele apostolilor 1:8) – şi-Mi veţi fi martori (acest lucru vă răspunde multor întrebări despre Biserica lui Cristos la care dinadins nu am dorit să vă răspund ci l-am lăsat pe Domnul Isus, dar tot degeaba…) – şi-Mi veţi fi martori – şi-Mi veţi fi martori – şi-Mi veţi fi martori… deci vom fi Martorii lui Cristos!

  Acum, pentru că v-am spus adevărul, am devenit oare duşmanul vostru? (Galateni 4:16)

 176. latino on said:

  Și încercați să fiți mai onest (dacă umilința nu face parte din viața d-voastră, decât teoretic) și nu vă mințiți singur. Ce înseamnă când spuneți: „convingerile mele” și vă bazați așa de mult pe ele… Chiar sunt ale d-voastră? Aveți vreo dovadă de interpretare ce nu este de-acord cu învățăturile de la Watchtower? Sau ceva în plus la ceea ce iei au zis deja?

  Trebuie să acceptați că nu ați ajuns la nici o convingere de unu „solo” ci aveți convingerile altora…

  Ce păcat d-le Marcu, ce trist trebuie să fie momentul când vă uitați în oglindă… dar ce bucuroasă va fi ziua când Duhul Sfânt vă va convinge (știu că este ceva ce nu înțelegeți, dar nici nu se poate…), convingere de păcat, de păcate de ne-credință…

  Şi când va veni El, va dovedi lumea vinovată cu privire la păcat, la dreptate şi la judecată. Cu privire la păcat: pentru că ei nu cred în Mine; (Ioan 16:8-9) – crede în Cristos și vei fi mântuit tu și casa ta… doar crede (dar cu adevărat și în Cristosul Cel Adevărat)și după faceți și alergați cât puteți de tare…

  A FI NU ESTE TOTUNA CU A FACE… ȘI A FACE NU VA SCHIMBA CEEA CE EȘTI. Mâine dacă Marcu va fi președintele României… tot Marcu a nostru va fi…

  Nu vă mai lăsați înșelat…

  Dinu

 177. latino on said:

  Dumneavoastră susțineți și ați ajuns la convingerea că Isus Cristos s-a întors în formă invizibilă pe pământ? (Paradisul p.146; W 15/10 2000, p.26). ,,Iată Mirele! Ieșiți în întâmpinarea sa” (Matei 25:1-6). Această așteptare plină de bucurie s-a produs în primăvara lui 1919? (vă dau broșurile în schimbul codexului…)

  Dacă venirea lui Isus a avut loc în 1914, atunci de ce mai tine-ți comemorarea (1Cor 11:26)?

  A primit Isus în 1914 “puterea şi Regatul Dumnezeului nostru” (comp. cu Apocalipsa 11:17)? Expresia puţin timp se aplică la zeci de ani (Apocalipsa 12:12 comp. cu 20:3)?

  Am dorit ca aceste întrebări să vă trezească cu adevărat convingerile. Să vedeți dacă sunt ale d-voastră sau dacă nu v-au clonat creierul turnul de veghe…

  Deci dacă El a sosit după cum învață și W 15/10 2000, p.26, atunci pentru ce mai sărbătoriți comemorarea care trebuie ținută doar „până când sosește El”? În plus, este clar că atunci când vine Isus, are loc Armaghedonul (Apocalipsa 16:14-16), și cei drepți sunt salvați (Evrei 9:28), ceea ce nu a avut loc în 1914.

  Să nu încercați să „vă arătați convingerile din publicațiile lor” că nu mă interesează – doresc să o aud pe a d-voastră.

  Mi de mulțumiri,
  vă iubesc în Domnul și rugăciunea mea este de vă descoperi Dumnezeu pe Fiul.

  Dinu

 178. lipa on said:

  Am si eu un cuvant pentru Latino:MINUNAT

 179. marcu on said:

  Lipa…nu pe dvs.va numesc Dinu,ci pe Latino.Cand ma adresez lui Dinu,nu ma adresez dvs.,ci lui Latino deci.
  Despre poporul lui IHWH,acesta a fost unul clar definit si cunoscut intotdeauna nu unul ideatic,unul compus din mii,zeci,sute de mii sau milioane de indivizi de sine statatori,care sunt legati intre ei exclusiv de aceleasi convingeri.Nu,Lipa,lipa…
  In sec.I existau congregatii sau Biserici,conduse de supraveghetori ,supraveghetorii erau numiti de apostoli in mod direct sau prin interpusi (Timotei era unul dintre acestia),corpul conducator Apostolic din Ierusalim le trimitea scrisori care clarificau problemele doctrinare.Dumnezeu este unul al oranduielii si pacii,nu unul al dezordinii .
  Am intalnit mii de persoane in activitatea mea de predicare,care au propria ideologie,care,desi se declara apartinatori unor biserici,nu se limiteaza la doctrina acelei biserici,ci au propriile explicatii deseori,interpretari care difera de la om la om.Deci,BISERICA LUI CHRISTOS TREBUIE SA POARTE UN NUME,membrii acesteia trebuie sa creada la fel,adica sa creada corect,sa predice Evanghelia asa cum au facut-o Isus,apostolii,ceilalti crestini din sec.I.Isus a spus :EVANGHELIA ACEASTA VA FI PREDICATA PE INTREGUL PAMANT…ATUNCI VA VENI SFARSITUL.Cine face ACUM acest lucru,Lipa,lipa ??Daca nu stiti,am rugamintea sa aflati pt.dvs.cine este,sa apartineti acesteia si numai DUPA ce stiti si faceti toate acestea sa participati la dezbateri teologice.Deocamdata,biserica dvs.pare a se numi Lipa.
  Nu are sens sa repetati ca doar credinta in Isus ne duce la Tatal,pt.ca eu sunt de acord intru totul cu acesata;numai ca,nu este suficient.Trebuie sa ne inchinam exclusiv SINGURULUI DUMNEZEU ADEVARAT,DUMNEZEUL LUI AVRAAM,ISAC SI IACOV.Dvs.NU O FACETI !!! Trebuie sa predicam EVANGHELIA,spunand cum ne-a indemnat Isus: REGATUL CERURILOR S-A APROPIAT.Dvs.NU O FACETI !!
  Trebuie ca,asa cum ne spune Pavel: SA NU PARASIM ADUNAREA.Dvs.NU O AVETI !!!
  Si…atentie,Lipa: la judecata ajungem cu totii,cu exceptia celor care fac parte din Mireasa lui Christos,care vor fi rapiti inainte de aceasta.In rest…TOTI CEI DIN MORMINTE VOR AUZI GLASUL DE ARHANGHEL SI VOR IESI AFARA .TOTI Lipa…Iar acestia nu vor fi inviati pt.a fi trimisi in cer,pt.ca Diavolul va fi dezlegat la sfarsitul domniei de 1000 de ani a lui Christos „si va insela pe multi”.
  Biserica Adevarata ,a lui Christos,trebuie sa-i includa atat pe cei care vor avea parte de Regatul ceresc,fiind regi si preoti in cer alaturi de Isus,cat si pe „cei blanzi,care vor mosteni pamantul”.Asa a spus Isus in Predica de pe Munte si asa a vazut Ioan in revelatia data lui in insula Patmos.
  Intreb din nou: cunoasteti dvs.ACEA BISERICA ???

 180. marcu on said:

  Latino…logica este darul divin dat exclusiv noua oamenilor,dar care ne deosebeste de animale.Ce este in afara logicii,nu vine de la Dumnezeu.
  Dvs.aveti O MARE,MARE PROBLEMA: NU SUNTETI DE ACORD CA TATAL ESTE SINGURUL DUMNEZEU ADEVARAT asa cum scrie la Ioan 17:3 si ca,desi sunt multi dumnezei si domni in cer si pe pamant conform I Cor.8:5,NOI TREBUIE SA AVEM UN SINGUR DUMNEZEU-TATAL asa cum citim la I Cor.8:6.Daca credinta cuiva incalca o iota din Biblie,este anatema.Dvs.incalcati multe,multe,pt.ca NU CREDETI IN DUMNEZEUL LUI AVRAAM,ISAC SI IACOV,care nu este UNUL trinitar.Aveti un Dumnezeu-conform spuselor dvs.-in afara logicii,unul „creat” in laboratoarele politice ale Imperiului Roman.
  Dar ati spus un mare,mare adevar si ma bucura sinceritatea dvs.Ati spus ca credeti intrun Dumnezeu in trei persoane PT.CA ASA VA DICTEAZA SUFLETUL.Oare nu trebuie sa avem UN SINGUR DUMNEZEU-TATAL,pt.ca asa ne dicteaza Biblia ?? Nu trebuie sa credem OBLIGATORIU in acelasi Dumnezeu in care au crezut Avraam,Isac,Iacov,toti patriarhii,profetii si credinciosii antediluvieni ??
  Din pacate,dvs.calcati in picioare acel UNIC si ADEVARAT DUMNEZEU -IHWH ,TATAL…acceptand o dogma ilogica (dvs.ati spus-o…) statuata la sfarsitul sec.IV e.n.,intro biserica apostata si deja inchinatoare la idoli.O faceti FIINDCA ASA VA DICTEAZA SUFLETUL…
  Problema dvs…dar nu incercati sa o „exportati”.
  Am ajuns la aceasta convingere EXCLUSIV IN URMA STUDIULUI BIBLIEI,pt.ca de aceea m-am dedicat si botezat doar la 47 de ani.Inainte de acel moment,eu eram un pagan,nefiind botezat…Va rog sa nu ma mai jigniti cu astfel de ineptii.Eu am ajuns la o convingere ferma,pe care pot sa o apar fara nicio problema in fata oricui,pt.ca se bazeaza exclusiv pe Biblie si cu Biblia o pot apara..dar si cu ajutorul Spiritului Sfant.
  Eu nu am laudat WT Society,ci am spus ca-dupa umila mea parere- organizatia mondiala a MI este cea mai curata din lume.Spun aceasta pt.ca este normal sa crezi asa despre o organizatie din care faci parte,exceptand cazurile de interese.Nu am laudat nimic si pe nimeni.Mi-am expus o convingere personala.
  Nu sunt martor al WT…v-am spus,v-am repetat aceasta.Eu TOT CEEA CE CRED POT SA JUSTIFIC CU BIBLIA.Sunt,daca vreti,sclavul Adevarului Bibliei.
  Cat despre ce „aruncati” dvs.aici…cata vreme nu puteti raspunde biblic la intrebari simple,cata vreme credeti in dogme pt.ca ASA VA DICTEAZA SUFLETUL…sa spunem pas.
  Citati corect Romani 10:9.Dar,dvs.calcati in picioare versetul. Dvs.nu-l vestiti pe ISUS ca DOMN(REGE) ci ca Dumnezeu Atotputernic.Este altceva…Eu ,in schimb,asta fac: il vestesc PE REGE SI REGATUL SAU.Toti MI facem aceasta,PE INTREGUL PAMANT.
  Nu ma intereseaza pamfletele…nici Russel.Nu Russel imi da mantuire…
  Ma intereseaza Christos…pt.ca este Calea spre Dumnezeu;Marele meu Preot; Unicul meu Mijlocitor intre mine si Dumnezeu.Dvs.il puneti in alta parte…deci Christosul dvs.este unul uzurpator..unul fals.Al dvs.nu este Mijlocitor intre dvs.si Dumnezeu,ci Dumnezeu Insusi…dumnezeul dvs.Poate imi spuneti cum mijloceste intre dvs.si El Insusi…
  Si DA,WT NU ESTE ROBUL CREDFICIOS SI INTELEPT.Nu perseverati intro astfel de minciuna.Acel rob este alcatuit din TOTI crestinii unsi cu Spirit Sfant,care locuiesc si lucreaza pt.IHWH pe intregul pamant.Avem si in Romania …Niciodata noi nu am crezut ca Robul se confunda cu WT Society.Sau imi puteti dezvalui „sursa” acestei ineptii declamate repetat de dvs.aici ????
  Cum adica nu ne apropie studiul de Adevar ?? Nu scrie : VETI CUNOASTE ADEVARUL,SI ADEVARUL VA VA FACE LIBERI ????
  Cum sa cunosti daca nu citesti,daca nu cercetezi ?? Daca nu faci asa,devi in mod facil sclavul unor dogme „pt.ca asa va dicteaza inima si sufletul”.De fapt,se vede de la o posta ca acest lucru va lipseste si dvs.:studiul Bibliei.
  Da,Isus le-a spus : I-MI VETI FI MARTORI pt.ca ei,apostolii,discipolii,evrei fiind,ERAU DEJA MARTORI AI LUI IEHOVA…asa cum spune IHWH Insusi prin Isaia.Lasati astfel de „gaselnite”…
  Nu pot sa fiu presedintele Romaniei…pt.ca nu fac politica…si pt.ca eu am votat cu Christos la botez .Odata si bine.Dvs.aveti indoieli devreme ce tot votati…
  In 1914 a inceput PREZENTA (PAROUSSIA) lui Christos.Daca va referiti la Venire pe nori(AHOMEMNON) sau ca JUDECATOR( ELTE),aceste evenimente sunt viitoare.Inca nu s-au intamplat.
  Tocmai de aceea tinem si comemorarea.Dvs.interpretati si distorsionati invataturile noastre.Nu este mai bine sa ne lasati pe noi sa le expunem ??
  Expresia „putin timp” se poate aplica si la o perioada mai lunga.Acel „putin timp” dureaza de 2000 de ani…
  Am o umila rugaminte: NU MAI MUNTITI cu privire la publicatii.Nu mai dati „fimari” false.Studiati Biblia,caci in ea gasiti viata vesnica.Lasati zoaiele si noroiul.Nu va face bine nici dvs.,nici altora.SUCCES IN STUDIUL ADEVARULUI !!!

 181. lipa on said:

  Domnule Marcu….cum aparati dumneavoastra o religie….Ce bine ca existati dumneavoastra ca sa-I spuneti lui Dumnezeu cine este poporul Lui…Pentru ca in Scripturi spune ca in Cristos suntem un trup si nu intr-o religie.Acesta pe religie care o aparati este o religie autointitulata „religia adevarata” o religie care nu-L predica pe Cristos,Cristos care este Adevarul.Atata timp cat dumneavoastra deformati Adevarul cum va puteti numi „religia adevarata”.Ce mult vreti sa va dati dreptate…Cautati o „religie adevarata”?Cautati o Biserica adevarata?Pai atunci de ce nu il cautati pe ISUS CRISTOS?De ce cautati alt nume?Eu nu am cum sa va dau alt nume,nu pot sa va dau numele unei de denominatii,spunand de la mine sau de la capii ei, ca asta este „religia adevarata”. Dar ce pot eu sa va spun este ca Isus Cristos este Adevarul.I-mi spuneti autoritar(a nu stiu cata oara)ca biserica lui Cristos trebuie sa poarte un nume!Biserica lui Cristos ESTE CRISTOS si trupul lui Cristos este Biserica.In Trupul lui Cristos suntem TOTI una nu intr-o Biserica?Oare cat este de greu de inteles?
  De fapt nu este greu de inteles ci este greu de acceptat.De aceea va-m spus si va mai spun ca ceea ce aparati si iubiti dumneavoastra nu sunt invataturile dumneavoastra. si nici a lui Cristos ci ale WT.De aceea nu acceptati pe „principiul SOLA SCRIPTURA” ,pe care va tot place sa-l fluturati ,ca poporul lui Dumnezeu este acela care IN CRISTOS SUNT TOTI UN TRUP.Nu in Societatea WT sau in vreo alta biserica sau denominatie ci in CRISTOS.WT si-a construit temelia fara Cristos.De aceea este greu de acceptat ca singura religie adevarata este in Cristos Isus,in Adevar.Restul domnule Marcu sunt aberatii si interpretari omenesti ale Scripturii.Sunt interpretari prin care oameni isi dau singuri dreptate,se „sfintesc” singuri,se „indreptatesc” singurise fac „intelepti” singuri si asa mai departe.
  acum va intreb:Care evanghelie trebuie predicata?Nu v-a spus latino ca „A FACE NU SCHIMBA CEEA CE ESTI”?Sunteti cu noi una in Cristos?M-as bucura foarte tare.Sa nu credeti ca sunteti singurii care predica Evanghelia.Predicati o evavanghelie care nu este a lui Cristos ci o evanghelie a WT.Asta este Evanghelia lui Isus care o predicati?”REGATUL CERURILOR S-A APROPIAT?”.Cum ramane cu:”El S-a dat pe Sine însuşi pentru păcatele noastre, ca să ne smulgă din acest veac rău, după voia Dumnezeului nostru şi Tatăl.
  A Lui să fie slava în vecii vecilor! Amin.Mă mir că treceţi aşa de repede de la Cel ce v-a chemat prin harul lui Hristos la o altă Evanghelie.Nu doar că este o altă Evanghelie; dar sunt unii oameni care vă tulbură şi voiesc să răstoarne Evanghelia lui Hristos.Dar, chiar dacă noi înşine sau un înger din cer ar venisă vă propovăduiască o Evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema!”?Cum ramane cu SOLA SCRIPTURA? Acest principiu se aplica doar unde „unsii si adevaratii” vor?
  Raspundeti doar la ceea ce va convine domnule Marcu,lucru de care ne acuzati pe mine si pe Latino.Dar aceeasi strategie a MI….cea mai buna aparare este atacul si aceeasi lege a lui Murphy.
  Si domnule Marcu nu mai scoateti versete din context sa se potriveasca cu ceea ce doriti dumneavoastra…Spuneti „TOTI CEI DIN MORMINTE VOR AUZI GLASUL DE ARHANGHEL SI VOR IESI AFARA .TOTI” si iar il Faceti pe Cristos mincinos!Cum ramane cu ce a spus Isus:”Adevarat, adevarat va spun ca cine asculta cuvintele Mele si crede in Cel ce M-a trimis are viata vesnica si nu vine la judecata, ci a trecut din moarte la viata.”Dar cititi tot contextul domnule Marcu!Si sa mergem mai departe:”Adevarat, adevarat va spun ca vine ceasul, si acum a si venit, cand cei morti vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu, si cei ce-l vor asculta vor invia.”Isus vorbeste de ce morti?De cei din morminte?De ce inviere?DE CEA DE AZI!!!!De nasterea din nou!!! Auzi tu cuvintele lui CRISTOS SA POTI INVIA?Nu mai asculta cuvintele WT!Si doar in versetul 28 Isus spune ceea ce a-ti scris si dumneavoastra:”Nu va mirati de lucrul acesta; pentru ca vine ceasul cand toti cei din morminte vor auzi glasul Lui
  si vor iesi afara din ele. Cei ce au facut binele vor invia pentru viata; iar cei ce au facut raul vor invia pentru judecata.”NU MAI INCERCATI SA CITITI DOMNULE MARCU!!!!INCERCATI SA TRAITI CEEA CE CITITI!!!Cuvintele lui Cristos SUNT ADEVARUL SI VIATA VESNICA nu cuvintele si invataturile societatii WT.Aceasta este biserica!!!Biserica este formata din cei care „asculta cuvintele Mele si crede in Cel ce M-a trimis are viata vesnica si nu vine la judecata, ci a trecut din moarte la viata”.
  Cu dragoste,in Cristos Domnul meu,Lipa

 182. marcu on said:

  Lipa,lipa…care este motivul principal pt.care Isus s-a nascut ca om si a venit intre noi ??
  Dupa ce imi raspundeti,voi continua sa comentez despre una din marile erori in care persistati.
  Pavel ne invata sa nu parasim adunarea.ADUNAREA CUI,LIPA ??? ADUNAREA NOASTRA CU CINE,LIPA ???Ce simplu este sa traiesti,asa,cum crezi,”dupa cum iti dicteaza inima si sufletul” …sa ai o credinta pe care o declami ,nu o infaptuiesti…( EU AM PE CHRISTOS IN INIMA MEA!!!!!!!!! Care Christos?? In care inima ??? Ce inseamna a-l avea pe Christos ??? PAUZA…Intuneric bezna).Dar,Lipa…noi nu trebuie sa traim cum simtim,ci asa cum ne porunceste Dumnezeu.Iar daca EVANGHELIA IMPARATIEI VA FI PREDICATA PE INTREGUL PAMANT…apoi noi trebuie sa o predicam daca vrem sa-l slujim pe Dumnezeu.Cine o face azi..asa ,doi cate doi,IN TOATE SATELE,ORASELE,PE STRAZI,IN TARGURI,IN PIETE…???
  Adica asa cum a randuit Christos ??
  Ce este religia,Lipa ??De ce ne spune Iacov ca trebuie sa fim religiosi,infranandu-ne limba ?? Oooo…am uitat.Pe „fratele” Lipa nu il intereseaza ce a scris Iacov,incalca FLAGRANT CE A SCRIS PAVEL LA I COR.8:6,CE A SCRIS IOAN LA IOAN 17:3 SI CARE SUNT CUVINTELE LUI ISUS…
  Nu il intereseaza ca slujeste ALTUI DUMNEZEU decat CELUI caruia i-au slujit Enoh,Noe,Avraam,Isac,Iacov,Moise,David,Neemia,Isaia,Ezechiel,Ieremia,Daniel,….Matei,Marcu,Ioan,dr.Luca,Pavel,Petru..Iuda…Iacov…TOTI ACESTIA NU AU CREZUT IN EREZIA TRINITATII,stimate domn !!!!
  Dar ce mai conteaza ?? Dupa dvs.,azi,Dumnezeu nu are UN POPOR pt.NUMELE SAU…scrie acolo in Biblie doar asa…nu are persoane care marturisesc despre Regat…se marturiseste singur…Nu vi se pare ciudat ????
  NU EU II SPUN LUI DUMNEZEU CINE ESTE POPORUL SAU.DUMNEZEU MI-A TRANSMIS ACEASTA PRIN CUVANTUL SAU,BIBLIA,IAR EU O SPUN MAI DEPARTE ALTORA…Iar,din lipsa de argumente incercati smecherii…
  NU TINE INSA….
  Biserica lui Christos nu este Christos…Isus ESTE CAPUL BISERICII.Iar -scuzati-ma- spuneti ineptii…
  Noi nu suntem fara Christos.Nicidecum…Dar dvs.,in lipsa de altceva,preluati zanganitul fals al alamei si tipati: martorii nu cred in CHRISTOS!!!! Ba da,credem…Il vestim.Si suntem,din pacate,singurii care o facem.Dar ,niciodata nu il asezam in locul Tatalui.Nu-l facem egalul Tatalui,din motivele aratate.ISUS A PRIMIT PUTEREA,GLORIA,JUDECATA.Nu o avea in Sine…Nu este Atotputernic,pt.ca nu are depline competente in stabilirea ierarhiei ceresti.Nu este omniscient,pt.ca nu cunoaste ziua sfarsitului.Cum explicati dvs.toate aceste inadvertente ??? Aaa…ignorandu-le,pt.ca NU PUTETI sa le explicati „trinitar”.
  EU AM RASPUNS LA TOATE INTREBARILE PUSE DE DVS.SI DE CATRE DINU-LATINU.DVS.insa,…tacere.NU PUTETI SA RASPUNDETI,CONTINUAND SA DECLAMATI,SA INSIRATI VERSETE,SA IGNORATI TOT CE VA SCRIU EU.
  Repet: la ce intrebari nu va raspund ????Dimpotriva,eu raspund IMEDIAT,pt.ca stiu sa raspund,pot si vreau sa o fac.Dvs.,cei doi deopotriva…nimic.
  Cu invierea,nu eu ci dvs,il faceti mincinos pe Christos.DACA TOTI CEI DIN MORMINTE VOE AUZI GLASUL SAU SI VOR IESI AFARA,inseamna ca asa este.Asa scrie la Ioan 5:28,29 si SUNT CUVINTELE LUI ISUS !! Dar …am uitat.Dl.Lipa are o credinta proprie…biserica Lipa.
  Nu conteaza ce scrie…Iar „trecerea de la moarte la viata ” este una spirituala,de aceea Isus nu minte.Pt.ca,inclusiv cei care vor fi rapiti la cer „vor fi adormiti pt.o clipa si schimbati”…deci si ei vor muri,inviind dupa o clipa in trupuri de slava,spirituale,nemuritoare.EU NU AM INTERPRETAT (NICI ACUM) NIMIC.DOAR AM CITAT.Si,in plus,eu cred ceea ce scrie.
  Nu uitati va rog sa-mi raspundeti (macar) la intrebarea din acest post: CARE A FOST MOTIVUL PRINCIPAL PT.CARE A VENIT ISUS PE PAMANT ????? Doar UN MOTIV va cer: acela care este cel mai important.

 183. lipa on said:

  Chiar nu-mi vine sa cred ca dumneavoastra in ceea ce scrieti si credeti..Mi-ati dat raspuns la intrebarile mele? NUUUUUUUUUUUUU.
  Mi-ati pus alte intrebari si atat.Ma jigniti in continuare?Eu continui sa-mi cer scuze pentru cuvintele care va jignesc fara sa-mi cer scuze pentru Cristos.Imi spuneti ca incerc smecherii?Ce smecherii fac?Sunt eu sau dumneavoastra vreun smecher?Imi spuneti acum ca de la biblie ajung la smecherii?Vai de mine da chiar nu imi vine sa cred…..Eu inca va consider un om inteligent si cu bun simt
  Va mai intreb o data a cui evanghelie o predicati?Predicati evanghelia lui Cristos sau a lui YHWH.Imi spuneti ca a ales Dumnezeu un popor pentru numele sau….si hop a venit lumina noua prin care ne autointitulam MI si automat devenim cei mai curati…
  Vai de mine dar nu imi cereti sa cred asta ca-mi jigniti inteligenta.Pentru ca daca ar fi asa ce rost mai are jertfa lui Cristos?V-am mai interbat o data ori Cristos era mincinos si impostor de a permis apostolilor sa i se inchine ori chiar apostolii nu comit nici o gresala prin faptul ca se inchina lui Cristos.
  Nu am sa gresesc si sa va fac pe plac sa va dau un nume de denominatie care mantuie.Adunarea care nu trebuie parasita este adunarea care se face in numele lui Cristos ca acolo va fi si EL.Aceasta adunare nu trebuie parasita.Isus este Capul Bisericii si aveti dreptate.Dar la fel este si Temelia Bisericii.Isus este Biserica de la temelie pana la Varf.Iar noi oamenii suntem caramizi vii in Biserica lui Cristos si suntem toti una in Trupul lui Cristos.Imediat raspundeti la intrebarile care va convin…Nu raspundeti la toate intrebarile.
  Eu am sa va mai spun o data de ce a venit Cristos pepamant:pentru mantuirea mea si pentru mantuirea dumneavoastra,pentru implinirea Legii,pentru ca toti cei ce cred in El si ii asculta Cuvantul sa nu mai merga la judecata ci sa treaca de la moarte la viata.Iar noi nu trebuie sa fim doar ascultatori ci si implinitori ai Cuvantului.”Fiindca atat de mult a iubit Dumnezeu lumea, ca a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede in El sa nu piara, ci sa aiba viata vesnica.Dumnezeu, in adevar, n-a trimis pe Fiul Sau in lume ca sa judece lumea, ci ca lumea sa fie mantuita prin El.Oricine crede in El nu este judecat; dar cine nu crede a si fost judecat, pentru ca n-a crezut in Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu.Si judecata aceasta sta in faptul ca, odata venita Lumina in lume, oamenii au iubit mai mult intunericul decat lumina, pentru ca faptele lor erau rele.”
  Eu nu va pot da un raspuns mai bun decat Scriptura.Hai sa aplicam celebrul dumneavoastra principiu SOLA SCRIPTURA versetelor de mai sus!
  Pace si dragoste de semeni sa avem in Isus Cristos,Domnul nostru.
  Lipa

 184. latino on said:

  În primul rând mă bucur că ați dat un semn de viață și vă rog să încercați să nu controlați discuția așa cum vă stă în caracter… Fiți mai umil, cu dragoste vă rog… oricum – nu „vedeți” ceea ce Dumnezeu ne-a descoperit așa că degeaba aruncați cu noroi în noi spunând că noi o facem. Mă acuzați de politeism când eu am mărturisit că, cred într-un singur Dumnezeu. Problema este a d-voastră – SUSȚINEȚI CĂ TATĂL ESTE DUMNEZEU ATOTPUTERNIC ȘI CRISTOS DUMNEZEU PUTERNIC. Este greu să calculați cât este 1 + 1 = ?

  Am să vă răspund eu la întrebare stimate domn… Pentru acest scop a murit şi a înviat Cristos: ca să poată fi Domn şi al celor morţi, şi al celor vii. (Romani 14:9). Dacă veți citi în context veți vedea că aceste Domn din Romani face referire la Cristos. Din păcate cum WT „au primit lumină nouă” pentru a 4 oară – convingeți-vă din codexurile de la Papa… versetul 7 și 8 nu tot de același Domn vorbește?

  Căci nimeni dintre noi nu trăieşte pentru el însuşi şi nimeni dintre noi nu moare pentru el însuşi: dacă trăim, pentru Domnul trăim, iar dacă murim, pentru Domnul murim. Astfel, fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Pentru acest scop a murit şi a înviat Cristos: ca să poată fi Domn şi al celor morţi, şi al celor vii. (Romani 14:7-9) – după ce o citești de 4, 5 ori îți dai seama cum s-a scos din context un text pentru a avea un pretext de vorbire (speculație)…

  Prietene… hai să o facem mai simplă această conversație. Nu mai interpretăm ce convine MI și citim literalmente ce le convine MI. Hai să ne ghidăm pe ce scrie și să nu mai tragem concluzi pt că v-am spus și vă repet: NU MĂ INTERESEAZĂ CONVINGERILE LUI RUSSEL ȘI CELOR DIN BROOKLYN! Așa că nu mai pamfletați cu „convingerile mele” pentru că nu sunt ale d-voastră.

  Deci n-o mai lungiți cu: biserica adevărată că lăsați de dorit, mă amuzați… faptul că mergeți din doi în doi și-L negați pe Domnul slavei, singurul Stăpân, Mântuitorul lumii – nu dați dovadă de biserică adevărată ci de ANTICRIȘTI. Și ați ajuns la concluzia asta tot prin „convingerile lor” pe care ați fost de-acord să le acceptați și nu ale d-voastră… dacă mâine vor dicta alte doctrine prin „lumină nouă” cum sunteți „clonat” veți repeta mecanic și robotic, fără să gândiți aceleași pamflete ieftine bine colorate de WT care vă îndepărtează de împărăția lui Dumnezeu.

  Vai de voi, cărturari şi farisei ipocriţi! Căci voi închideţi Împărăţia Cerurilor în faţa oamenilor; nici voi nu intraţi, şi nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsaţi să intre! (Matei 23:13) – colorați-le cărticele frumușele și spuneți: „cei blânzi vor moștenii pământul…” – așa o veți închide celor ce vor să intre. Să înțeleg că în cer vor merge doar cei 144.000 aleși… Adevărat vă spun că până şi colectorii de taxe şi prostituatele merg înaintea voastră în Împărăţia lui Dumnezeu! (Matei 21:31)

  Isus este Calea!

  .
  .
  .

  Spre?

  .
  .
  .

  Tatăl

  .
  .
  .

  Unde este Tatăl?

  .
  .
  .

  Tatăl nostru care ești în ceruri….

  .
  .
  .

  Dacă ai ști cât de mult de iubește Isus si cum și-ar dori să te elibereze cu adevărat dându-ți siguranța vieții veșnice și scumpa Lui mântuire, nu prin fapte ci prin credință… El stă la ușă și bate…

  Marcu?

  Marcu?

  Crede în Domnul Isus… sperie-te ca Toma și spune: Domnul meu și Dumnezeul meu – fericit și binecuvântat vei fi că AI CREZUT fără să-l fi văzut…

  Te iubesc în Domnul și voi fi alături…

 185. latino on said:

  Toţi profeţii depun mărturie despre El, şi anume că oricine crede în El primeşte, prin Numele Lui, iertarea de păcate. (Faptele apostolilor 10:43)

 186. latino on said:

  Alegeți și demonstrați ce convingeri aveți, d-le Marcu… să depuneți mărturie despre Cristos, să mergeți din doi în doi pentru a spune tuturor: CREDE ÎN EL și prin NUMELE LUI (suficient) veți primi iertarea de păcate… sau depuneți mărturie despre Iehova și mergeți din doi în doi pentru a spune tuturor: CREDE ÎN IEHOVA și prin NUMELE LUI (suficient) veți primi iertarea de păcate…

  Laudă Domnului

 187. marcu on said:

  Multumesc pt.raspuns,Lipa,lipa…Dar,in deja modul obisnuit in care va dati cu parerea,din nou ati gresit.Gresiti mereu,pt.ca raspunsurile dvs.sunt senzoriale,nu biblice.
  Isus a spus :EU PT.ACEASTA M-AM NASCUT SI AM VENIT IN LUME,CA SA MARTURISESC DESPRE ADEVAR.
  Daca Isus nu marturisea,daca nu era MARTORUL CREDINCIOS SI ADEVARAT AL LUI IEHOVA,jertfa Sa era inutila.El,Isus,a lucrat trei ani si jumatate ,vestind Regatul,asa cum singur marturiseste,punand bazele Bisericii.Cu putin timp inainte de moartea Sa,a incheiat un Legamant,Noul Legamant,cu discipolii Sai,spunand: INCHEI UN LEGAMANT CU VOI,ASA CUM TATAL A INCHEIAT UN LEGAMANT CU MINE.Conform teoriei absurde a trinitatii,Dumnezeu a incheiat un legamant cu El Insusi…inca o inadvertenta.Dar ce mai conteaza..nu-i asa,d-le Lipa ??
  Deci,pt.prima oara imi raspundeti la o intrebare.COMPLET GRESIT.Pt.ca nu o faceti din Biblie,ci din „suflet”,adica,in cutuma neoprotestanta,”va dati cu parerea”.
  Si perseverati in minciuni.La care intrebari nu v-am raspuns ?? Concret…Daca nu aratati concret,atunci taceti,pt.ca faceti acuzatii nefondate.
  Despre smecherii,v-am spus punctual ,de fiecare data in ce constau: evitati raspunsul PE CARE NU SUNTETI CAPABIL SA-L DATI ,divagand de la subiect,citand zeci de versete fara legatura intre ele sau cu subiectul.
  Ce EVANGHELIE (evanghelie= veste buna) vestim?? EVANGHELIA ACEASTA A IMPARATIEI (REGATULUI) VA FI PREDICATA PE INTREGUL PAMANT.ATUNCI VA VENI SFARSITUL.Matei 24:14.ACEASTA EVANGHELIE O VESTIM NOI,stimate domn !!!
  Il vestim pe Christos ca Rege.V-am dat exemple de campanii desfasurate acum 80 de ani ( VESTITI,VESTITI,VESTITI-L PE REGE SI REGATUL SAU -iar REGELE ESTE CHRISTOS).
  Deci..unde „o alta Evanghelie”??? Dar eu nu cred ca dvs.stiti ce inseamna macar Evanghelia.Mai vad cate un barbat imbracat cenusiu,ponosit,sau cate o femeie cu batic,care tipa pe strada: pocaiti-va,ca daca nu,ardeti in focul iadului !!! Va intreb: este aceasta o Evanghelie(veste buna) ???
  Inca odata nu va inteleg: ba spuneti ca Isus este Dumnezeul dvs.,ba ca este Biserica dvs.Hotarati-va….pt.ca Biserica este „A LUI CHRISTOS” ,deci Biserica nu poate fi Christos….
  Dar,dvs., o frunza in vant,care nu stie pe ce drum merge….este firesc sa aberati.Biserica dvs.are un nume: Lipa…
  Scuzati-mi persuasiunea….Succes in gasirea Bisericii lui Christos !!

 188. marcu on said:

  Si,Lipa prietene…poate ca imi raspundeti la intrebarea :Credeti in Dumnezeul lui Avraam,Isac si Iacov??

 189. marcu on said:

  Latino…de ce ma faceti sa repet ?? Noi credem si avem UN SINGUR DUMNEZEU-TATAL !!! Asa cum au avut si Enoh,Noe,Avraam,Isac,Iacoov,Moise,David,Daniel,Isaia…etc.
  Nu mai increcati cu „doi dumnezei”.I Cor.8:5 ne spune ca in cer si pe pamant sunt multi „domni” si „dumnezei”( unul fiind Christos) ,insa versetul 6 ne lamureste: NOI AVEM UN SINGUR DUMNEZEU-TATAL.Punct.
  Am rugamintea sa cititi macar cu putina atentie comentariile mele,pt.ca eu nu a intrebat de ce a murit Isus,ci de ce a venit pe pamant.
  Noi mergem doi cate doi,vestindu-l nu negandu-l pe Christos.Il vestim ca DOMN,ca REGE,nu ca Dumnezeu,pt.ca noi avem UN SINGUR DUMNEZEU-TATAL.Lasati va rog aberatiile ca noi nu-l recunoastem…etc…Dimpotriva,il vestim si altii nu o prea fac…
  Despre Biserica adevarata,eu nu o „lungesc”> Nici nu mai pomeneam de subiect daca dvs.erati capabil sa raspundeti: CARE ESTE,CUM SE NUMESTE,UNDE ESTE MACAR UN SEDIU AL ACESTEIA SI CINE SUNT MEMBRII EI,CARE VESTESC EVANGHELIA,UNDE si CUM o fac ???
  Dvs….pauza.
  Eu cred in Domnul Isus,nu in Dumnezeul Isus.Isus este Regele meu.Este Unicul meu Mijlocitor intre mine si IHWH.Este Marele meu Preot.Are insa,asa cum am mentionat,o dumnezeire primita de la Tatal si diferita de a Tatalui.
  Il onorez pe Isus,dar nu cu slava cuvenita Tatalui.

 190. lipa on said:

  V-am dat niste versete din Biblie care spun de ce a venit Isus pe pamant.Dumneavoastra spuneti ca respunsul meu este gresit!Raspunsul meu este format din versete biblice si anume: „Dumnezeu, in adevar, n-a trimis pe Fiul Sau in lume ca sa judece lumea, ci ca lumea sa fie mantuita prin El.Oricine crede in El nu este judecat; dar cine nu crede a si fost judecat, pentru ca n-a crezut in Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu.Si judecata aceasta sta in faptul ca, odata venita Lumina in lume, oamenii au iubit mai mult intunericul decat lumina, pentru ca faptele lor erau rele.”Daca respunsul meu nu este corect(si nu este raspunsul meu ci al Bibliei) este gresita si Biblia.Iar noroc dumneavoastra si cu societatea WT care sunteti mai presus de Biblie si cunoasteti adevarul mai bine decat Insusi Adevarul.Imi spuneti ca :”EU PT.ACEASTA M-AM NASCUT SI AM VENIT IN LUME,CA SA MARTURISESC DESPRE ADEVAR.”Si am sa ma duc cu ideea dumneavoastra mai departe si sa va amintesc ca Isus a zis ca El este Adevarul . Atunci Isus a venit sa mrturiseasca despre El Insusi.Dar dumneavoastra iar va contraziceti pe dumneavoastra.Isus nu este mincinos domnule Marcu!Si daca Isus nu este mincinos atunci cine este?Oare invataturile WT?Eu cred ca da!Va repet ca nu va fac pe dumneavoastra mincinos pentru ca nu faceti decat sa repetati ceea ce auziti.Eu si de fapt nu eu ci Cristos face mincinoase invataturile WT.Eu imi pun credinta in Cristos dumneavoastra in invataturile WT.Eu am dreptate nu pentru ca este dreptatea mea ci pentru ca este dreptatea lui Cristos.Eu detin adevarul atata vreme cat sunt in Cristos pentru ca fiind in Cristos sunt in Adevar.Dandu-l pe Cristos la o parte in favoarea WT sau a oricarei alte denominatii ajung in minciuna!Si da v-am mai raspuns o data ca eu cred in Dumnezeul lui Avraam,Isac si Iacov.
  Dumneavoastra credeti in Isus Cristos?
  Cu aceeasi dragoste,Lipa

 191. latino on said:

  Prietene drag mă mir cum mai înțelegi ce spui? Ai spus că Isus este Dumnezeu Puternic… azi – Eu cred in Domnul Isus,nu in Dumnezeul Isus – deci nu mai este Dumnezeu Puternic???

  Pe de altă parte: „NOI AVEM UN SINGUR DUMNEZEU-TATAL” și mărturisiți că Isus este Dumnezeu… dacă este, cum e Adevărat sau Fals?

  Și cu: „am rugămintea… rugămintea mea… etc – da rugămintea ta este ca noi să dansăm după muzica din WT… I am so sorry… nu mă interesează convingerile lui Russel ci ale tale. Nu mai repeta convingerile altora că nu face decât „zgomot”…

  Când Isus spune: EU PT.ACEASTA M-AM NASCUT SI AM VENIT IN LUME,CA SA MARTURISESC DESPRE ADEVAR (și tot El a spus cine este acest ADEVĂR) nu este singurul motiv pentru care a venit… a mai venit pt judecată pentru ca cei ce nu văd, să vadă, iar cei ce văd, să devină orbi… (ca cei cărora le urmați convingerile… ca cei care se bat cu pumnii în piept lăudându-se cu cea mai tare și curată biserică). ACESTA ESTE FARISEISMUL CARE A ORBIT WT… Unii dintre fariseii care erau cu El, când au auzit acestea, I-au zis: – Doar nu suntem şi noi orbi?! (Ioan 9:40)

  A mai venit ca să aducă viață! Cine dă viață dacă nu DĂTĂTORUL VIEȚII? – Eu am venit ca ele să aibă viaţă şi s-o aibă din abundenţă. (Ioan 10:10)

  Și ar trebui să-i ascultați pe cei care L-au vestit. Citiți cu atenție mesajul lor… eu nu am publicații care au nevoie de „lumini noi” ci vă vestesc Lumina Adevărată – SINGURA CARE EXISTĂ.

  Pavel:
  Acest cuvânt este demn de încredere şi pe deplin vrednic să fie primit: Cristos Isus a venit în lume ca să-i mântuiască pe cei păcătoşi, dintre care cel dintâi sunt eu. (1 Timotei 1:15)

  Ioan:
  Şi ştim că Fiul lui Dumnezeu a venit şi ne-a dat pricepere ca să-L cunoaştem pe Cel Adevărat. Şi noi suntem în Cel Adevărat, în Fiul Său, Isus Cristos. El este adevăratul Dumnezeu şi viaţa veşnică. (1 Ioan 5:20)

  Contextul Bibliei:
  A venit să moară pentru păcatele tale, ale mele și a întregii lumi. De aceea spune Scriptura: Căci nimeni dintre noi nu trăieşte pentru el însuşi şi nimeni dintre noi nu moare pentru el însuşi: dacă trăim, pentru Domnul trăim, iar dacă murim, pentru Domnul murim. Astfel, fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Pentru acest scop a murit şi a înviat Cristos: ca să poată fi Domn şi al celor morţi, şi al celor vii. (Romani 14:7-9)

  Omul trebuie să trăiască pentru domnul Cristos și să oară pentru domnul Cristos. Astea sunt convingerile lui Pavel, dar nu și ale turnului de veghe care folosesc o traduce falsă și în afara contextului. „dacă trăim, pentru Iehova trăim, iar dacă murim, pentru Iehova murim…” păi continuați traducerea și schimbați și versetul 9… cum doare, mă gândesc… stând cu codexurile în mână, citind acest adevăr din Romani și văzând traducea de la WT dar tot degeaba…

  Aș dori să aruncați o privire (păi asta este TEMA acestui forum) și să investigați bine de tot aceste „lumini noi”…

  _____________________________________________________________________

  I. Preziceri false ale Turnului de veghere:

  1798 – Era considerat sfârşitul celor 1200 de zile din Apocalipsa capitolul 12. Sursă: Three Worlds (Trei lumi), publicaţie în comun a lui Barbour şi Russell, 1877, p.114. Această explicaţie a fost schimbată ulterior, 1798 fiind schimbat la 1889.
  1799 – Era considerat începutul „ultimelor zile”. Prin faptul ca Napoleon a îndepărtat pe Papă, s-a considerat ca s-a împlinit cei 1260 de zile descrise în Daniel 7:25; 12:7; Apocalipsa 11:1-3. Sursă: Turnul De Veghe, Ianuarie – Februarie 1889, Studii În Scripturi Volumul II, p 256, Studii În Scripturi Volumul III, p 58, 63, 64, scrise de C.T. Russell. În 1930 aceste explicaţii sau pus în legătură cu data de 1914.
  1829 – Era considerat sfârşitul celor 1290 de ani, expuşi în Daniel 12:11, care au început la 539 î.e.n. Era văzută o dată foarte importantă, deoarece atunci a început lucrarea lui William Miller şi de fapt Studenţii Bibliei, la origini provin de acolo. Sursă: Lothar Gassman, Martorii Lui Iehova, p 9, Studii În Scripturi Volumul III, p 40, 60, 163, Our Lord’s Return (Revenirea Domnului nostru) scrisă de JF Rutherford. Această învăţătură a fost abandonată în 1930.
  1844 – După Miller era considerat anul „sfârşitului lumii”, după Russell era începutul celor 30 de ani de „probă”, care în opinia lui, corespundea cu cei 30 de ani din viaţa lui Isus, scurşi de la naşterea sa ca om şi până la botezul lui în apa Iordanului. Sursă: Studii În Scripturi Volumul II, p 240. Această învăţătură a fost abandonată în 1930. De remarcat că Russell şi colaboratorii săi credeau că orice eveniment Biblic, petrecut în antichitate, trebuia să aibă încă o împlinire, după aceea în viitor. Pe această preconcepţie greşită s-au pus bazele tuturor speculaţiilor lor. Şi nu este de mirare de ce au fost atâtea speculaţii cu privire la date.
  1846 – Era considerat sfârşitul celor 2300 de zile, expuşi în Daniel 8:14. Era considerată o dată importantă deoarece atunci George Storrs şi alţi colaboratori ai lui Russell, au abandonat învăţăturile greşite şi astfel „sanctuarul” a fost curăţit. De asemenea era considerat ca anul în care a început „alianţa evanghelică” între grupările protestante, ceea ce a fost catalogată ca „spiritism”. Sursă: Studii În Scripturi Volumul III, p 108, Studii În Scripturi Volumul VII (Taina Împlinită), p 163. Această învăţătură a fost abandonată în 1930.
  1873 – Era considerat data la care se împlinesc cei 6000 de ani de la creaţia lui Adam şi intrarea în al 7000 de an, mia de ani din cartea Apocalipsa, „ziua Domnului”. Sursă: Studii În Scripturi Volumul II, Prefaţa, p 39; JV[2] p.631, învăţătură abandonată în 1930. Încheierea celor 6000 de ani din istoria omenirii, va fi pusă în anul 1943, ca fiind anul 1975, în cartea Adevărul vă va face liberi. Începând cu anul 1966 anul 1975 va căpăta o importantă profetică în literatura de atunci a martorilor. Sursă = Cartea: Life Everlasting (Viaţă veşnică). [vezi anul 1975].
  1874 – Era considerat data de la care începe prezenţa invizibilă a lui Christos. Data cea mai importantă a lui Russell. Sursă: Trei lumi, p. 175, Studii În Scripturi Volumul II, p 170, Revenirea Domnului nostru, p 27, JV 133, nota de subsol. Până la 1904 Russell aşa credea că la această dată a început Armaghedonul. Sursă: Turnul De Veghe 15/1/92, p 3, 21 (reprint la pagina 1355), Studii În Scripturi Volumul II, p 101. Această învăţătură a fost abandonată în 1930 parţial şi în 1943 total. Vezi nota de subsol 2; vezi şi JV p.47, actualmente se crede că a revenit în 1914 şi de atunci şi-a început prezenţa.
  1875 – Era considerat anul în care se sfârşeşte „marele jubileu”, ca încheierea a celor 1335 de zile expuse în Daniel 12:12. Era privit ca anul în care au înviat sfinţii, invizibil. Sursă: Trei lumi, p 108. Ulterior, în 1881, data învierii invizibile a sfinţilor creştini a fost mutată de pe 1875 pe 1878.
  1878 – Era considerat data la care se sfârşeşte epoca evanghelică şi se produce răpirea adunării sfinţilor lui Cristos, a creştinilor credincioşi. Sursă: Trei lumi, p 68, JV p 632, Martorii Lui Iehova În Planul Divin, p 19. Bineînţeles, dată abandonată după anul 1878. Se mai credea că Isus îşi asumă puterea de rege (JV p. 632) şi are loc învierile cereşti (Taina Împlinită 149,278), actualmente Martorii cred că învierile cereşti au avut loc în 1918 .
  Anul 1873, se împlinesc 6000 de ani de la facerea lui Adam (mai târziu aceste profeţii sau explicat că sunt greşite – JV p.631).
  Anul 1881, Se închide uşa pentru clasa miresei de 144.000 (JV p. 632), apoi s-a crezut (până în 1966), ca această uşă s-a închis în 1931, ca apoi din 1966, să se creadă că această chemare s-a sfârşit în 1935, ca în anul 2007 să se renunţe la un an stabilit pentru închiderea uşi pentru clasa cerească (vezi: W 1/5 2007 p.30,31).
  Anul 1889, se face următoarea precizare în cartea din limba engleză, The Time is at Hand la p.101: „Aducem dovezi că întemeierea Regatului lui Dumnezeu a început deja…şi că bătălia din ziua cea mare a lui Dumnezeu cel Atotputernic (Ap.16:14) care se va sfârşi în 1914 cu completa distrugere a conducerii actuale a pământului, a început deja.”
  Anii 1910-1914: „Stresul marelui necaz va fi în curând peste noi cam între 1910 şi 1912, culminând cu sfârşitul neamurilor, octombrie 1914.” (cartea în engleză: The New Creation p.579; vezi şi Volumul 2 Studii în Scripturi p.76,77,101).
  Anul 1914, Armaghedonul din Scriptură ar trebui să aibă loc în acest an conform cu Volumul 3 Studii în Scripturi p.126,153.
  Anul 1914, mai târziu s-a susţinut că în acest an nu se va sfârşi Armaghedonul; ci, atunci va începe (Pastor Russell¢s Serrmons p.676), iar după moartea primului preşedinte s-a susţinut că în acest an a început necazul cel mare, învăţătură rămasă în vigoare până în anul 1969 (W 1/5 1999 p.16).
  Anul 1915, este anul când anarhia din lume va atinge apogeul (JV p.632), şi se va stabili împărăţia milenară (Taina Împlinită p.162).
  Anul 1916, Russell după moartea sa, a înviat la cer de unde supraveghează organizaţia Turnul de Veghe (Taina Împlinită p.314).
  Anul 1918, va fi pentru creştinism o groază foarte mare (Taina Împlinită p.77; „Timpul este aproape” (paginile 98 si 99), publicată în 1889, citim următoarele:

  „Este adevărat că faptul de a pretinde, aşa cum spunem noi, ca în următorii douăzeci şi şase de ani toate guvernele prezente vor fi răsturnate şi desfiinţate înseamnă să aşteptam lucruri mareţe; dar noi trăim intr-o perioada de timp speciala, „Ziua lui Iehova”, in care lucrurile culminează cu rapiditate; şi este scris, „O lucrare scurta va face Domnul asupra pământului.” (Vezi Vol. I., cap XV.)

  Având în vedere aceasta dovada biblica puternica referitoare la timpurile neamurilor, noi consideram acest fapt ca un adevăr întemeiat, ca finalul regatelor acestei lumi si instaurarea completa a Regatului lui Dumnezeu, vor avea loc la finalul anului 1914 e.n. Atunci rugăciunea bisericii, rostita de la plecarea Domnului ei – „Sa vina regatul tău” – va primi răspuns; şi sub acea administraţie dreapta şi înţeleptă, întregul pământ va fi umplut de gloria Domnului – cu cunoştinţa şi dreptate şi pace (Ps 72:19; Is 6:3; Hab 2:14); şi voinţa lui Dumnezeu va fi îndeplinită „pe pământ aşa cum este şi în cer.”

  În aceeaşi publicaţie, la pagina 101, se poate citi următoarea afirmaţie:

  „Să nu vă surprindă, aşadar, când în capitolele următoare vom prezenta dovezi ca instaurarea Regatului lui Dumnezeu a început deja, ca profeţiile indică spre anul 1878 e.n. ca trebuie să înceapă domnia şi că „bătălia zilei celei mari a Dumnezeului celui Atotputernic” (Apoc. 16:14), care se va încheia în 1914 e.n. şi va duce la răsturnarea completa a conducerii prezente a pământului, a început deja. Strângerea armatelor este vizibila clar, din punctul de vedere al Cuvântului lui Dumnezeu. Daca viziunea noastră este întunecată de prejudecăţi, când ajustam în mod potrivit telescopul Cuvântului lui Dumnezeu, putem vedea cu claritate sensul multor evenimente prevăzute pentru „Ziua Domnului” – că ne aflam chiar în mijlocul evenimentelor şi ca „ziua cea mare a mâniei sale urmează să vină”.

  Cu doi ani după publicarea acestei cărţi, în 1891, Russell a publicat o alta carte, „Sa vina Regatul tău” şi la pagina 153 găsim următoarele: „Lucrarea secerişului. Prăbuşirea, epidemiile, distrugerea, etc., prezise ca se vor abate asupra misticului Babilon, au fost prefigurate prin marele necaz si distrugerea naţionala care a survenit asupra Israelului carnal şi care s-a sfârşit cu căderea definitiva a naţiunii în 70 e.n. Iar perioada căderii îşi găseşte, de asemenea, corespondenta; pentru ca de la momentul când Domnul nostru a zis, „Casa vi se lasă pustie”, în 33 e.n. pana în 70 e.n. au trecut 36 ½ ani; şi de la 1878 e.n. pana la sfârşitul anului 1914 e.n. sunt 36 ½ de ani. Iar odată cu sfârşitul anului 1914 e.n., ceea ce Dumnezeu numeşte Babilon şi ceea ce lumea numeşte Creştinătate va pieri, aşa cum se arata în profeţii.”

  Tot Russell a mai afirmat: „Noi nu vedem nici un motiv ca numerele sa trebuiască schimbate – nici nu am putea să le schimbăm şi dacă am dori. Acestea sunt, credem noi, calendarul lui Dumnezeu, nu al nostru. Insa nu uitaţi, ca sfârşitul anului 1914 nu este momentul începutului, ci al sfârşitului necazului.”

  Noi nu vedem nici un motiv pentru a schimba opinia exprimata în punctul de vedere prezentat în Turnul de Veghe din 15 ianuarie, 1892. Îndemnul nostru este să-l citiţi din nou, şi să luaţi o decizie dacă Perspicacitate în Scripturi (vol. II, pagina 468), are dreptate când spune: Russell a făcut referiri la el însuşi ca purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu şi a prezentat prezicerile cronologice ca şi rezultatul îndrumării lui Dumnezeu asupra poporului Său.

  Să trecem la alte profeţii false:
  Anul 1925, vor avea loc învierile credincioşilor din vechime, al lui Avraam, Isac, Iacov, etc. cât şi poate luarea la cer a creştinilor (JV p.78) susţinea Rutherford, în timp ce Russell declara: „Stabilirea Împărăţiei în Palestina va fi probabil prin 1925” (Taina Împlinită p.162).

  Al doilea preşedinte al Societăţii, Rutherford, continuă cu prezicerile false, susţinând tot anul 1925 dar pentru alte evenimente, astfel în W 1/9 1922 p.262 (engleză) se spunea: „Data de 1925 este încă şi mai limpede arătată de Scriptură, deoarece este fixată de legea lui Dumnezeu, dată lui Israel.” Iar în W 1/4 1923 p.106 se preciza: „Crezul nostru este că anul 1925 este în mod clar stabilit în Scriptură.” Pe lângă aceste afirmaţii, în cartea: „Milioane de oameni care trăiesc acum nu vor mai muri niciodată”[3] (1920), la p.89,90 se spunea: „după cum am afirmat mai înainte, marele ciclu de jubileu trebuie să înceapă în 1925. În acest timp va fi recunoscută etapă pământească a Regatului. De aceea ne putem aştepta cu încredere că anul 1925 va marca întoarcerea lui Avraam, Isac şi Iacob şi a profeţilor credincioşi din vechime, cei amintiţi de apostol în Evrei 11 la starea de perfecţiune omenească.” (vezi şi JV unde se arată că pentru ai primi pe patriarhi au construit şi casa prinţilor, şi mulţi credeau că rămăşiţa va merge la cer în acel an).

  Câtă deziluzie a adus acel an, făcând ca mulţi studenţi în Biblie să părăsească Organizaţia, cum s-a întâmplat şi după moartea lui Russell (JV p.78). De asemenea este curios că punctul de vedere greşit cu privire la anul 1925 s-a corectat doar în 1950, (JV p.76 n.s.), oare a fost nevoie de 25 de ani să-şi dea seama că au greşit? Ei care pretind că sunt umili şi receptivi!

  În anii care au urmat după 1925, sau făcut zeci de preziceri iminente ale Armaghedonului, de pildă între anii 1940-1943 sau făcut cel puţin 44 de preziceri ale iminenţei sfârşitului (W15/9 1941 p.276; W15/1 1942 p.28; W1/5 1942 p.139; W1/5 1943; W1/9 1944 p.264; etc), să facem o spicuire concretă: „Sfârşitul final este aproape…lunile rămase până la Armaghedon.”
  Anul 1975, sau împlinit 6000 de ani de la facere, şi va fi foarte probabil Armaghedonul (Jv p. 104). Al patrulea preşedinte al Societăţii, a continuat cu linia prezicerilor false, astfel în cartea: „Viaţă eternă în libertatea fiilor lui Dumnezeu”, la p.29,30, Fredrerich Franz a spus că anul 1975 în toamnă se sfârşesc 6000 de ani de la crearea lui Adam şi probabil începutul Armaghedonului din Scriptură.

  Aceasta înţelegere a fost publicata în vara anului 1966, într-o cartea scrisă de Frederich Franz, în primul capitol, cartea vorbea despre aranjamentul jubileului, care jucase, de asemenea, un rol proeminent în prezicerile referitoare la anul 1925 şi prezenta argumente în favoarea învăţăturii că şase zile a cate o mie de ani fiecare, în care omenirea experimentează imperfecţiunea, vor fi urmate de o a şaptea zi de o mie de ani, în care se va restabili perfecţiunea într-un jubileu măreţ de eliberare din sclavia păcatului, bolii şi a morţii. Cartea spunea următoarele la paginile 28 si 29:

  „… Conform acestui calcul demn de încredere al cronologiei biblice sase mii de ani de la crearea omului se for sfârşi în 1975, iar perioada a şaptea de o mie de ani de istorie umana va începe în toamna anului 1975 e.n.
  Aşadar, în curând se vor încheia şase mii de ani de existenta umana pe pământ, în cadrul acestei generaţii…Deci nu peste mulţi ani, pe parcursul generaţiei noastre, vom ajunge la ceea ce Iehova Dumnezeu considera a şaptea zi a existentei omului.

  Cât de potrivit este pentru Iehova Dumnezeu să facă aceasta a şaptea perioada de o mie de ani un sabat de odihna şi eliberare, un măreţ sabat jubileic pentru declararea libertăţii pe tot pământul şi tuturor locuitorilor lui! Aceasta este cea mai potrivita ocazie pentru omenire. De asemenea si cel mai potrivit pentru Dumnezeu, pentru ca, amintiţi-vă, omenirea aşteaptă ceea ce ultima carte a Sfintei Biblii numeşte domnia lui Isus Cristos de o mie de ani asupra pământului, domnia milenara a lui Cristos. Când a fost pe pământ, cu nouăsprezece secole în urma, Isus a spus despre sine: „Pentru ca Fiul Omului este domn al Sabatului.” (Matei 12:18) Faptul ca domnia lui Isus Cristos, „Domnul sabatului”, merge in paralel cu al şaptelea mileniu al existentei umane nu este doar o întâmplare, ci este in conformitate cu scopul iubitor al lui Iehova Dumnezeu.” [sublinierile îmi aparţin].

  Chiar în cartea JV se recunoaşte la pagina 104, că la un congres din Baltimore, Franz a spus: „s-ar putea ca Satan să fie legat atunci (în anul 1975).” Însă cartea JV recunoaşte următoarele: „Totuşi au fost publicate şi alte declaraţii cu acest subiect, iar unele dintre ele au fost mai categorice decât au trebuit.”

  Astfel în acelaşi an, 1966, ediţia din 8 octombrie a revistei Treziţi-vă, publicata alături cu Turnul de Veghe, conţinea un articol cu titlul „Cât de mult va mai dura?” şi sub titlul „6.000 de ani se încheie în 1975”, argumenta că mileniul va fi ultima 1.000 de ani a unei zile de odihna de 7.000 de ani a lui Dumnezeu. Aceasta revista spunea următoarele (paginile 19, 20): „De aceea, apropierea sfârşitului primelor 6.000 de ani a existentei umane are mare semnificaţie.

  Va merge ziua de odihna a lui Dumnezeu în paralel cu timpul existentei omului pe pământ de la creaţie? Se pare ca da. Din cele mai demne de încredere cercetări ale cronologiei biblice, care se armonizează cu multe date acceptate de istoria laica, noi ajungem la concluzia ca Adam a fost creat in toamna anului 4.026 i.e.n.. Creaţia Evei a avut loc probabil cândva în acelaşi an, imediat după aceea urmând să înceapă ziua de odihna a lui Dumnezeu. În ce an se vor încheia primii 6.000 de ani ai zilei de odihna a lui Dumnezeu? In 1975. Acest eveniment este demn de remarcat, în special având în vedere începutul „zilelor din urma”, în 1914 şi dovezile concrete ale zilelor noastre, ca împlinire a profeţiilor, marchează aceasta ca fiind ultima generaţie a acestei lumi rele. Deci noi aşteptam ca viitorul apropiat sa fie plin de evenimente impresionante pentru cei care îşi pun credinţa in Dumnezeu şi promisiunile Lui. Înseamnă ca în relativ putini ani vom fi martori ai împlinirii profeţiilor ramase care se refera la timpul sfârşitului.” [sublinierile îmi aparţin].

  Revista Turnul de Veghe din 1 mai 1968, ea spunea următoarele (paginile 272, 273): „Viitorul imediat va fi în mod garantat plin cu evenimente climatice, pentru ca acest sistem vechi se apropie de sfârşitul final. Pe parcursul a numai câţiva ani cel mult, partea care a mai rămas din profeţiile referitoare la „zilele din urma” se vor împlini, având ca rezultat eliberarea şi supravieţuirea omenirii în regatul glorios de 1.000 de ani a lui Cristos. Ce zile dificile, însă în acelaşi timp, ce zile măreţe ne stau în faţă! Înseamnă aceasta ca anul 1975 va aduce bătălia Armaghedonului? Nimeni nu poate spune cu certitudine ce va aduce un anumit an. Isus a spus: „Referitor la ziua si ceasul acela nimeni nu ştie.” (Marcu 13: 32) Este suficient pentru slujitorii lui Dumnezeu să ştie cu certitudine ca timpul înaintează cu repeziciune pentru acest sistem de lucruri sub conducerea lui Satan. Cât de neînţelept ar fi pentru cineva să nu fie treaz şi conştient de timpul limitat care a mai rămas, de evenimentele zguduitoare care vor veni si de nevoia de a acţiona în vederea salvării!” [sublinierile îmi aparţin].

  Paragrafele de mai sus apăreau în jurul unui grafic mare de date, începând din anul 4.026 î.e.n., ca data pentru „Crearea lui Adam (la începutul toamnei).” Graficul se încheia în felul următor:

  1975 6.000 Sfârşitul celei de-a 6-a zi de 1.000 de ani (la începutul toamnei).

  2975 7.000 Sfârşitul celei de-a 7-a zi de 1.000 de ani (la începutul toamnei)

  Cred că comentariile sunt de prisos, pe de o parte spun că nu afirmă cu certitudine, că 1975 va însemna sfârşitul lumii, pe de altă parte, afirmă că anul 1975 însemnă sfârşitul celor 6 zile (6000 de ani) de istorie umană imperfectă.

  După trei ani de la prima carte care se ocupa de 1975, „Viaţă eternă în libertatea fiilor lui Dumnezeu”, autorul, Frederich Franz, a scris încă o publicaţie, intitulată: „Apropierea păcii de o mie de ani”.

  Tot ce se poate spune este că limbajul din ea este chiar mai categoric şi concret decât în publicaţia anterioara. Lansată în 1969, ea conţinea următoarele afirmaţii la paginile 25, 26: „Mai recent, unii cercetători ai Sfintei Biblii au făcut o re-verificare a cronologiei acesteia. Conform calculelor lor, la mijlocul anilor şaptezeci se vor încheia sase milenii de viaţă a omului pe pământ. Astfel al şaptelea mileniu de la crearea omului de către Iehova Dumnezeu va începe în mai puţin de zece ani.

  Pentru ca Domnul Isus Cristos sa fie „Domn şi al sabatului”, domnia Sa de o mie de ani trebuie sa fie a şaptea dintr-o serie de perioade de o mie de ani sau milenii. (Matei 12:8, AV) Astfel va fi o domnie sabatică.” [sublinierile îmi aparţin].

  Întreg acest flux constant de informaţii avea în mod clar scopul de a construi şi întări o speranţă, anticipaţie. El nu a avut scopul să calmeze, să risipească spiritul aşteptării entuziasmate. Este adevărat ca majoritatea afirmaţiilor erau însoţite de comentarii descriptive de genul ‘noi nu spunem categoric’ sau ‘nu spunem o data anume’ si ca ‘nu ştim ziua şi ceasul’. Insa trebuie ţinut cont de faptul ca organizaţia nu era la începuturi virgine în privinţa aceasta. Întreaga ei istorie, chiar de la început, a constat din construirea de speranţe în mintea oamenilor, în anumite date, doar ca mai târziu acele date să treacă, fără ca speranţele să se realizeze. În ocaziile dinainte, publicaţiile Societăţii au încercat implicit să plaseze responsabilitatea oricărei deziluzii asupra cititorilor, nu al autorilor informaţiei, că au avut tendinţa să aştepte prea mult. Astfel ca persoanele responsabile în organizaţie trebuie să fi fost conştiente de pericol şi să fi realizat cum este natura umană, să fi înţeles cât de uşor se pot stârni speranţele.

  Totuşi, în timp ce au evitat cu grija folosirea explicită a prezicerii unei date anume care va reprezenta începutul mileniului, acele persoane responsabile au aprobat folosirea frazelor cum ar fi „în următorii relativ puţini ani”, „viitorul imediat”, „doar în câţiva ani cel mult”, „numai câţiva ani cel mult”, „ultimii câţiva ani”, toate acestea fiind scrise în revistele Turnul de Veghe si Treziţi-vă! cu referire la începutul domniei milenare şi toate intr-un context care includea anul 1975. Înseamnă aceste cuvinte ceva? Sau au fost folosite în mod liber şi neatent? Sunt sentimentele, planurile şi speranţele oamenilor ceva cu care să ne putem juca? A nu fi preocupat de aceşti factori înseamnă să fii atât iresponsabil cât şi insensibil. Totuşi Turnul de Veghe din 15 august, 1968, îndemna cititorii să aibă grijă cum consideră propriile cuvinte de avertizare ale lui Isus Cristos însuşi.

  Unele dintre cele mai directe afirmaţii au venit din Departamentul de serviciu de la Brooklyn, care produce o revista lunara numita „Ministerul pentru Regat”, care este trimisa numai martorilor, nu şi publicului. În ediţia din martie, 1968, se găseşte îndemnul de a intra în serviciul de predicare cu timp integral prin cuvintele:

  „Având in vedere perioada scurta de timp rămasa, vom dori sa facem aceasta ori de cate ori ne permit condiţiile. Gândiţi-vă numai, fraţilor, mai sunt doar nouăzeci de luni înainte ca 6.000 de ani de existenta umana pe pământ sa se termine.” [sublinierile îmi aparţin].

  Ediţia Ministerului pentru Regat din mai 1974, spune cu referire la „timpul scurt rămas”: „Se aud rapoarte ca fraţii îşi vând casele şi proprietăţile si plănuiesc să termine restul zilelor ramase în acest sistem vechi în serviciul de pionier. Desigur ca aceasta este o modalitate excelentă de a petrece perioada scurta de timp rămasa dinaintea sfârşitului lumii nelegiuite. – 1 Ioan 2:17”. [sublinierile îmi aparţin].

  Însă şi această presupunere fiind eronată a avut efecte catastrofale, după cum prezicerile lui Russell a avut ca efect plecării unora din cadrul Studenţilor în Biblie, ba mai mult, unii şi-au pierdut şi credinţa în Dumnezeu, tot aşa prezicerea cu anul 1975 a făcut ca între anii 1970-1979 să plece sute de mii din Organizaţie sau să fie excluşi[4].

  Încrederea în Organizaţie i-a costat mult pe unii, deoarece şi-au vândut casele, şi-au donat averile Societăţii că vine Armaghedonul şi au fost dezamăgiţi. Naivitatea a fost atât de mare, încât un martor al lui Iehova a spus patronului său: „dacă sfârşitul nu vine în 1975, din ianuarie 1976 voi lucra pe gratis.”

  · Anul 1980, a fost prezis de Russell în cartea Taina împlinită, la p.78 ca fiind: „Probabil că anul 1980 să însemne pentru israeliţii după trup aducerea lor din prinsoarea morţii şi restaurarea lor deplină în Palestina.” După cum vă daţi seama şi această presupunere nu s-a împlinit.[5]

  După prezicerea cu anul 1975, făcută de al patrulea preşedinte, Societatea nu s-a mai lansat în presupuneri concrete cu privire la vreun an anume, dar s-a subliniat învăţătura că generaţia de la 1914 nu va trece până nu va veni sfârşitul. Societatea a învăţat timp de cel puţin 50 de ani că cei în vârstă de 15 ani, care au văzut evenimentele din 1914, nu vor trece (G 8/10 1968). Apoi în W1/10 1978 (engleză) se spunea: „Generaţia se aplică adepţilor lui Cristos care au fost în stare să observe acel război.” În W15/10 1980 s-a rectificat ideea spunându-se că generaţia trebuie să aibă cel puţin 10 ani, iar în W15/5 1984 se susţinea că generaţia trebuie să-i includă şi pe copilaşi şi se întinde pe maxim 80 de ani (Psalmul 90:10). Deci voalat se specula că sfârşitul vine cel mai târziu în 1994, adică: 1914+80 de ani = 1994. Vi se pare că acest fel de speculaţii vine de la Iehova?

  Toate acestea au fost de fapt falsităţi, deoarece apare W 1/11 1995 p.10-21 şi anulează complet tot ceea ce se învăţase cu privire la textul din Matei 24:34, cu generaţia, ba mai mult, însuşi scopul revistei Treziţi-vă care este un instrument de vestire al adevărului, a eşuat, deoarece până în 8/11 1995, se specifica la scopul revistei Treziţi-vă următoarele: „Această revistă întăreşte încrederea în promisiunea Creatorului, referitoare la instaurarea unei lumi noi, paşnice şi sigure, înainte ca generaţia care a văzut evenimentele din 1914 să dispară…”. Ne punem întrebarea: ce s-ar fi întâmplat dacă unii contestau această învăţătură înainte de 1995? Probabil erau excluşi.

  După cum se vede, societatea Watchtower nu pare să mai aibă vreo problemă cu limita psihologică a celor 70 sau 80 de ani din Psalmul 90 pentru durata „generaţiei”. Dacă citim cuvintele citate mai sus în contextul lor din Turnul de veghe din 15 decembrie 2003, putem observa că se sugestionează o nouă limită a „generaţiei” calculate sau mai exact a intervalului calculat de 120 de ani, de la 1914: „În zilele lui Noe, Iehova a declarat: „Duhul Meu nu va rămâne pururi în om, căci el nu este decât carne; totuşi zilele lui vor fi de o sută douăzeci de ani” (Geneza 6:3). Emiterea acestui decret divin în 2490 î.e.n. a marcat începutul ultimelor zile ale acelei lumi nelegiuite. Gândiţi-vă ce a însemnat acest decret pentru cei ce trăiau atunci! Urmau să mai treacă doar 120 de ani şi Iehova avea să aducă „un potop de ape pe pământ, ca să distrugă orice făptură de sub cer, care are suflare de viaţă”. – Geneza 6:17.

  Noe a fost avertizat despre catastrofă cu zeci de ani înainte, iar el a dat dovadă de înţelepciune folosindu-şi timpul pentru a se pregăti în vederea supravieţuirii. Apostolul Pavel spune: „După ce i s-a dat avertisment divin despre lucruri care nu se vedeau încă, [Noe] a manifestat teamă sfântă şi a construit o arcă pentru salvarea casei sale” (Evrei 11:7). Ce se poate spune despre noi? Au trecut aproximativ 90 de ani din 1914, când au început ultimele zile ale actualului sistem de lucruri. Ne aflăm fără îndoială, în „timpul sfârşitului(Daniel 12:4)”. (W03 12/15 p15). [sublinierile îmi aparţin].

  După ce am trecut în revistă principalele profeţii false ale Turnului de Veghe să ne întrebăm dacă Societatea Turnului de Veghe este singurul canal de comunicare al lui Iehova? Să lăsăm să răspundă însuşi Societatea la această întrebare, adică ce fel de profeţi sunt acei ale căror profeţii nu se împlinesc. Într-un articol care a tratat problema prezicerilor false cu privire la sfârşitul lumii a anumitor persoane g 8/10 1968 p. 23 (engleză) declară, şi ar trebui ca fiecare martor al lui Iehova să ia notă de principiile emise de Societate cu privire la preziceri false, aici se preciza: „Este adevărat că au fost unii în trecut care au prezis un sfârşit al lumii (faptele indică că şi martorii au făcut profeţii false[6]), anunţând o dată precisă. Sfârşitul nu a venit. Ei s-au făcut vinovaţi de profeţie falsă. De ce? Ce lipsea? Acestor oameni le lipsea adevărurile lui Dumnezeu şi dovada că El îi călăuzea şi îi folosea.” Deci care este motivul pentru care Martorii lui Iehova au făcut preziceri false? Răspunsul reiese din revistă, şi anume, aceştia sunt vinovaţi de „profeţie falsă” şi le lipsea „adevărurile lui Dumnezeu” şi călăuzirea divină.

  Să ne gândim puţin logic, oare este prea greu de înţeles ceea ce spune Domnul Isus: „Nu vă aparţine vouă să cunoaşteţi timpurile şi perioadele.” (Fapte 1:7NW). Ne întrebăm: ori Sclavul fidel şi prevăzător (conducerea Martorilor), nu a înţeles acest text, dar atunci nu pot fi canalul de comunicare al lui Dumnezeu, deoarece şi un copil de 10 ani ar înţelege un astfel de text simplu, care interzice să facem speculaţii, şi cu atât mai mult să-i inducem în eroare şi pe alţii. Dar dacă conducerea Turnului de Veghe l-a înţeles, însă nu l-au respectat, atunci îi descalifică din rolul de „Sclav fidel şi prevăzător” (Matei 24:45-47 NW; vezi şi Luca 6:46), pentru că un sclav fidel, adică credincios, ascultă de Stăpânul, care ne-a spus să nu ne preocupăm cu timpurile şi perioadele. Oare Dumnezeu minte, cu siguranţă NU (Tit 1:2), dar atunci cum se face că organizaţia prin care vorbeşte Iehova Dumnezeu, au dat sute de învăţături greşite, de fapt mai mult de jumătate din scrierile lui Russell sau dovedit mai târziu false.

  În Ieremia 23:28-32 BCR se precizează: „…cine a auzit Cuvântul Meu, să spună întocmai Cuvântul Meu! Pentru ce să amesteci paiele cu grâul? zice Domnul. Nu este Cuvântul Meu ca un foc, zice Domnul, şi ca un ciocan care sfărâmă stânca? De aceea, iată, zice Domnul, am necaz pe proorocii care îşi ascund unul altuia cuvintele Mele. Iată, zice Domnul, am necaz pe proorocii care iau cuvântul lor şi-l dau drept cuvânt al Meu… şi rătăcesc pe poporul Meu, cu minciunile şi cu mândria lor; nu Eu i-am trimis, nu Eu le-am dat poruncă, şi nu Sunt de nici un folos poporului acestuia, zice Domnul.” Deci cei ce fac profeţii false nu spun cuvântul lui Iehova; ci, cuvântul lor, astfel ei mint şi sunt mândri şi rătăcesc poporul lui Iehova, oare nu asta au făcut cei din conducerea Societăţii?

  Dar vei spune: lumina creşte în timp, şi apostolii au greşit (Luca 19:11; Fapte 1:6; Ioan 21:22,23).

  Este adevărat, dar au comis ei preziceri false pe care să le răspândească ca adevăruri categorice? Şi-au permis ei să stabilească data sfârşitului? Au emis ei doctrine fundamentale false în calitate de corp de guvernare? Ce exemple de păreri greşite poţi să-mi dai după coborârea Spiritului Sfânt de la Penticosta din 33 e.n, nu înainte de acest eveniment? Ei au fost umili şi au spus: „…în prezent cunosc parţial…” (1Corinteni 13:12 NW), şi chiar dacă s-ar fi emis explicaţii eronate în primul secol ele nu pot constitui o paralelă cu erorile Societăţii Turnul de Veghe. Poate vei spune că în cazul erorilor Turnului de Veghere, se aplică principiul din Proverbe 4:18 ? Aici se spune: „Dar cărarea celor drepţi este ca lumina strălucitoare, care merge mereu crescând până la miezul zilei.” Din păcate acest principiu nu se poate aplica la erorile Turnului de Veghere, din următoarele motive:

  1. Putem compara învăţăturile adevărului cu picurii de apă, cu care încercăm să umplem un pahar, după cum paharul se umple treptat, tot aşa şi lumina vine treptat, dar odată ce am pus un picur, nu îl vom înlocui peste câtva timp cu altul, căci adevărul rămâne adevăr, ci la acela care este în pahar, mai adăugăm alţi picuri;

  2. Au fost lucruri care au fost explicate bine la început, dar noile explicaţii, au înlocuit picurii buni cu alţii falşi, astfel putem spune că în Organizaţia Martorii lui Iehova au fost perioade când lumina a fost în scădere, ca de pildă: Russell, explică corect pasajul din Romani 13:1-7 că se aplică la autorităţile guvernamentale umane (JV p.147), dar vine al doilea preşedinte al Turnului de Veghere şi dă o altă explicaţie, şi anume că aceste autorităţi nu sunt cele guvernamentale umane, ci Iehova şi Isus care-şi exercita autoritatea prin Organizaţie, această învăţătură a fost promovată în rândurile Martorilor din 1929 până în 1962. Un alt exemplu de lumină în scădere este sistarea cântărilor creştine de la întrunirile Martorilor lui Iehova, din anul 1938 până în 1944 (W 1/2 1997 p.26), deci conducerea luminată oare, de cine, a suspendat pe timp de 6 ani cântările de laudă la adresa lui Iehova, oare pe ce temei biblic (Efeseni 5:19)?

  În 1952, lumina a crescut, locuitorii Sodomei şi Gomorei, nu vor fi mai înviaţi (W 1952 1/6 p.338), lumina nou venită în 1965 susţine că ce s-a spus până atunci, era fals, căci în W 1965 1/8 p.479 se susţine că locuitorii Sodomei şi Gomorei vor învia, pentru ca să vină W 1988 1/6 p.30,31 şi să spună că totuşi nu vor învia, păi ce lumină în creştere este aceasta ? Şi acestea sunt doar câteva exemple care arată clar că principiul din Proverbe 4:18, nu se poate aplica la învăţăturile Turnului de Veghe.

  3. Societatea Turnul de Veghe aplică unele profeţii Biblice la adresa ei şi astfel susţin că cunosc mai mult decât s-a cunoscut în primul secol e.n., de pildă aplică Daniel 12:4, la adresa conducerii începând cu anul 1914, sau textul din Apocalipsa 16:18 care este explicat ca fulgere de lumină asupra clasei Ioan, sau 2Petru 1:19 care în viziunea Societăţii, s-a împlinit în 1914 când Luceafărul Isus a apărut pe scena lumii, astfel lumina asupra cuvântului profetic a crescut fără precedent. Având în vedere aceste pretenţii ale Societăţii, cum se explică atâtea greşeli? Dacă într-adevăr ei sunt cei înţelepţi din Daniel cap. 11, 12, atunci Organizaţia nu ar fi trebuit să facă greşelile pe care le-au făcut.

  4. În plus, în W 15/7 1996 p. 20 se sugera că în acel an adică în 1996 „adevărul străluceşte ca soarele în amiază” adică când este lumina mai mare, dar curios că în acel an nu s-a oprit schimbarea explicaţiilor, că în anii 1998 şi 1999 au avut loc schimbări destul de importante în învăţături (vezi W 1998 15/9; W 1999 1/5).

  ______________________________________________________________

  Dacă eşti Martor al lui Iehova în primul rând sugestia mea este, să iei Biblia, chiar mai multe traduceri ale Bibliei, un caiet cu notiţe, şi pentru o perioadă să citeşti doar Biblia fără alte publicaţii, şi să te rogi mult lui Dumnezeu pentru lumină, poate ar fi bine să-ţi iei concediu dacă poţi, pentru a putea să mergi undeva, într-un loc retras, departe de Sala Regatului, de publicaţii şi influenţe de orice fel, doar cu Cuvântul lui Dumnezeu, şi în special să citeşti Noul Testament sub rugăciune, şi-ţi vei da seama cu ajutorul lui Dumnezeu, dacă religia Martorii lui Iehova este o restaurare a primilor creştini sau nu.

  NU UITA, tu poţi singur, doar cu ajutorul Spiritului Sfânt să înţelegi Scriptura, după cum se spune în Proverbe 28:5b NW: „…cei ce-l caută pe Iehova înţeleg totul.” Deci dacă eşti sincer Dumnezeu îţi va dezvălui adevărul său. Să nu te descurajezi, dacă ajungi la concluzia că religia Martorilor lui Iehova nu este adevărată, nu uita, ai trei lucruri absolut sigure pe care te poţi baza indiferent de dezamăgirile provocate de religie, şi anume:

  Dumnezeu te iubeşte (Ioan 3:16; Romani 5:8).

  Domnul Isus a murit şi pentru tine (1Corinteni 15:3; 1Petru 2:24,25).

  Ai Cuvântul complet al lui Dumnezeu, care te poate călăuzi în tot adevărul (Psalmul 119:105; Ioan 17:17).

  De aceea nu eşti părăsit, de fapt Dumnezeu doreşte să fii salvat şi fericit, mai mult decât doreşti tu, căci este numele lui în joc, El te iubeşte mai mult decât te iubeşti tu (Isaia 49:15), de aceea caută-l cu sinceritate şi îl vei găsi, dar ca să-l găseşti nu ai nevoie de alt intermediar decât de Fiul Său Isus Cristos (Ioan 14:6), şi nu de o Organizaţie sau de o Societate care mai mult îţi cenzurează relaţia cu Dumnezeul Cel viu care este salvatorul tuturor celor credincioşi nu doar a celor apartenenţi la o Organizaţie.

  Cu sinceritate…
  latino

 192. marcu on said:

  Latino,de unde atata inversunare ?? V-am spus ca NIMENI DINTRE NOI NU A SPUS: ATUNCI VA VENI SFARSITUL…Dati articole dupa articole….insa eu am verificat aceste aspecte demult…
  Nimeni nu a profetit nimic.Nici nu ma intereseaza Russel…Harbour nu a avut chiar nimic a face cu noi…
  Insa, vazandu-va atat de „inversunat”,eu accept o discutie pe subiect,DUPA CE AVETI BUNUL SIMT DE A RASPUNDE LA CELE 4 INTREBARI ALE MELE.Dupa ce va declinati apartenenta religioasa.Pt.ca,daca stiti ca „la martori nu e bine”,ar trebui sa stiti si unde si CUM e bine…
  Nu am intalnit nicaieri atata ura,”stropita” din belsug cu dispret fata de interlocutor.Refuzati cu ostentatie de a conversa,adica de a comenta ceea ce scriu eu,NU AVETI NICIO IDENTITATE RELIGIOASA…dar scuipati pe noi cu toata flegma din interiorul dvs.afectat de duhul care va indeamna sa procedati asa.V-am spus: va stau la dispozitie sa discutam pe teme biblice…daca imi raspundeti la intrebari discutam si despre ce incriminati dvs.din trecutul WT Society…dar dvs.NU si NU…doar venin…Cred ca e timpul sa va fie rusine !!!

 193. marcu on said:

  Despre ultima parte,cea domestica a comentariului dvs.vreau sa vorbesc putin,d-le Latino.
  Eu chiar citesc Biblia…eu aici,sunt singurul care raspunde la ORICE intrebare legata de Biblie…am-din fericire- multe,foarte multe traduceri ale Bibliei si citesc in mai multe limbi…
  O fac zilnic,iar aici nu va transmit ideile WT ci ale Bibliei.
  Ma straduiesc sa implinesc poruncile lui Dumnezeu.Cat despre apartenenta la o organizatie religioasa,acest lucru este sine qua non,pt.ca Dumnezeu are UN POPOR PT.NUMELE SAU,unul cu identitate,cu traire crestina,cu predicare permanenta a Evangheliei.
  UN SINGUR DOMN,O SINGURA CREDINTA (una,Latino,nu o multitudine cum aveti dvs.neoprotestantii,care aveti un om=o doctrina…),UN SINGUR BOTEZ.
  Ei bine,v-am intrebat si repet: care este aceasta ?? Cum impacati dogma trinitatii cu Ioan 17:3 si I Cor.8:6???
  De ce Enoh,Noe,Avraam etc.NU CREDEAU IN TRINITATE ????
  Astept….

 194. marcu on said:

  Lipa..rapunsul este gresit nu pt.ca ar fi gresit in sine ce ati spus,ci pt.ca eu v-am intrebat despre PRINCIPALUL motiv al venirii lui Isus pe pamant.Iar Christos,in mai multe randuri a spus care este acesta.Daca nu marturisea,daca nu predica Adevarul,pt.cine murea ?? Cu cine incheia Noul Legamant ??Al cui Mantuitor era ??
  Am rugamintea sa nu mai aruncati cu vorbe desarte,pt.ca eu,ca raspuns,am CITAT (nu am comentat) un verset din Biblie.Noi nu suntem mai presus de Biblie,pt.ca tot ,TOT ce afirmam sprijinim cu Biblia.”Deasupra” sunteti dvs.pt. care UN SINGUR DUMNEZEU inseamna trei,SUFLETUL CARE…VA MURI inseamna „suflet nemuritor”,MOARTEA A DOUA inseamna „chin vesnic”,aveti un dumnezeu crud,care ii chinuie vesnic pe vrasmasii sai…serbati Nasterea lui Isus cand in mod clar nu s-a nascut,serbati Pastele,o sarbatoare a evreilor „crestinand-o”…etc.etc…
  V-am rugat sa-mi spuneti care sunt intrebarile la care nu v-am raspuns.TACERE…MINCIUNI…Va rog din nou acest lucru.Si va mai rog sa-mi aratati care sunt invataturile WT „facute mincinoase” de Isus ?????
  Daca acuzati,concretizati,exemplificati,va rog.Asa este barfa si minciuna.Astept…

 195. marcu on said:

  Revin,Latino,pt.a mai lamuri ceva.
  Isus NU ESTE DUMNEZEUL NOSTRU.TATAL,IEHOVA,ESTE SINGURUL DUMNEZEU pt.noi,asa cum a fost si pt.patriarhi,profeti,poporul evreu.
  Ca sa intelegem corect dumnezeirea lui Isus,Pavel ne atentioneaza ca sunt MULTI DOMNI SI DUMNEZEI,insa concluzioneaza ca NOI ( noi,nu dvs…) AVEM UN SINGUR DUMNEZEU-TATAL.
  Isus a primit totul de la Tatal,care are TOTUL IN SINE.
  Eu va rog sa cititi Biblia si sa credeti TOT ce scrie in ea.Nu v-am pomenit despre niciun Russel…dvs.aveti ceva cu „pastorul”.Nu va citez din WT…dvs o faceti cu distorsiuni,adaugiri…falsuri…dar o faceti iar si iar.
  Eu aduc discutia mereu la Biblie,dvs.nu si nu…ca Russel,ca Rutherford,ca WT ,ca „Taina implinita”…mai o filmare falsa,un citat trunchiat…si,culmea !! Hotul striga „HOTUL” !!!
  Despre venirea lui Isus printre oameni am intrebat care este PRINCIPALUL motiv.Iar cum dumnezeul dvs.este mai multi,pt.dvs.si PRINCIPALUL MOTIV este mai multe….
  Pt.I Ioan 5:20 aveti o traducere gresita…Luati CODEXUL si verificati.Fraza nu este corecta gramatical (macar )la Cornilescu…
  Cat despre Romani 14:7-9…la fel.Aberati la modul cel mai parsiv posibil…Pai…haideti la context: versetul 6: CINE TINE O ZI,PT.DOMNUL O TINE.CINE MANANCA,PT.DOMNUL MANANCA…(tr.Cornilescu)..Stimabile,cunoasteti ca evreii sau alte popoare sa fi tinut o zi pt.Christos ?? Sa fi avut reguli alimentare pt.Christos ??? Cine interpreteaza aici ??? Cine falsifica Adevarul ???

 196. marcu on said:

  P.S.Poate ca imi veti explica amandoi o problema: daca nu va vesteste nimeni Evanghelia…cum il gasiti pe Mantuitor?? Nu a spus El,Christosul: mergeti,FACETI UCENICI…. SI CEI CARE CRED…sa fie botezati…?????? Cei care cred ce ?? Evanghelia Imparatiei….Cine le-o predica ???NU NOI TREBUIE SA FACEM UCENICI PT.CHRISTOS ???
  Dvs…sunt curios: pe cati i-ati dus la botez ??
  Si…cine v-a botezat pe dvs.?? In ce religie ?????

 197. latino on said:

  Investiga-ți spre binele d-voastră pătatul trecut al societății pe care o numiți biserica lui Cristos… vai de ea că a ajuns „salon” nu biserică… apropo – tot din biblia ați luat acest cuvânt pt biserică sau a fost vreo lumină de la Brooklyn?

  Și la răspunsul întrebării: SI CEI CARE CRED…sa fie botezati…?????? Cei care cred ce ??

  Lăsați biblia să răspundă că doar nu scoateți nimic din context, nu? Păi se vede clar că da!

  Luați niște teme pentru acasă și rugați-vă lui Dumnezeu, poate se va îndura de sufletul d-voastră…

  .
  .
  .

  Deci: Cei care cred ce?

  VĂ RĂSPUNDE ISUS:
  Cel ce crede în Fiul are viaţa veşnică… (Ioan 3:36)

  Eu sunt pâinea vieţii. Cel ce vine la Mine nu va flămânzi niciodată şi cel ce crede în Mine nu va înseta niciodată! (Ioan 6:35)

  Cel ce crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, aşa cum zice Scriptura!” (Ioan 7:38)

  Eu sunt învierea şi viaţa. Cel ce crede în Mine va trăi chiar dacă moare. Şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri niciodată.
  Crezi lucrul acesta? (Ioan 11:25-26)

  Isus a strigat: „Cel ce crede în Mine, nu crede doar în Mine, ci în Cel Ce M-a trimis pe Mine, (Ioan 12:44)

  Şi mă rog nu numai pentru aceştia, ci şi pentru cei ce vor crede în Mine prin cuvântul lor, (Ioan 17:20)

  VĂ RĂSPUNDE PAVEL:
  Crede în Domnul Isus şi vei fi mântuit, tu şi casa ta! (Faptele apostolilor 16:31)

  Dacă deci Îl mărturiseşti cu gura ta pe Isus ca Domn şi crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit. Căci prin credinţa din inimă se primeşte dreptatea şi prin mărturisirea cu gura se primeşte mântuirea; (Romani 10:9-10) – şi prin mărturisirea cu gura??? Ce spune Scriptura fără prea multe interpretări haioase??? …şi prin mărturisirea cu gura se primeşte mântuirea? DECI CE (SAU CINE) TREBUIE MĂRTURISIT CU GURA?

  VĂ RĂSPUNDE IOAN:
  V-am scris aceste lucruri ca să ştiţi că voi, cei care credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu, aveţi viaţă veşnică. (1 Ioan 5:13)

  VĂ RĂSPUNDE TATĂL:
  Iar porunca Lui este aceasta: să credem în Numele Fiului Său, Isus Cristos… (1 Ioan 3:23)
  Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât L-a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică. (Ioan 3:16)

  Solamente la Palabra de Dios, don Marcu!!!

  Pe mine nu mă condamnă Dumnezeu, nici Biblia și nici inima și sufletul meu pentru CREDINȚA CE O AM ÎN ISUS CRISTOS… o faceți d-voastră… dați înainte don Marcu… căci s-au „eclipsat” exemplele d-voastră în față Bibliei astăzi. Dacă aveți o problemă, este a d-vostră nu a mea. Comparați-vă personalmente cele 4 întrebări la care tot doriți să vă răspund și întrebați-vă după ce analizați aceste umile versete biblice (de mai sus) care v-ar putea schimba viața și să vă descopere Adevărul (care a lăsat de dorit în WT) pentru că e mai bine mai târziu decât niciodată.

  …taina care a fost ascunsă de veacuri şi de generaţii, dar care acum a fost descoperită sfinţilor Lui, cărora Dumnezeu a vrut să le facă cunoscute, între neamuri, bogăţiile glorioase ale acestei taine, şi anume: Cristos în voi, nădejdea gloriei. El este Cel pe Care noi Îl vestim sfătuind şi învăţând pe orice om, cu toată înţelepciunea, pentru a putea înfăţişa pe orice om desăvârşit în Cristos. Pentru aceasta mă ostenesc, luptându-mă prin puterea Lui, care lucrează cu tărie în mine. (Coloseni 1:26-29)

  Cu dragoste,
  latino…

 198. latino on said:

  Și încă o dată mă rog Domnului să primiți pacea Lui…

  Vă citez din ultimul comentariu:
  P.S.Poate ca imi veti explica amandoi o problema: daca nu va vesteste nimeni Evanghelia…cum il gasiti pe Mantuitor?

  Uitați-vă în oglindă și puneți-vă aceiași întrebare sau mai bine reformulați-o…
  P.S.Poate ca imi veti explica amandoi o problema (vedeți cine are vreo problemă???): daca nu-mi vestește nimeni Evanghelia… cum il găsesc pe Mântuitor (și mărturisiți acest NUME!)? Isus Cristos.

  Și despre aceste articole scrise de mine, mărturisesc că nu sunt ale mele ci a unui fost membru, sclav și martor turnului de veghe care pentru simplul motiv că a început să facă investigări în legătură cu trecutul lor mizerabil și mincinos (LA CARE S-AU ADĂUGAT PREZICERILE FALSE) a fost avertizat și la urmă dat afară… SLAVĂ DOMNULUI. Acum îl numiți apostat ca de fapt pe toți cei care au lăsat societatea și din sclavi și martori turnului de veghe au ajuns sclavi și martori ai lui Isus… vă este greu să acceptați așa ceva dar este adevărat. Au fost oițe date afară fără pic de dragoste și iubire ci cu o ură caracteristică celor care nu îl au pe Duhul Sfânt și se învinețesc la față când le spui adevărul. Te urăsc, își bagă mâinile în urechi, fug, te evită și te arată cu degetul uitând că trei dintre degete arată către ei… Și pentru ce? Pentru faptul că iasă la lumină întunericul din spatele monstrului WT??? Aceste oițe rătăcite au fost găsite de Domnul slavei și au fost consolate, mângâiate ca în cele din urmă mântuite.

  Dorința mea este ca Dumnezea să vă arate LUMINA… cea adevărată…

  Iar dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce pier, ale căror minţi necredincioase le-a orbit dumnezeul acestui veac, ca să nu strălucească lumina Evangheliei slavei lui Cristos, Care este chipul lui Dumnezeu. Noi nu ne predicăm pe noi înşine, ci pe Isus Cristos ca Domn, iar pe noi înşine ca sclavii voştri, datorită lui Isus. (2 Corintieni 4:3-5)

  Pacea Domnului peste inima d-voastră

 199. latino on said:

  en arche en ho logos
  LA INCEPUT ERA CUVANTUL

  kai ho logos en pros ton theo
  SI CUVANTUL ERA CU DUMNEZEU

  kai theos en ho logos
  SI CUVANTUL ERA DUMNEZEU

  Cuvantul continua sa existe la inceputul timpului si de aceea era vesnic. Cuvantul exista pe langa Tatal ca o persoana distincta, dar totusi nu ca o entitate separata. Cuvantul era in esenta Dumnezeu, adica, el avea totala natura, esenta si atributele lui Dumnezeu, desi nu era aceeasi persoana cu Tatal.

 200. latino on said:

  Ioan 14:28
  Tatal este mai mare decat Mine.

  Dupa cum sotul din punct de vedere al pozitiei pe care o ocupa este mai mare decat sotia, tot asa si Tatal este mai mare decat Fiul. Atat sotul cat si sotia sunt in egala masura umani, dupa cum Tatal si Fiul sunt in egala masura divini.

 201. marcu on said:

  Dinu draga,,,lasati patetismul …”sentimentalismele” ieftine,ipocrizia.Treziti-va,draga domnule!! Vorbiti aiureli…o tineti tot pe aratura.Sa vestim ce ?? EVANGHELIA ( vestea buna) a IMPARATIEI( regatului) PE INTREGUL PAMANT.Aceasta inseamna a-l vesti pe Christos…nu a bolborosi neadevaruri la adresa Sa…facandu-l uzurpator de Tata,asa cum au facut-o la Niceea si Constantninopole,cu Crezul lui Atanasie.Acolo scrie: trei dumnezei co-egali.Isus spune: TATAL ESTE MAI MARE CA MINE.MA DUC LA TATAL MEU SI TATAL VOSTRU,LA DUMNEZEUL MEU SI DUMNEZEUL VOSTRU.Observati oare ca asociaza pozitia noastra de supunere cu a Sa ?? Pavel intareste: CAPUL LUI CHRISTOS ESTE DUMNEZEU !!
  Unde vedeti dvs.” Co-egalitatea” ??? Unde ???
  Deci ,daca Isus a spus: CAND MERGETI,ASA SA SPUNETI: IMPARATIA CERURILOR S-A APROPIAT.Cand mergem unde,Dinu ?? La oameni…Cand spunem ce,Dinu ?? Evanghelia (vestea buna)…
  Va intreb din nou: de ce nu-mi raspundeti la intrebari ?? Pt.ca NU PUTETI.Pt.ca vedeti si dvs.clar ca sunteti in afara Bibliei,dar continuati sa o tineti cu scuipatul pe noi.PE CINE A „SCUIPAT” PAVEL ??PE CINE A „SCUIPAT” IOAN ???
  De ce ei nu au facut-o ?? Pt.ca erau crestini adevarati.De ce noi nu o facem ?? Din acelasi motiv,Latino…Ca dvs.ne urati si ne scuipati,acest lucru ma bucura.Imi da certitudinea ca merg pe Calea ingusta.Dar pe dvs.va descalifeca…pt.ca perseverati in dispretul fata de mine.Nu mai mimati iubirea,pt.ca acesta nu se mimeaza,nici ne se declama,ci SE DOVEDESTE PRIN FAPTE !!
  Ce spun faptele?? „Da-l incolo de fraier”…poate sa ma intrebe ce vrea,cat vrea,ca eu ii spun tot ce vreau…
  Dumnezeu mi-a aratat Lumina,Cuvantul Sau,care este Candela pasilor mei.Pe dvs.va doare neuronul de ce le spunem noi locasurilor de cult „Sali ale Regatului”…Pt.ca „BISERICA” nu este corect.Toti le spun asa ,in afara de noi,desi ei stiu ca eklessia inseamna” cei adunati” si se refera la oameni,nu la cladiri.
  Cu Ioan 1:1 iar aberati.Luati CODEX Vaticanus(pt.ca Sinaiticus circula in mai multe variante si este probabil sa nimeriti una gresita,neautentica) si,chiar daca nu cunosteti limba greaca,cititi textul;vedeti-l.O sa sesizati diferenta…
  V-am mai spus: puneti in acord Ioan 1:1 din BC cu Ioan 17:3 din BC si cu I Corinteni 8:6 din aceeasi Biblie Cornilescu su DUPA aceea sustineti cu atata fervoare cum este corect.Puteti pune textele cele trei in acord?? Sau spuneti ca Biblia se contrazice ?? Credeti dvs.ca stramosul meu Avraam,pe care Dumnezeu l-a numit PRIETENUL SAU l-a cunoscut pe Dumnezeu doar 1/3 ?? Ca l-a cunoscut paganul ,ucigasul Constantin mai bine ???
  Il acuzati cumva pe Dumnezeu ca s-a ascuns partial(2/3) de oameni timp de 4000 de ani ???
  Il acuzati pe Isus ca a mintit cand a spus ca Tatal este SINGURUL DUMNEZEU ADEVARAT ?? Il acuzati pe Pavel ca a mintit cand a spus ca NOI AVEM UN SINGUR DUMNEZEU,TATAL ??
  V-am mai spus ca INVESTIGATI se scrie legat,nu investiga-ti,cum scrieti dvs.Dispretul va este atat de mare,incat nici macar eceste lucruri nu le luati in seama….va dovediti un superficial in toate.Ce daca gresesc in scris ?? Ce daca gresesc in ceea ce spun ??
  Cat despre o persoana care a fost excomunicata,ma intereseaza NUMAI in masura in care putem discuta despre si din Biblie.Daca arunca in mine cu scuipat si noroi,sa-i fie de bine…Asa si aici: eu aduc discutia la Biblie,dvs.la Russel et.co.,tipand in gura mare la adresa mea: Marcu,esti sclavul lui Russel !! Esti sclavul Turnului!! Nu draga Dinu,eu sunt sclavul lui Dumnezeu si al lui Isus.Dau insa intaietatea cuvenita Tatalui…pt.ca asa am invatat din Biblie.Si eu am avut mari,mari indoieli cu privire la MI,la WT SOCIETY.Am cercetat insa si va rog sa ma credeti ca de aceea m-am botezat la 47 de ani.Inainte eram un pagan,un nebotezat…
  Si Pavel spune: noi nu ne predicam pe noi insine,ci PE ISUS CHRISTOS CA DOMN ( REGE).Predicati dvs.aceasta ?? Eu o fac .Si nu o fac cum doriti dvs.,pt.ca dvs.nici nu stiti ce doriti in afara de un lucru: sa dati in noi cu pietre,cu noroi,sa scuipati pe noi.SA VA FIE RUSINE !! Dvs.un NO NAME in ce priveste religia,dati lectii ??Pai dobanditi-va o identitate a dvs.si DUPA aceea invatati-i pe altii.Si,IAR NU MI-ATI RASPUNS LA INTREBARI…in afara acelei digresiuni cu CEI CARE CRED.
  Mai astept …?????
  P.S. Eu nu va condamn nici pe dvs.,nici credinta dvs.Va priveste ce credeti.Condamn insa apucaturile dvs.,lipsa bunului-simt,minciunile pe care le spuneti despre noi.Pe dvs.va compatimesc.Atat.

 202. latino on said:

  Cred că aveți mari probleme d-le Marcu de confuzie pt că vă este greu să vedeți ce este scris… să nu vorbesc de a gândi la ceea ce spune Biblia și tocmai recunoașteți problema ce o aveți. M-am uimit citind aceste rânduri și auzind autointitulări caracteristice fariseilor: – noi suntem unica biserică și singura adevărată – eu predic adevărul – nu suntem ca ăștialalți… și la adresa noastră: – lasati patetismul …”sentimentalismele” ieftine,ipocrizia – Treziti-va – Vorbiti aiureli – dvs.ne urati si ne scuipati – perseverati in dispretul fata de mine – Nu mai mimati iubirea – “Da-l incolo de fraier”…poate sa ma intrebe ce vrea,cat vrea,ca eu ii spun tot ce vreau – Pe dvs.va doare neuronul… – dati in noi cu pietre,cu noroi,sa scuipati pe noi.SA VA FIE RUSINE !! Dvs.un NO NAME in ce priveste religia,dati lectii ?? (nu stimate prieten și domn… nu era ideea mea de a vă da lecții ci a vă ajuta pentru a găsii Adevărul – și doar din adevăr v-am răspuns)

  Aproape că mi-au dat lacrimile stimate domn. Astea sunt exemple de dragoste și iubire ieșite din comoara inimii… Dumnezeu să aibă milă și harul Lui împreună cu pacea să curgă peste inima și sufletul d-voastră. Este departe gândul de a mă apăra sau lovi cu pumnul în piept și recunosc că sunt ceea ce dunt doar prin Harul Său.

  În ce privește religia cred în Biserica lui Cristos nu într-o organizație religioasă, cu mult mai puțin în WT (și aici mare atenți cu pietrele, noroiul și scuipatul). Sunt singurii vinovați de ceea ce ați ajuns și sunteți făcându-vă să credeți că aveți convingerile d-voastră dar în fibra inimii d-voastră știți că sunt ale lor, le-ați acceptat și gata!

  Îmi este milă de ceea ce spuneți despre mine (folosind un plural cred că este vorba și de Lipa) și ați dat la iveală ceea ce era ascuns.

  D-le Marcu nu am dorit să vă vorbesc de o organizație religioasă în parte pt că am convingerile mele despre acest lucru, vă mărturisesc că sunt un simplu rob, misionar și pastor spre slava Domnului și convingerea mea este că Dumnezeu ne-a iubit, ne iubește și iubirea lui v-a străluci în veci. Așa cum 1800 de ani înainte de orice grupare religioasă Dumnezeu și-a mântuit poporul, o face și de 200 de ani încoace și El nu se va schimba. Am studiat câțiva anișori buni teologia în America Centrală și am ajuns la această convingere în ceea ce privește mântuirea. Da! aș putea să manipulez oamenii și să le spun că:

  – Eu sunt singurul „UNS” din lume
  – Dumnezeu m-a ales pe mine și scrierile mele pt a se comunica cu oamenii
  – Biserica noastră este singura biserica adevărată
  – Toți înainte de noi au fost falși
  – Toți în afară de noi sunt falși
  – Toți care vor apărea după noi vor fi falși
  – Cine părăsește organizația noastră v-a murii…
  – Când cineva vă împroașcă cu noroi este un semn bun că sunteți pe calea cea îngustă
  – Dacă cineva vine la voi cu alte idei (convingeri) decât cele învățate de noi, fugiți de acolo, este un rătăcit, pierdut înșelat de satan și trebuie să aveți grijă să nu vă rătăcească și pe voi…

  Este posibil d-le Marcu să nu am adepți mulți, dar cei pe care îi voi convinge vor muri crezând și învățând aceste lucruri autointitulate de mine, în folosul meu și a organizației. Eu nu pot face așa ceva… îi las pe alții… Eu cred că Dumnezeu este cu mine și nu mă condamnă nici El, nici Cristos, nici Duhul Sfânt și nici Biblia pentru Evanghelia pe care o predic.

  În ceea ce privește Evanghelia, cu părere de rău dar nu este doar ceea ce ați spus. Aici vin în apărarea Ei cu Scriptura: Fraţilor, vă reamintesc Evanghelia pe care v-am vestit-o, pe care aţi primit-o, în care aţi rămas şi prin care sunteţi mântuiţi dacă rămâneţi fermi în cuvântul pe care vi l-am vestit; altfel aţi crezut degeaba. Ceea ce v-am dat ca fiind de primă importanţă este ceea ce eu, la rândul meu, am primit: anume că Cristos a murit pentru păcatele noastre, potrivit Scripturilor, că a fost îngropat, că a fost înviat a treia zi, potrivit cu Scripturile, (1 Corintieni 15:1-4) – Omul trebuie să știe că Isus A MURIT pentru păcatele lui, a fost îngropat și înviat din morți. EL a înviat, nu altcineva.

  Și în ceea ce privește mântuirea mă simt nevoit să vă mai spun încă o dată aceste adevăruri. Credința vine prin auzire și auzirea prin Cuvânt…

  Crede în Domnul Isus şi vei fi mântuit, tu şi casa ta! (Faptele apostolilor 16:31)

  Dacă deci Îl mărturiseşti cu gura ta pe Isus ca Domn şi crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit. Căci prin credinţa din inimă se primeşte dreptatea şi prin mărturisirea cu gura se primeşte mântuirea; (Romani 10:9-10) – şi prin mărturisirea cu gura??? Ce spune Scriptura fără prea multe interpretări haioase??? …şi prin mărturisirea cu gura se primeşte mântuirea? DECI CE (SAU CINE) TREBUIE MĂRTURISIT CU GURA?

  V-am scris aceste lucruri ca să ştiţi că voi, cei care credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu, aveţi viaţă veşnică. (1 Ioan 5:13)

  Iar porunca Lui este aceasta: să credem în Numele Fiului Său, Isus Cristos… (1 Ioan 3:23)
  Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât L-a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică. (Ioan 3:16)

  Și am reușit să găsesc: CODEX Vaticanus
  http://www.catholic.org/bible/book.php?id=50

  1 In the beginning was the Word: the Word was with God and the Word was God.

  Dumnezeu să vă ajute să vedeți acest mesaj pt prima dată, dând „ochelarii” de la WT jos și să vă gândiți, puțin, puțin de tot… Gândurile mele sunt sincere și curate la adresa d-voastră și ieri am plecat genunchi pt cauza d-voastră. Tot ceea ce L-am rugat vă spun și d-voastră: SĂ VĂ DESCHIDĂ DOMNUL INIMA ȘI SĂ VĂ CONDUCĂ PAȘII SPRE ADEVĂR. Înțeleg că este greu după atâta timp dar… Nu vă conformaţi acestui veac, ci lăsaţi-vă transformaţi prin reînnoirea gândirii voastre, ca să puteţi discerne voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută şi desăvârşită. (Romani 12:2) – Căci voia Tatălui Meu este ca oricine Îl vede pe Fiul şi crede în El să aibă viaţă veşnică, iar Eu Îl voi învia în ziua de pe urmă. (Ioan 6:40)

  Luați în considerare aceste versete biblice despre care nu vorbiți niciodată… Vă poate aduce mântuirea, libertatea, viață veșnică, pacea, fericirea și dragostea… ESTE TOT CEEA CE VĂ DORESC.

  Cu dragoste,
  Dinu

 203. lipa on said:

  Si eu am gasit Codex Vaticanus:
  http://www.bible-researcher.com/vaticanus7.jpg.Codex Vaticanus
  Daca il comparati cu Codex Sinaiticus nu o sa vedeti nici o diferenta la IOAN 1:1.
  Va multumesc ca sunteti de partea mea domnule Latino iar domnule Marcu va multumesc si dumneavoastra pentru ca-mi dati un exemnplu de cum nu vreau sa devin.
  Cu dragoste pentru amandoi,Lipa

 204. marcu on said:

  Stimabililor…repet: discutia noastra NU ARE SENS.Dvs.perseverati in a ignora ce va intreb,pt.ca nu puteti sa raspundeti fara a va nega „credinta” in cele mai absurde si ilogice dogme.
  De fiecare data va rog: dati raspuns…sunt CATEVA INTREBARI,TOATE REFERITOARE LA TEXTE BIBLICE PE CARE LE-AM EXPUS,FARA A LE COMENTA.
  Lipa…Dinu…daca UN SINGUR VERSET este impotriva credintei voastre…ea este anatema.Eu v-am expus doar cateva.Pot sa va arat mai multe.Am suportat sute de minciuni despre noi,inclusiv acea filmare falsa.Am ramas in dialog,sperand ca,pana la urma,veti dialoga… ca veti manifesta MINIMA MORALIA,raspunzand la intrebari,asa incat sa lamurim o problema importanta: intra in contradictie cu Biblia dogma trinitatii ??
  Cat despre Codexuri…nu vreti sa transpunem textele in GREACA,IN ORIGINAL si sa facem analiza sintactica ??
  Aveti grija cu transcrptul din C.Sinaiticus,care nu corespunde textului original !!!
  Exista o solutie: cereti la Vatican copii dupa cele doua Codexuri pe care le au,copii ale primei pagini din Evanghelia dupa Ioan si o copie de la Londra dupa pagina din al treilea Codex.Sa lucram pe documente autentice,nu pe „facaturi”…

  Si,Dinu…Codex Vaticanus nu este Biblia catolica…
  Ati expus texte care par a fi din cele doua Codexuri…eu nu am DVD-ul aici sa verific.O voi face insa si vom vorbi si despre aceasta.Astfel de subiecte trebuie sa le discutam.Noi nu spunem ca altii mor,nici ca suntem singurii care vom fi mantuiti.
  ACESTE NEADEVARURI ma supara,Latino.Am spus eu candva asa ceva ??
  Eu,sau noi MI nu suntem cei care pot da mantuire…
  Cu mantuirea iar intrati „pe terenul dvs.” cel neoprotestant.Eu va citez porunca lui ISUS: CAND MERGETI,SA SPUNETI ASA: REGATUL CERURILOR S-A APROPIAT.Dvs….ignorati.
  EVANGHELIA IMPARATIEI va fi predicata pe intregul pamant.Dvs.,ca si cu versetele care anuleaza trinitatea…ignorati si acum.
  Aceasta este problema dvs: nu aveti un studiu sistematic,tematic si comparativ al scripturilor.
  Cititi va rog Evrei 5:7-6:3 si puneti-va credinta in acord cu acest text.Fiti invatatori,asa cum si Christos a fost.Isus a fost : cel mai mare facator de minuni,cel mai mare profet,insa pt.posteritate a ramas cu apelativul care il caracteriza in mod special: INVATATORUL.
  Dvs.,d-le Lipa,nici nu trebuie sa fiti ca mine.Eu sunt un pacatos….Dvs.trebuie sa-l imitati pe Christos….nu pe Marcu.Marcu nu este nici cat un fir de nisip pe plaja….Nu va mantuieste Marcu…nici Russel.Marcu nu si-a terminat cursa,iar cum a terminat-o Russel ,nu stim…si,oricum,a fost cursa lui.
  Astept sa-mi raspundeti la cele 5-6 intrebari…Succes !!

 205. latino on said:

  Prietene iubit, nu mai spune lucruri care îți sună în inimă la fiecare mesaj… ți-am răspuns cu Biblia. Se contrazice? Așa cum spui – fără interpretări. Doar ceea ce spune. Ai vreun răspuns (nu la spusele mele) la spusele lui Pavel, Ioan, Petru și Tatălui???

  Și în legătură cu mântuirea, greșeala pe care o aveți este că vi s-au dat „convingerile” nu ați ajuns singur la ele… Să nu îmi spuneți că Pavel nu avea destulă lumină sau Ioan… sau chiar biserica primară???

  Vă citez…
  În legătură cu Cu mantuirea iar intrati “pe terenul dvs.” cel neoprotestant. Eu va citez porunca lui ISUS: CAND MERGETI,SA SPUNETI ASA: REGATUL CERURILOR S-A APROPIAT.Dvs….ignorati.

  În legătură cu „terenul meu” – este ceea ce mă învață Scriptura d-le Marcu – nu este al meu… nu mai trageți concluzi pripite și speculații așa de ieftine. Sincer am pretenții de la un om cu atâta înțelepciune…

  Și în legătură cu ceea ce eu ignor – ar trebui să îi cereți iertare lui Dumnezeu pt că nu aveți nici o dovadă de ceea ce eu ignor sau nu, nu știți nimic din ceea ce spun, predic sau învăț cu ajutorul revelației Duhului Sfânt, pe alții. Singura dovadă pe care o aveți este: SPECULAȚIA! Acesta este caracterul de la WT și din păcate la-ți moștenit. Nici nu-i de mirare după atâta timp. V-ar fi foarte greu să acceptați că ați greșit… sunt convins (îmi cer scuze pt convingerea mea) dar sunt convins că nici de Duhul Sfânt nu vreți să ascultați. Același care a inspirat versetele numite de d-voastră și cele date de mine.

  Vă rog nu interpretați ci doar citiți ce spune Scriptura și comparați să vedeți.

  Le mai scriu odată poate vă îndurați să memorați și să acceptați aceste versete biblice. Poate chiar le veți folosi în evanghelizare:

  Nu vreau să intru pe „terenul d-voastră” dar dacă cineva vă întreabă:
  – Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit?

  Îi răspundeți cum ne învață Scriptura?
  – Crede în Domnul Isus şi vei fi mântuit, tu şi casa ta! (Faptele 16:29-31)

  Nu considerați chiar acum în „ultima oră” că este timpul să vă opriți puțin să să ascultați vocea Lui. Hai să presupunem că eu ignor aceste verset despre care vorbiți (cu toate că nu este adevărat) dar puteți fi sincer și să-mi spuneți de câte ori ați dus vestea bună mai departe și ați vorbit despre mântuire, ați spus cuiva aceste adevăruri cum vă învață Scriptura:

  DACĂ CREZI ÎN DOMNUL ISUS, VEI FI MÂNTUIT TU ȘI CASA TA – Faptele 16:29-31
  DACĂ Îl mărturisești cu gura ta pe Isus ca Domn şi crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit… prin mărturisirea cu gura (A DOMNULUI ISUS) se primeşte mântuirea – Rom 10:9
  Dacă vă puneți credința în Numele Fiului lui Dumnezeu, aveţi viaţă veşnică – 1 Ioan 5:13
  Azi am venit să vă mărturisim că porunca Tatălui Iehova este: SĂ CREDEM ÎN NUMELE FIULUI SĂU, ISUS CRISTOS – 1 Ioan 3:23
  Ascultați ce spune Isus, că doar el este și ÎNVIEREA ȘI VIAȚĂ… Cine crede în El va trăi chiar dacă moare și oricine trăiește și crede în El nu va muri niciodată… După aceea îl întrebați: Crezi lucrul acesta?
  Dacă nu vrei să rămâi în întuneric: CREDE ÎN CRISTOS! – Ioan 12:46
  Isus promite că cel ce CREDE ÎN EL nu va flămânzi niciodată şi cel ce CREDE ÎN EL nu va înseta niciodată – Ioan 6:35
  Rugămintea lui Isus a fost, este și va fi ca toți să creadă în El prin cuvântul Evangheliei – Ioan 17:20
  Și… Oricine o ia înainte şi nu rămâne în învăţătura lui Cristos, nu-L are pe Dumnezeu. Cel ce rămâne în învăţătura aceasta Îl are şi pe Tatăl, şi pe Fiul. (2 Ioan 1:9)

  Cât de sincer sunteți să-mi mărturisiți că la aceste porțiuni biblice căutați tot felul de interpretări și speculați fără să „bateți cu pumnul în masă” ca și la cele „memorate” pe care le aveți în minte când spuneți: Îmi pare rău, eu nu interpretez nimic… d-voastră o faceți… eu doar văd ce spune Biblia. Dacă așa spune, eu cred… OK! CREDE d-le Marcu… CREDE!

  Uite fără intenție, v-am dat un curs de evanghelizare foarte eficace. Nu aștept mulțumiri, doar umilință de al accepta. Sunt sigur că poate fi foarte util în lucrarea lui Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor… Vă repet, cu respect, folosind cuvintele d-voastră: SOLA SCRIPTURA – sau în español… SOLAMENTE LA PALABRA DE DIOS!

  Eu am crezut și mi-am pus credința în El… de când sunt a lui Cristos nici o condamnare nu mai am din parte nimănui (Așadar, acum nu mai este nici o condamnare pentru cei ce sunt în Cristos Isus – Romani 8:1 și IUBIREA LUI mi-a fost descoperită. Pot spune că de când îl am pe Cristos, am o viață nouă (1 Ioan 5:12) și îl am și pe Tatăl.

  Vă doresc ca descoperirea lui Dumnezeu să cadă peste sufletul d-voastră…

  Cu dragoste,
  Latino

 206. latino on said:

  Uite d-le Marcu ceva la care nu ai comentat. Un anume TICA ți-a lăsat un comentariu… cuvintele sunt grele dar adevărate….

  Martori ai lui Iehova imi pare rau de voi sincer cred ca nu sunteti voi de vina ca ganditi asa SATANA va intunecat mintea sa credeti in el si nu sa credeti in IMPARATIA CERULUI, defapt aici e raiul vostru pe pamant mai aveti putin distrati-va cat puteti EU ASPET SA VINA ISUS sa fiu rapit in cer .Voi nu doriti asta se pare,mie mila de voi dar ce sa va fac ce faceti voi e treaba voastra .
  IUDA era iertat de Domnul Isus daca se caia de ce a facut dar nu a dorit a ales sa se spanzure, la fel e si cu voi martori ai Lui Iehova cum va numiti in loc sa va caiti inaintea lui Dumnezeu de ereziile ce le propovaduiti mai bine faceti ca Iuda mergeti incet dar sigur spre pierzare,datoria mea de crestin e sa va anunt ca va indreptati spre MOARTE dar voi nu ma ascultati,cand o sa sesizati ce va spun mie teama pentru voi ca va fi prea tarziu.
  Dupa ce ai citit acest comentariu al meu pune-te pe genunchi si cere iertare Domnului Isus pentru ceea ce esti si cheama-l sa locuiasca in inima ta si vei fi salvat si eliberat de poveri.
  Nu ai citit acest comentariu al meu ca ai facut scoala ci ca Domnul te-a ajutat si a hotarat si ziua de azi ca tu sa citesti mesajul meu.
  Mai deparete depinde de tine ce vei face cu viata ta.
  Alege-l pe ISUS CA SA TRAIESTI VESNIC CU EL IN RAIUL LUI DUMNEZE.
  ISUS A MURIT SUI PENTRU TINE CREDE ACEST LUCRU
  ISUS TE IUBESTE MULT,
  DACA MAINE MAI TRAIESTI E BUNATATEA LUI PENTRU TINE.
  TU CUM II RASPLATETI ACEST LUCRU?
  CA VEZI CA RESPIRI CA POTI MANCA E IUBIREA LUI PENTRU TINE.
  NU STA NEPASATOR CITITORULE

 207. Tica on said:

  Marcu si ceilalti martori ai lui Iehova care cititi aceste randuri,am observat ca voua va place la „PESCUIT”
  Adica sa pescuiti versete din Biblie le scoateti din context ca sa raspundeti credinciosilor tot cu Biblia.
  E o tehnica care se invata la voi la templul vostru sau regat cum se numeste cladirea in care voi va adunati.
  Nu am fost niciodata acolo desi la alte religii am fost in biserica.
  Cand stati asa voi cu voi oare nu va dati seama ca sunteti pe o cale gresita?
  Ma mir de voi va plang.
  MADALINA MANOLE SA SINUCIS .
  DE CE?
  NU SI-A DAT SEAMA CA E PE O CALE GRESITA.
  PENTRU EA ASA A FOST BINE CHIAR DE SA INDREPTAT SPRE MOARTE.
  DRAGI IEHOVISTI voi chiar de va indreptati spre moarte sigura nu va pasa.
  VRETI SA TRAITI RAIUL AICI PE PAMANT TRAITI-L.
  Dar se pare ca nu aveti cum sa-l traiti in loc sa va duceti sa va distrati voi mergeti si propovaduiti erezii crestinilor,interesant ca nu mergeti la pagani care nu au nici un dumnezeu ci mergeti la crestini care il au pe HRISTOS.
  Cand vad martori ai lui Iehova prin parcuri si mai mult iti bat la usa ca si cersetorii mie mila de ei
  VA PLANG CA NU VA DATI SEAMA CAT DE RATACITI SUNTETI.
  Cand NOE A CONSTRUIT CORABIA 100 DE ANI LE-A SPUS OAMENILOR DE ATUNCI IN TIMP CE CONSTRUIA CA VA PLAUA ASA MULT DE VA FI POTOP,EI AU RAS.
  Asa fac iehovistii azi.Rad si zic ceea ce credem noi e adevarat,cineva castiga bani si din asta si ei nu isi dau seama saracii,apoi cand vor vedea pe Isus pe nori venind cu slava NOI CRESTINI COPII DOMNULUI vom fi rapiti eu ma voi bucura ca atat cat am trait pe pamant am spus iehovistilor de ISUS dar ei nu m-au crezut.
  Dragi crestini propovaduiti-l pe Isus cel mort si inviat iehovistilor ca ei asculta ca nu iei isi vor lua rasplata.
  IEHOVISTILOR NU SUNTETI VOI DE VINA CA SUNTETI ASA,DEAVOLUL VA CONDUCE GANDIREA VOASTRA,MA ROG SA FITI ELIBERATI.
  Cred ca in inima voastra e atata intuneric incat numai lumina Domnului Isus si sangele lui poate mai lumina intunericul din inima iehovistilor.

 208. Tica on said:

  Pentru ca sa vezi acum sa poti sa imi citesti acest comentariu CINEVA ti-a dat ochi si intelepciune.
  Daca poti manca singur si nu te ajuta altcineva sa o faci CINEVA are grija de asta.
  Daca noaptea cand dormi crezi ca dormi bine datorita ca esti obosit sa stii ca CINEVA spune in fiecare noapte inimii tale sa mai bata ca maine e o noua sansa de a te indrepta de pe drumul tau gresit.
  ACEL CINEVA E ISUS Hristos care te iubeste iehovistule ce imi citesti mesajul acum te rog in ceasul al 12 trezeste-te si pentru tine este iertare.
  Pune-te pe genunchi si cere Domnului Isus sa ti se descopere si eu ma voi ruga pentru tine si sunt sigur ca poti iesii din aceasta cursa a deavolului
  SE POCAIESC MILIOANE DE OAMNENI DIN TOATE RELIGIILE SI VIN LA ISUS oare de ce sa fii chiar tu cel care Il refuzi,de ce sa se bucure iadul de tine cand se pot bucura ingerii si pentru tine iehovistule e loc in rai nu fugi in iad, nu dori ca raiul tau sa fie pe pamant ca nu din intelepciune zici asta ci deavolul te indeamna sa crezi asta.
  TEZESTE-TE IEHOVISTULE SI PENTRU TINE ESTE IERTARE.

 209. Tica on said:

  IEHOVISTI DIN TOATA LUMEA ASCULTATI-MA.
  De azi incep sa ma rog pentru voi si am sa mai spun tuturor prietenilor mei sa o faca, nu vrem sa pieriti in iad vrem sa fiti iertati si sa veniti la ISUS EL e singurul care va poate aduce pace in inima si sa va dea mantuirea.
  Nu ma intereseaza ce crede-ti cand vii la ISUS toate cele vechi se duc si toate lucrurile se fac noi.
  Eu nu vreau sa intru in discutii cu IEHOVISTII.
  Dragi iehovisti eu vreau sa ma rog impreuna cu voi si sunt sigur ca daca impreuna ne plecam genunchii inaintea DOMNULUI el se va descoperii in inima sincera care il cheama.
  Sunt sigur ca la sfarsitul rugaciunii din IEHOVISTI DOMNUL FACEE COPII AI LUI.
  Meritati si voi iehovistilor iertare inca HARUL e pe pamant .
  Nu doresc sa pieriti odata cu pamantul ci sa fiti salvati.
  Doriti si voi aceste lucruri?

 210. marcu on said:

  ––––––– CENZURAT ––––––-

 211. marcu on said:

  Si nu…nu-mi raspundeti.CAND,UNDE SI CUM MI-ATI RASPUNS DVS.LA INTREBARILE:
  -AVETI UN SINGUR DUMNEZEU-TATAL,asa cum scrie la I Cor.8:6 ?? Da sau nu ??
  -CREDETI CA TATAL ESTE SINGURUL DUMNEZEU ADEVARAT ASA CUM SCRIE LA IOAN 17:3 ?? DA SAU NU ???
  -CARE ESTE BISERICA ADEVARATA ACUM ?? UNDE ARE EA UN SEDIU??
  Rasundeti si..continuam.NU MAI MINTITI CU NERUSINARE CA „MI-ATI RASPUNS CU BIBLIA” .
  Si,in obisnuinta dvs.,iar mi-ati ignorat comentariul anterior…V-am rugat sa cititi un text din Evrei.PAUZA…
  EU NU AM SPECULAT CAND AM ARATAT CA TREBUIE SA VESTIM REGATUL .DIMPOTRIVA,V-AM INTREBAT DE CATEVA ORI DACA IL VESTITI SI PE CATI I-ATI DUS LA BOTEZ,iar dvs….TACERE…
  Cu inventia aceasta cu TICA…v-ati aratat falsitatea,ipocrizia,zoaiele in care va traiti viata,cu si in minciuna!! Va rog,nu mai faceti pe „crestinul”…pt.ca nu va „prinde” !! Vorbiti prea mult…scrieti agramat si va demascati…

 212. marcu on said:

  Tica,Ticutza tata,eu ti-as raspunde…dar tu nu existi.Iar invenatatorului tau,i-am tot raspuns.El insa nu-mi raspunde,pt.ca doar face pe crestinul…

 213. lipa on said:

  Era vorba de ce crestin nu vreau sa devin domnule Marcu ca eu stiu pe cine trebuie sa urmez.Dar iar noroc cu dumneavoastra ca-mi mai dati un exemplu si ca ne mai invatati cate ceva.Stiti la ce nu mi-ati putut raspunde:Invataturile si interpretarile WT sunt adevatate?Pentru ca sustineti sus si tare ca toate dovezile care vin impotriva MI sunt de fapt niste minciuni.Pai ce rost mai are atunci sa incerc sa aduc dovezi daca dumneavoastra spuneti ca sunt minciuni?Daca eu gasesc un codex,dumneavoastra spuneti ca este facatura daca nu este intocmai ca al dumneavoastra.Daca va dau un verset din Cornilescu dumneavoastra ziceti ca traducerea mea nu este buna.Daca exista dovezi clare cu greselile nerecunoscute ale WT si implicit MI dumneavoastra spuneti ca sunt conspiratii.Se pare ca doar cele spuse de dumnavoastra sunt adevaruri.Imi intelegeti acum inutilitatea?De aceea spun ca lupta este a lui Dumnezeu nu a mea.In ciuda faptului ca m-ati jignit in mod repetat eu nu am nimic cu dumneavoastra si incerc sa va raspund in limita bunului simt.

 214. latino on said:

  Să știți că azi va-ți arătat întunericul pe față. Este caracteristic și tipic MI care nu au nici descoperire din partea lui Dumnezeu și văd că nici măcar bunul simț de a cerceta înainte de ași arunca amarul, veninul, minciunile și speculațiile.

  Întrebați pe Adrian si Violeta și uitați-vă la culoarea iconului și după aceea trageți concluziile d-voastră „revelatoare”.

  Eu nu sunt acest sau aceasta „TICA” doar i-am copiat conținutul mesajului și l-am postat pe al meu, dar cum gândiți „în felul vostru” după ce veți afla ADEVĂRUL poate vă veți cere iertare pe acest forum ca să dați dovadă de bună creștere și umilință care din ce în ce mai mult se vede că vă lipsește…

  Cu respect…

  Și dacă tot vorbim despre ceea ce răspundem ori nu vedeți ori nu vreți să vedeți.
  -AVETI UN SINGUR DUMNEZEU-TATAL,asa cum scrie la I Cor.8:6 ?? Da sau nu ?? – Da
  -CREDETI CA TATAL ESTE SINGURUL DUMNEZEU ADEVARAT ASA CUM SCRIE LA IOAN 17:3 ?? DA SAU NU ??? – Da
  -CARE ESTE BISERICA ADEVARATA ACUM ?? UNDE ARE EA UN SEDIU?? – să nu vă așteptați să vă răspund că WT… ci cei care CRED ÎN CRISTOS SUNT „BISERICA LUI CRISTOS”.

  Acum vă rog arătați-vă amabilitatea și demnitatea să vă cereți-vă scuze (nu pt că aș avea nevoie de ele ci) pt a da d-voastră dovadă de bună creștere… și după aceea comentați acuzațiile la adresa mea cu “pe terenul dvs.” și ceea ce eu ignor, și spre sfârșit felul cum „duceți Evanghelia” mai departe în comparație cu cele scrise mai jos:

  În legătură cu „terenul meu” – este ceea ce mă învață Scriptura d-le Marcu – nu este al meu… nu mai trageți concluzi pripite și speculații așa de ieftine. Sincer am pretenții de la un om cu atâta înțelepciune…

  Și în legătură cu ceea ce eu ignor – ar trebui să îi cereți iertare lui Dumnezeu pt că nu aveți nici o dovadă de ceea ce eu ignor sau nu, nu știți nimic din ceea ce spun, predic sau învăț cu ajutorul revelației Duhului Sfânt, pe alții. Singura dovadă pe care o aveți este: SPECULAȚIA! Acesta este caracterul de la WT și din păcate la-ți moștenit. Nici nu-i de mirare după atâta timp. V-ar fi foarte greu să acceptați că ați greșit… sunt convins (îmi cer scuze pt convingerea mea) dar sunt convins că nici de Duhul Sfânt nu vreți să ascultați. Același care a inspirat versetele numite de d-voastră și cele date de mine.

  Vă rog nu interpretați ci doar citiți ce spune Scriptura și comparați să vedeți.

  Le mai scriu odată poate vă îndurați să memorați și să acceptați aceste versete biblice. Poate chiar le veți folosi în evanghelizare:

  Nu vreau să intru pe „terenul d-voastră” dar dacă cineva vă întreabă:
  – Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit?

  Îi răspundeți cum ne învață Scriptura?
  – Crede în Domnul Isus şi vei fi mântuit, tu şi casa ta! (Faptele 16:29-31)

  Nu considerați chiar acum în „ultima oră” că este timpul să vă opriți puțin să să ascultați vocea Lui. Hai să presupunem că eu ignor aceste verset despre care vorbiți (cu toate că nu este adevărat) dar puteți fi sincer și să-mi spuneți de câte ori ați dus vestea bună mai departe și ați vorbit despre mântuire, ați spus cuiva aceste adevăruri cum vă învață Scriptura:

  DACĂ CREZI ÎN DOMNUL ISUS, VEI FI MÂNTUIT TU ȘI CASA TA – Faptele 16:29-31
  DACĂ Îl mărturisești cu gura ta pe Isus ca Domn şi crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit… prin mărturisirea cu gura (A DOMNULUI ISUS) se primeşte mântuirea – Rom 10:9
  Dacă vă puneți credința în Numele Fiului lui Dumnezeu, aveţi viaţă veşnică – 1 Ioan 5:13
  Azi am venit să vă mărturisim că porunca Tatălui Iehova este: SĂ CREDEM ÎN NUMELE FIULUI SĂU, ISUS CRISTOS – 1 Ioan 3:23
  Ascultați ce spune Isus, că doar el este și ÎNVIEREA ȘI VIAȚĂ… Cine crede în El va trăi chiar dacă moare și oricine trăiește și crede în El nu va muri niciodată… După aceea îl întrebați: Crezi lucrul acesta?
  Dacă nu vrei să rămâi în întuneric: CREDE ÎN CRISTOS! – Ioan 12:46
  Isus promite că cel ce CREDE ÎN EL nu va flămânzi niciodată şi cel ce CREDE ÎN EL nu va înseta niciodată – Ioan 6:35
  Rugămintea lui Isus a fost, este și va fi ca toți să creadă în El prin cuvântul Evangheliei – Ioan 17:20
  Și… Oricine o ia înainte şi nu rămâne în învăţătura lui Cristos, nu-L are pe Dumnezeu. Cel ce rămâne în învăţătura aceasta Îl are şi pe Tatăl, şi pe Fiul. (2 Ioan 1:9)

  Cât de sincer sunteți să-mi mărturisiți că la aceste porțiuni biblice căutați tot felul de interpretări și speculați fără să „bateți cu pumnul în masă” ca și la cele „memorate” pe care le aveți în minte când spuneți: Îmi pare rău, eu nu interpretez nimic… d-voastră o faceți… eu doar văd ce spune Biblia. Dacă așa spune, eu cred… OK! CREDE d-le Marcu… CREDE!

  Cu dragoste,
  Dinu

 215. latino on said:

  Aici vă las mărturia lui Işfa Alin care are și un site: http://exm.uv.ro/ interesant (vă rog nu mă confundați încă o dată stimate Marcu…)

  Mă numesc Işfa Alin, sunt născut în oraşul Arad (România), la 11 februarie 1971. De mic sunt însetat după cunoaştere, iar în perioada adolescenţei am început să-mi pun întrebări despre sensul real al vieţii, despre existenţa lui Dumnezeu, despre problema suferinţei în lume, şi despre faptul că viaţa omului este scurtă. Aceste întrebări îmi frământau mintea. Mai târziu din cauza influenţei de la şcoală şi a unor emisiuni TV despre teoria evoluţiei am început să cred în evoluţie. Au existat perioade în care oscilam în ceea ce credeam.

  În anul 1990, am avut prima dată contact cu martorii lui Iehova, deoarece unde lucram eu era o tânără care studia cu ei, după un timp am început un studiu Biblic regulat cu martorii lui Iehova, ceea ce m-a ajutat să-mi continui studiu în ciuda opoziţiei din partea familiei a fost că am înţeles că sensul vieţii este să trăim veşnic nu doar câţiva ani şi acest lucru îl va realiza Dumnezeu.

  În anul 1992 am devenit vestitor ne-botezat în cadrul organizaţiei Martorii lui Iehova, iar în 13 martie 1993 am făcut botezul în apă. Anii au trecut şi eu progresam în cunoaşterea Scripturilor şi în dorinţa de a face mai mult pentru Iehova Dumnezeu, astfel în 1997 am început pioneratul auxiliar, iar din ianuarie 1998 am început pionieratul regular, iar din aprilie tot în acel an am fost numit slujitor ministerial în congregaţia Arad Centru şi mi s-a încredinţat supravegherea Şcolii de Minister Teocratic şi teritoriile congregaţiei.

  Pe parcursul anilor însă, atât datorită studiului individual intensiv cât şi datorită discuţiilor cu oameni din alte culte pe care îi întâlneam în lucrarea de predicare, au apărut în mintea mea unele semne de întrebare cu privire la unele explicaţii ale Turnului de Veghere care mă frământau. Cu toate acestea până în 1997 eram foarte exuberant şi naiv având o încredere deplină în Organizaţie, luam în derâdere şi ideea că nu Martorii lui Iehova deţin adevărul. Îmi aduc aminte de o discuţie avută cu un prieten martor, care a citit cartea Taina Împlinită scrisă în 1917, după moartea primului preşedinte al Societăţii Russell, dar pe baza învăţăturilor lui, acest frate îmi spunea că citirea acestei cărţi l-a pus pe gânduri căci multe explicaţii s-au schimbat, eu însă i-am spus: „fratele meu fi sigur că în momentul de faţă avem lumina deplină sau oricum suntem aproape de ea, deci nu-ţi mai fă probleme”. Dar după câţi-va ani a trebuit să-I dau dreptate, eram prea naiv şi încrezător în Organizaţie. Cu timpul nesiguranţa punea stăpânire pe mintea mea, găseam tot mai multe discrepanţe între Biblie şi învăţăturile Turnului de Veghere, dar nicidecum nu doream să iau în calcul varianta că Organizaţia ne induce în eroare. Mă auto-amăgeam că învăţăturile se vor schimba, sau să le trec cu vederea că nu sunt importante.

  Dar de la un timp adunându-se tot mai multe întrebări, am trimis o scrisoare la Filiala Martorilor lui Iehova din Bucureşti care conţinea 12 întrebări, nu am primit un răspuns direct; ci, supraveghetorul de circumscripţie a primit însărcinarea să-mi răspundă la întrebări, El nu a primit un material cu răspunsuri, deci trebuia să-mi răspundă pe baza învăţăturilor din revistă pe care le cunoşteam. Problema era că unele se contraziceau între ele, iar altele contraziceau Biblia. O martoră care pe care am rugat-o să mă ajute în traducerea unor articole din engleză, s-a exprimat astfel: „Filiala s-a spălat pe mâini de întrebări ne-dorite”. În fine, am discutat cu supraveghetorul, care de fapt a spus că nu prea are timp să discute, sugerându-mi să studiez mai mult, ca şi cum nu studiul mi-a deschis ochii pentru a vedea contrazicerile. Am discutat cu supraveghetorul vreo treizeci de minute şi nu am primit nici un răspuns concret, ba mai mult, pentru a vedea până unde merg cu răstălmăcirea versetelor martorii lui Iehova, am să vă spun ce a zis supraveghetorul pentru a susţine doctrina Turnului de Veghere, întrebarea mea era: „Cum este compatibilă participarea la curtea cu juri a unui creştin, având în vedere că Turnul de Veghere permite lucrul acesta (W 1/4 1997 p.27) cu textul din 1Corinteni 5:12,13, unde se spune că nu avem ce să-I judecăm pe cei din lume?” Supraveghetorul mi-a răspuns: „Nu şti că Pavel uneori vorbeşte ca un nebun” Am rămas înmărmurit de răspunsul lui şi I-am spus: „Este adevărat că în câteva ocazii Pavel a spus că vorbeşte ca un ieşit din minţi, dar nu în acest context”. Bătrânul de congregaţie prezent mi-a spus că sunt dogmatic, că nu accept explicaţia astfel discuţia despre întrebările mele s-a încheiat. Nu ştiu dacă motivul real a fost lipsa de timp sau altceva, însă am fost indignat mai târziu când am aflat că acelaşi supraveghetor avea timp de mers la operă şi la destinderi, dar pentru Biblia nu avea timp.

  Astfel fiind dezamăgit, mi-am zis că nu mai are rost să mai trimit o altă scrisoare, dar cu timpul contradicţiile dintre Biblie şi publicaţiile Societăţii au crescut, astfel în 1999 m-am gândit să pun câteva întrebări la şcoala de pionieri la care am luat parte. Am dat instructorilor de la şcoală o listă cu 5 întrebări, gândindu-mă să nu-i încarc cu prea multe. Discutând în particular cu ei peste o oră, nu am primit nici un răspuns satisfăcător, de fapt la două întrebări mi-au spus că nici Societatea nu poate da răspuns, iar cu celelalte mai mult m-au încurcat decât m-au lămurit, de pildă o întrebare a sunat astfel: „De ce apostolii i-au botezat pe samariteni (Fapte 8:16) DOAR în numele lui Isus Cristos, având în vedere că porunca din Matei 28:19,20 era să-i boteze în numele Tatălui, al Fiului, şi al Spiritului Sfânt?” Unul din instructori mi-a arătat că şi Corneliu care era dintre neamuri a fost botezat tot în numele lui Isus Cristos şi nu în numele Sfintei Treimi (Fapte 10:48). Explicaţia Societăţii la botezul în numele lui Isus, este, că iudeii ca popor de legământ îl cunoşteau pe Tatăl şi pe Spiritul Sfânt, dar nu-l cunoşteau pe Isus şi astfel trebuia să-i boteze doar în numele lui Isus, însă această explicaţie din start forţată nu explică botezul samaritenilor, nici a neamurilor doar în numele lui Isus. Prin urmare îndoiala mea s-a adâncit şi mai mult.

  O altă întrebare pe care am pus-o a fost din Matei 8:11, ea suna astfel: „De ce se prezintă: Avraam, Isac şi Iacov în Regatul cerurilor, când ştim că ei au speranţă pământească?” Răspunsul luat din Turnul de Veghere al instructorilor pe care de altfel îl ştiam, era că, Avraam îl reprezintă pe Iehova; Isac pe Isus; şi Iacov pe cei unşi, astfel nu Avraam, Isac şi Iacov vor fi în cer, ci Iehova, Isus şi cei unşi. Dar eu I-am întrebat în continuare: „pe cine reprezintă profeţii din vechime care sunt puşi alături de aceştia în relatarea paralelă din Luca 13:29?” Dar deoarece în Turnul de Veghere nu era explicat şi acest lucru nici instructorii nu au ştiut să-mi răspundă.

  După aceea ne-am cantonat asupra textului din Romani 11:25,26, deoarece Turnul de Veghere aplică v.25 la Israelul carnal dar v.26 la Israelul spiritual, ceea ce nu mi s-a părut corect, deoarece aceste versete se leagă între ele, după o lungă discuţie în care instructorii nu au adus nici un argument solid pentru a susţine o astfel de interpretare, un supraveghetor a spus în final: „Din punct de vedere gramatical ai dreptate dar trebuie să luăm lucrurile logic”, la prima vedere pare o afirmaţie lipsită de sens, dar cred că am înţeles ce vroia să-mi spună, ceva de genul: din punct de vedere al literei ai dreptate, dar nu şi din punctul de vedere al logicii Turnului de Veghere.

  După aceste evenimente în toamna lui 1999, m-am hotărât să trimit o scrisoare la Filiala din Brooklyn, în special legată de învăţătura cu învierea cerească, deoarece studiind acest subiect mi-am dat seama că explicaţia Turnul de Veghere nu stă în picioare la o analiza atentă. Cu toate că era o scrisoare clară şi respectuoasă nu am primit nici un răspuns. Apoi peste aproximativ două luni am mai trimis o altă scrisoare, mai detailată ca prima, amândouă concentrându-se asupra plecării la cer a celor unşi, care conform spuselor Turnul de Veghere a început în anul 1918. Întrebarea mea în esenţă era: „De ce noi învăţăm de trei etape ale plecării la cer, adică cei morţi în Cristos au înviat în 1918 şi au început să guverneze cu Isus, iar cei ce mor dintre cei 144.000 pe parcursul Zilei Domnului, învie instantaneu, iar rămăşiţa va merge la cer la Armaghedon sau după Armaghedon, cum se armonizează aceste etape cu ceea ce afirmă Biblia care susţine două etape şi în viitor: 1. “Însuşi Domnul va coborî din cer…şi cei morţi în comuniune cu Cristos se vor ridica primii.”; 2. “După aceea, noi cei vii care vom supravieţui vom fi luaţi împreună cu ei în nori pentru a-l întâmpina pe Domnul în aer…” (1Tesaloniceni 4:16,17NW)?”

  Nu am primit nici un răspuns la întrebările din scrisori, cu toate că acestea au ajuns la Brooklyn, cei de acolo le-au trimis la Filiala din Bucureşti, ca şi cum cei de acolo ar putea schimba învăţăturile, ceea ce nu poate face decât corpul de guvernare. Cei din Bucureşti le-au trimis la bătrânii din congregaţia mea scrisorile, care puteau face şi mai puţin în ce priveşte rezolvarea problemei, în plus, aceştia au primit şi sfatul din partea Filialei, pe care mi l-au transmis, şi anume, ‚să nu mă mai gândesc la aceste întrebări’. Pe lângă acest sfat ciudat, pentru o organizaţie care pretinde că are adevărul, mi s-au mai dat un articol copiat dintr-un Turn de veghere şi câteva referinţe la cartea Paradisul şi la câteva reviste. Dar aceste publicaţii nu răspundeau la întrebarea mea, iar articolul copiat pe care l-am primit în limba engleză, şi pe care mi l-a tradus o martoră care ştia bine engleza de fapt se contrazicea singur.

  În aprilie 2000, a fost vizita supraveghetorului de circumscripţie, când de obicei se fac numiri de bătrâni şi slujitori ministeriali. Într-o seară mergând spre casă cu un bătrân de congregaţie, acesta mi-a spus: „Dacă nu trimite-ai scrisorile cu întrebări acum erai numit bătrân. Nu mai trimite scrisori şi probabil la vizita următoare a supraveghetorului de circumscripţie vei fi numit bătrân”. Mă bucur că atunci Dumnezeu m-a ajutat să I-au o poziţie fermă spunându-i: „Pentru mine adevărul este mai important decât de a avea privilegii, prefer să-mi pierd privilegiile dar să cunosc adevărul”, şi chiar aşa sa şi întâmplat. În mai 2000 am fost mustrat judiciar şi mi-am pierdut privilegiile de pionier regular şi slujitor ministerial, dar să vă povestesc mai pe larg ce s-a întâmplat.

  Începând din anul 1999 mergeam o dată pe săptămână la o familie care îmi era dragă şi studiam împreună ori din manualul pentru pionieri, ori din cele trei sau patru capitole din Biblie repartizate la şcoala de Minister Teocratic. A fost excelent, ne simţeam bine, chiar o soră spunea, că se simte mai bine hrănită decât ca la întrunirile congregaţiei. O dată am fost doi fraţi şi trei surori, citeam Biblia şi încercam să o înţelegem, astfel s-a ajuns ca unii să-şi exprime dezacordul cu privire la unele explicaţii ale Turnului de Veghere, mi-am exprimat şi eu părerea cu privire la anul 1914, deoarece între timp studiind acest subiect şi calculul cu cele 7 timpuri am văzut că nu stă în picioare la o analiză atentă, şi am înţeles că Isus nu a fost întronat; ci, va fi întronat în viitor la venirea Sa şi când va începe înnoirea lucrurilor din mileniu (Matei 19:28; 25:31). În seara aceea după ce am plecat, o soră s-a dus la un bătrân de congregaţie şi i-a spus ceea ce am afirmat, acest lucru l-am aflat ulterior.

  După câteva zile mergând să mă întâlnesc cu acel bătrân pentru a merge în lucrare, am fost dus la Sala Regatului, unde mă aşteptau şi ceilalţi bătrâni. Am fost luat dur mai ales de unul dintre ei, dar eu nu mai puteam să tac şi să duc în continuare povara faptului că am înţeles că unele învăţături ale Sclavului Fidel sunt false, de aceea am spus: „unele învăţături sunt şubrede şi discutabile”. Pentru această singură afirmaţie ulterior am fost chemat în faţa unui comitet judiciar format din trei bătrâni, unde spălarea pe mâini faţă de întrebările mele a continuat, de fapt ei spuneau: „nu pentru întrebările puse eşti aici, ci pentru afirmaţia: „unele învăţături sunt şubrede şi discutabile”. După două runde de audieri la distanţă de câteva zile s-a luat decizia să mi se retragă privilegiile, aflând ulterior ca am fost pe muchie de cuţit să fiu exclus. În zilele acelea mi-a fost foarte greu, deoarece nici atunci nu eram convins să plec din organizaţie, gândindu-mă că unde să merg, în care cult e mai bine, fiindcă de atunci am început să iau în calcul serios ideea că această organizaţie să nu fie religia adevărată. A fost o perioadă foarte grea, dureri de cap îngrozitoare, am crezut că înnebunesc, eram dezorientat complet, m-am rugat lui Dumnezeu de zeci de ori pe zi în aceea perioadă, şi cred că rugăciunea m-a ajutat mult să ies din această situaţie.

  În timpul audierilor, m-am argumentat afirmaţia că: „unele învăţături sunt şubrede şi discutabile”, prin următoarele argumente: 1. Sclavul recunoaşte că nu este inspirat de Dumnezeu ca şi scriitorii Bibliei; 2. Sau schimbat pe parcursul timpului sute dacă nu mi de învăţături; 3. Iar bătrânilor le-am pus următoarea întrebare: „Poate cineva din voi să-mi garanteze că nu se vor mai schimba învăţăturile?” Unul din bătrâni mi-a răspuns că NU, în mintea mea am înţeles atunci că o învăţătură care se poate schimba este şubredă şi discutabilă, dar bătrâni susţineau că eu am „forţat lumina”, şi de aceea trebuie să mă căiesc, Eu am spus: „conştiinţa mea este prizonieră Cuvântului lui Dumnezeu”, trebuie însă să recunosc că mi-a fost teamă de excludere, astfel că la unele întrebări ale lor, m-am eschivat de la răspunsuri, pentru că dacă le spuneam pe faţă ce cred, eram exclus. După ce am plecat din organizaţie mi-a părut rău că atunci nu am fost mai curajos, în a spune lucrurilor pe nume.

  După ce am fost mustrat judiciar şi mi-am pierdut privilegiile am stat şi am reflectat: Dacă Societatea Turnul de Veghere deţine adevărul şi este atât de sigură şi are atâtea argumente, de ce i-au sfătuit pe bătrânii mei de congregaţie să mă îndemne să nu mă mai gândesc la problemele Biblice ridicate? Iubeşte oare organizaţia adevărul sincer, dacă mă îndeamnă să nu mai cercetez unele lucruri? Oare sunt ei consecvenţi când declară în revista Treziţi-vă din 22/6 2000 în articolul: Evitaţi capcana propagandei următoarele: „Propagandiştii îşi impun mereu punctul de vedere şi descurajează purtarea discuţiilor…” oare nu asta face Societatea când este vorba de învăţăturile ei? Dar când este vorba de învăţăturile altor culte, ei încurajează din plin purtarea discuţiilor, nu-i aşa?

  După aceste evenimente am discutat de câteva ori mai multe ore cu doi bătrâni de congregaţie pe rând şi cu un supraveghetor de circumscripţie. Până la urmă un bătrân de congregaţie a recunoscut, în particular bineînţeles, că din punct de vedere al literei textului Biblic am dreptate, dar că trebuie să ne supunem aranjamentului Teocratic, adică conducerii, şi nu putem accepta ca adevăr decât ceea ce vine de la Sclavul Fidel şi Prevăzător, pentru el nu era importantă informaţia, sau învăţătura în sine, ci doar dacă vine sau nu de la conducere.

  Astfel adevărul pentru mulţi martori ai lui Iehova nu este ceva intrinsec, mai ales pentru cei ce au privilegii în congregaţie, însă adevărul este adevăr, indiferent cine îl spune, însă pentru martori, adevărul este doar ce spune conducerea. De fapt oricine pune la îndoială sau contestă explicaţiile Turnului de Veghere este foarte probabil exclus, ceea ce înseamnă o despărţire totală de prieteni, fiind interzis un simplu salut pentru cei plecaţi din organizaţie, de aceea la unii le este teamă să spună ce gândesc cu adevărat, frica este cu atât mai mare, deoarece au fost învăţaţi că numai cei din conducere pot interpreta corect Biblia, astfel fără Organizaţie eşti în întuneric cu tot cu Biblie. Însă ne punem o întrebare: Dacă numai cei din conducere pot interpreta corect Biblia, atunci cum se face că pe parcursul timpului ei au modificat mii de explicaţii ale unor versete? Ceea ce conduce la ideea că nici ei nu o pot interpreta corect, căci dacă ar avea acest dar din partea lui Dumnezeu nu ar mai fi corectat învăţăturile, nu-i aşa?

  Teama este cu atât mai mare, căci fără Organizaţie nu poţi fi salvat din păcat şi moarte, de parcă Organizaţia ne-ar salva şi nu Isus Cristos, cel instituit de Dumnezeu (Fapte 4:12; 5:31)? Ba mai mult, toate cultele creştine sunt Babilonice şi Satanice, căci sunt religia falsă, şi atunci unde să mergi?

  Să vă relatez însă ceea ce am făcut eu, în 15 august 2000, am trimis o ultimă scrisoare la Preşedintele Milton G. Henschel. Scrisoarea conţinea 12 puncte cu mai multe întrebări la fiecare punct, pe care le-am formulat împreună cu un martor care îmi era prieten şi cu care am discutat nelămuririle mele, cu toate că am primit directiva din partea bătrânilor să nu discut cu nimeni întrebările mele, exact cum spune revista care îi descrie pe propagandişti: „Propagandiştii îşi impun mereu punctul de vedere şi descurajează purtarea discuţiilor…”

  Cu toate că scrisoarea era plină de respect şi am arătat că pentru mine era o chestiune de viaţă şi de moarte, în plus, nu a fost deloc tendenţioasă, prezentând punct cu punct argumentele din publicaţii, şi prin întrebări şi texte am încercat să atrag atenţia asupra faptului că unele explicaţii nu stau în picioare, dar să prezint pe scurt întrebările puse Preşedintelui:

  1) Cu privire la Cristos, despre câte veniri ale acestuia vorbeşte Scriptura?

  Evrei 9:28; Ioan 14:2,3

  2) A avut loc venirea lui Isus şi este deja prezent sau sunt evenimente de domeniul viitorului? Apocalipsa 16:15,16; a) Dacă venirea lui Isus a avut loc în 1914, atunci de ce mai ţinem comemorarea (1Corinteni 11:26)?

  b) Matei 24:3,37-39 După cum în v.2,3 discipolii l-au întrebat pe Isus când va avea loc distrugerea templului, iar Isus le dă un răspuns legat de evenimente premergătoare distrugerii, oare nu în mod asemănător, prin semnul complex prezentat, nu sunt scoase în evidenţă evenimente premergătoare prezenţei lui Cristos? Matei 24:36-39 Paralela dintre zilele lui Noe şi prezenţa lui Isus se referă la perioada de timp sau la atitudinea oamenilor, având în vedere comparaţia din v.39 strictă cu potopul a prezenţei, şi la o dată necunoscută a venirii lui şi a sfârşitului lumii (v.36,42-44)? – Matei 24:27 Putem considera prezenţa ca fiind o perioadă lungă de timp, având în vedere şi contextul care se referă la necazul cel mare? – 1Tesaloniceni 3:13 A avut loc prezenţa cu toţi sfinţii? Compară cu Matei24:13; 1Ioan 2:28; 2Tesaloniceni 1,7,8.

  3) Au primit creştinii unşi recompensa cerească începând din 1918 sau o vor primi toţi în viitor? S-a coborât deja Isus din cer (1Tesaloniceni 4:15-17)? Din următoarele texte nu reiese că acest eveniment va avea loc în viitor? (Coloseni 3:4; 2Tesaloniceni 1:7-10 com. cu 1Tesaloniceni 3:13; 2Timotei 4:8; Apocalipsa 22:12; Tit 2.13; Filipeni 3:20,21)

  4) A început Regatul lui Dumnezeu să-şi exercite deja autoritatea asupra naţiunilor lumii, sau este un eveniment de domeniul viitorului?

  Daniel 4:4-34, de unde reiese că copacul şi cele 7 timpuri au o dublă împlinire, având în vedere că v.22 spune că copacul: ”eşti TU rege”, iar v.24 spune că împlinirea are loc asupra lui Nebucadneţar?

  5) Luca 21:20-24, oare nu au început “timpurile fixate ale naţiunilor” din momentul distrugerii din anul 70 e.n., având în vedere expresia: ”va fi călcat”, la viitor?

  6) Daniel 7:13,14, A venit Isus în 1914 cu norii cerului? Guvernează deja peste toate naţiunile, având în vedere contextul (v.22,26,27)? A început judecata şi stăpânirea celor sfinţi?

  7) Trăim deja în prezent Ziua Domnului sau urmează să vină (1Corinteni 1:7,8; comp. cu 2Tesaloniceni 1:7,8; Filipeni 1:6,10; Luca 17.29,30)?

  8) Trăim deja în zilele din urmă, dar înseamnă aceasta că “Timpul sfârşitului” se împlineşte din 1914 (Daniel 11:35; 12:4 comp. cu Ieremia 23:20; Daniel 12:13)?

  9) Privitor la parabola despre cele 10 fecioare a avut loc în anul 1914 strigarea: ”Iată mirele, ieşiţi-I în întâmpinare”, sau este un eveniment viitor (Matei 25:1-13)? Oare v.13 nu subliniază necunoaşterea zilei şi orei sosirii mirelui (Apocalipsa 19:11-27)?

  Referitor la parabola cu talanţii şi minele menţionate de Isus, a avut loc o recompensă pentru sclavii fideli şi judecata pentru sclavii nedrepţi, sau sunt evenimente viitoare (Matei 25:14-31; Luca 19.11-27)?

  La executarea judecăţii divine şi revelarea lui Cristos, va avea loc o apropiere literală a lui Isus Cristos de pământ sau va rămâne în cerurile spirituale acţionând de acolo (Ioan 14:3; Fapte 1:9-11:”va veni în acelaşi mod”)?

  10) A căzut deja Babilonul cel mare sau este un eveniment imediat următor începutului necazului celui mare (Apocalipsa 18:1,2,8,16,17,19; comp. cu 17:16-18)?

  11) A avut loc războiul din cer purtat de Mihail? Apocalipsa 12:7-12, Apocalips 12:10, a sosit salvarea în 1914 (comp. Cu Luca 21:28; Isaia 35:4, vezi şi Apocalipsa 11.15-18; Matei 19:28; Luca 22:28-30)? A primit Isus în 1914 “puterea şi Regatul Dumnezeului nostru” (comp. cu Apocalipsa 11:17)? Expresia puţin timp se aplică la zeci de ani (Apocalipsa 12:12 comp. cu 20:3)?

  12) În armonie cu explicaţia revizuită din Matei 24:15,16 unde s-a prezentat că lucrul dezgustător care provoacă pustiire se va aşeza în viitor, cum putem corela aceasta cu Daniel 12:7,11,12 şi cu explicaţia care vorbeşte de împlinirea acestor perioadele de timp după cum urmează:

  Decembrie 1914 –-Iunie 1918–– sunt 1260 de zile

  Ianuarie 1919–-Septembrie1922––1290 de zile

  Septembrie 1922–-Mai 1926––1335 de zile?

  Dacă o să analizaţi răspunsul la scrisoare pe care l-am primit, o să observaţi că nu am primit la majoritatea întrebărilor un răspuns, iar la cele la care au încercat să răspundă au folosit aceleaşi argumente pe care eu am încercat prin întrebări şi textele menţionate în scrisoarea mea să arăt că nu sunt valabile, în plus, nu Preşedintele, sau corpul de guvernare a răspuns la întrebări, ci comitetul care se ocupă cu întrebări din Brooklyn, şi care poate răspunde tot pe baza a ceea ce este publicat, ne-având autoritatea de a schimba explicaţiile, dar să vă redau cuvânt cu cuvânt scrisoarea primită, iar la nota de subsol am comentat ineficienţa răspunsului primit.

  „Dragă frate Alin:

  Scrisoarea dvs. Către fratele Milton Henschel a fost atribuită de el Departamentului de scris pentru un răspuns. Mai întâi aţi pus câteva întrebări referitoare la venirea şi prezenţa lui Isus Cristos.

  În timp ce unele traduceri ale Bibliei folosesc în mod interjanşanjabil cuvintele greceşti interpretate cu “prezenţă” (pa-rou-si¢ a) şi venire (er-kho-mai), fiecare dintre aceste cuvinte greceşti are un înţeles unic atunci când se referă la evenimente care îl privesc pe Isus de la şi după sfârşitul timpurilor stabilite ale naţiunilor şi la timpul când va primi autoritate de rege. Articolul de la p.11 până la 14 din 15 august 1996 din Turnul de Veghere evidenţiază faptul că “prezenţa” lui Isus începe din 1914 şi se referă la o perioadă de timp care va culmina cu distrugerea celor răi în timpul “venirii” sale. (Matei 24:3,29-31) E adevărat aşa cum aţi menţionat, că data “venirii” sale ca judecător este necunoscută. (Matei 24:42-44) Oricum, începutul prezenţei sale sau instalarea sa ca rege ceresc al lui Dumnezeu a avut loc la sfârşitul “timpurilor fixate ale naţiunilor”. (Luca 21:24). În ceea ce priveşte potopul din zilele lui Noe, Isus a spus: ”Aşa cum au fost zilele lui Noe, aşa va fi şi zilele prezenţei Fiului omului. Căci aşa cum ei au fost în acele zile înainte de potop…şi nu au dat crezare până ce a venit potopul şi I-a măturat pe toţi, aşa va fi şi prezenţa Fiului omului” (Matei 24:37-39). Acele “zile dinaintea potopului”, care au implicat o perioadă de timp hotărâtă de Dumnezeu ca fiind perioada ultimilor zile ale acelei lumi, corespund “prezenţei” lui Isus. Aceasta a început în 1914 şi va culmina cu marele necaz care corespunde potopului.

  În ceea ce priveşte 1Corinteni11:26, în care se spune că Cina Domnului e comemorată “până (Isus) soseşte”, îţi sugerăm să studiezi pagina 5 din 15 Martie 1993, din Turnul de Veghere. Apostolul Pavel vrea să spună cu siguranţă, că respectarea memorialului va continua până când Isus va primi urmaşii lui unşi în cer printr-o reînviere la timpul “prezenţei” lui astfel “sosind” pentru ei până când, şi cel din urmă va fi înviat. (Ioan 14:3; 1Tesaloniceni 4:14-17)

  Aţi întrebat deasemenea dacă unii dintre creştinii unşi şi-au primit recompensa cerească începând din cu 1918 sau şi-o vor primi cu toţii în viitor. O apreciere completă a cuvintelor apostolului Pavel la 1Tesaloniceni 4:14-17 poate fi găsită la paginile 22-31 din 15 iunie 1979, din Turnul de Veghere şi în Perspicacitate pentru înţelegerea Scripturilor, Vol. 2, p.787, sub titlul “căsătoria Mielului”. 2Tesaloniceni1:7-10 nu se referă la învierea celor unşi, ci pur şi simplu vorbeşte despre timpul în care Iehova printr-o revelaţie a Domnului Isus din ceruri cu îngerii lui puternici va aduce distrugerea sistemului rău şi în felul acesta, va oferi uşurare pentru cei unşi care sunt în viaţă pe pământ.

  Suntem atenţi la întrebările dvs. În legătură cu ce baze Scripturale avem noi de am ajuns la concluzia că Regatul lui Dumnezeu a început să guverneze peste naţiuni în 1914. După cum vă daţi seama Psalmul 110:1 a început să se aplice după ce Isus s-a înălţat la cea în 33 e.n. şi “s-a aşezat la dreapta Tatălui” (Evrei 10:12). În timp ce Efeseni 1:20-23 se referă la Isus ca fiind preamărit “cu mult deasupra oricărei forme de guvernământ, oricărei autorităţi şi puteri şi domnii” acest lucru nu înseamnă că în urma acestei preamăriri el trebuie să-şi exercite autoritatea asupra tuturor naţiunilor. Versetul 22 explică faptul că Dumnezeu „l-a făcut stăpân peste toate lucrurile congregaţiei”. În timpul mutării “în regatul Fiului iubirii sale” , Isus nu s-a comportat ca rege peste naţiuni. Aceasta urma să se întâmple în momentul în care Dumnezeu a dat porunca: “du-te şi stăpâneşte în mijlocul duşmanilor tăi” (Coloseni 1:13; 31:1; Psalmul 110:2). Faptul că Isus îşi începe domnia peste naţiuni “în mijlocul duşmanilor săi” arată că naţiunile nu vor fi distruse în vremea când i se va da această autoritate regală.

  Cu siguranţă, Revelaţia 12:10-12 dezvăluie clar că în timpul Regatului lui Dumnezeu şi a începerii “autorităţii lui Cristos”, vor exista încă naţiuni sub influenţa Diavolului şi vor provoca o mare suferinţă pământului.

  Aceasta nu va dura mult timp, ci o “scurtă perioadă de timp”, şi apoi, de asemenea naţiunile vor fi distruse în timpul bătăliei Armaghedonului. Vezi Turnul de Veghere 1 Martie 1978 p.21-26.

  Aţi mai cerut alte detalii despre “lucrul dezgustător care provoacă pustiire” , aşa cum e menţionat în Matei 24.15,16 şi Daniel 12:11.

  Daniel 12.11 vorbeşte despre o localizare a lucrului dezgustător care provoacă pustiire. Această localizare sau instalare a “lucrul dezgustător” a avut loc atunci când Liga Naţiunilor a fost formată şi anunţată ca fiind singura speranţă de pace. Liga a fost oficial propusă în ianuarie 1919. Astfel în acest mod, a ajuns să fie plasată pe scena mondială (vezi cartea cu profeţiile lui Daniel p.300; şi Turnul de Veghere din 1Noiembrie 1993 p.10,11).

  Această localizare a lucrului dezgustător la formarea sa e destul de diferită de acţiunea descrisă în Matei 24.15.

  Acolo “lucrul dezgustător” e descris ca “ stând într-un loc sfânt”.

  În primul secol, această aşezare agresivă se referă nu doar la existenţa armatelor romane, dar şi la asaltul lor asupra Ierusalimului, ajungând chiar la zidul Templului sau la locul sfânt.

  Aşadar realizarea modernă va avea loc atunci când naţiunile asociate cu Naţiunile unite “vor sta” într-un mod asemănător în regatul creştin , aşa numit locul sfânt, astfel începând marele necaz. Vezi şi Turnul de Veghere din 1999, 1 noiembrie p.17,18.

  Ne dăm seama că nu am acoperit toate întrebările pe care le-aţi ridicat în scrisoarea dvs. Dar sincer vorbind, o cercetare personală completă din partea dvs. Vă va ajuta să găsiţi răspunsuri în publicaţiile noastre şi la celelalte întrebări pe care le mai aveţi.

  Am încredere că informaţiile oferite, împreună cu sugestiile, vă vor fi de ajutor.

  Prin scrisoarea noastră vă trimitem dragostea noastră creştină şi cele mai bune urări.

  Fraţii voştri în slujba lui Iehova

  Din New York, Inc.”

  Dacă studiem cu atenţie răspunsul Societăţii, observăm că este incomplet, cum însuşi ei recunosc, iar răspunsul nu este satisfăcător cu argumente solide.

  Dar înainte de a primi răspunsul, am înţeles un lucru pe care trebuia să-l înţeleg mai de mult, şi anume: nu puteam să mă complac în minciună şi ipocrizie, nu puteam să fiu sincer până la un punct doar, nu putem iubi doar adevărurile care îmi convin şi să nu le bag în seamă pe celelalte, minimalizându-le cum spuneau unii martori: „nu are importanţă dacă Isus a venit sau nu, dacă este întronat sau nu…nu noi suntem vinovaţi dacă Sclavul greşeşte. El va fi tras la răspundere.” Atunci eu mă gândeam: atunci nici catolicii nu vor fi traşi la răspundere pentru că se închină la icoane, ci doar Papa va fi vinovat.

  Mi-am dat seama însă că dacă promovez învăţături false sunt vinovat, deoarece Iehova urăşte minciuna, şi aceasta vine de la Diavolul care este: „Tatăl tuturor minciunilor” Ioan 8:44 Today English Version. Pe lângă aceasta predicând şi oferind reviste cu o evanghelie falsă va atrage dezaprobarea lui Dumnezeu (Galateni 1:8). Astfel a trebuit să plec din Organizaţia Martorii lui Iehova, dar chiar înainte de a pleca din Organizaţie am primit Spiritul Sfânt, mai precis în septembrie 2000. Îmi aduc aminte, ceea ce era în inima mea şi ceea ce am simţit. După ce am fost dezamăgit de Organizaţia Martorilor lui Iehova.

  M-am apropiat tot mai mult de Dumnezeu în rugăciune, şi cu cât mă rugăm şi mă apropiam de Dumnezeu, cu cât devenim mai conştient de păcătoşenia mea, mi-am dat seama nu numai că sunt imperfect dar că de multe ori am păcătuit cu toate că mă puteam abţine, mi-am dat seama că cu toate că din punct de vedere al religiei mele eram ireproşabil, totuşi eram corupt şi cum spune apostolul Pavel: ‚din calea afară de păcătos’, şi că viaţa mea disciplinată nu era decât o spoială care nu poate înlătura păcatul.

  Atunci m-am căit sincer în faţa lui Dumnezeu prin Isus Cristos cerându-i sincer să mă ierte şi m-am abandonat în braţele lui căci nu ştiam ce să fac din punct de vedere spiritual (adică la ce religie să merg). Şi cu toate că atunci încă mai eram oficial la martori (căci oficial m-am dezasociat doar în Octombrie 2000) am simţit că Dumnezeu mă învăluie cu dragostea Sa cum nu o făcuse înainte niciodată înainte, simţeam o bucurie şi o pace fără margini, cu toate că nu ştiam unde să merg totuşi eram liniştit şi cu totul dependent de Dumnezeu. Atunci am simţit şi conştientizat că sunt înfiat de Dumnezeu prin Spiritul Sfânt, aveam îndemnul să-l invoc pe Dumnezeu ca Abba, Tată! (Romani 8:14-18) Am simţit că Dumnezeu a turnat iubirea Sa prin Spiritul Sfânt aşa cum spune Scriptura în Romani 5:5, atunci am experimentat pacea lui Dumnezeu şi ştiam că am fost împăcat cu El (Romani 5:1; Filipeni 4:6,7), eram plin de bucurie şi fericire!

  În aceea perioadă de timp am simţit că în familie şi nu numai, manifest roadele Duhului fără să mă străduiesc sau să le cultiv cum eram învăţat la martori; ci, în mod natural, dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în mine şi eu la rândul meu manifestam dragoste în mod natural fără să mă forţez sau să mă străduiesc. În situaţiile tensionate simţeam aceea căldură a iubirii lui Dumnezeu care nu mă lăsa să mă enervez, numai trebuia să mă controlez eu, pentru că puterea lui Dumnezeu era peste mine, chiar cineva m-a întrebat atunci dacă sunt botezat cu Spiritul Sfânt şi eu am simţit şi am avut libertatea să spun da, căci am simţit mărturia Spiritului lui Dumnezeu în mine.

  Aceea stare de fericire, de beatitudine a durat o perioadă de timp şi ea apărea în viaţa mea mai ales când trecem prin anumite probleme, însă ştiam că Dumnezeu este cu mine şi în mine, chiar dacă uneori nu-l simţi-am ca la început. Era necesar să învăţ să umblu prin credinţă nu prin ceea ce simt (2Corinteni 5:7), este clar că Spiritul Sfânt se manifestă în mod diferit pe măsură ce mă maturizam în credinţă şi în relaţia cu Dumnezeu.

  Dar cel mai important lucru este că sunt copil al lui Dumnezeu, născut din El şi sigilat cu Spiritul Sfânt pentru ziua răscumpărării (Efeseni 4:30), dându-mi toată silinţa să cresc spiritual spre Cel ce este Capul, adică să mă asemăn tot mai mult cu Cristos (Efeseni 4:13-16).

  În prezent slujesc lui Dumnezeu cu o conştiinţă curată fără ca să mai impart loialitatea faţă de Dumnezeu cu loialitatea faţă de o organizaţie umană.

 216. Tica on said:

  SUNT EU TICA cel care spune-ti ca nu EXISTA de fapt ma cheama PETRICA si prescurtat imi spun TICA toti.
  Din intamplare am intrat pe acest site si am citit cum cativa oameni se tot contrazic un anume MARCU,LATINO etc si am vazut ca se poate lasa comentarii si am zis sa las si eu unul.
  Deci sunt o alta persoana nu sunt clonat SLAVA DOMNULUI.
  Iar daca gresesc cand scriu si nu scriu gramatical sa stiti ca nu sunt profesor de romana ci FOTOGRAF DE MESERIE si nu cred ca e atat de important acest lucru,iar IEHOVISTILOR daca voi caracterizati un OM dupa greselile gramaticale sunteti chiar mai rai decat am crezut.
  SUNT CRESTIN SI MA DOARE INIMA PENTRU VOI CA MERGETI IN GRABA MARE SPRE IAD SI DATORIA MEA E SA VA AVERTIZEZ NU SA INTRU IN POLEMICI CU VOI SI IN CONTRADINTII DE FAPT EU NU O SA VA RASPUND NICIODATA LA NICI O INREBARE DE-A VOASTRA SI NICI EU NU O SA VA PUN NICI O INTREBARE.
  Pe mine ma doare ca un suflet pentru care a murit Hristos merge in Iad.
  Toti IEHOVISTII AU NEVOIE DE MANTUIRE,costa doar 5 min sa te pui pe genunchi si sa iti ceri iertare.
  Va rog nu mai PESCUITI VERSETE DIN BIBLIE scotandu-le din context pentru a putea da si voi tronfu la cineva.
  Pentru tine IEHOVISTULE a stat ISUS pe cruce si de ce vrei sa il rasplatesti ignorandu-l?
  Cum v-am spus de azi ma rog pentru voi sa veniti la lumina PENTRU CA NU DORITI VOI SA FITI IN INTUNERIC dar cum am spus mereu nu voi sunteti de vine ci deavolul ce va intunecat mintea.
  Va rog in NUMELE DOMNULUI ISUS departati-va de acest rau care este in voi EREZIA si POCAITI-VA.
  Deci IEHOVISTULE CARE CREZI CA NU EXIST,eu EXIST multumesc DOMNULUI si chiar EXIST pentru tine sa citesti ceea ce iti scriu.
  Aceasta zi a fost scrisa in cer ziua de azi ca si tu sa citesti randurile mele .
  ACUM E DECIZIA TA RANDURILE CE TI LE SCRIU POATE SA TE SALVEZE SAU POATE SA TE CONDAMNE ODATA.
  Poate ca pentru tine IEHOVISTULE nu am existat pana acum dar acum exist sa iti spun ca daca nu te pocaiesti mergi cu pasi repezi spre IAD.

 217. marcu on said:

  Latino…il cunosc pe Alin Isfa.Am vorbit cu el de cateva ori la telefon cu doi ani in urma.L-am chemat la o dezbatere publica,insa el refuza.Este un caz tipic de persoana care a considerat ca nu primeste suficiente privilegii in raport cu posibilitatile si „realizarile” sale.Este un Raymond Franz in miniatura.Sustine ca textul din Romani 10:13 se aplica la Isus,desi Pavel citeaza Ioel 2:32.Asa ati sustinut si dvs.,FACAND INTERPRETARE SUBIECTIVA IN CAUZA si facandu-i lui Pavel un proces de intentie ,pt.ca,”da-l incolo de Pavel,oricum este mort si nu se poate apara,ca si Russel,Rutherford et.co”.
  Pe Alin Isfa nu-l intereseaza sa lamurim Adevarul.El lupta si lupta…impotriva organizatiei noastre .Nu problemele doctrinare l-au indepartat,nici „istoria” noastra,ci orgoliile,el in prezent incercand sa faca o noua secta.Problema lui,este libertate si are voie.
  Sa revin la dvs.
  UNDE VEDETI BUNUL DVS.SIMT??
  IN LOVITURILE PE CARE NI LE TOT DATI ??
  IN REFUZUL DE A-MI RASPUNDE LA INTREBARI ??
  IN URA ACEASTA FATA DE NOI,PE CARE NICI NU O DISIMULATI ??
  Va rog sa-mi raspundeti la intrebarile puse.Este simplu: DA sau NU…aceasta este Biserica lui Christos( poate Calea lui Isfa…ca a devenit si el un WM BRANHAM modern si cu stiinta de carte…)..sunteti liber sa spuneti clar care credeti ca este Organizatia care il slujeste IN MOD REAL pe Adevaratul Dumnezeu,IHWH.
  Apoi…nu inteleg de ce dvs.judecati mereu dupa modele.Imi spuneti mie sa nu fiu sclavul Turnului,sa nu cred ce-mi spun ei,in timp ce eu ma manifest NUMAI IN RAPORT CU BIBLIA,am utilizat mai mult BC in argumentatie ca sa nu dau motiv de dispute,iar dvs.afisati tot felul de facaturi…parerile nu stiu caror apostati…CINE ESTE SCLAVUL LUI CHRISTOS ?? CEL CARE SE LIMITEAZA LA BIBLIE ( cum au facut apostolii) sau cel care „vine” cu tot felul de „materiale”,de pareri umane subiective ??
  Si,eu nu caut sa fac NICIUN FEL DE INTERPRETARI.Insa,daca o persoana refuza sau nu poate sa -si puna raspunsurile in acord cu un text biblic,aceasta persoana isi aseaza IMEDIAT credinta in afara Bibliei.Este cazul dvs.De ce nu raspundeti ??
  De ce tot veniti cu ” sa credem in Numele lui Isus”??? Pai…nu cred eu in Isus ?? A crede in Isus trebuie sa insemne a crede Avevarul scripturilor,care ne spun : NOI AVEM UN SINGUR DUMNEZEU-TATAL.Va intreb: cum va situati dvs.in raport cu acesti NOI ??Pt.ca dvs.NU CREDETI IN TATAL CA SINGURUL DUMNEZEU.NU CREDETI IN DUMNEZEUL LUI AVRAAM,ISAC SI IACOV…Pt.mine,ca evreu si ca martor al lui Iehova este o dubla blasfemie….pt.ca negati nu numai Dumnezeul meu ci si pe al stramosilor mei…care este ACELASI DUMNEZEU,IHWH.
  Desigur ca trebuie sa credem in Isus.El este Calea spre Dumnezeu.Este Mare Preot in veac..Este Unic Mijlocitor intre noi si Dumnezeu…Este Adevarul este Viata…pt.ca a primit de la Tatal drept de judecata asupra noastra.Dar Isus NU ESTE IHWH.Isus este supus TATALUI,IHWH.
  Eu acest lucru il fac zi de zi: vestesc pe Isus ca Rege.Dar il preamaresc pe Tatal,Iehova ca Dumnezeu.”Orice genunchi sa se plece SPRE GLORIA LUI DUMNEZEU,TATAL” asa scrie…Spre GLORIA CUI ??
  Nu este suficient sa credem in Fiul.Este insa necesar.Dar,credinta noastra trebuie pusa in acord cu INTREAGA BIBLIE.Nu putem exclude versete ca Ioan 17:3,I Cor.8:5,6 ,cele referitoare la Isus ca INCEPUTUL creatiei,etc.etc.
  Nu putem ignora faptul ca,de la anul 382 e.n.,”crestinii” si-au „completat” dumnezeul.Poti ,ai calitatea sa faci asa ceva ??
  Sa revin la Isfa Alin: referitor la Venirea lui Isus,nu numai ca o fi primit raspuns,dar a venit in Romania fratele David Splane din Corpul de Guvernare care,intro cuvantare publica pe st.Cotroceni a expus aceasta problema complexa.Cuvantarea a fost tradusa in romana si maghiara.Eu insumi in cateva comentarii v-am spus ca intre PAROUSSIA(prezenta) si AHOMEMNON SI ELTE
  ( venire pe nori,respectiv ca Judecator) exista o legatura dar si diferente.AHOMEMNON SI ELTE sunt de domeniul viitorului…
  Iata un exemplu de „buna credinta” a d-lui Alin Isfa…
  In ce priveste Codexurile,am rugamintea sa nu fiti de rea-credinta.Nu am spus ca ar fi „facaturi” pt.ca nu am avuut timp sa verific.Ati dat insa un facsimil in stanga cu Ioan cap.1 si un scrpt in dreapta cu Ioan 1:1 CARE NU SUNT CORELATE.Textul din Codex (stanga,asa cum este afisat) nu corespunde cu cel din script.
  Voi fi la Congresul de district la Turda,apoi in vacanta .Vom vorbi dupa aceea,in august.Va doresc numai bine..succes in studierea Bibliei,eliberare de prejudecati si ura…si,daca veniti la noi in oras,sau daca imi dati o adresa,va trimit Bibliile vechi.Eu nu pot sa urasc pe cineva….chiar daca da cu pietre in mine.Il compatimesc si mi-e mila de el(ea)….
  Tatal ceresc ,IHWH sa va calauzeasca prin Regele Isus !!!

 218. latino on said:

  Să vă ajute bunul Dumnezeu Tatăl să spuneți și să faceți totul în Numele lui Isus Cristos, Domnul meu, Mântuitorul și Dumnezeul meu. Oricum stimate domn Marcu nu cred că vom ajunge la nici un acord așa cum nici lumina cu întunericul nu vor fi împreună. Cât despre Alin, toți care „s-au lepădat” – fie spuneți că au căutat privilegii, sunt apostați sau rataciți de diavol – nu veți putea lua în considerare căci poate au „descoperit” ADEVĂRUL.

  Îmi cer scuze pt lipsa bunului simț sau orice cuvânt care v-ar fi adus neplăceri, Domnul să vă binecuvânteze și să vă aducă la Lumina Adevărată.

  Cât despre a vă cere d-voastră scuze (sau WT) când greșiți, sau aruncați cu noroi, loviți cu pietre și speculați la adresa oricui – nu aveți umilința să o faceți… sunteți prea încrezători în voi înșivă și asta este căderea voastră.

  Domnul să vă deschidă inima.

  LATINO

 219. marcu on said:

  Nu cred d-le Latino ca este OK sa vorbim despre o persoana care nu este prezenta in dialog.Insa,va intreb ceva: DE CE TOATE POSTURILE LUI ALIN ISFA SUNT SUB FORMA DE HTML,in acest fel el evitand dialogul ?? Desigur ca eu cunosc raspunsul,insa,cata vreme Alin nu intra in dialog…ma abtin,pt.ca nu este fair play..
  NOI NU ARUNCAM IN NIMENI CU NOROI si nu avem grija altora.Nu cred ca veti trai ziua in care Marcu sa poarte grija unei terte biserici…in afara cazurilor in care Marcu glumeste.Eu nu acuz persoane,nici institutii,ci combat invataturile nebiblice.Nici fratii mei nu o fac,cu rare exceptii,cazuri in care luam masuri de corectie.Mesajul nostru este unul pozitiv,de buna speranta,nu unul critic,nici blasfemator,pt.ca Evanghelie aceasta inseamna: VESTE BUNA.Acum…la somn,pt.ca dimineata la ora 4 pornim la drum…Succes in studiul Bibliei tuturor cititorilor !!!

 220. Draga Marcu!

  V-am avertizat de multe ori sa nu atacati la persoana. Va rog sa purtati discutia in limita Bunului Simţ, altfel voi fi nevoit sa cenzurez TOATE comentariile dvs
  P.S. s-a mai intamplat cu cineva şi tot Martor al Turnului de Veghe era. De ce oare voi spuneţi una şi faceţi alta mai apoi? Draga Marcu: Faptul ca spuneţi că nu atacaţi, iar de aici treceţi de limita bunului simţ, mă determină să înţeleg că nu sunteţi om al cuvântului. Vă mai atrag atenţia încă odată şi vă rog să purtaţi dialogul cu respect faţă de alţi cititori

 221. marcu on said:

  Draga d-le Adrian…nu inteleg: cand,unde si in ce mod am „atacat ” eu pe cineva „la persoana” ?? Eu.dimpotriva,spun ca nu este fair sa discutam despre cineva care nu este prezent in dialog.Nu i-am raspuns acelui care se numeste Tica,persoana care are o exprimare incalificabila.Deci: unde,cand si in ce mod am „atacat” eu pe cineva ?? Cum nu am respect pt.cititori?? Sigur insa,ca a avea respect nu inseamna a fi de acord cu tot ce spune celalalt.Eu argumentez cu Biblia TOT ceea ce afirm.Ca altii nu sunt de acord,este o alta problema…dar una de bun simt.

 222. latino on said:

  D-le Marcu va-ți convins că ați speculat la adresa mea cu lipsa bunului simț când erați sigur că eu sunt Tica. Așa faceți și când credeți că aveți dreptate și după lumina nouă nu se aude: „am greșit… vă rog să mă iertați… etc…

  V-am spus că am mai multe pretenții de la d-voastră…

  Și acceptați că puteți greșii…

  Fiți umil și nu atacați până nu investigați… asta v-am cerut să faceți cu WT, spre binele d-voastră… și a celor cărora le vorbiți despre Dumnezeu concomitent cu publicațiile și revistele de la Brooklyn.

  Cu respect

 223. latino on said:

  Unde este înţeleptul? Unde este cărturarul? Unde este polemistul acestui veac? N-a prostit Dumnezeu înţelepciunea lumii? Întrucât, în înţelepciunea lui Dumnezeu, lumea nu L-a cunoscut pe Dumnezeu prin înţelepciune, Dumnezeu a găsit de cuviinţă ca prin nebunia predicării să-i mântuiască pe cei care cred. Iudeii cer semne, iar grecii caută înţelepciune, însă noi Îl predicăm pe Cristos cel răstignit, o pricină de poticnire pentru iudei şi o nebunie pentru neamuri. Dar pentru cei chemaţi, atât iudei, cât şi greci, Cristos este puterea şi înţelepciunea lui Dumnezeu. Căci nebunia lui Dumnezeu este mai înţeleaptă decât oamenii şi slăbiciunea lui Dumnezeu este mai puternică decât oamenii. (1 Corintieni 1:20-25)

 224. marcu on said:

  Latino…eu tot cred ca Tica si Latino sunt aceeasi persoana.Pt.ca rar ne este dat sa scrie doi oameni diferiti cu exact aceleasi greseli de ortografie ( ex.spune-ti…dar mai are inca una identica cu a dvs…,apoi,desi pare a manui mai greu sintaxa frazei,are aceleasi componente stilistice…) .Nu are importanta insa.Este posibil sa gresesc,desi probabilitatea statistica este una cam de 1/1000000.De aceea,am ignorat comentariile lui Tica…Daca am gresit,imi cer scuze si fac aceasta din tot sufletul.
  Cat despre versetele citate,desi sunt traduse destul de arhaic,totusi,am remarcat doua lucruri importante: PREDICAREA si faptul ca versetele sunt antitrinitariene.Spun ca Isus este PUTEREA si INTELEPCIUNEA lui DUMNEZEU.Nu scrie ca Isus este Dumnezeu-Insusi…
  Atentie insa: este un text simbolic,pt.ca Dumnezeu nu are nici nebunie,nici slabiciune….
  Reiese clar PREDICAREA .Acum nu a unui Christos mort,rastignit,ci a unuia viu,puternic,care este DOMN sau REGE in cer si care asteapta ca Tatal sa-i puna sub picioare dusmanii pt.a domni si asupra pamantului.Aceasta este perspectiva corecta.Oamenii trebuie sa stie ca Isus a murit pt.pacatele lor,dar si ca domneste pt.a le asigura un viitor fericit si vesnic.
  Dar…cand binevoiti a-mi raspunde la intrebari??
  Poate pana cand revin din vacanta….Succes in studierea fara prejudecati a Bibliei !!

 225. latino on said:

  D-le Marcu, greșelile de ortografie s-au datorat faptului că am copiat textul domnului Tica și i-am dat „paste” în chenarul textului meu… e o metodă simplă pt a nu rescrie din nou același lucru scris de altcineva.

  La întrebări v-am răspuns, doar că nu puteți accepta acest răspuns din partea mea, și eu nu pot să vă răspund ceea ce doriți să ascultați… acela ar fi răspunsul d-voastră.

  În ceea ce privește „succesul studierii bibliei” eu tind să cred că este vorba de „revelație” descoperire divină (normal, punând și eu de la mine…) dar acest lucru este foarte puțin – totul ține dacă Dumnezeu descoperă, și dacă o face o face prin predicarea lui Cristos. Noi trebuie să-i îngăduim Bibliei să spună ceea ce spune , fără a o sili să spună ceea ce am dori noi să spună. Așa s-a întâmplat pe tot parcursul discuției noastre… la versetele care vă interesau le citea-ți doar literalmente (câteodată cu înverșunare): EU VĂD CE SCRIE… ASTA A SPUS PAVEL… NU INTERPRETĂM NIMIC.. ETC ” iar când textele adevereau cu totul altceva: „PĂI NU ASTA A VRUT SĂ SPUNĂ PAVEL… și încep interpretările care nu sunt convingeri, după cum v-am mai spus, ci o reproducere, o redare a convingerilor altor oameni care și-au expus punctul de vedere și doar spunând AMIN la ceea ce au spus ei – poți fi parte din secta lor. Eu nu am să spun pt că Dumnezeu este Cel m-a convins.

  Iudeii cer semne, iar grecii caută înțelepciune, (religioșii și și cei idolatrați caută statuile și idolii fără viață… alți caută sâmbăta… alți doar pe Duhul Sfânt… și uni ca voi pe Iehova) însă noi Îl predicăm pe Cristos cel răstignit…

  pentru că am hotărât să nu ştiu nimic între voi decât pe Isus Cristos şi pe El răstignit. (1 Corintieni 2:2)

  Noi nu ne predicăm pe noi înşine, ci pe Isus Cristos ca Domn, iar pe noi înşine ca sclavii voştri, datorită lui Isus. (2 Corintieni 4:5) – păi știa Pavel că acel ce îl v-a mărturisii pe Isus ca Domn și v-a chema numele Lui… exact!!! VA FI MÂNTUIT.

  Iar dacă voi sunteţi ai lui Cristos… (Galateni 3:29)
  Cei ce sunt ai lui Cristos Isus… (Galateni 5:24)
  Iar cel care vă dă un pahar cu apă în Numele Meu, pentru că sunteţi ai lui Cristos, adevărat vă spun că nu-şi va pierde răsplata. (Marcu 9:41)

  Voi însă nu mai sunteţi în fire, ci în Duhul, dacă într-adevăr Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi. Dar dacă cineva nu are Duhul lui Cristos, atunci nu este al Lui. (Romani 8:9)

  Când păcătuieşti astfel împotriva fraţilor şi le răneşti conştiinţa, păcătuieşti împotriva lui Cristos. (1 Corintieni 8:12)

  Deci dacă mai doriți discuți benefice, lăsați-vă convingerile la salon și aici cei care ne-am adunat în Numele lui Isus Cristos să vorbim despre El (nu cum că e mai mic ca Tatăl, este Dumnezeu dar inferior lui Iehova… adică puternic dar nu atotputernic. etc). Evanghelia lui Cristos este vestea bună, lumina, mântuirea, speranța și dragostea lui Dumnezeu descoperită.

  pentru că am hotărât să nu ştiu nimic între voi decât pe Isus Cristos şi pe El răstignit. (1 Corintieni 2:2)

  D-le Marcu, vacanță plăcută și când reveniți, vorbiți despre El…

  Latino

 226. Tica on said:

  HEI MARCU sau cum te numesti tu,dar dupa cum crezi ca eu Tica sunt de fapt Latino sau cum il cheama si pe acel domn sa stii MARCU ca vei PLANGE ODATA AMARNIC.
  Sa porti un nume biblic si sa fii iehovist e sub orice asteptare.
  Am vazut ca ai zis ca nu imi raspunzi la comentariul meu dar sincer nici nu doresc sa imi raspunzi,eu ca si crestin incerc sa avertizez oamenii care fug spre pierzare.
  Am vazut ca analizezi greselile de ortografie a celor ce scriu in acest site,da ce preocupare mai ai tu.
  AI UN DAR DE A GASI GRESELILE LA ALTII,eu zic sa iti ingropi acest DAR.
  Defapt nu ai mai fi iehovist de nu ai face acest lucru,mi-am dat seama ca asta faceti voi iehovistii sa cautati greselile altora.
  RUSINE IEHOVISTULE.
  sa stii ca mie mila de batranii care merg zilnic prin parc si impart revista turnul de veghe revista iehovistilor.SARACII MACAR ACUM LA BATRANETE SPUNETI-LE CA SUNT PE UN DRUM GRESIT.
  Cred ca celor care le-a placut viata de pe pamant cu toate stricaciunile ei nu vor sa accepte ca RAIUL SA FIE IN ALTA PARTE.
  marcule marcule nici nu mai doresc sa iti scriu numele cu M mare ca nu meriti.
  Defapt cred ca dupa tine pentru ceea ce spui ai fi instare sa te imbraci cu dinamita ca in Irak si sa mergi in mijlocul celor ce nu cred ce zici tu si sa …..
  CRED CE PAMANTUL VA ARDE CU TOTI IEHOVOSTII.
  marcule POCAIESTE-TE E SINGURA TA SOLUTIE
  Hai sa va spun ceva tuturor iehovistilor.
  Pe Domnul Isus l-au rastignit pentru ca nu l-au crezut de ce credeti ca m-as mira eu ca nu ma crede-ti pe mine.
  Nici nu ma astept sa credeti ce spun crestinii stiti de ce?
  ZIUA VOASTRA VA VENI SI VA FI JALE DE VOI,SA NU CREZI IN ISUS HRISTOS CA SI MANTUITOR PERSONAL E O JIGNIRE ADUSA CERULUI .
  Inchei aici sa scriu dar niciodata nu voi inceta sa lupt sa va scot de la pierzare,pentru cei care ma vor asculta va fi spre binele lor dar pentru cei ca tine marcule mie mila

 227. latino on said:

  Salut Petrică, sunt Latino și îți mulțumesc că ai dat un semn de viață… D-l Marcu a crezut că eu sunt „Tica” și după ce m-a făcut în tot felul până și nesimțit, să vedem acum în momentul adevărului ce și cât rău îi v-a părea… și mai mult așa cum „convingerile lui” erau că eu sunt tu, tot așa și convingerile turnului de veghe s-au dovedit și se dovedesc false, fără ca nimeni să ceară iertare pt înșelăciunile și acuzațiile aduse tuturor oamenilor care nu sunt martori…

  Dacă îmi îngădui îți voi da un mic sfat: Felul ăn care îi spui adevărul (pt că ceea ce ai spus este și va fi adevărat) este brutal man… încearcă cu mai multă dragoste, afecțiune pt că de aceste lucruri duc ei lipsă. Doar cu dragoste și dovada iubirii poți aduce un martor de pe calea pierdută la Cristos, altfel… NO MAN!

  Cu stimă Petrișor, ha, ha… și o zi minunată.

  Nimănui cu nimic nu fiţi datori, decât cu iubirea unuia faţă de altul; că cel care iubeşte pe aproapele a împlinit legea. (Romani 13:8)

 228. Tica on said:

  Latino eu am dragoste pentru toti oamenii si pentru iehovisti dar nu stiu de ce ai zis sa ii iau mai usor mai cu dragoste.
  De ce crezi ca nu am dragoste?
  Sincer pe iehovisti asa trebuie sa ii iei cu purul adevar in fata ei oricum iti rastalmacesc biblia si cu versete scoase din contexte biblice isi sustin o parere gresita despre ceea ce fac.
  Apoi poate eu trebuie sa le zic CRUNTUL DAR ADEVARATUL ADEVAR ca vor arde in iad daca nu se pocaiesc iar tu sa le spui asta altfel.
  Ceea ce e important e ca ei sa auda .
  Am vazut ca iehovistii se bazeaza pe misiune MERG DIN CASA IN CASA si iti baga revista lor sub nas avertizand pe toata lumea ca raiul e pe pamant si ca ISUS HRISTOS A FOST DOAR UN PROFET SI CA NU A MURIT PE CRUCE CI IN REVISTA LOR E PE UN STALP si cat mai multe erezii.
  Eu nu pot sta nepasator de as putea as scrie pe cer ca toti iehovistii sa citeasca cuvintele : POCAINTA

 229. Tica on said:

  CINEVA SA MA AJUTE
  CARE E CREZUL IEHOVISTILOR??????????????
  CA EU STIU MULTE VARIANTE,POATE NU SUNT BINE INFORMAT.
  MA AJUTATI?
  ORICUM TOATE CREZURILE IEHOVISTILOR CE LE STIU EU SUNT EREZII.
  DAR POATE MAI E CEVA CE NU STIU EU.

 230. latino on said:

  Te înțeleg și îți dau dreptate (cum am mai spus sunt de-acord cu tine) dar ideea mea a fost, dacă îți dorești să-i câștigi pentru Cristos așa nu cred că vei avea șanse. Doar dacă le vorbești mai mult de dragostea lui Cristos, jertfa de pe cruce, învierea din morți și dragostea lui Dumnezeu arătată în Cristos pt noi… din umila mea experiență îți mărturisesc că Dumnezeu a întors o familie întreagă de martori la pocăință. Îmi este departe gândul de ați da sfaturi, doar că atât timp cât am folosit strategia de a spune adevărul despre iad, moarte, stâlp etc… nu am adus nici un rod. Când le-am dat dragoste, atenție, iubire, timp, rugăciune și interes – lucrurile s-au schimbat.

  Har și pace

 231. Tica on said:

  ok Latino multumesc de sfat

 232. marcu on said:

  Stimate domn Petrica ,daca existati cu adevarat…va rog sa-mi spuneti si mie in ce consta iubirea dvs.de aproapele rezultata din textele comentariilor facute de dvs.aici??Sau aveti un alt etalon DESPRE IUBIRE??
  CAT DESPRE „A ARDE IN FOCUL IADULUI” EU NU CRED IN BASMELE ACESTEA REZULTATE DINTRO STRAMBA INTERPRETARE A TEXTULUI BIBLIC.BIBLIA SPUNE: PLATA PACATULUI ESTE MOARTEA.Biblia nu promoveaza un Dumnezeu crud,care-si chinuie vesnic impotrivitorii.Cred ca va este simplu sa observati ca,dupa ce scrie ca Moartea,Locuinta Mortilor ,Diavolul etc.”vor fi aruncati in iazul de foc” care este „MOARTEA A DOUA”, Biblia ne precizeaza: „SI MOARTEA NU VA MAI FI”.Deci…nu va mai exista…
  Cat despre Isus,NOI NU SPUNEM CA ESTE UN INGER.Gresiti…..
  Ce alte „erezii” spunem noi?? Va rog sa le precizati,pt.a le comenta.Multumesc.

 233. marcu on said:

  Nu ,Latino…greseala aceea o repetati inca de la primele dvs.comentarii.Nu are legatura cu posturile lui Tica,decat daca autorul este unul…Ori intalnim o extrem de rara similitudine…
  Nu are insa nicio importanta.
  Ce este important?? Faptul ca,de ceva timp tot incercati sa-mi demonstrati ca apostolii au predicat despre un alt Dumnezeu decat TATAL-IHWH,ceea ce este cat se poate de fals.Ei erau evrei,la fel ca si imensa majoritate a crestinilor din prima jumatate a sec.I.EI CREDEAU IN IHWH.Evreii de atunci,ca si cei de azi,nu credeau ca Isus este Meshiah.De aceea scriitorii NT il prezinta atat de mult pe Christos.
  Ei trebuiau sa-i invete pe evrei ceea ce acestia nu stiau….
  Nu uitau insa ca,uneori,sa puncteze:CAPUL LUI CHRISTOS ESTE DUMNEZEU….NOI AVEM UN SINGUR DUMNEZEU,TATAL….etc…tocmai pt.ca acestia sa nu inteleaga gresit mesajul .
  Ce este greu de inteles ????
  Erau patriarhii antici trinitarieni??
  Erau profetii precrestini trinitarieni?
  Erau sau sunt evreii trinitarieni ??
  Stiu ca nu-mi veti raspunde,insa va indemn sa o faceti pt.dvs.
  Sa va intrebati apoi: DE CE ???

 234. latino on said:

  D-le Marcu ceea ce punctați este ceea ce doriți să scoateți în evidență: CONVINGERILE ȘI DOCTRINELE DE LA WT… D-voastră ignorați celelalte pasaje nu eu. Și încă nu ați avut bunăvoința să vă smeriți și să fiți umil în a cere scuze atunci când greșiți crezând că aveți adevărul. Așa cum va-ți înșelat când ați speculat că sunt Tica așa cerșiți în continuare.

  Luați exemplu „sola scriptura”

  pentru că am hotărât să nu ştiu nimic între voi decât pe Isus Cristos şi pe El răstignit. (1 Corintieni 2:2)

  Noi nu ne predicăm pe noi înşine, ci pe Isus Cristos ca Domn, iar pe noi înşine ca sclavii voştri, datorită lui Isus. (2 Corintieni 4:5)

  Mărturisește-L și vei fi mântuit…

 235. marcu on said:

  Stimate domn Dinu..eu nu cersesc nimic,niciodata.Este cam deplasata afirmatia dvs…ca sa nu zic mai mult,pt.ca iar ma „urecheaza” d-l.Adrian cu „atac la persoana”…
  Este cel putin o MARE IPOCRIZIE ca dvs.,care ignorati pe Dumnezeul lui Avraam ,al lui Isac si al lui Iacov sa vorbiti de SOLA SCRIPTURA.Dvs.,cand ati afisat acea filmare falsificata,cu traducere extrem de tendentioasa,complet gresita,dvs.cand ati umplut cativa metri de ecran cu atacuri la WT Society,la Russel,Rutherford,Knorr si Franz ati respectat cumva SOLA SCRIPTURA ?? Sau,cand nu puteti raspunde la intrebari simple din Biblie tot cu Sola SCRIPTURA o faceti ??
  Eu,noi martorii lui Iehova suntem singurii care il marturisim pe Christos-Domnul sau Regele nostru.Insa,la fel ca apostolii,suntem dintre aceia care ii marturisim pe Regele Isus si pe Iehova-Tatal ,Dumnezeul Atotputernic.In mintea,in practica noastra evanghelica totul este limpede.Nu noi credem in basme aparute incepand cu sec.IV e.n.,ci dvs.credeti acestea.Noi relationam bine cu evreii de religie mozaica,pt.ca avem acelasi Dumnezeu.Desigur ca relationam greu cu dvs.,pt.ca nu avem acelasi DUMNEZEU.AL DVS.ESTE MAI MULTI,IAR NUMELE SAU ESTE MAI MULTE….
  De fapt,dvs.va opriti la(pe) Cale…uitand ca Isus este Mare Preot,Unic Mijlocitor intre noi si Dumnezeu si ca,fiind asa,nu este si Dumnezeul Unic,Atotputernic.
  Pavel spune: NOI AVEM UN SINGUR DUMNEZEU-TATAL,in timp ce dvs.nu si nu…ca mai sunt doi….Halal demonstratie de SOLA SCRIPTURA…
  Dar,c’est la vie…
  Va astept la Kaufland…….si ma rog pt.dvs.

 236. marcu on said:

  Si,inca un lucru sa va fie clar stimate domn: convingerile mele nu sunt bazate pe scrierile WT ,ci pe Biblie.Eu pot sa dovedesc ,sa sprijin cu Biblia TOT ceea ce cred.Nu m-am botezat la 45 de ani,nu am citit tone de carti ale religiilor crestine,shintoiste,musulmane,mozaice….ca sa vina un simpatic domn fara identitate religioasa care sa ma acuze ca promovez invataturile nu stiu carei societati…si,totusi acest domn o face,o repeta,in timp ce nu este capabil sa raspunda la intrebari simple….Bravos !!! Daca aveti ceva cu Russel,rezolvati-va problema cu urmasii lui…dar ,cu mine,va rog,va implor,sa discutati din si despre Biblie.Altminteri,cu regret,va las sa perorati solitar….

 237. latino on said:

  Vă spun că sunt de-acord în parte cu cele spuse de d-voastră.

  Eu,noi martorii lui Iehova suntem singurii… (până aici este bine mai departe vă ajut să spuneți adevărul)… care îl negăm pe Isus ca Dumnezeu, și suntem foarte confuzi în ceea ce privește politeismul. Avem un Dumnezeu Puternic și unul Atotputernic… Nu este așa? Și dacă Isus este Dumnezeu (după afirmațiile d-voastră și după sola scriptura – Isaia 9:6 care spune că este și Tată veşnic, Prinţ al păcii) este un Dumnezeu Adevărat sau fals?

  Sunteți așa de sigur că aveți dreptate cum a fost și Russel,Rutherford,Knorr si Franz și va-ți dovedit mincinos ca și ei când ați afirmat că eu sunt Tica și ma-ți făcut în tot felul. Acum rușine cui să-i fie? Încă tot nu va-ți umilit să vă cereți iertare că ați greșit într-un mod foarte urât…
  dar este caracteristic societății WT, niciodată nu au spus: AM GREȘIT, AM MINȚIT… IERTAȚI-NE…

  Și dacă convingerile d-voastră nu sunt bazate pe scrierile WT ,ci pe Biblie – dați un exemplu cum că nu sunteți de-acord cu vreo doctrină sau învățătură de la WT… nu veniți cu „convingerile mele” că știți de unde le aveți. Aceste pamflete le au și ceilalți roboți care trebuie să joace după melodia din Brooklyn pt că va fi jale dacă nu o fac…

  Țn ceea ce privește identitatea religioasă, lăsați-vă de speculații false și recunoașteți-vă istoria pătată, falsă și mincinoasă. Nu vă tot ascundeți după deget repetând false interpretări ca și: Voi sunteți martorii mei (Isaia 43:10) și „Abel a fost primul martor”… nu vă este rușine??? Va-ți născut acum o sută și un pic de ani din cauza unui nebun, diabolic, mincinos și masonic om: RUSSEL și parte din doctrinele lui le duceți mai departe… Ce identitate? Nu vă mai bateți joc de d-voastră…

  Domnul să aibă milă și să vă ajute și spor la predicat: Noi nu ne predicăm pe noi înşine, ci pe Isus Cristos ca Domn, iar pe noi înşine ca sclavii voştri, datorită lui Isus. (2 Corintieni 4:5)

 238. marcu on said:

  Draga Latino…v-am avertizat: eu vreau sa discut exclusiv din si despre Biblie.Si,spre deosebire de dvs.,nu o fac ignorand textul Cunantului lui Dumnezeu de dragul dogmelor.
  Eu nu am doi Dumnezei,ci Unul: Tatal,IHWH,asa cum au avut…sa vi-i mai pomenesc ???Nu,pt.ca ar fi inutil:am facut-o de cateva ori…
  Dvs.aveti un dumnezeu triunic,ireal,ilogic,crud(care chinuie vesnic pe cei care-i sunt impotriva)….oricum,altul decat Cel Adevarat.
  Nu am spus niciodata ca noi nu gresim,dimpotriva…am gresit si gresim,pt.ca suntem imperfecti.Dar,zilnic,ora dupa ora,clipa dupa clipa,ne corectam.Il rugam pe Iehova sa ne ajute…deseori il imploram.
  Nu am ce „exemple” sa va dau,pt.ca pe mine nu ma preocupa astfel de probleme.
  Iar ati dat o proba „a la Tica”…Nu se scrie „va-ti” ci „v-ati”.
  Si…nu,nu am de ce sa-mi fie rusine.Pt.ca studiez personal Biblia si am semanat Adevarul in Romania,R.Moldova,Italia,Canada..
  Spania,etc.Ajut familii sarace.Cheltuiesc lunar sume mari cu lucrarea de predicare,cu ajutorarea celor nevoiasi…
  Sa-mi fie rusine pt.ca fac aceste lucruri ??Nu…nu cred ca e cazul.Pt.ca nu vreti sa capatati un minim bun simt si sa ne limitam la Biblie,eu inchei aici dialogul cu dvs.

 239. latino on said:

  Era normal… așa fac cu toții când sunt ajung la Adevăr… îl evită, fug și speculează. Cât despre a vă cere iertare, lăsa-ți mult de dorit, nu stă în caracterul martorilor de la WT a se umilii…

  Cât despre a semăna Adevărul… cum puteți semăna ceva ce nu aveți? Adevărul este Cristos, Fiul lui Dumnezeu și nu falsa traducere a numelui YHWH pe care îl numiți Iehova. Pe Cristos trebuie să-L vestiți ca Domn și Mântuitor, pt ca cei din Romania, R.Moldova, Italia, Canada.. Spania,etc. să-l mărturisească, să-l urmeze și să creadă în El. Dacă nu, nu faceți altceva decât să mergeți în vacanță și să înșelați pe alți așa cum ași fost și d-voastră înșelat.

  Și cu proba de scriere îmi cer scuze, deseori scriu seara și sunt obosit…

  Cât despre rușine, cum să vă fie??? Păi nu le-a fost nici celor ce v-au dat dat de „mâncare”, niciodată. Nu vedeți că urmați același patron de conductă? Deci nu vă este rușine pt afirmațiile pe care le-ați făcut pt că nu am bunul simț de mă limita la Biblie? Adică când greșiți – schimbăm subiectul sau încheiem dialogul…

  Deci Isus este Dumnezeu, dar inferior Tatălui… nu acesta este „adevărul” pe care îl vestiți? Este Cristos sau nu este Dumnezeu? (Isaia 9:6 – Ioan 1:1). Acum spuneți că nu aveți doi dumnezei?

  Nu ar fi mai bine să spuneți tuturor adevărul?

  Eu sunt învierea şi viaţa. Cel ce crede în Mine va trăi chiar dacă moare. Şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri niciodată. Marcu, crezi lucrul acesta? (Ioan 11:25-26)

 240. marcu on said:

  Dvs.,d-le Latino ati venit aici cu „argumente” contrafacute,falsificate.Cu pareri ale apostatilor nostri.Ati opus textului biblic care „va arde” ,diverse „pete” istorice ale unei persoane juridice din SUA si ale unor persoane fizice moarte.
  DVS.CARE NU SUNTETI CAPABIL SA RASPUNDETI LA INTREBARI SIMPLE,CU CE AUTORITATE SAU COMPETENTA VORBITI DESPRE ADEVAR???
  Biblia ne arata ca „sunt multi dumnezei in cer si pe pamant”.I.Cor.8:5.Unul dintre acestia este Isus.NOI AVEM UN SINGUR DUMNEZEU-TATAL.Asa ca ,lasati „povestirile” dvs.ieftine cu 2 dumnezei.Unul singur,Tatal ,IHWH este CEL ATOTPUTERNIC.
  Iar despre cum se pronunta IHWH…nu credeti ca sunt mult mai in masura decat dvs.sa stiu ??Este limba mea ,nu a dvs….
  Unii rabini de azi sustin ca iehova se numea acel soldat egiptean ucis de Moise.Dar este un basm,care „vine” in ajutorul adeptilor Talmudului pt.a evita pronuntarea Numelui lui Dumnezeu,ignorand faptul ca aceasta este una dintre cerintele mantuirii-Ioel 2:32.
  Sigur insa ca,fonetic,pronuntia ebraica difera putin de cea in limba romana.Daca vreti,luam Tetragrama si o analizam fonetic si comparativ ca Numele lui Isus,tot in ebraica.Astfel,forma Iahve cade imediat ca una ad extra.
  Pt.ca insa nu va limitati la Biblie,pt.ca nu puteti raspunde intrebarilor,adio d-le Latino !!
  Mintiti cat doriti,faceti ce vreti,eu am alte lucruri mai bune de facut decat sa dialoghez in van cu un dogmatic….care ne uraste de moarte.

 241. latino on said:

  Se vede în cuvintele d-voastră câtă iubire ați arătat din nou. Orgoliu și vanitatea vă iese prin cuvinte… Cerințele mântuirii la care nu ați ajuns și nu puteți ajunge când vorbiți despre Ioel 2:32 este lipsa capabilități de a vedea și înțelege că acel context din Romani vorbește de Isus ca și cerință de mântuire.

  Dacă deci Îl mărturiseşti cu gura ta pe Isus ca Domn şi crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit. Căci prin credinţa din inimă se primeşte dreptatea şi prin mărturisirea cu gura se primeşte mântuirea; (Romani 10:9-10)

  Nu mai tot speculați cum vă stă în caracter pt că vă înșelați singur. Spune-ți așa cum faceți întotdeauna: „Latino, îmi pare rău, dar eu văd ce scrie, eu nu interpretez, eu nu pot să văd ce nu scrie…” ȘTIȚI LA CE MĂ REFER, LA FAPTUL DE A CITI CE VĂ CONVINE LITERALMENTE ȘI CEEA CE VĂ DAU CONVINGERILE PESTE CAP SĂ LE INTERPRETAȚI. Aici spune clar că pentru a fi mântuit este nevoie să-l mărturisim pe Isus cu gura (fără pamflete ieftine de WT că nu asta a vrut să spună Pavel, că stai să-ți explic…) citiți textul, este clar!!!

  „prin mărturisirea cu gura se primeşte mântuirea” – prin mărturisirea cu gura… despre cine mărturisesc scripturile, d-le știe tot (că îmi aduceți aminte de doamna academician doctor inginer șef Elena Ceaușescu…) pe Isus îl mărturisești dacă vrei mântuire…

  Și nu uita că Pavel spune: Acesta este cuvântul credinţei, cel pe care-l propovăduim…Rom 10:8b (MĂRTURISIREA CREDINȚEI NOASTRE ESTE ASTA, ÎN ALTE CUVINTE – este adevărat că nu a pretins ca WT să mărturisească același lucru… Pavel spune că acesta este cuvântul credinţei, cel pe care-l NOI îl propovăduim)
  De aceea relaționează Pavel Numele Domnului Isus cu Ioel 2:32
  De aceea spune Pavel: Noi nu ne predicăm pe noi înşine, ci pe Isus Cristos ca Domn… (2 Corintieni 4:5)
  De aceea spune Isus: Eu sunt învierea şi viaţa. Cel ce crede în Mine va trăi chiar dacă moare. Şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri niciodată. Marcu, crezi lucrul acesta? (Ioan 11:25-26)

  Doamne Dumnezeule este chiar așa greu să vedeți adevărul?

  Și încă tot nu va-ți umilit în a vă cere scuze că ați greșit, d-le „știe tot”

  Și nu ați comentat nimic despre Isaia 9:6. Este Isus Dumnezeu Puternic și Părintele veșniciilor (Tată veşnic)

  Cred că mințiți d-voastră, speculând că mint eu… este caracteristic încă o dată sistemului WT

 242. latino on said:

  Vă postez un material pentru a vă ajuta cu erezia doctrinei anticriste că Isus este arhanghelul Mihail.

  Cine este Arhanghelul Mihail?

  Pentru a da răspuns la această întrebare teologii au apelat la tot felul de presupuneri şi la tot felul de izvoare, cum ar fi tradiţia, scrierile aşa zişilor „părinţi apostolici”, şi astfel sa ajuns la tot felul de păreri despre titlu îngeresc de Arhanghel. Astfel unii susţin că Arhanghelii sunt cei ce alcătuiesc a şaptea ceată din rândul celor nouă cete cereşti de îngeri, şi prima din grupul ultimei cete îngereşti. Rolul lor este de a vesti tainele lui Dumnezeu şi de a fi vestitori ai venirii Domnului.

  Însă alţi teologii, nu sunt de acord cu această împărţire, iar cu privire la titlu de Arhanghel unii spun că acesta apare la singular doar în Biblie, astfel unii susţin că Arhanghelul Mihail nu este nimeni altul decât Domnul Isus Cristos. De aceea este important să aflăm din Biblie care este răspunsul la următoarea întrebare:

  Conform Bibliei cine este Arhanghelul Mihail?

  Pentru a găsi un răspuns satisfăcător la această întrebare, trebuie să dăm la o parte prejudecăţile şi preconcepţiile, trebuie să luăm toate textele biblice unde apare expresia „Arhanghel” şi „Mihail”, şi să le studiem cu atenţie pentru a lăsa ca Biblia şi doar Biblia să ne ofere indiciile pentru a trage o concluzie corectă. Textele unde apare Arhanghelul Mihail nu sunt numeroase, de fapt expresia „Arhanghel” şi „Mihail” apare doar în următoarele texte: Daniel 10:13; 21; 12:1; 1Tesaloniceni 4:16; Iuda 9; Apocalipsa 12:7, pe care vă rog să le studiaţi cu atenţie, citindu-e în contextul lor şi apoi să confruntaţi concluziile dvs. cu concluziile mele prezentate în acest material.

  v Cuvântul Arhanghel însemnă: „căpetenie îngerească” sau „conducător îngeresc” (în limba greacă: „arhe” poate fi tradus cu conducător, iar „anghel” cu înger).

  Cuvântul Mihail sau Mihael (Micael), înseamnă: „cine este ca Dumnezeu”.

  Biblia ne oferă următoarele indici despre Arhanghelul Mihail:

  Daniel 10:13: „Dar căpetenia împărăţiei Persiei mi-a stat împotrivă douăzeci şi una de zile; şi iată că Mihail, una din căpeteniile cele mai de seamă, mi-a venit în ajutor, şi am ieşit biruitor acolo lângă împăraţii Persiei.”

  Daniel 10:21: „Dar vreau să-ţi fac cunoscut ce este scris în cartea adevărului. Nimeni nu mă ajută împotriva acestora, în afară de voievodul vostru Mihail.”

  Daniel 12:1: „În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău; căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare, cum n-a mai fost de când Sunt neamurile şi până la vremea aceasta. Dar în vremea aceea, poporul tău va fi mântuit, şi anume oricine va fi găsit scris în carte.”

  Iuda 9: „Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului şi se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis: „Domnul să te mustre!”

  1 Tesaloniceni 4:16: „Căci însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos.”

  Apocalipsa 12:7,8: „Şi în cer s-a făcut un război. Mihail şi îngerii lui s-au luptat cu balaurul. Şi balaurul cu îngerii lui s-au luptat şi ei, dar n-au putut birui; şi locul lor nu li s-a mai găsit în cer.”

  Trebuie precizat că şi unii oameni au avut acest nume de Mihail sau Micael.

  Din textele în care apare descrierea persoane îngereşti a lui Mihail găsim următoarele indicii:

  Arhanghelul Mihail este: „una din căpeteniile cele mai de seamă” este „voievodul vostru”(al evreilor); „marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău” (căpetenia îngerească a poporului lui Daniel adică a Israelului). În Iuda 9 şi în Apocalipsa 12:7 se arată că are o mare autoritate, fiindcă se luptă cu Diavolul şi are îngeri în subordine, iar în 1 Tesaloniceni 4:16 se arată că Isus va utiliza la înviere „glasul unui arhanghel”, traducerea exactă ar fi „cu (lit. în) glasul arhanghelului”.

  Unii argumentează că Mihail este Isus deoarece cu glasul lui se învie morţii (comp cu Ioan 5:25), însă ei uită că Isus foloseşte la înviere şi trâmbiţa lui Dumnezeu şi un glas de strângere laolaltă (2Tesaloniceni 2:1). Iar glasul de Arhanghel îl foloseşte pentru a trimite îngerii să-i adune pe aleşii Săi (Matei 24:30,31). Textul Biblic nu spune că El este Mihail, sau că porunca de înviere o dă Mihail, ci spune că Isus foloseşte un glas de Arhanghel adică un glas de conducător de îngeri. Deci cuvântul arhanghel de aici nu se referă la Mihail ci este un cuvânt generic spre a indica autoritatea Sa în conducerea îngerilor, astfel Isus foloseşte la înviere şi răpirea miresei lui autoritatea de Arhanghel (conducător de îngeri).

  Un alt argument al celor ce cred că Mihail este Isus, este faptul că şi unul şi altul se luptă cu Satan, astfel Mihail se luptă atât pentru trupul lui Moise cât şi pentru al azvârli pe Satan pe pământ, iar ei spun: este logic să credem că Mihail este Isus deoarece Isus se luptă cu Satan în Apocalipsa 19:11-20, însă aceştia uită că textele nu indică aceiaşi luptă şi astfel poate fi vorba de persoane diferite.

  În plus, Domnul Isus nu este „una din căpetenii” peste îngeri, ci descrierea care i sar potrivi ar fi: „Căpetenia cea mai de seamă” (compară cu Evrei 1:5,6). Este adevărat că cuvântul „Arhanghel” apare doar la singular, dar aceasta nu înseamnă că ne-aparat nu mai pot fi şi alţi Arhangheli, având în vedere că cuvântul „Arhanghel” însemnă: „căpetenie îngerească”, iar Mihail este „una din căpeteniile cele mai de seamă”. Dar chiar dacă „Arhanghel” este numai unul, „Arhanghelul Mihail” nu este Domnul Isus; ci, mai degrabă o căpetenie îngerească care este îngerul păzitor al poporului Israel.

  Observaţi cum traduce Biblia Ortodoxă textele din Daniel 10:13,21; 12:1: „Şi îngerul păzitor al Persiei mi-a stat împotrivă douăzeci şi una de zile, dar iată că Mihail, cel dintâi dintre îngerii păzitori, a venit în ajutorul meu şi eu l-am lăsat acolo la îngerul păzitor al regelui Perşilor…Nimeni nu poate să Mă ajute mai bine la aceasta decât Mihail, îngerul vostru păzitor… Şi în vremea aceea se va scula Mihail, marele voievod care ocroteşte pe fiii poporului tău…” Deci Arhanghelul Mihail este îngerul păzitor al lui Israel, iar Israel fiind în timpul lui Daniel, cât şi la timpul sfârşitului poporul lui Dumnezeu, este normal ca Mihail să nu fie o căpetenie oarecare ci una foarte importantă, fiind „una” sau „prima” (o posibilă traducere din ebraică) din căpeteniile cele mai de seamă, sau cum traduce Biblia ortodoxă: „cel dintâi dintre îngerii păzitori”. Şi e normal să fie aşa, deoarece după cum iudeii au întâietate faţă de neamuri (Romani 1:16; 2:10), tot aşa căpetenia îngerească a Israelului are întâietate faţă de căpetenia îngerească a Persiei sau a altei naţiuni.

  Însă în contrast Domnul Isus nu are grijă doar de poporul Israel ci El este „Cuvântul lui Dumnezeu” (Ioan 1:1,2; Apocalipsa 19:13), Cel prin care au fost create: „toate lucrurile care Sunt în ceruri şi pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El şi pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile, şi toate se ţin prin El.” Deci observăm că Domnul Isus nu este o căpetenie îngerească ori cât de însemnată ar fi ea, căci prin El au fost create căpeteniile, şi nu numai atât, ele au fost create şi pentru El. Ba mai mult, toate se menţin prin El, căci El ţine toate lucrurile cu cuvântul puterii sale (Evrei 1:3), deoarece Isus a existat înaintea lor.

  El nu are autoritate doar peste o naţiune, ci El are toată autoritatea prin care poate să îşi supună toate lucrurile în cer şi pe pământ (Matei 28:19; Filipeni 3:21). El nu este un înger păzitor ci Domnul domnilor şi Regele regilor, El are poziţia „mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie şi de orice nume, care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci şi în cel viitor. El I-a pus totul sub picioare…” (Efeseni 1:20-23). Astfel El nu este o căpetenie, ci este capul oricărei căpetenii îngereşti.

  Studiind cu atenţie textele unde apare Arhanghelul Mihail şi în Noul Testament, observăm din nou legătura cu Israelul, în Iuda 9 el se luptă pentru trupul lui Moise care a fost conducătorul naţiunii evreieşti, apoi în Apocalipsa 12 îl vedem că se luptă cu balaurul (Satan) şi îl aruncă pe pământ, luptă se dă din cauză că femeia a născut, şi astfel este atacată de Balaur, iar cel mai potrivit să intervină este îngerul păzitor al Israelului: Arhanghelul Mihail.

  Conform tradiţiei iudaice şi creştine cine este Arhanghelul Mihail?

  Conform tradiţiei rabinice evreieşti, Mihail acţiona ca avocat al lui Israel, uneori trebuind să se lupte cu prinţii altor naţiuni (compara cu Daniel 10:13) şi mai ales cu îngerul Satan, acuzatorul lui Israel. Duşmănia dintre Mihail şi Satan datează din timpul în care ultimul a fost aruncat din ceruri (Ezechiel 28:16,17). Rabinii declara ca Mihail şi-a intrat în rolul sau de apărător în timpul patriarhilor biblici. Astfel, conform rabinului Eliezer ben Jacob, Mihail a fost cel care l-a salvat pe Avraam din cuptorul în care a fost aruncat de către Nimrod (Midrash Genesis Rabbah xliv. 16). Mihail a fost „unul care scăpase” (Geneza 14:13), care i-a spus lui Avraam că Lot a fost luat captiv (Midrash Pirke R. El.), şi care a protejat-o pe Sara ca sa nu fie necinstita de Abimelec. El a anunţat-o pe Sara că va avea un fiu şi tot el l-a salvat pe Lot din distrugerea Sodomei (Talmud B. M. 86b).

  Se spune că Mihail a fost cel care l-a împiedicat pe Avraam sa-l jertfească pe Isaac, substituind un berbec în locul său, şi care l-a salvat pe Iacov, încă din pântecele mamei sale, ca sa nu fie ucis de Satan (Midr. Abkir, in Yal., Gen. 110). Mai târziu Mihail l-a împiedicat pe Laban sa-l vatăme pe Iacov (Pirke R. El. xxxvi.). Conform unei surse, Mihail a fost cel care s-a luptat cu Iacov şi care apoi l-a binecuvântat.

  (Targum pseudo-Jonathan to Genesis xxxii. 25; Pirke R. El. xxxvii.).

  Midrash Exodus Rabbah ne spune ca Mihail exercita funcţia de avocat al lui Israel şi pe timpul Exodului, când Satan (ca un adversar) i-a acuzat pe Israeliţi de idolatrie şi a declarat că ei meritau să moara prin înec în Marea Roşie (Ex. R. xviii. 5). Dar conform Midr. Abkir, cand Uzza, îngerul tutelar al Egiptului, l-a convocat pe Mihail ca să pledeze înaintea lui Dumnezeu, Mihail a tăcut, şi Dumnezeu însuşi a aparat pe Israel.

  Legenda îl arată pe Mihail ca fiind învăţătorul lui Moise; astfel ca Israeliţii îi sunt îndatoraţi apărătorului lor pentru binele suprem al Torei.

  Despre Mihail se spune că a distrus armata lui Sanherib (Midrash Exodus Rabbah xviii. 5), tot despre el se spune ca ar fi fost îngerul care i-a vorbit lui Moise din tufişul arzând El este acceptat în legende ca fiind patronul (protectorul, nota mea) special al lui Adam. Se presupune că el a fost primul înger din ceruri care a acceptat să slujească omenirii. Mihail a ţinut apoi sub observaţie prima familie, rămânând vigilent şi după căderea lui Adam şi a lui Eva şi expulzarea lor din Gradina Edenului.

  In cartea apocrifa a lui Adam şi a lui Eva, Mihail îl învaţă pe Adam cum sa facă agricultură…Legendele evreieşti spun de asemenea ca Mihail era unul dintre cei trei „bărbaţi” care l-au vizitat pe Avraam. De fapt legendele evreieşti îl fac responsabil pe Mihail de aproape toate intervenţiile îngereşti din Biblie. Şi dacă acceptăm că el este „îngerul lui Yahweh”, atunci cu adevărat cele mai importante intervenţii îngereşti au fost efectuate de el.

  Dar Mihail apare şi în tradiţia creştină, în scrierile apocrife. În Apocalipsa lui Moise (cartea 1) din apocrifele creştine, se spune ca Moise a primit cele doua table ale Legii prin intermediul lui Mihail.

  În scrierile Patristice i se atribuie lui Sfântul Mihail multe apariţii biblice în care el nu e menţionat cu numele. Părinţii Bisericii spuneau ca el a fost heruvimul care stătea la poarta Paradisului, „păzind calea către pomul vieţii” (Geneza 3:24), tot el fiind îngerul prin care Dumnezeu a vestit cele Zece Porunci poporului ales, îngerul care a stat în calea lui Balaam şi îngerul care a distrus armata lui Sanherib (Numeri 22:22, 2 Regi 19:35).

  Majoritatea dintre aceste tradiţii concordă cu Biblia, astfel în Biblie majoritatea intervenţiilor supranaturale sunt efectuate de către „îngerul DOMNULUI” (îngerul lui Yahweh), şi acest înger este Arhanghelul Mihail, comp. Iuda 9 cu Zaharia 3:1,2. Este normal ca majoritatea intervenţiilor supranaturale să fie efectuate de acest Arhanghel deoarece el era: îngerul păzitor al lui Israel.

  Concluzie: Arhanghelul Mihail este o căpetenie îngerească de rang înalt, poate cea mai înaltă căpetenie pe care o are la dispoziţie Domnul Isus, deoarece rolul ei este de a ocroti naţiunea Israel, şi a făcut-o în trecut şi o va face şi în viitor.

 243. marcu on said:

  Latino…iar va straduiti sa promovati un alt Dumnezeu decat al lui Avraam,Isac si Iacov…Nu,Latino:Dumnezeu este Unic,Vesnic,Acelasi din vesnicie in vesnicie.Sigur ca trebuie sa -l marturisim pe Isus ca Domn sau Rege,dar Dumnezeu este acelasi,Unic,singurul Atotputernic.NOI AVEM UN SINGUR DUMNEZEU-TATAL-a spus Pavel.Cum va puneti erezia in acord cu aceste cuvinte ???
  Dvs.il inlocuiti pe Tatal cu Fiul,aici este problema.Isus spune: ma duc la Tatal Meu si Tatal vostru,LA DUMNEZEUL MEU SI DUMNEZEUL VOSTRU.Pavel il numeste pe Tatal Dumnezeul Domnului Isus Christos,CAPUL LUI CHRISTOS.
  Va intreb: Dumnezeu poate sa spuna ca are la randul Sau un Dumnezeu mai mare ???
  Despre legendele cu Mihael,voi comenta mai tarziu.Este exact modalitatea care imi place .Voi opune legendelor si erorilor de traducere postate de dvs.o analiza biblica si una etimologica a termenilor.Daca nu cunoasteti termenii…de ce nu cercetati ??O sa vedeti ce „varza” ati facut…

 244. marcu on said:

  Pana cand voi avea timpul necesar sa fac analiza textelor despre Arhanghelul Mihael,va rog sa reflectati la urmatoarele:
  -dvs.confundati umilinta cu compromisul.Stimate domn…nu este acelasi lucru…eu nu devin umil daca va dau dreptate cand nu o aveti…si nu sunt mandru pt.ca apar Adevarul Bibliei,”credinta data sfintilor ODATA PT.TOTDEAUNA”( deci nu o alta credinta de la 382 e.n.incoace….mai grav,NU UN ALT DUMNEZEU).
  -cercetati Codexurile si spuneti-mi va rog…unde gasiti cu referire la Mihael denumirea de „inger”?? Unde gasiti in VT MAL’ACH YEHOWAH sau in NT ANGELLOS ??
  Iar daca nu o gasiti,de ce postati o traducere gresita,eretica ?? Pt.ca va convine,nu-i asa ?? Pt.ca se potriveste basmelor si traditiilor postate de dvs.ca sa „dovediti” ca Mihael nu este unul dintre rolurile lui Isus….Daca nu puteti cu Biblia,o faceti cu o traducere jalnica si cu basme…dar este o cutuma pt.dvs.
  Si,sa nu uit: iar v-ati certat cu gramatica…Ati scris:” orgoliu si vanitatea va iese” …Corect este : ORGOLIUL (articulat !!!) SI VANITATEA VA IES (pt.ca sunt doua…).).Sper sa nu va suparati…dar nu va ajut daca ignor greselile pe care le faceti.

 245. latino on said:

  „eu nu devin umil daca va dau dreptate cand nu o aveti”… încă și acum în ultimul ceas mințiți cu nerușinare? Nu vă este rușine, om în vârstă și educat cum vă țineți? Eu cred că și dacă ar da Dumnezeu să mă vedeți pe mine și pe Tica în fața d-voastră ați avea speculații și interpretări dubioase… Nu am dreptate?… Dacă eu sunt Tica tu ești Russel…

  Mințiți iarăși când spuneți: „Dvs.il inlocuiti pe Tatal cu Fiul”. Măi să fie dar nu numai că speculați dar vă ies minciunile prin degete stimate „știe tot”…

  De ce nu recunoașteți că ați mărturisit pe acest post că Isaia 9:6 vorbește despre Isus și că acest Dumnezeu Puternic este Isus. Acum este sau nu este hotărâți-vă d-le profesor de teologie cu codex-uri și atâta școală… Hai spuneți: ISUS ESTE DUMNEZEU PUTERNIC! Păi și asta spune Biblia despre El (că doar despre El mărturisesc Scripturile)… din varză, varză iese stimate domn și din maimuță, tot maimuță… din Dumnezeu ce credeți că iasă, lubeniță???

  Faptul că Dumnezeu a dorit să se arate în carne… a fost și este pt a ne mântui, de aceea avem un singur Mântuitor (nu doi cum are WT) și un singur Dumnezeu (nu doi cum ați recunoscut în inconștiența d-voastră de a înțelege Scriptura) un singur „Cel Dintâi și Cel de pe Urmă”… faptul că nu înțelegeți cum Dumnezeu a făcut posibil această mântuire nu mai acuzați și arătați cu degetul că mai mult rău vă faceți.

  Dacă deci Îl mărturiseşti cu gura ta pe Isus ca Domn şi crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit. Căci prin credinţa din inimă se primeşte dreptatea şi prin mărturisirea cu gura se primeşte mântuirea; (Romani 10:9-10)

  Nu mai tot speculați cum vă stă în caracter pt că vă înșelați singur. Spune-ți așa cum faceți întotdeauna: „Latino, îmi pare rău, dar eu văd ce scrie, eu nu interpretez, eu nu pot să văd ce nu scrie…” ȘTIȚI LA CE MĂ REFER, LA FAPTUL DE A CITI CE VĂ CONVINE LITERALMENTE ȘI CEEA CE VĂ DAU CONVINGERILE PESTE CAP SĂ LE INTERPRETAȚI. Aici spune clar că pentru a fi mântuit este nevoie să-l mărturisim pe Isus cu gura (fără pamflete ieftine de WT că nu asta a vrut să spună Pavel, că stai să-ți explic…) citiți textul, este clar!!!

  „prin mărturisirea cu gura se primeşte mântuirea” – prin mărturisirea cu gura… despre cine mărturisesc scripturile, d-le știe tot (că îmi aduceți aminte de doamna academician doctor inginer șef Elena Ceaușescu…) pe Isus îl mărturisești dacă vrei mântuire…

  Și nu uita că Pavel spune: Acesta este cuvântul credinţei, cel pe care-l propovăduim…Rom 10:8b (MĂRTURISIREA CREDINȚEI NOASTRE ESTE ASTA, ÎN ALTE CUVINTE – este adevărat că nu a pretins ca WT să mărturisească același lucru… Pavel spune că acesta este cuvântul credinţei, cel pe care-l NOI îl propovăduim)
  De aceea relaționează Pavel Numele Domnului Isus cu Ioel 2:32
  De aceea spune Pavel: Noi nu ne predicăm pe noi înşine, ci pe Isus Cristos ca Domn… (2 Corintieni 4:5)
  De aceea spune Isus: Eu sunt învierea şi viaţa. Cel ce crede în Mine va trăi chiar dacă moare. Şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri niciodată. Marcu, crezi lucrul acesta? (Ioan 11:25-26)

 246. marcu on said:

  Incalificabil comentariul dvs….tonul….indarjirea cu care aruncati venin…acuzati,mintiti….interpretati.
  Dumnezeu l-a creat pe Isus,stimabile,nu l-a nascut asemenea unei mame…Dumnezeu este Tatal,nu Mama….Dar,in lipsa argumentelor,ce sa faca bietul Latino??Cand incearca o analiza biblica,o da in bara…pt.ca nu are umilinta,rabdarea si bunul simt sa cerceteze scripturile.
  Isus este numit „Dumnezeu Puternic” (Tare-BC),dar nu in sensul de Atotputernic sau Omniscient.Am aratat,am citat texte biblice care dovedesc cu prisosinta aceste lucruri.Isus are puterea de la Tatal(toata puterea MI-A FOST DATA…).De aceea Pavel ne avertizeaza : …SUNT MULTI DOMNI SI DUMNEZEI IN CER SI PE PAMANT.Unul dintre acestia este Isus.Tatal,IHWH este insa „singurul Dumnezeu Adevarat” Ioan 17:3.Va tot spun,adica va tot arat ce scrie,dvs…lemn Tanase.
  PE DUMNEZEU NU L-A VAZUT NIMENI-asa scrie in zeci de locuri in Biblie…printre care Ioan 1:18.Numai dvs.,trinitarienii,ilogici,absurzi,kafkieni sadea puteti spune ca „dumnezeu a dorit sa se arate in carne”…Nu,nu am gresit.Am scris intentionat dumnezeu…pt.ca al dvs.este unul comun…
  Al dvs.s-o fi aratand..pe al nostru nu l-a vazut nimeni…
  Si..nu intelegeti (pt.ca un val gros nu va lasa) ca trebuie sa-l marturisiti pe Isus ca DOMN(REGE) nu ca Dumnezeu…sau ati citit undeva in Biblie ca trebuie sa-l marturisiti ca Dumnezeu ??
  Citesc din Biblie ce-mi convine?? Adica …Biblia se contrazice cumva?? Aaaa am uitat: a dvs.are cateva zeci de contradictii,dar mici.Stiti dvs.cat citesc eu? Stiti ce citesc eu ??
  Sigur ca citez selectiv,adica versete care sunt „pe subiect”.Insa,daca ati fi mai putin dogmatic si daca nu ne-ati uri atat de mult,ati intelege ca,daca invatatura trinitatii este contrazisa de un singur verset,este ad extra…eretica.
  Isus a spus: CAND MERGETI,ASA SA SPUNETI:REGATUL CERURILOR S-A APROPIAT…Eu asa fac.Iar cu mantuirea…mai usor,ca nu o dati dvs.
  Elena Ceausescu avea 4 clase…eu am studiat mai mult de 20 de ani…respectati proportiile macar.
  Cat despre Romani 10:8-10…noi asta facem:IL VESTIM PE REGE(ISUS) SI REGATUL SAU.Dar nu ca Dumnezeu,ci ca DOMN(REGE)….
  Nu vreti insa sa ne limitam la comenterii biblice??
  Nu vreti sa dezbatem subiectul legat de Arhanghelul Mihael ??
  Si nu vreti macar sa nu mai scrieti agramat ?? (Iar ati scris SPUNE-TI…).

 247. latino on said:

  Venin și noroi, orgoliu și vanitate… Felicitări d-le știe tot. Sau lemn Russel… sau robotul de la WT… nu!!! Domnul martor al turnului de veghe.

  Mă bucur că știți atâtea… Adevărat vă spun că până şi colectorii de taxe şi prostituatele merg înaintea voastră în Împărăţia lui Dumnezeu! (Matei 21:31) – și analfabeții…

  Ce rău a putut aduce mincinoșii și falșii proroci în care v-ați pus speranța, cei cărora le urmați convingerile astea absurde fără baze biblice… și care au ieșit ca ciupercile după ploaie, mințind și înșelând atâția oameni sinceri ca d-voastră. Vă plâng de milă…

  Vai de voi, cărturari şi farisei ipocriţi! Căci voi închideţi Împărăţia Cerurilor în faţa oamenilor; nici voi nu intraţi, şi nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsaţi să intre! (Matei 23:13)

  Eu sunt învierea şi viaţa. Cel ce crede în Mine va trăi chiar dacă moare. Şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri niciodată. Marcu, crezi lucrul acesta? (Ioan 11:25-26) – Să știți că familia aceea de care v-am vorbit că au fost înșelați de stupiditatea și erezia turnului de pamflet de la Brooklyn, s-au întors la Cristos prin acest verset. Fie ca Duhul Sfânt (împotriva cui blasfemați) să vă descopere păcatul și vă aducă la Singurul care are puterea de a vă mântui sufletele: Domnul și Mântuitorul nostru ISUS CRISTOS.

  Şi când va veni El, va dovedi lumea vinovată cu privire la păcat, la dreptate şi la judecată. Cu privire la păcat: pentru că ei nu cred în Mine; (Ioan 16:8-9) – nici WT…

  Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine. Dacă M-aţi cunoscut pe Mine, Îl veţi cunoaşte şi pe Tatăl Meu. Şi de acum Îl cunoaşteţi şi L-aţi văzut. Filip I-a zis: – Doamne, arată-ni-L pe Tatăl şi ne este de ajuns! Isus i-a răspuns: – De atâta timp sunt cu voi şi nu M-ai cunoscut, Marcule? Cel ce M-a văzut pe Mine L-a văzut pe Tatăl. Cum de spui: „Arată-ni-L pe Tatăl!”?! (Ioan 14:6-9)

  Să fiți iubit

 248. marcu on said:

  Latino…repetati aceleasi vorbe…cu venin,cu ura.Limbajul,dar mai ales tonul va descalifica….Eu cred ca sunt rational si,in ciuda jignirilor repetate,nu sunt sclavul liderilor WT,ci al lui Christos.Dar sunt si martor al lui Iehova-Tatal.Punct.
  Ati renuntat la discutii biblice,aruncand cu noroi.Pt.o analiza ,pt.o discutie biblica serioasa nu sunteti nici capabil,nici calificat.Va indemn,va rog sa lasati ranchiuna,ura,ideile preconcepute….sa studiati Biblia.Vedeti ?? Nu va indemn sa studiati revistele noastre,ci Biblia.
  Nu mai are sens sa citati versetele cu CREDINTA IN CHRISTOS,pt.ca eu cred in Christos.El este Regele meu.Spre deosebire de dvs.,eu am votat o singura data: CU ISUS,REGELE.
  Dar ,mai cred ca Isus este Calea spre Dumnezeu.Este Unic Mijlocitor pt.mine la Dumnezeu.Este Marele Preot al meu.Pt.ca,nu-i asa,aceste roluri i le confera Biblia.
  Eu vreau sa fac parte dintre acei NOI despre care Pavel spune: NOI AVEM UN SINGUR DUMNEZEU-TATAL.Nu va ard sufletul trinitarian aceste cuvinte ?? Nu vedeti ca nu sunteti capabil sa va puneti in acord cu aceasta afirmatie a lui Pavel ??

 249. marcu on said:

  P.S.Nu vreti totusi sa comentam subiectul cu Arhanghelul Mihael ??
  Sa opun textul Bibliei legendelor enumerate de dvs .???

 250. latino on said:

  Iubită oiță pierdută și încăpățânată, iarăși speculezi? Iarăși minți spunând despre alți că mint… Te uiți în oglindă? Îți pui întrebările pe care le pui altora, ție? …mai ales tonul mă descalifică??? Până la nivelul acesta de inteligență ați ajuns încât auziți „tonul” cuvintelor mute scrise pe tastatura computerului? Prietene ești un GENIU! Cu toate că bârna a fost atât de mare în ochiul tău iată că ai găsit așchia… Aruncă o privire spre comentariile pe care le-ați postat dacă vreți ură, speculații, minciuni, noroi, vanitate și orgoliu.

  Hai să vă ajut puțin. Se spune că cei ce se ceartă, se iubesc… Te iubesc d-le Marcu și știu că mă iubiți mult de tot. Eu vreau să vă ajut, d-voastră la fel, pe mine. Uite unde s-a ajuns. Treaba este simplă. Eu recunosc că dacă aveți dreptate am pierdut totul. Mântuirea, pământul promis, paradisul și viața eternă… Acum, spre sfârșit, doriți să fiți sincer și să recunoașteți căci dacă acest latino are dreptate:

  „Eu Marcu recunosc că voi pierde Împărăția și locul pe care Isus l-a pregătit pt mine în cer, viața veșnică și mântuirea. Iar iadul în care nu cred dacă este adevărat, mă v-a chinuii pe vecie și voi avea toată eternitatea la dispoziție pt a mă gândi că latino doar binele îmi vroia…”

  După răspunsul d-voastră (oricare ar fi el) am să vă mulțumesc și voi încheia aici în a vă dori ca Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt să vă ajute în viață spre a lua cea mai înțeleaptă decizie.

  Cu dragoste,
  Dinu

 251. marcu on said:

  Aveti totusi ceva bun in constiinta dvs.Succes in studierea Bibliei…si lasati Mantuirea in seama Celui care o da.Preocupati-va de mantuirea dvs.,nu o mai judecati pe a altora.Am vorbit eu despre a dvs.?? Nu…
  Sa ramanem insa in relatii bune,chiar daca ati evitat ridicolul,prin neacceptarea explicatiilor biblice cu privire la Mihael,in opozitie cu „argumentatia” dvs.din basme si traditii.Felicitari pt.combativitatea dvs.Perseverati in cunoastere,in umilinta,in iubire…si va fi bine.Daca vreti,ne putem intalni cand veniti la noi.Cu dragoste ,Marcu.

 252. latino on said:

  Am promis că vă mulțumesc pt răspunsul d-voastră chiar dacă nu mă așteptam să citesc „aceste rânduri” în ultimul ceas…

  Ieremia 7:26

 253. Terah on said:

  Domnilor atunci cand puneti intrebari unui sau mai multor martori ai lui Iehova trebuie sa-i intrebati din ce organizatie fac parte.In Romania sunt mai multe grupari ale martorilor,grupari care nu se recunosc intre ele,poate nu le voi denumi pe toate sau poate mai sunt grupari pe care inca nu le cunosc.Una ar fi A.M.I.R-Asociatia Martorilor lui Iehova din Romania;Organizatia Religioasa Martorii lui Iehova-O.R.M.I;Credinta Adevarata a Martorilor lui Iehova-C.A.M.I; Asociatia Crestina a Martorilor lui Iehova-A.C.M.I;Studentii Bibliei din Moldova.Ca sa intri in discutie teologica cu ei trebuie sa fi bine pregatit si documentat atat din Biblie,arheologie, istorie.Fiind indroctrinati cu invataturile lui Russell,Rutherford,Frant,Knnor,invataturi care trebuiau luate cel putin egale daca nu mai presus decat Biblia.”Daca cineva citeste {Studile in Scripturi Russell,Turnul de Veghere al canalului de comunicare de la Brooklyn}si nu citeste deloc Biblia el poate ramane in lumina spirituala,dar daca cineva citeste Biblia si nu citeste deloc{Studile in Scripturi, Russell,Turnul de veghere,Brooklynul}atunci in doi ani respectivul va fii intr-un intuneric deplin”.Aceasta este directiva Brooklynului si a fost si directiva lui Russell.Modificand Biblia{Traducerea Lumii Noi}este foarte greu sa-i convingi caci merg pe o pista falsa.Singurul lucu pe care nu-l poate modifica este istoria biblica privind regii lui Iuda si ai lui Israel. Aici se vede MINCIUNA martorilor si chiar ocolesc acest subiect.Concret sa luam perioada moartea lui Solomon-caderea Samariei.Dupa martori Solomon a domnit pe perioada 1037-997 i.e.n.,Caderea Samariei 740 i.e.n.Deci moartea lui Solomon in 997-caderea Samariei 740{anul al 6-lea al lui Eyechia}sunt 257 de ani.Luati regii Israelului perioada de la moartea lui Solomon la caderea Samariei{moartea lui Osea}sunt numai 241 de ani 7 luni si 7 zile luati asa cum sunt redati in Biblie.Dar acesti ani se reduc la o perioada de 210 ani,tinand cont caci sunt coregente tatal fiu,pe care Ieremia incepand cu cartea 1Regi 15:1 continuind cu 2Regi da explicatii suplimentare ale acestor coregente.Chiar martorii ori sunt orbiti de Diavolul ori sunt cei mai prosti matematicieni de pe suprafata pamantului.Concret in Turnul de Veghere din 15 decembrie 2007 la pagina 10 este scris:”Ozia a domnit din anul 829-778 i.e.n.”,urmand Iotam cu cei 16 ani 778-762,Ahaz 762-746,Ezechia 6 ani pana la caderea Samarieiin 740.Deci un total de 38 de ani de la moartea lui Ozia caderea Samariei.Dar Ieremia spune ca Pecah a inceput sa domneasca in al 52-lea an al lui Ozia{Ahazia}2Regi 15:27{c.779 sau 778}si a domnit 20 ani 779{778}-768!!!trebuia 749??? iar Osea a domnit 9 ani 749-74oi.e.n.Numai martori puteau da ca invatatura de „necontestat”ca 38 de ani este egal cu 29 de ani.Daca cineva nu citeste Biblia si citeste numai Turnul de Veghere din 15 decembrie 2007 pagina 10{cu minciuna anului 829-778 pentru domnia lui Ozia}ramane in lumina spirituala{pronabil a Diavolului

 254. Cristian on said:

  vreau sa intru si eu in polemica dvs. pt ca am citit articolele de mai de sus ale distinsului domn sau ce o fi el zis pe nume MARCU ca stie sa traduca din greaca in romana cuvant cu cuvant sa imi traduca si mie sau noua Ioan 1:1,2 din greaca in romana facandu-i precizarea ca Noul Testament a fost scris in greaca si nu in aramaica (limba vorbita de evrei in timpul Domnului Isus Hristos) si am sa il si ajut cu cautatul pentru ca in fata biblioteca mea se afla un Nou Testament scris in greaca veche (adica greaca anilor 60-100 cu aproximare adica perioada scrierii Noului Testament).

  .
  .

  traducerea Dumitru Cornilescu este aceasta: „v1. La inceput era Cuvantul, si Cuvantul era cu Dumnezeu, si Cuvantul era Dumnezeu. v2. El era la inceput Dumnezeu.” (El face referire la Isus, din tot textul)

  traducerea BOR: ” la inceput era Cuvantul si Cuvantul era la Dumnezeu si Dumnezeu era Cuvantul v2. Acesta era intru inceput la Dumnezeu.”

  si curiozitatea ma impis sa fac o traducere si cu distinsul Google Translate din greaca in romana si spre surprinderea mea sa stiti ca a si tradus: „La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Dumnezeu era Cuvântul v2. Acelaşi lucru era la început cu Dumnezeu”

  deci pana la urma domnilor autostiitori de psaudo-greaca cum se traduce? cand versetele traduce fie de D.C. fie de BOR. fie de GOOGLE fac referire la Isus Hristor care este viu in veci de veci Amin. si sunt curios ce ati facut cu versetul din Apoc.22:18,19 ca sa va spun pe intelesul vostru Revelatia capitorul 22 cu versetele 18 – 19. care spun

  „Mărturisesc oricui aude cuvintele proorociei din cartea aceasta că, dacă va adăuga cineva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. Şi dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărţii acestei proorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieţii şi din cetatea sfântă, scrise în cartea aceasta”

  si ca sa ma fac un pic auzit si sa pot rade de traducerea pe care ati INVENTAT-O cu „IEHOVA” in versetul din Geneza sau Facerea 19:24 ca la voi este tradus astfel sau asemanator cu ce spun eu acum (parafrazez ca vorbesc din ce am citit intr-o biblie a unui martor iehovist de aceea nu pot reproduce cuvant cu cuvant ce scriu in continuare dar este adevarat ce spun) „Iehova de pe pamant a cerut sa ploie peste Sodoma si Gomora cu picioasa de la Iehova din cer” pana la urma sunteti si politeisti…. in fine toti vom fi la judecata si intradevar iad nu exista ca deja este plin cu cateva milioane de „martori” mai mult de 144.000 fi sigur …. sa sti marcu ca daca vei sta in ca casa mea cand va fi foc peste pamant nu ma supar … ca ma duc acolo unde sa dus Cel ce ma manutuieste sa imi faca o locuina noua. si daca tie cald cand e vara poti sa stai mai mult timp ca doar te obisnuiesti cu temperatura. hai ca v-am lasat ca sa tine-ti minte orice om care nu crede in invierea Domnului Isus Hristos nu este crestin, si daca nu crezi in asta ce rost mai are sa tiparesti atatea carti si sa strici natura pt a nu fi cu Isus care scoate dracii si din „martori”.

 255. Cristian on said:

  si Domnule Marcu, in Scriptura mea nu spune nimic de numele poporului celui sfant de care esti tu asa sigur, si cum tu spui ca tu faci parte din poporul sfant eu spun ca tu nu faci parte si eu fac … poti tu sa infirmi lucru asta? eu nu cred dar problema este ca eu pot sa infirm lucru acesta pt ca la voi nu este problema de intelegrea scripturii si problema este de traducerea ei in ceva ce nu este bun. exemplu la ce ati facut voi este de genu urmator ( am ridicat o casa dar nu am facut prima data fundatie am inceput-o direct cu acoperisul) asta inseamna in lumea teologica, daca citesti si altceva decat biblia aia falsa, ca in greaca si ebraica… sa o lasam asa…., esti un om cu idei de gradinita ca sa nu te jignesc, in fine trebuie sa iei relatarile din zona respectiva de ce a spus asa ce a vrut sa scoata in evidenta, si sa comentezi scriptura tu nu ai voie sa o comentezi tu doar sa o traiesti daca te apuci sa o comentezi cred ca mai scoti o traducere noua, si iti daca si martori… cred ca se vor numii martorii lui marcu sau marcusiniei in fine …

  pt tot respectul pe care til pot sa imi spui cum este la PURGATORIU! Ca pe mine Parintele Aavram nu ma lasa imi imoi nici macar un deget spre tine

 256. Mda, aceasta organizatie – MARTORII LUI IEHOVA – WATCHTOWER este o cuva de spalat creierele oamenilor creduli si o modalitate de a umfla burtile conducatorilor lor din SUA.

  Este o organizatie mincinoasa si perfida, care si-a tot schimbat doctrinele in functie de interesele conducerii, dar care stie sa imbrace totul intr-o haina alba inocenta – cunoasteti probabil argumentele lor – ca sunt cei mai morali oameni – yaaaak – cata minciuna!

  Cine vrea detalii picante din interior sau doar vrea sa discutam despre acestia, adresa mea de email le sta la dispozitie.

 257. violeta on said:

  lasati vrajelile

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s