Maranatta

Indiferent de ceea ce crezi, Dumnezeu este!

Ce înseamnă să avem răbdarea sfințilo

Ce înseamnă să avem răbdarea sfinților.

31. S-a pogorît în Capernaum, cetate din

31. S-a pogorît în Capernaum, cetate din Galilea, şi acolo învăţa pe oameni în ziua Sabatului. 32. Ei erau uimiţi de învăţătura Lui, pentrucă vorbea cu putere. 33. În sinagogă se afla un om, care avea un duh de drac necurat, şi care a strigat cu glas tare: 34. „Ah! Ce avem noi a face cu Tine, Isuse din Nazaret? Ai venit să ne prăpădeşti? Te ştiu cine eşti: Sfîntul lui Dumnezeu.“ 35. Isus l-a certat, şi i-a zis: „Taci, şi ieşi afară din omul acesta!“ Şi dracul, dupăce l-a trîntit jos, în mijlocul adunării, a ieşit afară din el, fără să-i facă vreun rău. 36. Toţi au fost cuprinşi de spaimă, şi ziceau unii către alţii: Ce înseamnă lucrul acesta? El porunceşte cu stăpînire şi cu putere duhurilor necurate, şi ele ies afară!“ 37. Şi I s-a dus vestea în toate împrejurimile.

Ce înseamnă termenul „întâi născut” la

Ce înseamnă termenul „întâi născut” la evrei?

Lecția 5 din Cursul Doamne dă-mi o inimă

Lecția 5 din Cursul Doamne dă-mi o inimă dedicată Ție! – Suferința și separarea care aduc sfințirea (RUS)

Cum să se raporteze soția la soțul nepun

Cum să se raporteze soția la soțul nepunctual?

8. În ţinutul acela erau nişte păstori,

8. În ţinutul acela erau nişte păstori, cari stăteau afară în cîmp, şi făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. 9. Şi iată că un înger al Domnului s-a înfăţişat înaintea lor, şi slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoşat foarte tare. 10. Dar îngerul le-a zis: „Nu vă temeţi: căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul: 11. astăzi în cetatea lui David, vi s-a născut un Mîntuitor, care este Hristos, Domnul. 12. Iată semnul, după care-L veţi cunoaşte: veţi găsi un prunc înfăşat în scutece şi culcat într-o iesle.“ 13. Şi deodată, împreună cu îngerul s-a unit o mulţime de oaste cerească, lăudînd pe Dumnezeu, şi zicînd: 14. „Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte, şi pace pe pămînt între oamenii plăcuţi Lui.“ 15. După ce au plecat îngerii de la ei, ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alţii: „Haidem să mergem pînă la Betleem, şi să vedem ce ni s-a spus şi ce ne-a făcut cunoscut Domnul.“ 16. S-au dus în grabă, şi au găsit pe Maria, pe Iosif, şi pruncul culcat în iesle. 17. După ce L-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre Prunc. 18. Toţi ceice i-au auzit, s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. 19. Maria păstra toate cuvintele acelea, şi se gîndea la ele în inima ei. 20. Şi păstorii s-au întors, slăvind şi lăudînd pe Dumnezeu, pentru toate cele ce auziseră şi văzuseră, şi cari erau întocmai cum li se spusese.

Post Navigation